Dražby nemovitostí 17.10.2016

Dražby nemovitostí 17.10.2016

Dražba nemovitostí Hlavní město Praha

Rodinný dům, Čakovice, podíl 1/4 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech : – parc.č. 575 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2, jehož součástí je stavba pro bydlení č.p. 581, Kbely; – parc.č. 576 – zahrada o výměře 681 m2; To vše zapsáno na LV 514 v kat.ú. Kbely, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Jedná se o 1/2 dvojdomku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 728 667 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 1.12.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – elektronická dražba č.j. 197 EX 1086/11-69  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihočeský kraj
Pozemek o velikosti 1885 m2, České Velenice, podíl 1/2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemcích: – parc.č. 1793 zahrada o výměře 1173 m2 – parc.č. 1803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2 Zapsáno na LV 599, kat.území České Velenice, obec České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Předmětem ocenění jsou dvě pozemkové parcely vedené v katastru nemovitostí jako zahrada a zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště. Přístup k pozemkům je přímo z veřejné zpevněné komunikace. Předmětné pozemky tvoří jeden funkční celek, jsou rovinaté, porostlé trávou a vzrostlými stromy a po vnějším obvodu jsou oplocené.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Lokalita: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: 16.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Venkovská chalupa, Lnářský Málkov, podíl 1/3 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: – pozemek St. parc. č. 67 o výměře 754 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba rodinného domu č.p. 56, Lnářský Málkov; – rodinný dům č.p. 56 na St. parc.č. 67; – pozemek parc. č. 618/3 o výměře 1209 m2 – zahrada; – pozemek parc. č. 618/5 o výměře 176 m2 – ostatní plocha; – pozemek parc. č. 618/7 o výměře 167 m2 – ostatní plocha; – pozemek parc. č. 618/8 o výměře 24 m2 – ostatní plocha; – stavba rodinného domu č.p. 56, Lnářský Málkov, stojící na pozemku parc.č.St. 67; To vše zapsané na LV č. 184, k.ú. Lnářský Málkov, okres Strakonice  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Lokalita: Strakonice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 10.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Přihlašte se k odběru nových dražeb.
Když bude nová dražba nemovitosti - dáme Vám vědět.

Karlovarský kraj
Podíl na rodinném domě v obci Aš, okr. Cheb / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 na zděném, podsklepeném rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné okrajové části města Aš, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Puškinova 1745/4, 352 01 Aš. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3552/7 – ostatní plocha, přes pozemek p.č. 1977/1 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1977/12 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Aš je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 17321/16, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 306 667 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – Rodinný dům, Tři Sekery u Kynžvartu, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. St. 258 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 365 m2, jehož součástí je stavba bytového domu č.p. 110, Tři Sekery. Zapsáno v kat.ú. Tři Sekery u Kynžvartu, obec Tři Sekery, okres Cheb. Příslušenství a součásti nemovitých věcí tvoří: podíl na přípojkách IS, betonové ploše, venkovních schodech s povrchem teraso, přístupovém chodníku ze zámkové dlažby. Jedná se o zděný bytový dům se třemi nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Tři Sekery, v řadové zástavbě jako řadový koncový, levá část (pohled z přístupové komunikace). Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 (v II. nadzemním podlaží) a 3+1 (v III. nadzemním podlaží) každá s pravděpodobně kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 450 000 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 20.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1 s příslušenstvím v obci Aš, okres Cheb  (eurodrazby.cz)
Předmětem dražby je byt s příslušenstvím v panelovém domě, který se nachází v obci Aš, okres Cheb. Panelový dům je samostatně stojící se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Budova má 4 NP, kde se nacházejí jednotky a 1 PP, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Dražený byt č. 2418/11 se nachází v budově č. p. 2418 ve 4. NP a jeho dispozice je 2+1. Byt sestává z kuchyně (9,07 m2), pokoje (17,19 m2), pokoje (15,36 m2), předsíně (4,72 m2), koupelny (2,07 m2) a WC (0,92 m2). Užitná plocha bytu je 49,33 m2. K bytu patří zděný sklep (7,79m2). Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 320 000 Kč
Lokalita: Aš, Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 16.11.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Podíl na zahradě v k.ú. Nová Role, okr. Karlovy Vary / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1175/12 – ostatní plocha, v k.ú. Nová Role, obec Nová Role, okres Karlovy Vary, který je situován v okrajové části města Nová Role. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1572/1 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1177 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Nová Role, Chodovská 236/6, 36225 Nová Role. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Nová Role je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Nová Role je pozemek zahrnut v plochách jako: „plochy rekreace s převahou zeleně“. Informace získány z www stránek města Nová Role. 203 Ex 18595/16, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 54 667 Kč
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Stavební pozemek v k.ú. Háj u Jindřichovic, okr. Sokolov / stavební pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 80/3 – ostatní plocha, v k.ú. Háj u Jindřichovic, obec Jindřichovice, okres Sokolov, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Jindřichovice, v místní části Háj. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2467 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jindřichovice, č. p. 232, 35801 Jindřichovice, p.č. St. 93 – zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu, p.č. 2469/3 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, p.č. 71/2 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu a přes pozemek p.č. 136/3 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti 20 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Jindřichovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Jindřichovice je pozemek zahrnut v plochách jako: „bydlení v rodinných domech – venkovské“. Informace získány z www stránek obce Jindřichovice. 203 Ex 22086/13, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 46 667 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Liberecký kraj
Rodinný dům, Jezvé, podíl 1/8 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech : – parc.č. 160/1 – trvalý travní porost o výměře 362 m2; – parc.č. 161 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 308 m2, jehož součástí je stavba pro bydlení č.p. 97, Jezvé; To vše zapsáno na LV 271 v kat.ú. Jezvé, obec Stružnice, okres Český Lípa. Příslušenství a součásti nemovité věci, které se exekuce týká: podíl na přípojkách IS, vedlejší dřevěné stavbě, oplocení, zpevněných plochách. Jedná se o dvoupodlažní dům s půdními prostory, který se nachází v jižní části zastavěného území Jezvé, obec Stružnice, okres Česká Lípa. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. Základy domu jsou betonové, svislé konstrukce zděné a částečně dřevěné, krovy dřevěné, krytina vlnitý plech. Venkovní povrchy upraveny umělou omítkou s nátěrem, klempířské konstrukce z pozink. plechu, dveře a okna jsou dřevěná.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 10.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD, Liberec – Vesec, okr. Liberec / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
dražba RD  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 273 330 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 24.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě a zahradách v obci Bulovka, okr. Liberec / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 7/10 na částečně podsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se vstupní verandou, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Bulovka 9, 464 01 Bulovka. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2928 – ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 2924/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Bulovka, č. p. 101, 46401 Bulovka. Pozemek p.č. 536/3 – zahrada je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2924/2 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bulovka, č. p. 101, 46401 Bulovka. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, septik, trativod. Dle sdělení povinného, v obci Bulovka je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka, přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V 80. letech 20. století byla provedena zděná přístavba k původnímu objektu, nové ústřední vytápění, modernizace sociálního zázemí a kuchyně. V roce 2007 byl instalován nový kotel na tuhá paliva. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 21965/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 246 667 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Louda Josef  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Valášek Jan  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
Rodinný dům v obci Hlinsko, okr. Chrudim / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je rodinný dům v obci Hlinsko, okr. Chrudim, Pardubický kraj. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 30201/15,www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 333 330 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Orná půda v k.ú. Přelouč, okr. Pardubice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí jsou pozemky p.č. 1217/1 – orná půda, pozemku p.č. 1219/2 – orná půda a pozemku p.č. 1221/1 – orná půda, vše v k.ú. Přelouč, obec Přelouč, okres Pardubice. Pozemek p.č. 1217/1 – orná půda je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1219/2 – orná půda je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1221/1 – orná půda je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes veřejnou zpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 1841/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a přes nezpevněný pozemek p.č. 2301/25 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč. Přístup právně zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. 203 Ex 1184/11, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 369 333 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Jezbořice, okr. Pardubice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou boňským šindelem a valbovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Jezbořice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Jezbořice 105, 530 02 Jezbořice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 348/4 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice a přes pozemky p.č. 180/3 – ostatní plocha a p.č. 180/49 – trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Obec Jezbořice, č. p. 67, 53002 Jezbořice a dále po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 348/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jezbořice, č. p. 67, 53002 Jezbořice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, vlastní studnu. Dle sdělení povinného v obci Jezbořice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1996. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2013 byla provedena přístavba levé části objektu (pohled z přístupové, zpevněné komunikace). S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako dobrou. 203 Ex 13596/16, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 833 333 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Ovocný sad a orná půda v k.ú. Štěpánov u Přelouče, okr. Pardubice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 55/29 – ovocný sad a pozemek p.č. 55/35 – orná půda, vše v k.ú. Štěpánov u Přelouče, obec Přelouč, okres Pardubice, které jsou situovány v jižní části katastrálního území s přístupem přes veřejnou, zpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 396 – ostatní plocha, pozemek p.č. 408/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice a dále přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 410/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jedousov, č. p. 34, 53501 Jedousov, přes pozemek p.č. 509 – ostatní plocha, přes pozemek p.č. 409 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jedousov, č. p. 34, 53501 Jedousov a přes pozemek p.č. 240/2 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Přelouč, Československé armády 1665, 53533 Přelouč. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 120 m od předmětu ocenění. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 55/29 – ovocný sad se nachází náletové porosty plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. 203 Ex 1184/11-258, www.eujicha.cz přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 111 333 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
2. dražební jednání – Rodinný dům, Cotkytle / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je nemovitost ve společném jmění manželů Jilem Vladimír a Světlana Jilemová (rodiče povinného). Oprávněný se domohl neúčinnosti právního jednání, kdy povinný postiženou nemovitost převedl na své rodiče. Č.j. rozsudku 12 C 194/2015-14, který vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí. Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou částečně krytou plechovou krytinou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření 71 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno lokální pomocí kamen na tuhá paliva. Podkroví rodinného domu v listopadu roku 2015 vyhořelo. V roce 2016 byly provedeny střešní krovy včetně částečné položení střešní krytiny (střešní krytina k datu ocenění byla položena pouze z poloviny, tj. na jednou rameni sedlové střechy). V průběhu životnosti rodinný dům zřejmě procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbána. Předmětné nemovité věci se nacházejí v prvním stupni rizika povodní, druhém stupni rizika kriminality a druhém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze hodnotit jako – stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Dispoziční řešení rodinného domu: Vnitřní dispozice rodinného domu nebyla zjištěna, neboť povinným nebyl předmět ocenění zpřístupněn. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace a parkoviště před rodinným domem) a částečně na vlastním pozemku. Pozemky se nachází ve sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci. Součástí předmětných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení staveb a trvalé porosty. Rodinný dům je napojen na tyto žumpu na vyvážení. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ je v obci Cotkytle dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Vlevo od rodinného domu, na pozemku p.č. 124 – zahrada (pohled z přístupové komunikace, na pozemku p.č. 1918 – ostatní plocha) je situována vedlejší stavba se dvěma nadzemními podlažími, ze smíšeného zdiva, se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Vedlejší stavba slouží pro potřeby skladování a manipulace. Venkovní úpravy (oplocení – dřevěné latě v ocelových sloupcích, oplocení – ocelové pletivo v ocelových sloupcích, ocelový sušák na prádlo, betonové venkovní schody, dlážděná plocha, betonové a zpevněné plochy).  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 13.12.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na zemědělských stavbách v obci Vysoké Mýto, okr. Ústí nad Orlicí / zemědělská stavba (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 11/1000 k nemovitým věcem sestávající z: I) objektu bez čp/če – zem. stav, na pozemku p.č. St. 95 (LV č. 277), objektu bez čp/če – zem. stav, na pozemku p.č. St. 121 (LV č. 121), objektu bez čp/če – zem. stav, na pozemku p.č. St. 122 (LV č. 37), LV č. 203, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí. II) objektu bez čp/če – zem. stav, na pozemku p.č. St. 90 (LV č. 277), LV č. 219, v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, obec Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí. Pozemky pod stavbami jsou ve vlastnictví jiných subjektů, proto nejsou předmětem ocenění. Zemědělský areál se nachází v okrajové, zastavěné části města Vysoké Mýto,v místní části Lhůta. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikaci) nebo v areálu ve vlastních garážích. Pozemky leží v rovinném terénu a jsou přístupné přes pozemky, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn). 203 Ex 10771/09, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 18 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 19.10.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihomoravský kraj
Rodinný dům, Židenice, podíl 1/6 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech : – parc.č. 1448 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m2, jehož součástí je stavba pro bydlení č.p. 1912, Židenice; – parc.č. 1449 – zahrada o výměře 119 m2; To vše zapsáno na LV 2576 v kat.ú. Židenice, obec Brno, okres Brno-město. Jedná se o rodinný dům č.p. 1912, který je postaven na pozemku parc.č. 1448 v k.ú. Židenice v obci Brno. Jedná se o zděný objekt s 2NP, 1PP, sedlovou střechou v řadové zástavbě jako středový, byl postaven cca. v roce 1940, v roce 1995 byl částečně modernizován. Rodinný dům má betonové základy, zdivo je cihelné, stropy jsou železobetonové, střecha dřevěný krov, sedlová, krytina taška, klempířské konstrukce pozinkované, fasádní omítky vápenné, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější obklady schází, vnitřní obklady keramické, schodiště železobetonové, dveře do dřevěných zárubní, okna plastová, 1x dř.zdvojená, podlahy v 1PPbetonové, v 1NP a 2NP- parkety, keramické, PVC, vytápění ústřední kotel na plyn, elektroinstalace je světelná, rozvody vody- ocelové trubky, kanalizace v PVC a kamenina, plyn v ocel.trubkách, bleskosvod schází, hygienické vybavení – vana, umývadlo, záchod, ohřev vody boiler, vybavení kuchyně kuchyňská linka plynový sporák, ostatní schází.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 9.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Opatovice u Rajhradu, podíl 1/4 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, částečně podsklepený, přízemní objekt rodinného domu se sedlovou střechou, krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná zdvojená, vnitřní dveře plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažeb, koberců a laminátu. Topení je ústřední s elektrickým kotlem, vč. teplé vody. V koupelně je vana. WC je splachovací. Kuchyň je s linkou, plynový sporák. Dispozičně jde o byt 3+1. Dům je napojen na elektřinu, plyn, veřejný vodovod a kanalizaci. Stáří domu odhaduji nejméně na 100 let, v roce 1982 byla provedena dvorní přístavba a rekonstrukce, stav je průměrný, vybavení také. U domu se nachází vedlejší stavba hospodářského charakteru. Ve funkčním celku jsou s domem pozemky p.č.478 a p.č.479. Pozemky p.č.1211/160 a p.č.1213/27 jsou zemědělsky využívány. Pozemek p.č.1212/9 je polní nezpevněnou cestou mezi oběma předchozími zemědělskými pozemky. Tyto pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. S jiným, než současným využitím se nepočítá. Pozemky p.č.1412/125 a p.č.1412/126 jsou zemědělsky využívány a nacházejí se mimo zastavěné území obce. S jiným, než současným využitím se nepočítá.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 153 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 6.12.2016
Dražební vyhláška: PDF
Družstevní byt 3+1 v obci Brno, okres Brno-město / členské podíly v byt. družstvech  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí jsou členská práva a povinností člena DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, 602 00 Brno, IČO: 00047708, s právem užívání družstevního bytu č. 857/30 o celkové rozloze cca 73 m2 v budově č.p. 857, příslušející k části obce Kohoutovice, na pozemku p.č. 3217, zapsané na listu vlastnictví č. 1360, vše v k.ú. Kohoutovice, obec Brno, okres Brno-město, který se nachází v VII. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Žebětínská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3208/6, který je ve vlastnictví Statutárního města Brno. Pozemek pod objektem p.č. 3217 (LV č. 1192) je ve spoluvlastnictví DRUŽBA, stavební bytové družstvo a vlastníků jednotek ve výše uvedeném bytovém domě. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2001 byla provedena výměna stoupacího vedení. V roce 2006 byla provedena výměna střešní krytiny včetně zateplení, dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená a dále byla provedena výměna termoventilů v bytech. V roce 2008 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byly přistavěny železobetonové lodžie. V roce 2008 byla provedena výměna výtahu. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce suterénu a v roce 2013 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená v suterénu domu. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. 203 Ex 53910/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 518 190 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 19.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 196EX1084/08-162  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na orné půdě v k.ú. Jevišovka, okr. Břeclav / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1117 – orná půda v k.ú. Jevišovka, obec Jevišovka, okres Břeclav, který je situován v okrajové části obce Jevišovka. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1201 – ostatní plocha a přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 1121 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Jevišovka, č.p. 98, 69183 Jevišovka. Zpevněná komunikace se nachází cca 100 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Jevišovka je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jevišovka je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území – „BR – bydlení venkovského typu“. Informace získány od starostky obce Jevišovka, paní Boženy Bošiakové. 203 Ex 728/14, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1 v obci Bzenec / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o byt v 1. NP s dispozicí 2+1, o ploše 78,54 m2. K bytu patří sklepy a balkón. Byt se nachází v obci Bzenec, ulici Tyršova, okres Hodonín.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 23.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
RD – podíl id. 1/14, obec Ratíškovice, okr. Hodonín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 43 334 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 14.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Odročeno na nový termín, Pozemek o velikosti 4443 m2, Vacenovice u Kyjova / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc.č. 2126/75 – lesní pozemek o výměře 4443 m2. Zapsáno na LV 965 v kat.ú. Vacenovice u Kyjova, obec Vacenovice, okres Hodonín.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 15.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Odročeno na nový termín, Pozemek o velikosti 5619 m2, Vacenovice u Kyjova / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky : – parc.č. 1818/487 – orná půda o výměře 787 m2; – parc.č. 1839/13 – orná půda o výměře 2966 m2; – parc.č. 2126/84 – lesní pozemek o výměře 1866 m2; To vše zapsáno na LV 965 v kat.ú. Vacenovice u Kyjova, obec Vacenovice, okres Hodonín.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 56 667 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 15.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Odročeno na nový termín, Pozemek o velikosti 3910 m2, Vacenovice u Kyjova, podíl 1/4 / pozemek (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc.č. 2165/55 – orná půda o výměře 3910 m2. Zapsáno na LV 726 v kat.ú. Vacenovice u Kyjova, obec Vacenovice, okres Hodonín.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 6 667 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 15.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 120 EX 737/09-207  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na zahradě v k.ú. Račice, okr. Vyškov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 406/22 – orná půda, a dále pozemku p.č. 406/43 – zahrada, vše v k.ú. Račice, obec Račice-Pístovice, okres Vyškov, které jsou situovány v zastavěné, centrální části obce Račice-Pístovice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 928/2 – ostatní plocha, a dále přes pozemek p.č. 406/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Račice – Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice – Pístovice. Zpevněná komunikace se nachází cca 100 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Račice-Pístovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Račice-Pístovice jsou pozemky vedeny v zastavovací zóně B1 platného územního plánu Obce Račice-Pístovice a leží na katastru Račice. Pozemky jsou zastavitelné individuální bytovou zástavou RD. Informace získány od starosty obce Račice-Pístovice, pana Lubomíra Pospíšila. 203 Ex 61388/14, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 82 500 Kč
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v Miroslavi, okr. Znojmo / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 15.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – Byt 3+1, Šatov, 58,78m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 440/4 vymezenou v bytovém domě č.p. 440 (LV 938) a na pozemku parc.č. 1223 (LV 938) včetně podílu o velikosti 668/2676 na společných částech domu a pozemku. Zapsáno na LV 971 v kat.ú. Šatov, obec Šatov, okres Znojmo. Jedná se o bytovou jednotku č. 440/4, která je umístěna v 2.N.P. bytového domu č. p. 440 v Šatově. Bytový dům je zděný, cihelný. Bytový dům je podsklepený a má 2 nadzemní podlaží.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 486 667 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 13.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO – Elektronická dražba rodinného domu s pozemky v obci Vrbovec / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Rodinný dům s pozemky – Vrbovec Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající dobré údržbě. Stáří domu je cca 85 let. Střecha budovy je s krytinou z pálené tašky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské práce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna budovy jsou z části dřevěná zdvojená s parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Na části domu je nová fasáda. V domě se nacházejí dva byty o dispozici 2+1 a 3+1. K domu patří uzavřený dvorek a oplocená zahrada. Oplocení je z části zděné a z části dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. K dispozici je kopaná studna, která se nachází v domě.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 210 000 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 1007 m2, Trstěnice u Moravského Krumlova / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem znaleckého posudku je ocenění pozemku v zjednodušené evidenci parcelní číslo 4057 v katastrálním území Trstěnice u Moravského Krumlova, obec Trstěnice, okres Znojmo a pozemku ve zjednodušené evidenci parcelní číslo 488 v katastrálním území Morašice, obec Morašice, okres Znojmo. Povinná a vlastnice přes písemnou výzvu nesdělila jaké závady na pozemcích váznou, zdali jsou pronajaty a proto ocenění provádím pouze dle dostupných údajů. Pozemek parcelní číslo 4057 v katastrálním území Trstěnice u Moravského Krumlova se dle kopie části katastrální mapy nachází v zastavěné části obce, pozemek parcelní číslo 488 v katastrálním území Moravice se nachází mimo zastavěnou část. Na pozemcích dle dostupných údajů neváznou žádné závady, zástavní práva či jiné povinnosti, než závady zapsané v listech vlastnictví číslo 434 a 324, neváznou k nim žádná práva.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 15 000 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
!!! ZRUŠENO !!! Byt 3+1 Karviná, okr. Karviná / byt  (portaldrazeb.cz)
Bytová jednotka o velikosti 3+1 je umístěna ve 4.NP pětipodlažního panelového domu bez výtahu. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu v klasické sídlištní zástavbě, v městské části Mizerov. Do centra Karviné je vzdálenost 2,7 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 297 334 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 15.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíly RD a pozemků v obci Kujavy / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl pozemku parcelní číslo st. 54/1 s rodinným domem čp. 38 včetně příslušenství a včetně podílu na pozemcích parcelní číslo 456, 457 a 1116 v katastrálním území Kujavy, obci Kujavy, okrese Nový Jičín.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 190 000 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Pustějov, okr. Nový Jičín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1045/58 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 1045/167 – trvalý travní porost, a dále pozemku p.č. 1193/36 – trvalý travní porost, vše v k.ú. Pustějov, obec Pustějov, okres Nový Jičín. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 23863/11, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 12 500 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na orné půdě a zemědělských pozemcích v k.ú. Luboměř, okr. Nový Jičín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 452/1 – orná půda, pozemku p.č. 760/1 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 760/2 – ostatní plocha, a dále pozemku p.č. 761 – orná půda, vše v k.ú. Luboměř, obec Luboměř, okres Nový Jičín. Pozemek p.č. 452/1 – orná půda je situován v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1976 – ostatní plocha – o celkové výměře 34 351 m2 který je ve vlastnictví: Obec Luboměř, č. p. 93, 74235 Luboměř. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 760/1 – trvalý travní porost, pozemek p.č. 760/2 – ostatní plocha a pozemek p.č. 761 – orná půda, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. 203 Ex 15011/13  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 56 000 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1 v obci Ostrava – Zábřeh nad Odrou / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí jje jednotka č. 1795/1 o celkové rozloze cca 52 m2, v budově č.p. 1795, příslušející k části obce Zábřeh, na pozemku p.č. St. 2104, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 51/408, vše zapsané na listu vlastnictví č. 7842 a listu vlastnictví č. 7840, vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Gerasimovova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 654/60, který je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou, byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, byla provedena výměna střešní krytiny a původních oken za nová okna plastová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastním plynovým kotlem. V průběhu životnosti byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí (keramické obklady a dlažba, sanitární vybavení). Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako průměrnou. 203 Ex 31283/13, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 536 667 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 26.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba garáže, obec Ostrava, okres Ostrava / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Garáž je postavena na záklůadových pásech. Konstrukce stavby je zděná. Střecha garáže je plochá s asfaltovou krytinou. Vrata jsou dřevěná s přídavným bezpečnostním zámkem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.11.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
Rodinný dům v obci Bukovany, okr. Benešov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA a z části plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části Bukovany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Bukovany 166, 257 41 Bukovany. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2536/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bukovany, č.p. 154, 25741 Bukovany. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 25 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako dobrý. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 11687/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 226 670 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 031 Ex 476/06-442  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 124 EX 4421/10-284  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 085 EX 5060/08-253  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Kolín, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech : – parc.č.St. 790 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 269 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 83, Kolín III; – parc.č. 78 – zahrada o výměře 70 m2; To vše zapsáno na LV 1582 v kat.ú. Kolín, obec Kolín, okres Kolín. Jedná se o zděný objekt stojící v řadové uliční zástavbě jako objekt vnitřní. Rodinný dům je nepodsklepený má jedno NP, střecha je šikmá sedlová s půdním prostorem.Ve zpřístupněné 1/2 objektu se nachází 2xpokoj, kuchyně, koupelna s WC. Dle sdělení povinného je obdobná vnitřní dispozice i ve druhé polovině objektu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 405 334 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.12.2016
Dražební vyhláška: PDF
El. dražba podílu id. 1/2 na pozemku v obci Dřímov (okr. Mělník) / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Obec Dřínov se nachází cca 7 km severovýchodně od města Kralupy nad Vltavou a cca 9 km západně od města Neratovice. Do obce vedou silnice III. třídy. Ve vzdálenosti 4 km lze najet na dálnici D8 na exitu 9. Dražený pozemek se nachází cca 150 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Dřínov. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. Na severozápadní straně je ohraničený nezpevněnou cestou a na jihozápadní straně zpevněnou komunikací. Je svažitý k jihozápadní straně. Na polovině pozemku se nacházejí listnaté porosty. Dále se na pozemku nachází suché WC, 2x maringotka bez základů s dřevěnou terasou, která není součástí pozemku. Pozemek je udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – zahrady a sady. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty a přípojka inženýrských sítí. Příslušenstvím dražené nemovité věci je suché WC.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
1/2 rodinného domu ODROČENO NA NEURČITO!!§ / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 600 000 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 13.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Městec Králové, okr. Nymburk / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/2 na přízemním, zděném, nepodsklepeném rodinném domě bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Městec Králové, v místní části Nový, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese U Nového 374, 289 03 Městec Králové – Nový. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3820/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Městec Králové je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Další podíl ve výši 1/2 NV je možné současně dražit ve stejný den – 203 Ex 46469/14. 203 Ex 57637/14, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 165 000 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Městec Králové, okr. Nymburk / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/2 na přízemním, zděném, nepodsklepeném rodinném domě bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Městec Králové, v místní části Nový, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese U Nového 374, 289 03 Městec Králové – Nový. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3820/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Městec Králové je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Další podíl ve výši 1/2 NV je možné současně dražit ve stejný den – 203 Ex 57637/14. 203 Ex 46469/14  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 132 000 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – 1/2 rodinného domu se zahradou v obci Činěves, okres Nymburk / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz. Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha, pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518 proti povinnému BEČVÁŘ Miroslav, č.p. 44, 289 01 Činěves, IČ: 04144139, nar. 13.12.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 29531/13-119. Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena pravděpodobně na přípojku elektřiny. S nemovitou věcí je spojeno věcné břemeno – vydržení studně a hradby. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 343 333 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
1/2 rodinného domu ODROČENO NA NEURČITO!!! / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 781 333 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 13.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rekreační chata v obci Mnichovice, okr. Praha-východ / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. St. 166 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Myšlin, č.p. 33 rod. rekr (stavba stojí na pozemku p.č. St. 166), a dále pozemku p.č. 478/2 – zahrada, vše v k.ú. Myšlín, obec Mnichovice, okres Praha-východ. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený je v havarijním stavebně technickém stavu. Z pohledu vyhodnocení obvyklé hodnoty je na předmět ocenění nahlíženo jako na pozemek. Draženou nemovitostí pozemku p.č. St. 166 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 478/2 – zahrada, vše v k.ú. Myšlín, obec Mnichovice, okres Praha-východ, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Mnichovice, místní části Myšlín. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 525/28 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 10 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Mnichovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Mnichovice jsou pozemky zahrnuty v plochách: „bydlení a rekreační bydlení venkovského typu“. Informace získány z internetových stránek obce. 203 Ex 23396/15, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 173 330 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Černošice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitosti: – parc.č. zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m2 jehož součástí je stavba č.p. 921, rod.dům – parc.č. 958 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če – parc.č. 959 zahrada o výměře 612 m2 To je zapsáno na LV 175, kat.území Černošice, obec Černošice, okres Praha – Západ. Předmětem ocenění je objekt charakteru rodinného domu pro dvougenerační bydlení, který byl po- staven podle způsobu provedení zřejmě ve 30.letech minulého století. Od té doby je stavba bez významnějších modernizačních úprav. Součásti a příslušenství oceňovaného objektu tvoří dvojgaráž s garážovým přístřeškem, dále kopaná studna (společná se sousedy), přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, drobné zahradní úpravy, oplocení a několik ovocných stromů a okrasných stromů a keřů.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 244 444 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 23.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Kamenný Přívoz, podíl 1/4 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je podíl 1/4 rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v obci Kamenný Přívoz, část obce Kamenný Újezd, okres Praha-západ. Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní a podsklepený s obytným podkrovím. K domu patří oplocená, svažitá, udržovaná zahrada, na které se nacházejí porosty a zpevněné plochy. Oplocení je drátěné s ocelovými sloupky a betonovou podezdívkou. Na rodinný dům navazuje zděná garáž a dílna. Na pozemku parc. č. St. 93 stojí rodinný dům s č. p. 4. Pozemky parc. č. 616/2 a parc. č. 639/4 navazují na pozemek parc. č. St. 93 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemek parc. č. 586 je od předchozích pozemků oddělen. Pozemek je pravidelného tvaru. Celková plocha pozemků je 144 m2. Příslušenstvím domu je garáž, dílna skleník, bazén a oplocení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 211 500 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.12.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/4 rodinného domu v obci Kamenný Přívoz, okres Praha-západ  (eurodrazby.cz)
Předmětem dražby je podíl 1/4 rodinného domu s příslušenstvím, který se nachází v obci Kamenný Přívoz, část obce Kamenný Újezd, okres Praha-západ. Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní a podsklepený s obytným podkrovím. K domu patří oplocená, svažitá, udržovaná zahrada, na které se nacházejí porosty a zpevněné plochy. Oplocení je drátěné s ocelovými sloupky a betonovou podezdívkou. Na rodinný dům navazuje zděná garáž a dílna. Na pozemku parc. č. St. 93 stojí rodinný dům s č. p. 4. Pozemky parc. č. 616/2 a parc. č. 639/4 navazují na pozemek parc. č. St. 93 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemek parc. č. 586 je od předchozích pozemků oddělen. Pozemek je pravidelného tvaru. Celková plocha pozemků je 144 m2. Příslušenstvím domu je garáž, dílna skleník, bazén a oplocení. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 211 500 Kč
Lokalita: Kamenný Přívoz, Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.12.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF

 

Plzeňský kraj
RD a zahrada – obec Močerady, okr. Domažlice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 640 000 Kč
Lokalita: Domažlice, Plzeňský kraj
Datum dražby: 14.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům s pozemky 1/4 a pozemek 1/8, kat.území Únějovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemcích a stavbě: – parc.č. st. 36/2 zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 291 m2 jehož součástí je stavba č.p. 51, rod.dům – parc.č. 51/3 zahrada o výměře 135 m2 Zapsáno na LV 274, kat.území Únějovice, obec Únějovice, okres Domažlice. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl 1/8 na pozemku: – parc.č. 51/5 ostatní plocha o výměře 168 m2. Zapsáno na LV 84, kat.území Únějovice, obec Únějovice, okres Domažlice. Jedná se zděný objekt zřejmě bez podsklepení s jedním nadzemním podlažím, střecha je šikmá sedlová. Na rodinný plynule navazuje v řadové zástavbě objekt sousedního rodinného domu. Dle získaných informací byl oceňovaný rodinný dům postaven cca před 130 lety.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 65 087 Kč
Lokalita: Domažlice, Plzeňský kraj
Datum dražby: 1.12.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 034Ex 83/10-115  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Plzeň-jih, Plzeňský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Areál bývalého mlýna a pozemky v obci Břasy, část obce Kříše, okres Rokycany  (eurodrazby.cz)
Jedná se o původní areál mlýna z roku 1800, v západní části stála původní mlýnská budova, která byla odstraněna a byla započata stavba rozlehlého rodinného domu (na půdorysu původní mlýnské budovy). Východně od domu se rozléhá vodní nádrž s náhonem. Jižně od vodní nádrže stojí původní hospodářské stavby: Jedná se o dvě původní stodoly, na sebe navazující Areál je oplocený. Rozestavěný rodinný dům je částečně podsklepený (suterén původní mlýnské budovy), má dvě nadzemní podlaží a využité podkroví. 1 PP (suterén): dvě garáže, zázemí plánované turbíny, posilovna, technická místnost, chodba, schody. 1 NP (přízemí): zádveří, chodba, sauna, koupelna, bazén, komora, šatna, obývací pokoj, koupelna, ložnice, dvě terasy, schody. 2 NP (1 patro): zádveří, koupelna, kuchyně, obývací pokoj, šatna, pracovna, dvě terasy. schody. Voda čerpána z vrtu, el. instalace je zavedena. Nosná konstrukce je provedena na betonových a kamenných základech (částečně základy původního mlýna, převážně nové základy), svislé konstrukce zděné smíšené, stropní konstrukce železobetonové a keramické, schody ocelové, konstrukce krovu dřevěná sedlová členitá, krytina tašková, klempířské konstrukce provedeny, povrchy omítnuty, keramické obklady na sociálním zařízením a za kuchyňskou linkou, okna plastová, dveře náplňové, vytápění ústřední teplovodní podlahové a tělesa pomocí tepelného čerpadla a krbem s výměníkem, ohřev teplé vody bojlerem, rozvody instalací běžně provedeny. Dále je součástí: Vodní plocha s mlýnským náhonem s zatrubněným přepadem. Vrt – Vrt hloubky 10m. Venkovní úpravy jsou v běžném rozsahu vzhledem k rozsahu celého areálu – oplocení (na betonové podezdívce s dřevěnou výplní polí, nověji postaveno) s vraty s pohonem a vrátky, zpevněné plochy okolo domu, přípojky inž. sítí apod.. Dále se jedná o pozemek louky ležící západně od areálu bývalého mlýna, mezi areálem a Berounkou. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 14.11. 2016 10:00 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 29.11. 2016 10:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 000 000 Kč
Lokalita: Břasy, Rokycany, Plzeňský kraj
Datum dražby: 8.12.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF

 

Ústecký kraj
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 800 000 Kč
Lokalita: Jirkov, Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 14.11.2016
Dražební vyhláška: 10956898DV01
Podíl na rodinném domě v obci Budyně nad Ohří, okr. Litoměřice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 9/32 na přízemním, zřejmě nepodsklepeném (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Budyně nad Ohří, v místní části Nížebohy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Požárnická 49, 413 01 Budyně nad Ohří – Nížebohy. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 395/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Budyně nad Ohří je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 33167/11, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 53 333 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Budyně nad Ohří, okr. Litoměřice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 9/32 na přízemním, zřejmě nepodsklepeném (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Budyně nad Ohří, v místní části Nížebohy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Požárnická 49, 413 01 Budyně nad Ohří – Nížebohy. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 395/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Budyně nad Ohří je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 33167/11-334, www.eujicha  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 53 333 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Budyně nad Ohří, okr. Litoměřice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 5/32 na přízemním, zřejmě nepodsklepeném (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Budyně nad Ohří, v místní části Nížebohy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Požárnická 49, 413 01 Budyně nad Ohří – Nížebohy. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 395/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Budyně nad Ohří je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 33167/11, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 112 Ex 468/2011-51  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 112 Ex 3858/2012-52  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 110 Ex 1264/2006-621  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 110 Ex 1264/2006-625  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 110 Ex 1264/2006-617  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 110 Ex 1264/2006-629  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 124 Ex 3919/2015-141  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 132 Ex 18777/2009-82  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 067 Ex 2829/2011-204  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 088 Ex 1621/2007-141  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Louka u Litvínova, okr. Most / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/3 na přízemním, nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva s částečně využitým podkrovím (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Louka u Litvínova, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Sokolovská 50, 435 33 Louka u Litvínova. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 680/95 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle sdělení povinné, v obci Louka u Litvínova je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+kk s podstandardním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 203 Ex 43703/14,www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 30.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 667 000 Kč
Lokalita: Bílina, Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 14.11.2016
Dražební vyhláška: 10956899DV01

 

Královéhradecký kraj
Podíl na zemědělských pozemcích v k.ú. Nové Smrkovice, okr. Jičín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 334/4 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 334/5 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 478/133 – orná půda, pozemku p.č. 478/152 – orná půda a pozemku p.č. 794/6 – vodní plocha, vše v k.ú. Nové Smrkovice, obec Ostroměř, okres Jičín. Nemovité věci evidované na LV č. 47, k.ú. Nové Smrkovice Dále podíl ve výši 1/48 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 478/91 – orná půda, vše v k.ú. Nové Smrkovice, obec Ostroměř, okres Jičín, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. 203 Ex 56385/13, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Lokalita: Jičín, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 23.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
079/2016 – Usnesení 19 Ex 1727/04  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Dolní Olešnice, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 CELKU Předmět prodeje: – rodinný dům č.p. 138 na pozemku parc.č. St. 123, – pozemek parc.č. St.123, o výměře 786 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, – pozemek parc.č. 1523/20, o výměře 184 m2 – ostatní plocha, – pozemek parc.č. 1526/2, o výměře 54 m2 – zahrada, vše zapsáno na LV 292 v k.ú. Dolní Olešnice. Výhodná koupě rodinného domu. Nabízíme ke koupi starý, neobydlený, samostatně stojící rodinný dům, bez dlouhodobé údržby. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům je částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Dům je v havarijním stavu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 45 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 2.11.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Vysočina
Dražební vyhláška (049 EX 00634/04-155)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Pelhřimov, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška (049 EX 00634/04-156)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Pelhřimov, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška (049 EX 00736/04-121)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Pelhřimov, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas