Jak stanovit zálohy za služby

Jak správně určit výši záloh na služby poskytované s užíváním bytu nebo nebytového prostoru ? Pronajímáte byt a nevíte, jak správně stanovit zálohy na služby ?

Výše zálohy na služby poskytované s užíváním bytu se stanovuje nejčastěji dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Tato záloha by neměla být ani podhodnocená ani nadhodnocená. Pronajímatel by měl na základě skutečných spotřeb vypočítat
roční spotřebu pro jednotlivé služby (elektřina, plyn, voda, topení, společné spotřeby). Tuto roční spotřebu poté vydělí 12, aby byla výsledkem měsíční záloha. Pokud byt nebo nebytový prostor nějakou dobu nikdo neužíval, bude muset pronajímatel tuto částku odhadnout (např. dle staršího vyúčtování – ovšem s ohledem na cenu dodaných energií).

Pokud v průběhu roku chce pronajímatel měnit výši těchto záloh, musí to dát nájemci písemně na vědomí. Tato změna by však měla být na základě nějaké změny zvýšení cen energií nebo vyúčtování, kdy nájemci vznikl nedoplatek na zálohách. Vyúčtování služeb by mělo proběhnout vždy nejpozději do 31.5. následujícího roku, pokud není právním předpisem stanoveno jinak nebo se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
právní postup nebo pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

Nájemce má právo na základě písemné žádosti pronajímatele vyzvat k předložení vyúčtování a doložení cen jednotlivých služeb, způsob rozúčtování.

Sdílejte nás

Jaroslav Karas