Dražby nemovitostí 3.3.2016

Dražby nemovitostí 3.3.2016

Přehled dražeb nemovitostí na webu 3.3.2016

 

Dražby Hlavní město Praha

Opakovaná elektronická dražba podílu 1/6 a bytě v Praze – Vršovice / byt  (portaldrazeb.cz)
Dražené nemovité věci tvoří bytová jednotka č. 1450 situovaná ve 4. nadzemním podlaží budovy č.p. 1447, 1448, 1449, 1450, 1451 a 1452. Jedná se o jednotku o velikosti 3+1 v panelovém domě. K bytu náleží sklepní kóje v 1. PP budovy. Dům byl postaven v roce 1983. Dům č.p. 1447 -1452 má celkem 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Všechna nadzemní podlaží domu jsou užívána jako obytná, kromě 1.PP, kde jsou společné prostory a sklepy. Konstrukční systém je železobetonový panelový montovaný. Stropy jsou železobetonové s rovnými podhledy. Schody betonové s PVC a se zábradlím. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Na venkovních stěnách je kontaktní zateplovací systém. Hygienické zázemí tvoří původní umakartová jádra nebo nová zděná jádra s keramickými obklady stěn a s keramickou dlažbou na podlaze. Střešní krytina je živičná svařovaná. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna plastová s izolačním dvojsklem, dveře vnitřní dřevěné hladké do ocelových zárubní. Podlahy v bytech různého provedení- většinou PVC, keramické dlažby, plovoucí lamina a textilní koberce. Vytápění bytů je ústřední centrální včetně přípravy TUV. V domě je proveden rozvod el. energie 220/380V, studené a teplé vody, kanalizace a VTS. V domě je osazen osobní výtah. Stavebně technický stav objektu je dobrý, odpovídá stáří a prováděné údržbě. V posledních letech proběhla rekonstrukce výtahů, byly vyměněny rozvody vody a kanalizace, vyměněna okna za plastová s izolačním dvojsklem, bylo provedeno zateplení domu a opraveny lodžie. Přístup je zajištěn z místní zpevněné komunikace – ulice V Předpolí.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 225 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 21.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba bytu se spoluvlastnickým podílem a obchodním podílem na základním kapitálu spol. PODOLÁČEK, s.r.o. / byt  (portaldrazeb.cz)
Bytová jednotka č. 283/8 v budově č.p. 283 se spoluvlastnickým podílem 447/20120 na společnýchčástech budovy č.p. 283 stojící na pozemku p.č. 313 a se spoluvlastnickým podílem 447/20120 na pozemku p.č. 313 zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno na LV č. 4688, 1185 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obecPraha, katastrální území Podolí, spolu s obchodním podílem odpovídajícím vkladu ve výši 26.000 Kč na základním kapitálu společnosti PODOLÁČEK, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nedvědovo nám. Č.p. 283/4, IČ: 49680943  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 366 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF

Nemovitosti v dražbě

Jihočeský kraj
Dražba garáže v Kamennému újezdu / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 46 700 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 13.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška EX 850/09-58  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 35EX 1122/2008-72  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 35EX 1571/2009-107  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 040Ex 1148_2004-241  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec  (eurodrazby.cz)
Objekt rodinného domu je zděné konstrukce s částečným podsklepením bez podkroví, je postavený jako koncový v uliční zástavbě. Zastřešení je provedeno dřevěným vázaným krovem valbového typu s pálenou krytinou. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Nemovitost je napojena na elektrickou, plynovodní, kanalizační a vodovodní rozvodnou síť. Vytápění je lokální plynovými kamny. Předmětná nemovitost je situována v centrální části obce.V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci, v místě jsou dobré parkovací možnosti. Na pozemku je postavena dřevěná kolna. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Vlastník spolupracuje, budou umožněny obě prohlídky 1. prohlídka: 10.03. 2016 14:00 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 21.03. 2016 11:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 650 000 Kč
Lokalita: Chlum u Třeboně, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: 4.4.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF

 

Karlovarský kraj
!! NEDRAŽÍ SE – UHRAZENO !! Družstevní byt 3+1 v obci Cheb / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí jsou členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Cheb, Americká 132/22, 350 02 Cheb, IČO: 00040266, s právem užívání družstevního bytu č. 2175/21, o výměře cca 75m2, v budově č.p. 2175, příslušející k části obce Cheb, na pozemku p.č. St. 6403, zapsané na listu vlastnictví č. 6423, vše v k.ú. Cheb, obec Cheb, okres Cheb, který se nachází v VII. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Dvořákova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1034/6, který je ve vlastnictví Města Cheb. Pozemek pod objektem p.č. St. 6403 (LV č. 5178) je ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Cheb a vlastníků jednotek ve výše uvedeném bytovém domě. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1989. V roce 2012 byla provedena výměna stoupacího vedení. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je dle sdělení povinného situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 3897/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 292 614 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 2.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 1+1, včetně spoluvlastnického podílu, k.ú. Úšovice, okres Mariánské Lázně / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt č. 745/8 o velikosti 1+1 se nachází ve 3. NP panelového bytového domu č.p. 745. Dům je situován v Mariánských Lázních, v městské části Úšovice, v ulici Podhorská. Okolní zástavbu tvoří panelové bytové domy a občanská vybavenost. Bytový dům má 1PP a 4NP. V bytovém domě č.p. 745 je celkem 12 bytových jednotek. Přístup po asfaltové komunikaci ulice Podhorská. Svislé nosné konstrukce jsou montované ze železobetonových panelů. Stropy tvoří železobetonové panely. Střecha je plochá s krytinou živičnou. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Fasádní omítka je nová akrylátová se zateplením polystyrénem. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Schodiště železobetonové s povrchem teraco. Okna plastová s izolačními dvojskly. Dveře dřevěné typové do ocelových zárubní. Podlahy PVC. Vytápění centrální. V kuchyni je kuchyňská linka a plynový sporák. Koupelna s vanou, umyvadlem a WC. Instalační jádro je umakartové. Ostatní vybavení: digestoř, vestavěné skříně, STA a domácí telefon. Bytový panelový dům je v užívání odborným odhadem asi 50 let. Stavebně technický stav domu je dobrý. Běžná údržba domu je prováděna (plastová okna, nová zateplená fasáda). Byt je udržovaný, v původním stavu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 446 667 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 5.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1, Habartov, 54,90m2, podíl 2/3 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na nemovitosti – bytová jednotka č.110/16 vymezena v bytovém domě č.p. 109, 110 (LV 1626) na pozemku parc.č. 868/2 (LV 1626), včetně podílu o velikosti 561/23230 na společných částech domu a pozemku, zapsáno na LV 1890 v kat.ú. Habartov, obec Habartov, okres Sokolov. Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zázemím, která se nachází v šestém nadzemním podlaží bytového domu náměstí Přátelství čp. 110. Bytový dům je podsklepený, má sedm nadzemních podlaží a je postavený v zastavěné centrální části Habartova. Vstup do bytu je ze společné chodby. V bytě se nachází předsíň, tři pokoje, kuchyň, koupelna, wc. K bytové jednotce náleží sklep. Okna bytu jsou plastová. Topení ústřední dálkové. V budově se nachází výtah.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 117 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba bytu 2+1 (57,68 m2), okr. Sokolov / byt  (portaldrazeb.cz)
Oceňovaná jednotka č. 5/19 se nachází v budově č.p. 5 v 8. NP a její dispozice je 2+1. Plocha jednotky je 57,68 m2. Okna b u jsou původní, dřevěná, zdvojená. Bližší informace ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 19.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
bytová jednotka 2+1 v obci Habartov, ZRUŠENO / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 umístěnou v 1. NP budovy v obci Habartov, okres Sokolov. Bytový dům je samostatně stojící, zděné konstrukce, o 3 NP a 1 PP. Stavebně-technický stav je velmi dobrý. Objekt je po rekonstrukci fasády, která je zateplená. Okna domu a vchodové dveře jsou plastové. Předmětná jednotka je o podlahové ploše 61,60 m2 a sestává se z kuchyně, 2x pokoje, předsíně, koupelny, WC, spíže, 2x sklepa. Z inženýrských sítí je napojení na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 9.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1, Nové Sedlo u Lokte, 57,17m2; ODROČENO NA 06.04.2016 / byt  (portaldrazeb.cz)
Bytová jednotka se nachází v panelovém domě, který je řadový, krajní č.p. 505. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. Jednotka č. 505/3 se nachází v 2. NP, její dispozice je 2+1 a sestává z kuchyně (12,37 m2), pokoje (16,30 m2), pokoje (16,28 m2), předsíně (8,52 m2), koupelny (2,72 m2) a WC (0,98 m2). K bytu patří sklep (2,15 m2) a lodžie (4,50 m2). Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 135 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 6.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
DRAŽBA JE ZRUŠENA Z DŮVODU INSOLVENCE !!! Byt 3+1, včetně spoluvlastnického podílu, k.ú. a okres Sokolov / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt č. 1962/8 o velikosti 3+1 se nachází ve 3. NP panelového bytového domu č.p. 1962. Dům je situován v Sokolově, v ulici Spartakiádní. Okolní zástavbu tvoří panelové bytové domy sídlištní zástavby a občanská vybavenost. Bytový dům má 1PP a 8NP. V bytovém domě č.p. 1962 je celkem 23 bytových jednotek. Přístup po asfaltové komunikaci ulice Spartakiádní. Svislé nosné konstrukce jsou montované ze železobetonových panelů. Stropy tvoří železobetonové panely. Střecha je plochá s krytinou živičnou. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Fasádní omítka je cementová, vymývaný kačírek. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Schodiště železobetonové s povrchem teraco. Okna plastová s izolačními dvojskly. Dveře dřevěné typové do ocelových zárubní. Podlahy plovoucí, koberce a keramická dlažba. Vytápění centrální. V kuchyni je kuchyňská linka a plynový sporák. Koupelna s vanou a umyvadlem. WC je samostatné. Instalační jádro je umakartové. Ostatní vybavení: digestoř, vestavěné skříně, STA a domácí telefon. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 433 333 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 1.3.2016
Dražební vyhláška: PDF

Dražby nemovitostí online

Liberecký kraj
Rodinný dům, Český Dub / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky : – parc.č. 3194 – zastavěná plcha a nádvoří o výměře 152 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 26, Malý Dub – parc.č. 3195 – zahrada o výměře 1375 m2 to vše zapsáno na LV 747 v kat.ú. Český Dub, obec Český Dub, okres Liberec. Jedná se o zděný, samostatně stojící objekt s jedním nadzemním podlažím s šikmou sedlovou střechou bez možnosti zřízení podkroví. Objekt je podsklepen. Dle kolaudačního rozhodnutí byl objekt postaven v roce 1980. Objekt je z pohledu z vnějšku v původním, zanedbaném technickém stavu bez rekonstrukcí bez stavebních úprav. Dle získaných informací je objekt i uvnitř v původním stavu. Objekt je napojen na ing. sítě – voda, elektro. Kanalizace svedena do jímky. Dispozičně je objekt řešen jako 3+1. V 1.PP objektu je garáž, sklepy, kotelna, prádelna, sklady.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 753 334 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 31.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 700 000 Kč
Lokalita: Jablonec nad Jizerou, Semily, Liberecký kraj
Datum dražby: 12.4.2016

 

Pardubický kraj
Rodinný dům v obci Chroustovice, část obce Městec, okres Chrudim  (eurodrazby.cz)
Jedná se o obytnou část původní zemědělské usedlosti. Objekt je obdélníkového tvaru s jedním nadzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu je v levé části z dvorního traktu. Ze vstupní chodby je vpravo vstup do dvou na sebe navazujících pokojů a vpravo vstup do dalších dvou na sebe navazujících pokojů. Na vstupní chodbu dále navazuje spojovací chodba, ze které je vstup do koupelny a WC. Na koupelnu navazuje další spojovací chodba, ze které je vstup do kotelny a do pokoje (navazující pokoj v pravé části objektu). Z kotelny je přímý vstup do navazující hospodářské části. Založení objektu je provedeno na kamenných základech. Obvodové konstrukce jsou zděné (smíšené) tl. 70 cm. Stropní konstrukce je dřevěná trámová s rovným podhledem. Zastřešení je řešeno sedlovou střechou s taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou břízolitové, vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Podlahu tvoří lamino a dlažba. Okna jsou plastová. Dveře jsou osazeny do kovových zárubní. Objekt je kompletně napojen na inženýrské sítě. Odvod odpadních vod je zajištěn odtokem do jímky. Kanalizace je vedena v litinovém potrubí. Vytápění je řešeno jako ÚT (topná plocha radiátory). Zdrojem teplé vody je bojler. Vnitřní vybavení tvoří umyvadlo, vana a WC. Hospodářská část je tvořena 3 objekty: První hospodářský objekt vpravo navazuje na obytnou část. Objekt je obdélníkového tvaru s jedním nadzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu je ve střední části z dvorního traktu. V levé části je vstup do kotelny. Založení objektu je provedeno na kamenných základech, obvodové konstrukce jsou zděné (smíšené) tl. 70 cm. Druhý hospodářský objekt je umístěn ve dvorním traktu. Objekt je obdélníkového tvaru s jedním nadzemním podlažím. Hlavní vstup do objektu je z dvorního traktu. Založení objektu je provedeno na kamenných základech, obvodové konstrukce jsou zděné (smíšené) tl. 70 cm. Třetí hospodářský objekt je umístěn ve dvorním traktu. Objekt je obdélníkového tvaru s jedním nadzemním podlažím a patrem v pravé části. Hlavní vstup do objektu je z dvorního traktu. Pravou část tvoří dvě místnosti a patro. Založení objektu je provedeno na kamenných základech, obvodové konstrukce jsou zděné (smíšené) tl. 70 cm. Příslušenství tvoří venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a oplocení. Dále příslušenství tvoří kopaná studna ve dvorním traktu vpravo při vstupu na pozemek. Studna je využívána k odběru užitkové vody. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 29.02. 2016 15:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Lukáš Žižka, který prohlídku organizuje. Kontakt: 797 976 555 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 21.03. 2016 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 400 000 Kč
Lokalita: Chroustovice, Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 4.4.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
077 EX 11818I09-81 Usneseni o elektronické draibé  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usneseni o elektronické dražbě. ”: 040Ex 636/09-99  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 129EX3177-11-50  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 070EX4706-10-157  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Přihlašte se k odběru nových dražeb.
Když bude nová dražba nemovitosti - dáme Vám vědět.

Jihomoravský kraj
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 680 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 31.3.2016
Dražební vyhláška: 10955193DV01
RD v Hlíně u Ivančic / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 700 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 5.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
byt 3+1+L obec Brno, část obce Bohunice / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku v budově Bohunice č.p. 697, včetně podílu na společných částech domu v k.ú. Bohunice, obec Brno, část obce Bohunice, okres Brno-město. Bytový dům je samostatně stojící o jednom vchodu. Budova má 8 podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. Konstrukce domu je panelová. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu a parapety jsou plastové. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v původním udržovaném stavu. Bytová jednotka č. 697/15 se nachází ve 4. NP, její dispozice je 3+1, užitná plocha jednotky je 64,10 m2. K bytu patří lodžie (4,50 m2-není započítáno do celkové užitné plochy jednotky). Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, dálkové teplo a elektřinu. Vytápění bytu je teplovodní s rozvody ústředního topení do radiátorů. Ohřev teplé vody je centrální. Parkování je omezené, možné na parkovišti před domem. Budova je postavena na pozemku, který je ve vlastnictví města Brna.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 380 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 4.5.2016
Dražební vyhláška: PDF
vinný sklep v obci Velké Bílovice / zemědělská stavba  (portaldrazeb.cz)
Předmětem ocenění je budova bez č.pop/č.ev spolu s pozemkem parc.č. St. 1518, na němž je postavena. Budovu bez č.pop/č.ev je tvořena podzemním prostorem vinného sklepa, jehož nadzemní část je k datu ocenění využívána jako dílna, lisovna a prostory pro skladování. Hodnota stanovená porovnáním je hodnota souboru nemovitostí – stavby a pozemku, včetně všech součástí a příslušenství. POZOR: DRAŽÍ SE POUZE POZEMEK, KDE SE NACHÁZÍ VINNÝ SKLÍPEK. Znalecký posudek a usnesení o ceně zahrnují i další nemovitosti, které nejsou předmětem této dražby!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 206 667 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 20.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Moravská Nová Ves, podíl 1/8 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/8 CELKU Předmět prodeje: – rodinný dům č.p. 869 na pozemku parc.č. 1866/23, – pozemek parc.č. 1866/23, o výměře 183 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, – pozemek parc.č. 1966/13, o výměře 211 m2 – orná půda vše zapsáno na LV 2117 v k.ú. Moravská Nová Ves. Výhodná koupě rodinného domu. Nabízíme ke koupi starší, řadový, vnitřní rodinný dům. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Dům je podsklepený v celém půdorysu se dvěma nadzemními podlažími a jednou bytovou jednotkou o dispoziční velikosti 3+1 a celkovou obytnou plochou 180 m2. Součástí rodinného domu je garáž a zahrada. Vytápění domu je zajišťováno plynovým kotlem s rozvody ÚT, ohřev teplé vody elektrickým bojlerem. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro, voda a plyn, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizační sítě. Rodinný dům je po částečné rekonstrukci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 103 834 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 13.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba id. 1/2 pozemků v kú Moravská Nová Ves / pozemek  (portaldrazeb.cz)
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA www.exdrazby.cz Předmětem dražby jsou: – pozemek, parcela 4253/2 o výměře 3549m2, ostatní plocha – pozemek, parcela 4253/3 o výměře 3288m2, ostatní plocha se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zapsané pro obec Moravská Nová Ves, katastrální území Moravská Nová Ves, na listu vlastnictví č. 1643 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Břeclav, v podílovém spoluvlastnictví povinného Vojtěcha Sládka, s výší podílu 1, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 793 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 20.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – Rodinný dům, Moravská Nová Ves, podíl 1/8 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/8 CELKU Předmět prodeje: – rodinný dům č.p. 869 na pozemku parc.č. 1866/23, – pozemek parc.č. 1866/23, o výměře 183 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, – pozemek parc.č. 1966/13, o výměře 211 m2 – orná půda vše zapsáno na LV 2117 v k.ú. Moravská Nová Ves. Výhodná koupě rodinného domu. Nabízíme ke koupi starší, řadový, vnitřní rodinný dům. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Dům je podsklepený v celém půdorysu se dvěma nadzemními podlažími a jednou bytovou jednotkou o dispoziční velikosti 3+1 a celkovou obytnou plochou 180 m2. Součástí rodinného domu je garáž a zahrada. Vytápění domu je zajišťováno plynovým kotlem s rozvody ÚT, ohřev teplé vody elektrickým bojlerem. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro, voda a plyn, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizační sítě. Rodinný dům je po částečné rekonstrukci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 103 834 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 2.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 042 EX 1989/07-89 (Z-1341/2016-704)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Stavba s vinným sklepem – Čejkovice / zemědělská stavba  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 12.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba zemědělské půdy v kú Dolní Bojanovice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA www.exdrazby.cz Předmětem dražby je: – pozemek, parcela 2950/20 o výměře 2322m2, orná půda se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, zapsaný pro obec Dolní Bojanovice, katastrální území Dolní Bojanovice, na listu vlastnictví č. 1488 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, u Katastrálního pracoviště Hodonín, ve výlučném vlastnictví povinného Vojtěcha Sládka, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 26 313 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 20.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/2 rodinného domu ve Veselí nad Moravou / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jde o podíl 1/2 rodinného domu ve Veselí nad Moravou, okres Hodonín. Objekt je řadový, vnitřní, patrový, podsklepený. V rodinném domě se nacházejí 2 byty. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Odpady jsou svedeny do jímky. Vytápění budovy je ústřední plynové. Ohřev teplé vody je centrální. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 710 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 25.5.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 35 ex 1686/11-28  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 049 ex 00222/06-096  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 156 EX 2639/14-108  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
POZEMKY V OBCI OLEKSOVICE, OKR. ZNOJMO / stavební pozemek  (portaldrazeb.cz)
Odkaz na dražební portál: https://drazby.exekutornovozamsky.cz/drazba-925-pozemky-v-obci-oleksovice-okr-znojmo/  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 145 267 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 14.4.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
Rodinný dům, Mezina, podíl 1/6 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc.č.St. 82/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 428 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 32, Mezina, zapsáno na LV 126 v kt.ú. Mezina, obec Mezina, okres Bruntál. Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se střechou vaznicové soustavy s funkčně využitelným podkrovím. V 1.NP je zádveří, kuchyně, pokoj, WC, koupelna, chodba, kotelna, spíž, uhelna a garáž. V podkroví jsou 2 obytné místnosti. Dům je cihelné konstrukce. Topení je ústřední na tuhá paliva, ohřev vody je zajištěn bojlerem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Markvartice u Široké Nivy / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky: – parc.č.St. 60 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 116, Široká Niva – parc.č. 116 – zahrada o výměře 1413 m2 To vše zaspáno na LV 195 v kat.ú. Markvartice u Široké Nivy, obec Široká Niva, okres Bruntál. Jedná se o dvoupodlažní, zděný, samostatně stojící rodinný dům č. p. 116 včetně příslušenství. Dům má základy kamenné, svislé konstrukce zděné, stropy dřevěné, krov dřevěný vázaný, krytina z osinkocementových šablon, klempířské konstrukce z pozinku, dům má bleskosvod, vnitřní omítky vápenné, vnější omítky vápenocementové – z části opadané, dveře dřevěné, okna špaletová, povrchy podlah z palubek, vytápění ústřední na TP, elektroinstalace světelná i motorová, rozvody vody v kovu, vnitřní hygienické zařízení tvoří splachovací WC a vana. Příslušenství domu tvoří zděný sklad, který stavebně navazuje na stavbu rodinného domu, zděná garáž a 3 jednostranně obíjené dřevěné kůlny.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 367 000 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD s pozemkem – podíl 1/2, okr. Bruntál / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 43 na pozemku p.č. st.84 v k.ú.Těchanov, obec Jiříkov. Přístup k domu je řešen ze zpevněné silnice III. třídy ve vlastnictví obce a dále přes pozemek ve vlastnictví ČR, správa PF ČR a do domu. Nemovitosti se nachází na okraji současně zastavěného území obce, místní části Těchanov. Jde o polovinu dvojdomku (koncový řadový dům), který byl užíván k bydlení a v současnosti je dům neobydlený. Dům ječástečně podsklepený má jedno nadzemní podlaží a nevyužité podkroví. Dům je napojen na studnu na cizím pozemku(druhá polovina dvojdomku je na tuto studnu taktéž napojena), odkanalizování do vlastní jímky (společná pro druhou polovinu dvojdomku), napojení na distribuční rozvody NN. Dům je z malé části podsklepený, pasy z kameniva prolévaného betonem s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce zděné o tl. 45 cm. Stropy smíšené s podhledem rovným. Krov dřevěný vazbový, střecha sklonitá sedlová, krytina standardní osinkocementová šablona. Klempířské konstrukce úplné zpozinkovaného plechu. Úpravy vnitř. povrchů – vápenné štukové omítky. Úpravy vnějších povrchů – vápenná omítka, obklad štítu osinkocementovou šablonou. Vnější obklady chybí, vnitřní keramické obklady koupelny a kuchyně. Schody – jen ocelový žebřík. Dveře hladké plné neboprosklené, běžné provedení. Okna dřevěná zdvojená. Povrch podlah – obytné místnosti betonové kryté PVC a vlysy, ostatní keramické dlažby a beton. Vytápění ústřední teplovodní s kotlem na tuhá paliva. Elektroinstalacesvětelná a motorová s pojistkovými automaty. Bleskosvod. Rozvod studené a teplé vody. TUV z el.bojleru. Vnitřní kanalizace – odpady se všech hygienických zařízení a vpustí. Vybavení kuchyně bylo plynovým sporákem na PB (nynístojí v chodbě). Hygienická zařízení – umyvadla s tekoucí teplou a studenou vodou, vana, WC splachovací. Znalci nebyl umožněn vstup do dvou obytných pokojů, které byly zamčeny a údajně užívány podílovou spoluvlastnicí paní Alenou Trnkovou.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 135 000 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 19.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/2 rodinného domu Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sedliště, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Sedliště 145, 739 36 Sedliště. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1516/12 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 296/2 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Sedliště, č.p. 271, 739 36 Sedliště. Zákres objektu č.p. 145 v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Sedliště je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 50 do 80 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (provedení rozsáhlejších stavebních úprav i konstrukcí dlouhodobých životností). Na pozemcích se nachází neudržované náletové porosty. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 137 500 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 12.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 15 000 000 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 21.4.2016
Dražební vyhláška: 10955186DV01
Pozemek o velikosti 2733 m2, Pudlov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – pozemek parc.č. 1215/18 – orná půda, o výměře 2733 m2 zapsaný na LV 143 v k.ú. Pudlov. Výhodná koupě pozemku. Nabízíme ke koupi pozemek – zemědělskou půdu. Pozemek se nachází na okraji obce a je hospodářsky využíván.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 500 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům Fulnek / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 20.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rodinného domu – Příbor, spoluvlastnický podíl 1/5 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražen bude podíl ve výši 1/5 na nemovitých věcech povinného zapsaných na listu vlastnictví č. 164 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Příbor, kat. území Příbor, a to: – pozemek, parc. č. 1844 o výměře 221 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Příbor, č.p. 863, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1844. Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří: a) venkovní úpravy oplocení, vrátka (2x), zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí, studna. Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Nový Jičín, ve městě Příbor, při ul. nábřeží Rudoarmějců, cca 200 m východně od zastávky bus „Příbor, žel.st“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. Přístup k objektu je po zpevněné obecní komunikaci. Pozemek je ve funkčním celku se stavbou, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a nachází se zde rodinný dům, studna a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 221 m2. Zastavěná plocha objektu činí cca 90 m2. Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 29.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1, Chuchelná, 92m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – bytová jednotka č. 8 v bytovém domě č.p. 145 na pozemku parc.č. 537/1, – spoluvlastnický podíl o velikosti 582/10000 na společných částech domu č.p. 145 a na pozemcích parc.č. 535/1, 536, 537/1 a 538, vše zapsáno na LV 592 a 609 v k.ú. Chuchelná. Výhodná koupě bytu. Nabízíme ke koupi byt 3+1 na ulici Masarykova. Byt se nachází v 1.NP v cihlovém domě, který je umístěn na okraji obce. Příslušenství bytu tvoří lodžie, byt je po částečné rekonstrukci. Vytápění je zajištěno kamny na tuhá paliva. Ohřev vody zajišťuje elektrický bojler.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 420 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Sportovní areál Ludgeřovice, okr. Opava / průmyslová stavba  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – budova č.p. 1405 na pozemku parc.č. 2533/2, – pozemek parc.č. 2531/6 o výměře 421 m2 – orná půda, – pozemek parc.č. 2533/1 o výměře 2 218 m2 – orná půda, – pozemek parc.č. 2533/2 o výměře 1 653 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV 2106 v k.ú. Ludgeřovice. Výhodná koupě komerčního objektu. Nabízíme ke koupi komerční objekt – sportovní areál, který se nachází v okrajové části obce. Objekt je využíván jako sportoviště se zázemím (šatny, sociální zařízení), má vlastní ubytovací kapacity a bar. Součástí areálu je sportovní hala, tělocvična, kancelářské prostory, výrobní hala, parkovací plochy, čistírna odpadních vod. Budova je napojena na veřejné inženýrské sítě, a to vodovodní, plynovodní a elektrickou síť. Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Vytápění je zajištěno kondenzačními plynovými kotli s rozvody ÚT, které slouží rovněž pro ohřev vody. Podrobnosti ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 8 110 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky o velikosti 9685 m2, Kamenec, podíl 1/2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky nacházející se cca 1,1 km severně od okraje zastavěné části obce Kamenec. Jedná se o sousedící zemědělské pozemky dohromady tvořící obdélníkový tvar. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělky využívané. K pozemkům nevede příjezdová cesta, je k nim přístup přes cizí pozemky.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 42 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 7.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební jednání – 167 EX 14203/12-102  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
ZAPLACENO – Rodinný dům, Drachkov; ZRUŠENO – ZAPLACENO! / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. V přízemí rodinného domu se nachází byt o dispozici 1+1 s koupelnou a WC. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Voda je získávána ze studny. Odpady jsou svedeny do jímky. Vytápění je lokální na tuhá paliva. Součástí nemovité věci jsou IS, studna, jímka, porosty, zpevněné plochy. Pozemky parc. č. 822/1, parc.č. 827/3, parc. č. 829 a parc. č. 831 tvoří funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemek je mírně svažitý, travnatý a oplocený. K nemovité věci náleží příslušenství: oplocení, samostatně stojící zděná stodola se sedlovou střechou a krytinou z betonové tašky a zděný chlév.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 180 000 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 17.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
!! NEDRAŽÍ SE – UHRAZENO !! Rodinný dům v obci Bystřice, okr. Benešov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Bystřice, v místí části Nesvačily, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Nesvačily č.p. 72, 257 51, Bystřice-Nesvačily. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1004/2 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a přes pozemek p.č. 990/2 – ostatní plocha, která je ve vlastnictví: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 25751 Bystřice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní žumpu na vyvážení. Dle účastníka místního šetření v obci Bystřice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1991. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2011 byla provedena výměna oken za nová plastová zdvojená, včetně parapetů, oprava rozvodů elektro, vody, topení a bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 620/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 620 000 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 2.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
poz. 1988m2,okr.Beroun,vhodný pro stavbu RD / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek (zahrada) č.p. 625/9 v k.ú. Hředle u Zdic, okr.Beroun, o velikosti 1.988 m2, schválený úz.plánem obce k zastavění RD, možnost napojení na vodovodní řad a zdroj el. Pozemek se nachází na okraji obce.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 093 400 Kč
Lokalita: Beroun, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
poz.1961m2, okr.Beroun,vhodný pro stavbu RD / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek č.p. 625/10 v k.ú. Hředle u Zdic, okr.Beroun, o velikosti 1.961m2, schválený úz.plánem obce k zastavění RD, možnost napojení na vodovodní řad a zdroj el. Pozemek se nachází na okraji obce.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 078 550 Kč
Lokalita: Beroun, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt v Kolíně / byt  (portaldrazeb.cz)
Oceňovaná bytová jednotka o velikosti 3+1 o celkové podlahové ploše 64,27 m2 se nachází ve 2.NP bytového domu vlevo od schodiště a sestává ze tří pokojů (19,00 m2, 16,20 m2 a 12,90 m2), kuchyně (5,80 m2), předsíně (5,50 m2), koupelny (2,00 m2), WC (0,90 m2) a šatny (2,00 m2), k bytu dále náleží právo výlučného užívání dvou balkonů (4,60 m2 a 1,70 m2) přímo přístupných z bytu, dva zděné sklepy (5,20 m2 a 4,80 m2) a spoluvlastnický podíl na společných částech budovy. Podíl k pozemkům, na kterých je budova postavena, je ve vlastnictví jiného vlastníka a spoluužívání těchto pozemků je zajištěno věcným břemenem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 508 000 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.5.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/16 rodinného domu v Konárovicích s přilehlými pozemky – nařízení odročené dražby / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Oceňované nemovitosti v 1/16 se nachází v osadě Jelen, spadající pod obec Konárovice. Dům se stodolou a vejminkem, zahrada s venkovními úpravami je situována v severovýchodní části osady Jelen. Lesní pozemky se nachází severozápadně od osady Jelen, mimo zastavěné území, vodní plocha se nachází jižně od osady Jelen, mimo zastavěné území. Dům je půdorysově řešen do tvaru „L“, je samostatně stojící s navazující stodolou, jednopodlažní s půdou. Jedná se o dům 3+1 o zastavěné ploše 186 m2, obytné ploše 81 m2 na pozemku 1319 m2.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 91 600 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 19.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná elektronická dražba id. 1/9 rodinného domu v obci Vlastějovice a pozemků v obci Horka II / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Poloha a popis nemovitosti Dražené nemovité věci se nachází v okrese Kutná Hora na území obce Vlastějovice v části Kounice v lokalitě zvané Hamry, která leží při levém břehu řeky Sávavy, v katastrálním území Kounice nad Sázavou. Rodinný dům č. p. 23, stojící na p. č. st. 31, a příslušenství Jedná se o nepodsklepený rodinný dům obdélníkového tvaru s 1 nadzemním podlažím a stavebně neupraveným podkrovím (půda) pod sedlovou střechou. Dle náčrtu půdorysu se v objektu nachází vstupní chodba umístěná uprostřed domu a 2 obytné místnosti přístupné z chodby. V objektu se nenachází sociální zařízení či kuchyňská linka. Do domu je zavedena pouze elektřina, voda je získávána z nedaleké osadní studánky. Na severní stranu stavby navazuje dřevěná kůlna, která tvoří příslušenství. Pozemek je oplocený, udržovaní nachází se na něm také dřevník a dřevěná budka suchého WC. Příslušenství – Venkovní úpravy a) Přípojky – elektřina b) Oplocení – z pletiva s ocelovými sloupky c) Vstupní branka a vjezdová brána – ocelové konstrukce s nátěrem, částečně orezlé – Kůlna – navazuje na severní štítovou stěnu rodinného domu, stojí na pozemku parc. č. st. 31 a není zakreslena v katastrální mapě. Jedná se pravděpodobně o stavbu bez základů s dřevěnou trámovou konstrukcí, střecha sedlová, střešní krytina z pálených tašek, klempířské konstrukce (podokapní žlaby) z pozinkovaného částečně zkorodovaného plechu, okna dřevěná, vstupní dveře dřevěné svlakové Suché WC – stojí na cizím pozemku parc.č. 677, má dřevěnou konstrukci, obdélníkový tvar cca 1,3 m x 0,8 m, slouží jako suché WC – Dřevník – v severní části pozemku parc. č. 678 se také nachází dřevěný přístřešek sloužící jako dřevník Pozemky Předmětem ocenění je také podíl na pozemcích parc. č. st. 31 a 678, které jsou zapsané na LV č. 124 ze dne 24.2.2014 pro k. ú. Kounice nad Sázavou, obec Vlastějovice, okres Kutná Hora. Pozemek parc. č. st. 31 Pozemek je mírně svažitý směrem k severu, má nepravidelný tvar, z převažující části travnatý udržovaný povrch, ve své východní části je zastavěn rodinným domem č. p. 23 a navazující kůlnou. Pozemek jižním okrajem sousedí s veřejnou příjezdovou nezpevněnou cestou parc. č. 747/1 (ostatní plocha / ostatní komunikace; vlastník: obec Vlastějovice). Pozemek parc. č. 678 Pozemek je mírně svažitý, má nepravidelný tvar, slouží jako zahrada u rodinného domu. Na pozemku se také nachází dřevník. Zbylá část pozemku má travnatý udržovaný povrch.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 14 200 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Ideální podíl 1/4 na RD Dobřeň / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Nepodsklepený jednopodlažní dvojdomek s obytným podkrovím. V 1.NP se nachází dva pokoje, kuchyň, koupelna s WC a chodba, v podkroví se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, dětský pokoj a koupelna s WC, to vše o užitné ploše cca 150 m2. Základy domu jsou kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti, obvodové stěny smíšené cihla a kámen tl. 60 cm, podezdívka z pískovcového kamene, okna dřevěná špaletová v podkroví zdvojená, střecha sedlová, krov dřevěný vázaný s krytinou z pálených tašek, omítky vápenné, žlaby, svody a ostatní klempířské prvky z pozink.plechu. Budova je zásobena vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizována do žumpy a je napojena na veřejnou el síť. Dle typu stavby, použitých konstrukčních prvků a dle sdělení spoluvlastníka objektu byl objekt postaven v roce 1890, v průběhu let byl pravidelně udržován a postupně modernizován a v současné době se jedná o objekt v dobrém stavebně technickém stavu s předpokládanou další životností do 50 let.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 73 334 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 5.5.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Poděbrady, podíl 1/6 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemcích: – parc.č.St. 1342 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 420, Poděbrady II – parc.č. 1343 -zahrada o výměře 158 m2 To vše zapsáno na LV 384 v kat.ú. Poděbrady, obec Poděbrady, okres Nymburk. Jedná se o řadový, vnitřní, patrový, podsklepený rodinný dům s půdním prostorem, který se nachází v centrální zastavěné části města Poděbrady v ulici Studentská č.p. 420. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená předzahrádka a zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením. V rodinném domě se nacházejí dva byty. V 1. NP se nachází byt o dispozici 2+ 1 rozdělený na vstupní chodbu, WC, obývací pokoj, kuchyň, ložnici, koupelnu se sprchovým koutem, WC, komora a balkon. V 2. NP je byt o dispozici 4+kk rozdělený na vstupní chodbu, komoru, balkon, koupelnu se sprchovým koutem, WC, obývací pokoj, kuchyň, 3 ložnice. Byt je po částečné rekonstrukci (nové podlahy, nové vytápění, nové WC). V 1. PP se nachází vestavěná garáž.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 340 000 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 900 000 Kč
Lokalita: Velké Přílepy, Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 13.4.2016
Rodinný dům, Litovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky : – parc.č.St. 1228 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 2428, Hostivice – parc.č. 357/54 – orná půda o výměře 1004 m2 To vše zapsáno na LV 2355 v kat.ú. Litovice, obec Hostivice, okres Praha-západ. Jedná se o zděný samostatně stojící objekt bez podsklepení s jedním NP s šikmou sedlovou valbovou střechou s podkrovím. Z vnějšku je objekt v dobrém technickém stavu bez zjevných závad. Dle získaných informací je objekt také uvnitř v dobrém technickém stavu standardně vybaven a užíván. Objekt je napojen na ing. sítě – voda, plyn, elektro, kanalizace. Dispozice:1.NP – dvojgaráž, obývací pokoj, komora, kuchyňský kout, jídelna, WC+sprcha+technická místnost, hala; Podkroví – 4xpokoj, chodba, koupelna, šatna, 2xbalkón.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 5 169 330 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 31.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rekreační chaty, okr. Praha – západ / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o samostatně stojící, přízemní rekreační chatu. Budova je dřevěná, oboustranně obíjená. |Střecha budovy je sedlová. Fasáda chaty není zateplená. Bližší informace ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 160 000 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 19.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
pozemek v Tuchoměřicích, 3/4 podíl na zeměď.poz. 12.247m2 a 16.634m2, okr.Praha-západ / pozemek (portaldrazeb.cz)
3 podíl na pozemcích č.p. 116 a 596 v k.ú. Tuchoměřice, okr. Praha – západ. Jedná se o zemědělské pozemky o výměře 12.247m2 a 16.634m2 umístěné na okraji obce, přístupné po zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 617 350 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Občov, okres Příbram  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je samostatně stojící, obdélníkového půdorysu, s verandou při jižní straně, vstup a vjezd na pozemek vraty z východní strany, vstup do domu verandou z jižní strany. Západně na rodinný dům navazuje pod jedním zastřešením stodola, v severovýchodním rohu pozemku stojí garáž. Odkanalizování splaškových vod je svedeno do jímky na vyvážení, voda je z obecní studny (před domem, na obecním pozemku) a z vlastního vrtu, el. instalace je zavedena, plyn je zaveden. Jedná se o rodinný dům částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez využitého podkroví. V rodinném domě je jeden byt 2+1 se sociálním zařízením. Dispozičně se v domě nachází v 1.PP (suterén): jeden sklep přístupný po schodech zevnitř (10,40m2, beton), sklepy přístupné zvenku (4,00m2, 20,00m2, 6,00m2, 4,00m2) , v 1.NP (přízemí): chodba (5,35m2, koberec), pokoj (29,95m2, prkna), kuchyně (7,75m2, ker.dlažba, kuchyňská linka se sporákem), sociální zařízení (6,70m2, umyvadlo, vana, WC společně, bojler), pokoj (16,70m2, koberec). Nosná konstrukce je provedena na betonových a kamenných základech, svislé konstrukce jsou zděné smíšené, stropní konstrukce jsou nad suterénem klenbové a keramické, nad přízemím jsou dřevěné trámové. Schody jsou betonové, konstrukce krovu je dřevěná sedlová, krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, povrchy jsou omítnuty, keramické obklady jsou na sociálním zařízením a za kuchyňskou linkou. Okna jsou plastová, dveře jsou náplňové. Vytápění je lokálně kamny na tuhá paliva v jednom pokoji a infrapanely, ohřev vody je bojlery, rozvody instalací jsou běžně provedeny. Stodola navazuje západně na rodinný dům pod jedním zastřešením, je nepodsklepená, přízemní. Nosná konstrukce je provedena na kamenných základech, svislé konstrukce jsou zděné smíšené, konstrukce krovu je dřevěná sedlová, krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, povrchy jsou částečně omítnuty. Vrata jsou dřevěná, podlaha je betonová, elektroinstalace je provedena. Garáž stojí v severovýchodním rohu pozemku, je nepodsklepená, přízemní. Nosná konstrukce je provedena na betonových základech, svislé konstrukce jsou zděné smíšené, konstrukce krovu je dřevěná pultová, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, povrchy jsou omítnuty. Vrata jsou dřevěná, podlaha je betonová, elektroinstalace je provedena. Vrt je hloubky dle sdělení 27m. Venkovní úpravy jsou v běžném rozsahu – oplocení s vraty a vrátky, zpevněné plochy okolo domu, přípojky inž. sítí apod.. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 17.03. 2016 10:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 29.03. 2016 10:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 600 000 Kč
Lokalita: Občov, Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.4.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
ZAPLACENO – Rodinný dům, Kolešovice, podíl 1/4 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích: – parc.č. St. 304 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 305 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 233, Kolešovice – parc.č. 214/3 – zahrada o výměře 415 m2 To vše zapsáno na LV 283 v kat.ú. Kolešovice, obec Kolešovice, okres Rakovník. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům, se sedlovou střechou a polovalbami, s taškovou krytinou; dům je částečně podsklepený a s podkrovím. Přízemí je dispozičně členěno na zádveří, chodbu, obývací pokoj, kuchyň, ložnici, koupelnu s WC, pokoj se šatnou, komoru a spíž.; v podkroví je chodba, kuchyň, pokoj, ložnice a půdní prostor.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 233 334 Kč
Lokalita: Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 8.3.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Plzeňský kraj
Rodinný dům, Hájek u Všerub / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky : – parc.č.St. 22 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1661 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 37, Hájek – parc.č. 73/4 – ostatní plocha a o výměře 467 m2 (jiná plocha) – parc.č. 103/1 – zahrada o výměře 189 m2 – parc.č. 103/2 – zahrada o výměře 1191 m2 To vše zapsáno na LV 168 v kat.ú. Hájek u Všerub, obec Všeruby, okres Domažlice. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím bezpodkroví, který se nachází v okrajové zastavěné části obce Hájek, která je stavebně oddělenou částí obce Všeruby. V okolí je vesnická zástavba rodinnými domy a zemědělské stavby, příjezd je po zpevněné komunikaci. Rodinný dům je užíván k trvalému bydlení. V 1.PP jsou sklepní prostory a kotelna (16 m2), v 1.NP se nachází zádveří (11,25 m2), pokoj (24,24 m2), pokoj (14,82 m2), kuchyně (18,78 m2), koupelna (3,70 m2), wc (1,00 m2) a pokoj (13,84 m2) a kuchyně (13,41 m2). Původní stavba je z roku 1920, úpravy do současného stavu byly provedeny v roce 2005. Chybí dokončit fasádu a upravit jeden pokoj (13,84 m2)a kuchyni (13,41 m2). Více fotografií ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 834 000 Kč
Lokalita: Domažlice, Plzeňský kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 13356 m2, Strážov na Šumavě / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky : – parc.č. 268/5 – trvalý travní porost o výměře 239 m2 – parc.č. 754/5 – trvalý trvní porost o výměře 203 m2 – parc.č. 754/6 – orná půda o výměře 12914 m2 To vše zapsáno na LV 150 v kat.ú. Strážov na Šumavě, obec Strážov, okres Klatovy. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 446 000 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Budětice, okr. Klatovy / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je objekt bydlení (rodinný dům) v obci Budětice, okres Klatovy. Objekt se nachází na adrese Budětice 26, 342 01 Budětice. Osoba povinná neumožnila prohlídku dražené nemovitosti. Jedná se o přízemní zděný, podsklepený objekt bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Dům se nachází ve vnitřní zastavěné části obce, je samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži, pozemek je přístupný po veřejné komunikaci ve vlastnictví obce a kraje. Původní stáří objektu je odhadováno na 60 let. Dále je odhadováno, že objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobé životnosti. Celkový technický stav a údržba stavby je hodnocena jako stavba se zanedbanou údržbou. Odkazy: > Webová prezentace soudního exekutora  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 506 667 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Šťáhlavy, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům č.p. 186 v okrajové části Šťáhlav na okrese Plzeň-město. Dům je zděný, nepodsklepený o 1 nadzemním podlaží s částečně upraveným podkrovím. Dům je starý cca 80 roků a je napojen na elektro, vodu, kanalizaci i plyn.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 710 540 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 31.3.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
spoluvlastnický podíl 1/2 k rodinnému domu v Děčíně – Bělé / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1 k rodinnému domu č.p.40 v Děčíně Bělé je postavenému v lokalitě údolní expozice části Bělé. Objekt je z části (přízemí) smíšené zdivo, patro hrázděné zdivo ve stáří nad 100 let, ve špatném stavebně technickém stavu. Objekt delší dobu neobýván, bez údržby, do objektu zatéká, část stropu v patře propadlá, dtto i zadní část střechy a střešní konstrukce. Přístup k domu je po zpevněné komunikaci, napojen na veř. sítě elektro, vodu, kanalizace není s možností napojení na plyn v ulici a u domu. terén zahrady je neudržován. K zastávce MHD je cca 500m a do centra okresního města Děčína je dalších 5 min. busem. Jako celek včetně pozemků je nemovitost ve špatném stavu. Objekt nutno rekonstruovat za poměrně vys. fin. částku. Krov, krytina, stropy, rozvody elektro, vody, okna, dveře. Nejzajímavější na této nemovitosti jsou pozemky, které vytvářejí obvyklou cenu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 175 000 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 19.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Zahájeno insolvenční řízení.!!! Pozemky – smíšené, k.ú. Těchlovice nad Labem, okres Děčín / pozemek (portaldrazeb.cz)
Pozemky se nacházejí jihovýchodně od obce Těchlovice. V okolí oceňovaných pozemků se nacházejí obdobné zemědělské pozemky se stejným využitím (orná půda, louky, nebo les). Pozemek parc. č. 556/1 je bývalá vodní nádrž, nyní mokřad. Ostatní oceňované pozemky slouží převážně jako louky (více jak 90% z celku). Přístup k pozemkům po silnici vedoucí z obce Těchlovice jihovýchodním směrem podle Těchlovického potoka, ve směru na Milířsko.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 233 333 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 1.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
EXEKUCEMOST, dobrovolná dražba ED 13/15, rodinný dům Heřmanov, okres Děčín za 858.667,-Kč / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
EXEKUCEMOST, dobrovolná dražba ED 13/15, rodinný dům Heřmanov, okres Děčín za 858.667,-Kč Starší rodinný dům z r. 1922 po částečné rekonstrukci obvodového pláště, fasády a střechy s výměnou některých výplní oken a dveří za plastová. K původnímu domu se sedlovou střechou byly postupně směrem do svahu přistavěny pod pultovou střechou obytné plochy ve 2.NP, nad dvorní nižší objekty hospodářské části ( kotelna, uhelna, odkládací prostor). Obývaná obytná plocha ve 2.NP je také částečně rekonstruována po roce 2010, koupelna, kuchyň, pokoje, chodba, ložnice. V přízemí byla bytová jednotka po obou stranách jednoramenného schodiště, nyní prostor připravený k rekonstrukci, odkládací, neobývaný v původním stavu s neužívaným sociálním zařízením. Z chodeb je vstup do zadní kotelny s uhelnou, za skladem palivového dříví, odkládací prostor s dveřmi do zadního štítu. Vedle vstupu je nižší klenbový sklep přístupný z venkovního prostoru, vedle zádveří. Nad otevřeným zádveřím domu je zastřešená terasa, provedení dřevěné pergoly, sloupky, pultový krov, bednění, krytina. Za domem je dřevěné provizorium odkládacího prostoru, jednostranně obité, bez hodnoty. Na pozemku jsou další objekty provizorií, seníku, stodoly, kolny dřevěné bez podezdívky na konci životnosti bez výraznějšího vlivu na celkovou hodnotu nemovité věci. Objekt je napojen na rozvod elektro NN, voda je čerpána ze studny, rezervoáru v pozemku pod domem ( právní stav ?) do historické podzemní nádrže nad domem, odkud je čerpadlem domácí vodárny zdrojem rozvodu studené vody. Teplá voda je z el. zásobníku v 1.NP, vytápění etážové s kotlem na tuhá paliva Dakon U. Kuchyňská linka je s plynovým sporákem na propan a myčkou. Příjezdová komunikace je nezpevněná, sjezdem z živičné místní komunikace proti autobusové zastávce. U domu je zpevněná plocha ze zámkové dlažby, případně polovegetačních tvárnic. Konstrukční a dispoziční řešení neodpovídá současným požadavkům na rodinné bydlení, spíše venkovské bydlení stylu chalupy. Pro ocenění nemovitosti obvyklou cenou má význam ocenění objektu bydlení a pozemků, které jsou většího rozsahu. Venkovní úpravy včetně oplocení jsou standardního až menšího rozsahu. Pozemky kolem domu jsou v zastavěné části obce a jsou vedeny jako stavební. Klidná část obce, solitérní objekt, větší pozemky, vyvýšená klidná část obce.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 858 667 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 29.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Zahájeno insolvenční řízení.!!! Pozemky – smíšené, podíl 1/2, k.ú. Těchlovice nad Labem, okres Děčín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemky se nacházejí jihovýchodně od obce Těchlovice. V okolí oceňovaných pozemků se nacházejí obdobné zemědělské pozemky se stejným využitím (orná půda, louky, nebo les). Pozemek parc. č. 556/1 je bývalá vodní nádrž, nyní mokřad. Ostatní oceňované pozemky slouží převážně jako louky (více jak 90% z celku). Přístup k pozemkům po silnici vedoucí z obce Těchlovice jihovýchodním směrem podle Těchlovického potoka, ve směru na Milířsko.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 383 333 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 1.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.164 EX 5100/13-131 (26.04.2016 11:00hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 26.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Úštěk, část obce Robeč, okres Litoměřice  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je samostatně stojící stavba. Dům má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží (přízemí a patro), půdu. Vnitřní dispozice domu je tvořena jedním bytem o velikosti 4+1, sestávajícím: suterén, v přízemí (1.NP) tvoří chodba se schodištěm do patra, koupelna se záchodem, dvě obytné místnosti a přístavba garáže, v patře (2.NP) je chodba se schodištěm, kuchyně obývací pokoj, dětský pokoj a půda. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, se založením na základových pasech pravděpodobně zděných z kamene, stropy jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová, opatřená krytinou z pálených tašek, nad přístavbou garáže plochá, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště je betonové, podlahy jsou betonové a prkenné, povrchy podlah tvoří povlaky z PVC, dlažba, koberce, okna jsou dřevěná jednoduchá i zdvojená, dveře jsou dřevěné do dřevěných i kovových zárubní, vnitřní i vnější povrchy stěn jsou hrubé. Dům má rozvody el. proudu, vody a kanalizace svedené do septiku, příprava teplé vody je v elektrickém bojleru, topení je ústřední s kotlem na uhlí, kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou, kuchyňský sporák v kuchyni je plynový s propanbutanovou lahví, v koupelně je vana, umývadlo a splachovací záchod. Na předmětném pozemku se nachází venkovní úpravy (oplocení, zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí). Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 16.03. 2016 14:15 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 23.03. 2016 14:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Lokalita: Úštěk, Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 4.4.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
DRAŽBA ZRUŠENA Elektronická dražba zemědělské usedlosti s pozemky v obci Siřem, okr. Louny / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
DRAŽBA ZRUŠENA Zemědělská usedlost s pozemky v obci Siřem, okr. Louny Jedná se o tradiční venkovskou lokalitu bydlení, v nejbližším okolí převažuje původní zástavba rodinných domů. V blízkosti (cca 80 m) protéká potok Blšanka, lesy se nachází východním směrem od obce. Z veřejné dopravy je v centru obce zastávka autobusů, které zajišťují přímé spojení do Žatce, Blšan a Podbořan. Jedná se o zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům půdorysně ve tvaru písmene „L“, s 1 nadzemním podlažím a stavebně neupraveným půdním prostorem. Svou severní stranou objekt sousedí s veřejným prostranstvím – s příjezdovou ulicí. Dvůr a zahrada jsou orientovány na jih a východ směrem od objektu. Na pozemku u domu se zbytky původně navazujících přístaveb pravděpodobně hospodářského charakteru, stodola a venkovní úpravy. Oceňované pozemky jsou oplocené, společně se stavbami a příslušenstvím tvoří funkční celek. Vstup do objektu je přes přístavbu vstupu z nádvoří. V objektu se nachází odhadem 3 až 4 obytné místnosti, jednoduché sociální zařízení, chodby a spíž. Objekt byl postaven dle odborného odhadu před cca 110-ti lety. Přesné stáří rodinného domu nebylo zjištěno. Rodinný dům je v převážně původním stavu. Stavebně – technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 266 667 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 8.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 180 EX 7800/06-99  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 137 EX 2577/09-312  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/2 bytu 3+1 v obci Bílina, okres Teplice  (eurodrazby.cz)
Jedná se o ideální podíl 1/2 bytové jednotky 3+1 ve 4.NP bytového domu. První polovina bytové jednotky bude prodávána nawww.eurodrazby.cz ve stejný den od 10:00 hod. Předmětný byt je situován ve 4. nadzemním podlaží. Byt o velikosti 1+3 sestává z předsíně, chodby, 3x pokoje, kuchyně, koupelny, WC, komory, komory na společné chodbě, sklepní kóje a loggie. Bytový dům má 5 nadzemních podlaží (bytové jednotky). Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou panelové, z betonových dílců plošných, střecha je plochá s krytinou z asfaltové lepenky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, schodiště jsou betonová, s povrchem z PVC, okna bytu jsou plastová s izolačními dvojskly, vstupní dveře jsou hladké plné dřevěné, vnitřní dveře dřevěné do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy jsou opatřeny tepelnou izolací s omítkou a nátěrem. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, vody včetně teplé, plynu a kanalizace, vytápění včetně přípravy teplé vody je zajišťováno dálkově. Vybavení předmětného bytu tvoří kuchyňská linka, antikorozní dřez, kombinovaný sporák, vnitřní dveře, vana, umyvadlo a záchod, vodovodní míchací baterie, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, plynu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny krytinou z PVC a keramickou dlažbou. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 07.03. 2016 15:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 21.03. 2016 10:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Lokalita: Bílina, Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 31.3.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
byt s plochou 71,3 m2 v 1. NP o dispozici 3+1, který se nachází v ulici Jana Zajíce, Ústí nad Labem / byt (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 480 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 6.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 085 EX 534/07-456  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Královéhradecký kraj
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 000 000 Kč
Lokalita: Královéhradecký kraj
Datum dražby: 5.4.2016
Pozemek o velikosti 19004 m2, Stěžery, podíl 1/6 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velkosti 1/6 na pozemcích: – parc.č. 575 – orná půda o výměře 7637 m2 – parc.č. 577 – orná půda o výměře 11367 m2 To vše zaspáno na LV 322 v kat.ú. Stěžery, obec Stěžery, okres Hradec Králové. Pozemky jsou situovány v extravilánu obce. Pozemky jsou neoploceny, nezastavěny s přístupem přes pozemky jiných vlastníků a z polních cest. Pozemky jsou užívané k zemědělské činnosti.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 16.5.2016
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba rodinného domu v Měníku u Nového Bydžova, okr. Hradec Králové / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Elektronická dražba rodinného domu v Měníku u Nového Bydžova, okr. Hradec Králové. Podrobnosti o dražených nemovitých věcech obsahuje zveřejněný znalecký posudek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 340 000 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 5.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška Z-1056/2016-602  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba souboru dvou bytů v Jičíně / byt  (portaldrazeb.cz)
Dražba souboru dvou bytů v centru Jičína. Podrobnosti o dražených nemovitých věcech obsahuje zveřejněný znalecký posudek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 918 000 Kč
Lokalita: Jičín, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 5.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl id. 1/3 rodinného domu s pozemkem v obci Jičíněves / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 pozemku parc. č. St. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 32 Žitětín (způsob využití rodinný dům) a pozemku parc. č. 15/1 (zahrada), vše v kat. území Žitětín, obec Jičíněves, okres Jičín. Stavba je samostatný, přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná a její technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Dům je rozdělen na 2 byty, 2x 2+1, koupelna. Okna domu jsou dřevěná a dvojitá. Usnesení o novém termínu dražby je uloženo jako PDF – ostatní 1.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Jičín, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 31.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
parcela č. 2570/3 – zahrada v Rychnově nad Kněžnou – elektronická dražba / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovitosti: – parcela č. 2570/3 o výměře 156 m2 – zahrada zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro obec 576069 Rychnov nad Kněžnou, katastrální území 744107 Rychnov nad Kněžnou, na listu vlastnictví č. 4194, se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří zejména zahradní chatka a dále ideální podíl o velikosti 1/104 (přídatné spoluvlastnictví k LV 4194 pro obec a kat. území Rychnov nad Kněžnou) – parcela č. 2570/1 o výměře 1897 m2 – trvalý travní porost – parcela č. 2570/2 o výměře 703 m2 – trvalý travní porost – parcela č. 2572/1 o výměře 2984 m2 – trvalý travní porost – parcela č. 2572/2 o výměře 66 m2 – trvalý travní porost – parcela č. 2572/57 o výměře 118 m2 – trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, pro obec 576069 Rychnov nad Kněžnou, katastrální území 744107 Rychnov nad Kněžnou, na listu vlastnictví č. 4173.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 54 407 Kč
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 28.4.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Vysočina
Pozemky v Dolním Městě, okres Havlíčkův Brod – podíl 1/2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 30 427 Kč
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: 5.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Id. 1/6 pozemků v k.ú. Nárameč / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 6 200 Kč
Lokalita: Třebíč, Vysočina
Datum dražby: 5.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Kuklík / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI (1/2) CELKU Předmět prodeje : – rodinný dům č.p. 65 na pozemku parc.č. St. 110, – pozemek parc.č. St. 110, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 500 m2, vše zapsáno na LV 133 v k.ú. Kuklík. Výhodná koupě rodinného domu. Nabízíme ke koupi starší, samostatně stojící rodinný dům. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům není podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a jednou bytovou jednotkou o dispoziční velikosti 2+1 a celkovou obytnou plochou 40 m2. Vytápění domu je zajišťováno kotlem na pevná paliva. Dům je napojen na síť elektro, na pozemku je vybudovaná vrtaná studna. V objektu chybí rozvod vody a kanalizace. Není zde koupelna, WC je suché a je umístěno v přistavěné kolně.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 83 875 Kč
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF

Online dražby nemovitostí

Olomoucký kraj
Pozemek o velikosti 4560 m2, Krakovec na Moravě / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky : – parc.č. 541/1 – trvalý travní porost o výměře 1777 m2 – parc.č. 541/2 – ostatní plocha o výměře 2783 m2 ( jiná plocha) To vše zapsáno na LV 232 v kat.ú. Krakovec na Moravě. obec Laškov, okres Prostějov. Poloha pozemků je mimo zastavitelné území obce, v přilehlých lesích za obcí.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 30 400 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
PODÍL ID. 1/6 GARÁŽE V OBCI UNIČOV / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Odkaz na dražební portál: https://drazby.exekutornovozamsky.cz/drazba-926-podil-id-1_6-garaze-v-obci-unicov/  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 10 553 Kč
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 14.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 1+1, Holice u Olomouce, 32,22m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o jiný nebytový prostor č.633/20 umístěný v budově Holice, č.p.633 (LV 2378) – bytovém domě, stojícím na pozemku parc.č.1904/26, včetně ideál.spol.podílu o velikosti 348/9970 na společných částech předmětného byt.domu č.p.633 a k pozemku parc.1904/26, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2462 a LV č.2378 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území Holice u Olomouce. Prostor je veden jako ubytovací jednotka o dispozici 1+1 s kompletním sociálním zázemím.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 434 000 Kč
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Zlínský kraj
Rodinný dům, Koryčany / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – rodinný dům č.p. 470 na pozemku parc.č. 1632, – pozemek parc.č. 1632, o výměře 109 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, – pozemek parc.č. 1633, o výměře 58 m2 – zahrada, vše zapsáno na LV 2762 v k.ú. Koryčany. Výhodná koupě rodinného domu. Nabízíme ke koupi starší, řadový rodinný dům. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a jednou bytovou jednotkou o dispoziční velikosti 2+1 a celkovou obytnou plochou 64 m2. Součástí rodinného domu je hospodářská budova a zahrada. ???????  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 204 000 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1, Kroměříž, 56,72m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitost – bytová jednotka č. 4023/6 vymezenou v budově bytového domu č.p. 4020, 4021, 4022, 4023 (LV 6750) na pozemku parc.č.St. 6117, včetně podílu o velikosti 581/51618 na společných částech domu a pozemku, zapsáno na LV 6750 v kat.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, okres Kroměříž. Jedná se o bytovou jednotku, která se nachází ve III. nadzemním podlaží panelového domu. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci nebo veřejném parkovišti u objektu. Postupně proběhla rekonstrukce objektu – výměna oken, výměna stoupacího vedení, výměna střešní krytiny, provedení kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště domu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1.Vytápění jednotky je ústřední se společnou plynovou kotelnou pro celý dům. K bytu náleží lodžie s sklep.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 667 000 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 24.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas