Dražby nemovitostí 8.7.2016

Dražby nemovitostí 8.7.2016

Přehled dražeb nemovitostí na webu 8.7.2016

Dražby Hlavní město Praha

Byt 1+1 v obci Praha – Smíchov / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je byt 1+1 č. 1714/9 o celkové rozloze cca 46 m2 v k.ú. Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 14978/15, .www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 213 330 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na garáži v obci Praha – Řeporyje / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/24 nemovité věci – jednotky č. ř57/ř01 – způsob využití garáž, v budově č.p. 957, příslušející k části obce Řeporyje, na pozemku p.č. 1568/8, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům p.č. 1568/8, p.č. 1568/81, p.č. 1568/82, p.č. 1568/83, p.č. 1568/93, vše v rozsahu 6504/20649, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1675 a listu vlastnictví č. 1635, vše v k.ú. Řeporyje, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v I. podzemním podlaží výše uvedeného podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt je betonové konstrukce s keramickými vyzdívkami a je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Dělená. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1568/84, který je ve vlastnictví PALÁC ENGEL ŠAFRANKA s.r.o., Vinohradská 35/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Tato komunikace je dle sdělení Úřadu městské části Praha 13 zařazena do sítě místních komunikací. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 2008. Jednotka č. 957/901 – způsob využití garáž je určena pro parkování 24 osobních motorových vozidel. Ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/24 pak odpovídá právo užívat garážové stání (označeno jako č. 11) určené pro jedno osobní motorové vozidlo. Popis jednotlivých prvků a vnitřního vybavení je patrný z ocenění. Na pozemcích p.č. 1568/81, p.č. 1568/82, p.č. 1568/83 a p.č. 1568/93, které tvoří s výše uvedeným bytovým domem jednotný funkční celek, jsou situovány venkovní úpravy – dlážděné zpevněné plochy a parkovací stání, dlážděný vjezd, dále pak porosty plevelného a náletového charakteru. 203 Ex 52044/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 130 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF

Nemovitosti v dražbě

Jihočeský kraj
ODROČENO – Rodinný dům, Těšínov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky a stavbu : – parc.č.St. 169/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 55, Petříkov; – parc.č. 2329/2 – ostatní plocha o výměře 62 m2, ostatní komunikace; To vše zapsáno na LV 43 v kat.ú. Těšínov, obec Petříkov, okres České Budějovice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 106 667 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 19.7.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Nové Hrady, okr. České Budějovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je rodnný dům v obci Nové Hrady, okr. České Budějovice. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 454/16,www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 660 000 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 803 m2, Dolní Dvořiště, podíl 1/4 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc.č. 80/17- ostatní plocha,jiná plocha o výměře 803 m2, zapsáno na LV 208, v kat.ú. Dolní Dvořiště, obec Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 49 500 Kč
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 29.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
INSOLVENCE – Rodinný dům, Strmilov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc.č.St. 30 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 152, Strmilov. Zapsáno na LV 112 v kat. území Strmilov, obec Strmilov, okres Jindřichův Hradec . Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Dům má půdorysný tvar do písmene „L“. V domě se nachází bytová jednotka o dispozici 3+kk.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 230 000 Kč
Lokalita: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: 8.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Řípec, Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: 10.8.2016
Dražební vyhláška: 10956179DV01

 

Karlovarský kraj
Opakovaná dražba 2x 1/5 na rod. rekreakci v obci Sadov. / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 ve vlastnictví povinného Eduarda Kiše a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 ve vlastnictví povinného Tomáše Kiše na nemovitých věcech: pozemku parc.č. 47/10 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 16 m2, včetně na pozemku stojící stavby: bez čp/če, rod. rekr. a pozemku parc.č. 47/59 – ostatní plocha – o celkové výměře 378 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 238, okres Karlovy Vary, obec Sadov, a katastrální území Sadov. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 43 300 Kč
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 11.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD a zahrady v obci Sokolov. / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou nemovité věci: pozemek parc. č. 1462 – zahrada – o celkové výměře 649 m2, pozemek parc.č 1463 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 152 m2, kdy součástí pozemku parc.č 1463 je stavba: Sokolov, č.p. 2086, rod. dům, vše zapsané na listu vlastnictví č. 291 pro okres Sokolov, obec Sokolov a katastrální území Sokolov.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 333 330 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 11.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Habartov, okr. Sokolov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou v obci Habartov, okres Sokolov. Více ve zna leckém posudku. 203 Ex 42677/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 170 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF

Dražby nemovitostí online

Liberecký kraj
Opakovaná dražba podílu 1/6 na budově a pozemku v obci Kravaře v Čechách. / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovité věci: pozemku parc.č. 132 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 116 m2, kdy součástí pozemku parc.č. 132 je stavba: Kravaře, č.p. 56, bydlení a dále pozemek parc.č. 140/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 246 m2, kdy součástí pozemku parc.č. 140/2 je stavba: bez čp/če, zem. stav. (dle znaleckého posudku, při místním šetření bylo zjištěno, že z budovy zemědělské stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 140/2 zbyly pouze části obvodových zdí, její hodnota je z hlediska tohoto ocenění nulová), vše zapsané na listu vlastnictví č. 83, okres Česká Lípa, obec Kravaře a katastrální území Kravaře v Čechách.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 11.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 067 EX 19/06-208, MARTIN BRŮŽEK  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Jablonec nad Nisou / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je rodinný dům v obci Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 17089/15,www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 460 000 Kč
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Dolní Vítkov, podíl 1/6 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: – pozemek parc. č. St. 36 o výměře 247 m2 – zastavěná plocha a nádvoří- zbořeniště – pozemek parc. č. St. 124 o výměře 318 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 122, Dolní Vítkov To vše zapsáno na LV 12 v kat. ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava, okr. Liberec.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 22 500 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 29.8.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
Rodinný dům, Načešice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitosti : – parc.č.St. 184 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 134, Načešice; – parc.č. 234/20 – zahrada o výměře 473 m2; – parc.č. 234/22 – zahrada o výměře 514 m2; To vše zapsáno na LV 646 v kat.ú. Načešice, obec Načešice, okres Chrudim. Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 020 000 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 12.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na byt 3+1 v obci Rosice, okr. Chrudim / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 na bytu 256/1 o celkové rozloze 63 m 2 v obci Rosice, okr. Chrudim, Pardubický kraj. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 9434/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 156 667 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/4 na pozemku Přelouč / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 46 000 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 10.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
bytový dům v Hrušové / bytový dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 20.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům a zahrada v Dolní Dobrouči / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 766 670 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Přihlašte se k odběru nových dražeb.
Když bude nová dražba nemovitosti - dáme Vám vědět.

Jihomoravský kraj
1/2 pozemků (080 EX 2445/14) – 3.kolo / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 171 000 Kč
Lokalita: Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 4.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Brno / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je rodinný dům v obci Brno – Žabovřesky, Moravskoslezský kraj. Vnitřní dispozice objektu: – I. nadzemní podlaží: skladové prostory a sociální zázemí – II. nadzemní podlaží: kancelářské prostory se sociálním zařízením – III. nadzemní podlaží: bytová jednotka o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením – IV. nadzemní podlaží + podkroví: bytová jednotka o velikosti 1+1 s kompletním sociálním zařízením. Více info ve znaleckém posudku. 203 Ex 52078/11, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 5 020 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na orné půdě v k.ú. Popůvky u Brna a k.ú. Žebětín, okr. Brno / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíluve výši 11/72 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 916/11 – orná půda, k.ú. Popůvky u Brna, obec Popůvky, okres Brno-Venkov, který je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 924 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Popůvky, Náves 32/25, 66441 Popůvky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dále podíl ve výši 5/36 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 3561 – orná půda, k.ú. Žebětín, Obec Brno, okres Brno-město, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3440 – ostatní plocha, přes nezpevněný pozemek p.č. 3411 – ostatní plocha a pozemek p.č. 3624 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 60200 Brno. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 85 m od předmětu ocenění. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. 203 Ex 4388/14, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 8 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Velké Pavlovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je rodinný dům s příslušenstvím, který se nachází v obci Velké Pavlovice, okres Břeclav. Rodinný dům je řadový, krajní a patrový. Dům má obytná dvě nadzemní podlaží a volný půdní prostor. Pozemek parc. č. 1940 je částečně zastavenou plochou pod rodinným domem. V zadní části pozemku se nachází hospodářská budova. Stavba je samostatně stojící, přízemní a zděné konstrukce. Zbývající část pozemku tvoří zahradu u domu. Pozemek má obdélníkový tvar, je rovinatý a je oplocený drátěným plotem. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy a porosty. Na stavební pozemek navazuje v uliční čáře pozemek parc. č. 1995/24, na kterém se nachází přístupová místní komunikace. Na stavební pozemek navazují ze severu pozemky parc. č. 1941, parc. č. 1942, parc. č. 1943 a parc. č. 2957. Pozemek parc. č. 1941 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda, ostatní pozemky jsou vedené jako vinice. Pozemky parc. č. 6667, parc. č. 6668 a parc. č. 6669 tvoří jeden celek podlouhlého tvaru, jsou svažité k jihu a nejsou oplocené. Na pozemku parc. č. 6667 se nachází vinice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 794 000 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 7.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 3136 m2, Bořetice u Hustopečí / pozemek  (portaldrazeb.cz)
1/2 pozemku parcelní číslo 1356/161, o výměře 3136 m2, druh pozemku orná půda  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 9 500 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 17.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 056 Ex 342/12-116  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 166 ex 351/11-97  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 065 ex 12138/05-326  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 144 EX 7014/11-161 k.ú. Kyjov  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Orná půda v k.ú. Hrabětice, okr. Znojmo / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemku p.č. 10892 – orná půda, v k.ú. Hrabětice, obec Hrabětice, okres Znojmo, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 10867 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Hrabětice, Kostelní 230, 67168 Hrabětice. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. 203 Ex 2781/16, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 106 667 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
Podíl na garážích v obci Bruntál / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Na pozemku p.č. 2578/3 k.ú. Bruntál-město Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Bruntál, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2564/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. Října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, p.č. 2580/1 – ostatní plocha a p.č. 2578/7 – zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál. Jedná se o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Na pozemku p.č. 2578/4, k.ú. Bruntál-město Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Bruntál, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2564/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. Října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, p.č. 2580/1 – ostatní plocha a p.č. 2578/7 – zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál. Jedná se o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 21 333 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Bruntál / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/4 na přízemním, zděném, částečně podsklepeném rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Bruntál, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Erbenova 960/5, 79201 Bruntál. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (parkovišti). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2659 – ostatní plocha a p.č. 2660 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál. Objekt sestává ze 3 bytových jednotek o velikosti 2x 2+1 s kompletním sociálním zařízením (I. nadzemní podlaží) a 3+1 (podkroví – neobydleno) se společným vstupem.. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 24570/12,www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 130 000 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rodinného domu – Janovice, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitých věcech povinného, zapsaných na listu vlastnictví č. 603 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Janovice, katastrální území Janovice u Frýdku-Místku, a to: – pozemek parcela č. St. 256/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m2. Součástí je stavba: Janovice, č.p. 234, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 256/1, – pozemek parcela č. 346/2, zahrada o výměře 1229 m2. Příslušenství nemovitých věcí tvoří: a) venkovní úpravy -přípojky inženýrských sítí, oplocení, vrata, vrátka, venkovní schody, terasa, zděná zídka, zpevněné plochy b) trvalé porosty -ovocné a okrasné stromy a keře různého druhu a stáří c) vedlejší stavby -kůlna (nezapsaná a nezakreslená v KN) zastavěná plocha činí cca 20 m2. Stavba stojí na pozemku parc.č. st. 256/1, přistavěna k boční straně domu. Jedná se o přízemní, částečně zděnou kůlnu, s pultovou střechou, krytinou polykarbonátovou. Dveře z OSB desek. -kůlna (nezapsaná a nezakreslená v KN), zastavěná plocha činí cca 25 m2. Stavba stojí na pozemku parc.č. 346/2. Jedná se o přízemní, dřevěnou kůlnu s pultovou střechou. Stavba ve špatném technickém stavu. d) studna (kopaná) Pozemky jsou ve funkčním celku se stavbami, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavby, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 1535 m2. Dražená nemovitá věc (pozemek parc.č. st. 256/1 a parc.č. 346/2 – funkční celek) se nachází v okrese Frýdek – Místek, obci Janovice, k.ú. Janovice u Frýdku – Místku, při hlavní silnici procházející Janovicemi, cca 100 m západně od zastávky bus „Restaurace Ondráš“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup k objektu je místní komunikace. Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s jedním NP a nevyužitým podkrovím (nedokončená nástavba) pod sedlovou střechou. Základy domu jsou betonové. Svislé nosné konstrukce jsou částečně zděné a z tvárnic. Střecha je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon (Cembrit). Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku. !!!! Upozornění – dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 616 667 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 6.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
INSOLVENCE – Pozemek o velikosti 13152 m2, Mosty u Jablunkova / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky : – parc.č. St. 1206/2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 87 m2 – parc.č. 2080/7 – trvalý travní porost o výměře 7605 m2 – parc.č. 2093/1 – orná půda o výměře 508 m2 – parc.č. 2093/2 – orná půda o výměře 1604 m2 – parc.č. 2094/1 – trvalý travní porost o výměře 791 m2 – parc.č. 2094/2 – orná půda o výměře 457 m2 – parc.č. 2094/7 – trvalý travní porost o výměře 418 m2 – parc.č. 2098/1 – orná půda o výměře 1477 m2 – parc.č. 4845/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 205 m2 To vše zapsáno na LV 1839 v kat.ú. Mosty u Jablunkova, obec Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek. Výše uvedené pozemky jsou situovány v okrajové části obce s přístupem přes pozemky jiných vlastníků a z místních cest. Pozemky jsou porostlé travinou. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 376 000 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 18.7.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Havířov, okr. Karviná / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/6 na přízemním, zděném, podsklepeném rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Havířov, v místní části Dolní Suchá, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Lazecká 152/2, 735 64 Havířov – Dolní Suchá. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2733 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Město, 73601 Havířov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Dle sdělení povinné ve městě Havířov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace. Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 (I.nadzemní podlaží) a 3+1 (podkroví) každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1957. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2000 byla vyměněna okna a v roce 2002 byla položena nová střešní krytina. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). 203 Ex 3130/07, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 198 887 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Háj ve Slezsku, okr. Opava / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Háj ve Slezsku, v místní části Chabičov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Pod Ostrou hůrkou 232, 747 92 Háj ve Slezsku – Chabičov. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1502 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava a pozemek p.č. 1507 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1963. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2011 byla částečně vyměněna okna. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 54750/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 553 330 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební jednání – 203 EX 19801/15-65 ODROČENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Ostrava / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 3/4 na rodinném domě v obci Ostrava, okr. Ostrava-město, Moravskoslezský kraj. 203 Ex 55438/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 986 667 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná dražba RD Slezská Ostrava, okr. Ostrava / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
opakovaná dražba  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 750 000 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 22.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Horní Lhota, okr. Ostrava-město / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 9/16 na zděném, nepodsklepeném objektu se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou a standardní povlakovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Horní Lhota, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Horní Lhota ev.č. 1139, 74764 Horní Lhota. Parkování je možné na vlastním pozemku. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s podstandardním sociálním zařízením. 203 Ex 52981/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Lokalita: Tisem, Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.9.2016
Rodinný dům v obci Okřesaneč, okr. Kutná Hora / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je rodinný dům přízemní, nepodsklepený v obci Okřesaneč, okr. Kutná Hora, Středočeský kraj. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 1505/16, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Vidim, okres Mělník  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP a podkrovím o dispozici 4+1. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou zděné z cihel, střecha je sedlová s bleskosvodem s taškovou krytinou, klempířské prvky jsou z mědi. Fasáda je zateplená, okna jsou dřevěná euro s dvojsklem, vodoinstalace je studená i teplá, TUV zajišťuje elektrický boiler, vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva, elektroinstalace je třífázová. Podlahy jsou plovoucí, dveře jsou foliované, schodiště je dřevěné bez podstupnic. Koupelna je s vanou a umyvadlem a WC v 1.NP a koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC je v podkroví, v kuchyni je sporák sklokeramický, obklady jsou běžného provedení v koupelnách a kuchyni. Odpadní vody jsou svedeny do vlastní žumpy. Příslušenství tvoří kolna. Dále se jedná o venkovní úpravy. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 01.08. 2016 11:15 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 10.08. 2016 15:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 800 000 Kč
Lokalita: Vidim, Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 15.8.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Pozemek o výměře 1731 m2 (zahrada), v obci Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek druhu zahrada se nachází v zahrádkářské oblasti 200 m vzdálené od okraje obce Hrdlořezy. Využíván je v souladu se zápisem v katastru nemovitostí. Pozemek je nepravidelného půdorysu, svažitý je směrem k jihu. Oplocen je plotem ze strojového pletiva, částečně plotem dřevěným laťkovým. Vstup je zajištěn ocelovými vrátky s výplní z drátěného pletiva. Součástí pozemku jsou trvalé porosty a dvě vedlejší stavby (přístřešky se sedlovou střechou), každá o zastavěné ploše 5 m2. Pozemek není napojen na inženýrské sítě. Přístupný je po zpevněné komunikaci vedoucí při severní straně pozemku a po nezpevněné komunikaci vedoucí při jižní straně pozemku; obě komunikace jsou ve vlastnictví obce. Obec Hrdlořezy je vzdálena 5 km od města Mladá Boleslav. Pozemek je zatížen věcným břemen vstupu a vjezdu v rozsahu dle geometrického plánu č. 287-76/ 2003 ze dne 20.11.2013 zřízené na služebném pozemku – nemovité věci specifikované ve výroku I. tohoto usnesení – ve prospěch oprávněné osoby ČEPS, a.s., IČ: 25702556, Elektrárenská čp.774 / čo.2, 101 52 Praha 10-Michle. Více v připojené dokumentaci. Věcné břemeno provedením dražby nezanikne.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 115 340 Kč
Lokalita: Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Datum dražby: 3.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Všejany, část obce Vanovice, okres Mladá Boleslav  (eurodrazby.cz)
Jedná se o rodinný dům stojící na samostantném pozemku. V domě je jedna bytová jednotka 2+1, a dispozičně obsahuje vstupní chodbu, obývací pokoj s krbovými kamny, koupelnu + WC, kuchyni a ložnici. Vytápění domu je lokální krbovými kamny na tuhá paliva umístěnými v obývacím pokoji. Ohřev vody je bojlerem, v kuchyni je elektrický sporák s plotýnkami a kuchyňská linka, WC je splachovací. Dům je připojen k elektrorozvodné síti, má přípojku vody z veřejného vodovodu, splaškové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Dům má 1 nadzemní podlaží a je bez podkroví upraveného k bydlení. Střecha je sedlová s krytinou z betonových tašek, přízemí je zděné, smíšené konstrukce, fasádní omítky jsou vápenné, stropy jsou trámové s rovným podhledem. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, podlahy jsou kryty plovoucí podlahou a dlažbou. Na severní straně domu je přístavba, garáž a bývalá dílna upravená k bydlení matky vlastníka nemovitosti. Tyto stavby nejsou zapsané v katastru nemovitostí. Další součástí nemovitosti je chlívek a zahradní chata. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 13.07. 2016 12:00 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 25.07. 2016 10:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 900 000 Kč
Lokalita: Všejany, Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Datum dražby: 15.8.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Orná půda v obci Jíkev / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, je užíván jako pole. Pozemek není dle platného územního plánu určen k nezemědělskému využití, není zastavěn stavbou ani není v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 5.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná elektronická dražba 1/2 rekreační chaty v obci Kaliště / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Poloha a popis nemovitosti Dražené nemovité věci se nachází v okrese Praha – východ v okrajové části obce Kaliště na samotě v lokalitě zvané „U Olivěnka“ v katastrálním území Kaliště u Ondřejova. Jedná se o rekreační chatu čtvercového tvaru se zděným přízemím a dřevěným 2. nadzemním podlažím stojící na cizím pozemku a není součástí pozemku parc. č. st. 553. V přízemí se nachází 1 společenská místnost se schodištěm do patra, ve kterém je ložnice a vstup na balkon. Balkon není opatřen zábradlím. Chata stojí na úpatí severozápadně orientovaného zalesněného svahu nad vodotečí. Z chaty je výhled na protější louku. Přístup je možný pouze pěší (posledních cca. 230 m) či terénním vozidlem po louce, není však právně zajištěn. Chata pravděpodobně není napojena na žádnou inženýrskou síť. Rekreační chata stojí na pozemku parc. č. st. 553, který je zapsán na LV č. 503 v k. ú. Kaliště u Ondřejova, obec Kaliště, je mírně svažitý, má čtvercový tvar, je zcela zastavěn rekreační chatou. V okolí rekreační chaty nejsou žádné oficiální parkovací plochy, fyzicky je však možné parkovat podél obecní komunikace asi 230 m od chaty.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Řevnice, okr. Praha-západ / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími v obci Řevnice, okr. Praha-západ, Středočeský kraj. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 717/16, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 800 000 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Černošice, okr. Praha-západ / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/3 na zděném, podsklepeném rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími pod pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Černošice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Zdeňka Škvora č.p. 1346, 252 28 Černošice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Více ve znaleckém posudku, 203 Ex 26170/13, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 960 000 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Zvírotice, okr. Příbram / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 374/25 – orná půda a pozemku p.č. 457/2 – trvalý travní porost, vše v k.ú. Zvírotice, obec Dublovice, okres Příbram, které jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Dublovice se pozemky nachází v nezastavěném území obce se stanoveným funkčním využitím zemědělský půdní fond. Informace získány od pana Ing. Stanislava Dvořáka, referent odboru výstavby a ÚP, MěÚ Sedlčany. 203 Ex 5352/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.7.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Plzeňský kraj
Lesní pozemky Červené Poříčí / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Lesní pozemky o celkové výměře 6.679 m2  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 84 000 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 13.7.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/2 rodinného domu (080 EX 1725/12) / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 255 000 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 31.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Garáž v obci Nýřany, okr. Plzeň-sever / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Nýřany, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 396/93 – ostatní plocha, přes pozemek p.č. 423/376 – ostatní plocha a přes částečně zpevněný pozemek p.č. 423/2 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Nýřany, Benešova třída 295, 33023 Nýřany. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 35 m od předmětu ocenění. Jedná se o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 47817/13, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 33 333 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO !!! Pozemky – id. podíl 1/2 – obec Cheznovice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 166 667 Kč
Lokalita: Rokycany, Plzeňský kraj
Datum dražby: 11.7.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Bezdružice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky: – parc.č.St. 165/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 501 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 231, Bezdružice – parc.č. 773/3 – zahrada o výměře 248 m2 – parc.č. 773/4 – zahrada o výměře 87 m2 To vše zapsáno na LV 249 v kat.ú. Bezdružice, obec Bezdružice, okres Tachov. Jedná se o samostatný dům s jedním nadzemním patrem a podkrovní částí, postavený na pozemku mírně svažitého charakteru. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 255 000 Kč
Lokalita: Tachov, Plzeňský kraj
Datum dražby: 5.9.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
Rodinný dům v obci Mikulášovice, okr. Děčín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a z části standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Mikulášovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Mikulášovice 411, 407 79 Mikulášovice. Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5379/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. Dle informací ČSÚ ve městě Mikulášovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 22548/14, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 93 333 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 36 m2, Březenec / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky parc. č. 633/14 – ostatní plocha, parc. č. 633/15 – ostatní plocha, zapsané na listu vlastnictví 2678, kat. území Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 600 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 29.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Družstevní podíl, byt 2+1 Kadaň – Odročeno, insolvence / členské podíly v byt. družstvech (portaldrazeb.cz)
Jedná se o družstevní byt velkosti 2+1, umístěný ve 3. NP bytového domu s 8 nadzemními podlažími, koncového v řadě v ulici Chomutovské v Kadani. Dům je napojen na vodovod, kanalizaci, plynovod, rozvod el. energie a dálkovod ÚT a TUV. Provedení a vybavení bytu je původní, kromě konstrukcí měněných při opravě domu – okna plastová, dveře hladké podlahy částečně plovoucí nebo s PVC, proveden rozvod světelné elektroinstalace, teplé a studené vody, plynu a kanalizace, osazeno standardní vybavení bytu. ODROČENO  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 160 000 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 12.7.2016
Dražební vyhláška: PDF
rekreační objekt a pozemek v Očihově / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 225 000 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 20.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Líšťany u Citolib, okr. Louny / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je řadový RD č. p. 240 v obci Líšťany. Objekt bydlení je zděná přízemní stavba s obytným přízemím a podkrovím, půdou. Postaven jako součást řadové uliční zástavby obce přístupný z místní komunikace, běžné parkovací možnosti na komunikaci. Napojen na veř. sítě elektro a vodu, plyn, odkanalizován do veř. kanalizace. Započata rekonstrukce výměnou oken (plastová). Příslušenstvím je pozemek zahrady.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 566 667 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 17.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1, Janov u Litvínova, 68,6m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitost – bytová jednotka č. 264/3 v bytovém domě č.p. 259, 260, 261, 262, 263, 264 (LV 1542) na pozemku parc.č. 297/1 , 297/2 , 297/3, 297/4, 297/5, 297/6 (LV 1542), včetně podílu o velikosti 686/82935 na společných částech domu a pozemku, zapsáno na LV 1591 v kat.ú. Janov u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Jedná se o bytovou jednotku v 2NP, její dispozice 3+1. Součástí bytu je lodžie. V bytové jednotce je původní umakartové jádro, na podlaze je PVC. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plyn, elektřinu. Vše je v současné době v bytové jednotce odpojeno. Přístup je po zpevněné komunikace s chodníkem. Parkování je omezené, možné je na veřejné komunikaci před domem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na bytě 2+1 v obci Bílina, okr. Teplice / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1 nemovité věci – jednotky č. 765/21 o celkové rozloze cca 60 m 2v budově č.p. 762, č.p. 763, č.p. 764, č.p. 765, č.p. 766, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 99/10070, která se nachází v VIII. Nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. 203 Ex 4460/16, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 76 667 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Chata s pozemkem v obci Ústí nad Labem / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o objekt rodinné rekreace č.e. 46 s pozemky parc. č. 906/1 a 908 v obci Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 389 087 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 10.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na bytě 3+1 v obci Ústí nad Labem / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 na bytu č. 1428/29 o celkové rozloze cca 66 m2 v obci Ústí nad Labem, okr. Ústí nad Labem, Ústecký kraj. 203 Ex 48004/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 183 333 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k nemovitým věcem – Dům v Trmicích, okr. Ústí nad Labem / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je řadový (koncový) rodinný dům v Ústí nad Labem Trmicích spoluvlastnický podíl 1). Přístupný z místní asfaltové komunikace, přilehlé k říčce Bílině, napojen na veřejné sítě elektro, plyn a vodu, odkanalizován do veřejné kanalizace. Dům je patrový s půdním prostorem, nepodsklepen. Sedlová střecha s taškovou krytinou. Okna dvojitá ven a dovnitř otvíraná (dožilá), dveře dřevěné. Vytápění ústřední na plyn, teplá voda el. boiler, sociální vybavení standardní, kuchyň plyn. sporák. Jako celek je v současnosti neobýván. Pozemek je pouze stavební. Postaven v zastavěném území v intravilánu obce Trmice při místní vodoteči, říčce Bílině, která se rozvodňuje. Stáří 60 až 80 let, objekt byl opravován a přestavba a modernizace nepokračuje.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 225 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 17.8.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Královéhradecký kraj
Dražba rod.domu okr. Náchod / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 17.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Garáž v obci Jaroměř, okr. Náchod / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, zděná, nepodsklepená garáž. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 56044/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 53 333 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na orné půdě v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, okr. Rychnov nad Kněžnou / pozemek (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1270 – orná půda, v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, obec Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. 203 Ex 23180/11, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 106 667 Kč
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Sdílejte nás

Jaroslav Karas