Dražby nemovitostí 8.8.2016

Dražby nemovitostí 8.8.2016

Přehled dražeb nemovitostí na webu 8.8.2016

Hlavní město Praha

Dražba bytu – Praha -Záběhlice. / byt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou nemovité věci: bytová jednotka č.p./č.j. 2557/5 – byt – vymezeno v: Budova Záběhlice, č.p. 2556, 2557, 2558, 2559 – byt. dům (LV 3388), stojící na parcele č. 2848/131 (LV 3388), 2848/132 (LV 3388), 2848/133 (LV 3388), 2848/134 (LV 3388), včetně podílu o velikosti 735/48833 na společných částech domu č.p. 2556, 2557, 2558, 2559 a pozemků č.2848/131, 2848/132, 2848/133, 2848/134, byt zapsán na listu vlastnictví č. 7113 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Záběhlice. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 073 330 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 8.9.2016
Dražební vyhláška: PDF

Nemovitosti v dražbě

Jihočeský kraj
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 380 000 Kč
Lokalita: Nová Ves nad Lužnicí, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: 15.9.2016
Dražební vyhláška: 10956377DV01
Chata, Zátaví / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o částečně dřevěnou a zděnou, nepodsklepenou stavbu bez podkroví, s mírnou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Stavba je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří stavby je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 40 let. Vytápění stavby je uvažováno jako standardní. V průběhu životnosti stavba zřejmě procházela běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětných nemovitých věcí nebylo možné jednoznačně identifikovat případné prvky vnější a vnitřní rekonstrukce. Předmětné nemovité věci se nacházejí ve čtvrtém stupni rizika povodní, druhém stupni rizika kriminality a druhém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze hodnotit jako – stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dispoziční řešení stavby: Vnitřní dispozice stavby nebyla zjištěna, neboť nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci. Součástí předmětných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Dle informací ČSÚ je v obci Kestřany možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Vpravo od stavby, při pravé hranici pozemku p.č. 774/1 – ostatní plocha, uprostřed (pohled z přístupové komunikace) je situovaná přízemní, dřevěná stavba „kůlny“ s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Venkovní úpravy (okapový chodník dlážděný, dlážděné a zpevněné plochy).  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 313 333 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 5.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
RD – obec Ražice, okr. Písek / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 775 000 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 12.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1, Jickovice, 74,59m2, podíl 1/2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je podíl na bytu v klidné části obce Jickovice. Obytný dům je situován jako samostatný objekt v zástavbě rodinných domů. Byt č.14/3 je vlevo ve 2.NP. Jedná se o velmi klidné místo.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 122 500 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Id. 1/2 na pozemků v obci Dobev, okres Písek / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je: a) spoluvlastnický podíl ve výši 1 pozemku parc.č. 2906 o výměře 10428 m2, pozemku parc.č. 4057/1 o výměře 364 m2, parc.č. 4059/61 o výměře 87 m2, parc.č. 4059/73 o výměře 156 m2, b) spoluvlastnický podíl ve výši 1 pozemku parc.č. 4059/66 o výměře 78 m2, vše v k.ú. Nepodřice, obec Dobev, okres Písek. Oba spoluvlastnické podíly jsou draženy jako jeden celek. Pozemky se nacházejí v části obce Malé Nepodřice, parc.č. 4057/1, 4059/61, 4059/66, 4059/73 vedené v druhu pozemku – ostatní plocha – komunikace a silnice, jsou součástí hlavní silnice v obci, směr Dobev – Strakonice. Pozemek parc.č. 2906 – trvalý travní porost se nachází na okraji zastavěného území jižním směrem od hlavní silnice. Je přístupný z veřejné komunikace dle zjištění z ÚP obce spadá cca 1/3 výměry do „zastavitelné plochy“. Věcná břemena spojená s touto nemovitou věcí viz dražební vyhláška. Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška výše ke stažení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 900 000 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 15.9.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Karlovarský kraj
Bytová jednotka 3+1, K.ú.:Rovná u Sokolova, obec: Rovná / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 8/7 nacházející se v budově č.p.7, 8 vystavěné na pozemku st.p.č. 120. Bytový dům je panelový, má celkem 8 nadzemních podlaží (NP), bez podzemního podlaží (PP) a s výtahem. Dům je napojen pouze na elektriku a vodovod. Z důvodu neplacení není v domě funkční ústřední vytápění a ohřev TUV. Každý byt si vytápění zajišťuje pomocí lokálních elektrických přímotopů. Dle vnějších znaků je odhadnuto jeho stáří minimálně na 45 let. Bytová jednotka č.7/8 se nachází ve 4.NP domu č.p. 8 a je o velikosti 3+1. Byt je ke dni ocenění již min. 1 rok neužívaný v původním stavu pravděpodobně s umakartovým jádrem. Podlahová plocha bytu je 63,87 m2. Dům je nepodsklepený a je situován v obci Rovná, vzdálená 14 km jihovýchodně od města Sokolov ve Slavkovském lese. Jedná se o obec s malým panelákovým sídlištěm. Obec má základní občanskou vybavenost a základní technickou vybavenost. Z hlediska polohy domu v obci je tato „ příznivá“ Z hlediska technické infrastruktury v domě je tato „nepříznivá“  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 72 850 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 19.10.2016
Dražební vyhláška: PDF

Dražby nemovitostí online

Liberecký kraj
Pozemek o velikosti 10059 m2, Žďár v Podbezdězí, podíl 21/54 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek se nachází cca 850 m severozápadně od okraje zastavěné části obce Žďár. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. pozemek je mírně svažitý k jižní straně.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 15.9.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
Rodinný dům se zahradou v Chrudimi / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům v Chrudimi č.p. 2072 v Čáslavské ulici na okraji Chrudimi. Dům je zděný, nepodsklepený o 1 nadzemním podlaží s částečně upraveným podkrovím. Dům je starý cca 90 roků, ve stavu začínající modernizace (zateplení).  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 049 770 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 7.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
2/12 ostatní plochy a vodní plochy Lipoltice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
2/12 z nemovitých věcí – pozemků se všemi právy a závadami Pozemek parcela č. 265/18 druh: Ostatní plocha – neplodná půda výměra: 750 m2 Pozemek parcela č. 265/30 druh: Ostatní plocha – neplodná půda výměra: 478 m2 Pozemek parcela č. 721/6 druh: vodní plocha –koryto vodního toku umělé výměra: 33 m2 vše zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálnípracoviště Pardubice pro obec Lipoltice , katastrální území Lipoltice na LV č. 28  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 667 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
UHRAZENO – Dražba bytu 2+1 (52,32 m2) – podíl 1/2, okr. Pardubice / byt  (portaldrazeb.cz)
Bytová jednotka č. 99/6 se nachází v budově č. 99 ve 3. NP a její dispozice je 2+1,. Užitná plocha je 52,32 m2. Bližší informace ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 170 000 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 11.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/4 orné půdy a travní porost Svojanov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
1/4 z nemovitých věcí – pozemků se všemi právy a závadami Pozemek parcela č.706 druh: orná půda výměra 463 m2 Pozemek parcela č. 707 druh: trvalý travní porost výměra 85 m2 vše zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy pro obec Svojanov, katastrální území Předměstí na LV č. 165  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 334 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 081EX33992-10-358  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Přihlašte se k odběru nových dražeb.
Když bude nová dražba nemovitosti - dáme Vám vědět.

Jihomoravský kraj
id. 3/16 pozemků Nemochovice, okr. Vyškov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 17 333 Kč
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 19.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/12 orné půdy Znojmo / pozemek  (portaldrazeb.cz)
1/12 z nemovitých věcí – pozemků se všemi právyp.č. 691/14 druh: orná půda výměra: 25 540 m2p.č. 697/40 druh: orná půda výměra: 14 907 m2vše zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo pro obec Znojmo katastrální území Znojmo-Louka na LV č. 3251  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 62 667 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/9 orná půda a ostatní plocha – Bítov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
1/9 z nemovitých věcí – pozemků se všemi právy a závadami pozemek p.č. 132/2 Druh: orná půda výměra 2 000 m2 pozemek p.č. 616/10 Druh: ostatní plocha – ostatní komunikace výměra 40 m2 pozemek p.č. 771/5 Druh: orná půda výměra 2 032 m2 vše zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Znojmo pro obec Bítov , katastrální území Bítov na LV č. 44  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 800 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
travní porost a zahrada Hošťálkovy / pozemek  (portaldrazeb.cz)
parcela č. 152/1 druh. Zahrada výměra 989 m2 parcela č. 153 druh. Zahrada výměra 144 m2 zapsané na Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov , pro obec Hošťálkovy, katastrální území Hošťálkovy na LV č. 77  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 46 000 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/40 travní porost a 1/30 ostatní plocha – Budišov nad Budišovkou / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Podíl 1/30 z pozemku: parcela č. 3568/16 druh: Ostatní plocha – ostatní komunikace výměra: 36 m2 zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Opava pro obec Budišov nad Budišovkou , katastrální území Budišov nad Budišovkou na LV č. 259 2. Podíl 1/40 z pozemku: parcela č. 3957 druh: trvalý travní porost výměra: 2114 m2 zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava pro obec Budišov nad Budišovkou , katastrální území Budišov nad Budišovkou na LV č. 534  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška -065 EX 0597/13-209 USNESENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební jednání – 203 Ex 58303/12-132 ODROČENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba – 203 Ex 06552/13-139USNESENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
Rodinný dům, Vinařice u Suchomast, podíl 2/48 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/48 na nemovitostech : – parc.č.St. 23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba pro bydlení č.p. 14, Vinařice; – parc.č. 304/11 – trvalý travní porost o výměře 187 m2; – parc.č. 305/14 – ostatní plocha o výměře 497 m2; – parc.č. 306/9 – orná půda o výměře 428 m2; – parc.č. 307/14 – orná půda o výměře 1273 m2; To vše zaspáno na LV 5 v kat.ú. Vinařice u Suchomast, obec Vinařice, okres Beroun.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 6 200 Kč
Lokalita: Beroun, Středočeský kraj
Datum dražby: 6.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
INSOLVENCE – Byt 2+kk, Benátecká Vrutice, 42,37m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 573/213 vymezenou v bytovém domě č.p. 573 (LV 401) a na pozemku parc.č.St. 585 (LV 401), včetně podílu o velikosti 4482/540735 na společných částech domu a pozemku. Zapsáno na LV 1475 v kat. území Benátecká Vrutice, obec Milovice, okres Nymburk . Bytová jednotka se nachází v udržovaném zatepleném panelovém domě v sídlištní zástavbě s celkovými 6NP. Byt je přístupný z centrálního schodiště, v domě je výtah. Předmětná bytová jednotka se nachází v 2NP a její dispozice jsou 2+kk. Užitná plocha bytové jednotky je 42,37.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 588 000 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 8.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 43 000 000 Kč
Lokalita: Šestajovice, Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 5.10.2016
Pozemek o velikosti 19646 m2, Řevnice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky : – parc.č. 329/6 – orná půda o výměře 1784 m2 – parc.č. 330/1 – trvalý travní porost o výměře 2911 m2 – parc.č. 330/2 – trvalý travní porost o výměře 2152 m2 – parc.č. 331 – zahrada o výměře 112 m2 – parc.č. 345/8 – ostatní plocha o výměře 133 m2 – parc.č. 345/9 – ostatní plocha o výměře 164 m2 – aprc.č .3446/6 – vodní plocha o výměře 408 m2 – parc.č. 3447/4 – orná půda o výměře 915 m2 – parc.č. 3447/5 – orná půda o výměře 617 m2 – parc.č. 3447/8 – orná půda o výměře 2466 m2 – parc.č. 3532/3 – ostatní plocha o výměře 1124 m2 – parc.č. 3533/16 – orná půda o výměře 6654 m2 – parc.č. 3533/32 – orná půda o výměře 206 m2 To vše zapsáno na LV 2018 v kat.ú. Řevnice, obec Řesvnice, okres Praha-západ.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 7 367 500 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
!! NEDRAŽÍ SE – UHRAZENO !! Rodinný dům v obci Řevnice, okr. Praha-západ / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími v obci Řevnice, okr. Praha-západ, Středočeský kraj. Více ve znaleckém posudku. 203 Ex 717/16, www.eujicha.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 800 000 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO !!! / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 866 667 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 8.8.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Plzeňský kraj
ODROČENO – Dražba RD s pozemkem a zahradou v obci Poběžovice. / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
pozemek parc.č. St. 27 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 950 m2, kdy součástí pozemku parc.č. St. 27 je stavba: Šitboř, č.p. 14, rod. dům a dále pozemek parc.č. 51/2 – zahrada – o celkové výměře 269 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 171 pro okres Domažlice, obec Poběžovice a katastrální území Šitboř.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 353 333 Kč
Lokalita: Domažlice, Plzeňský kraj
Datum dražby: 11.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky o velikosti 2218 m2, Chříč, podíl 1/4 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné části obce Chříč. Jedná se o sousedící rovinné pozemky obdélníkových tvarů. Na travnatých pozemcích se nacházejí 4 samostatně stojící zděné domy s 2 NP a 1 PP, které nejsou předmětem dražby.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 20.9.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
Rodinný dům, Varnsdorf, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o samostatný, patrový rodinný dům. V 1. NP se nachází vstupní chodba, schodiště, 2 pokoje, koupelna s vanou, kuchyně, WC. V 2. NP se nachází 4+1, chodba, schodiště. Ve 3. NP se nachází chodba, pokoj, 3x místnost, schodiště. Ve 4. NP se nachází volný půdní prostor. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Odpad je sveden do septiku.Na stavebním pozemku je rodinný dům a samostatná zděná garáž. Pozemky jsou oploceny dřevěným oplocením s podezdívkou.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 322 500 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 22.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná dražba – Výrobní objekt bez č.p./č.e. – obec Mikulášovice / průmyslová stavba (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 210 000 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 12.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Vrskmaň / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o patrový samostatný rodinný dům s půdním půdorysem. Stavebně technický stav budovy je odpovídající průměrné údržbě. Dům se jeví jako prázdný a neudržovaný. Z OS je nemovitá věc nepojena na elektřinu, vodovod a kanalizaci. K domu patří zahrada a pozemky, na kterých se nachází zděné zemědělské budovy, které na sebe navazují. Zemědělské budovy jsou ve špatném technickém stavu. Zahrada je rovinatá, travnatá a neudržovaná. Součástí nem. věcí jsou IS, zpevněné plochy a porosty.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 460 000 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 21.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.j.195 Ex 1608/08-187 (20.09.2016 10:00hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 20.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 112 EX 9153/2013-54  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 112 EX 5660/2012-80  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 041 EX 145/2003-275  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 150 EX 2551/2015-77  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 094 EX 01574/05  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Královéhradecký kraj
Rodinný dům v Lukavici / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu a vlastní žumpu na vyvážení. V obci Lukavice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 243 334 Kč
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 9.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
 (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 833 000 Kč
Lokalita: Dubenec, Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 27.9.2016
Rodinný dům a komerční prostory, Zboží u Dvora Králové / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitosti : – parc.č.St. 30 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2170 m2, jehož součástí je stavba pro bydlení č.p. 20, Zboží; – parc.č. 90 – zahrada o výměře 326 m2; – parc.č. 92 – zahrada o výměře 468 m2; – parc.č. 93/1 – zahrada o výměře 2469 m2; – parc.č. 551/4 – zahrada o výměře 158 m2; – parc.č. 551/5 – zahrada o výměře 192 m2; – parc.č. 573 – ostatní plocha o výměře 171 m2; – parc.č. 641 – ostatní plocha o výměře 30 m2; To vše zaspáno na LV 5440 v kat.ú. Zboží u Dvora, obec Dvůr Králové, okres Trutnov. Předmětný objekt č.p. 20 je určený k bydlení a podnikání.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 200 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Vysočina
Dražba id. 1/2 domku evid.č. 18 se zahradou v Pohledi / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA www.exdrazby.cz Předmětem dražby jsou: – id. 1 pozemku parcelní číslo 10/2 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav., Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 10/2, – id. 1 pozemku parcelní číslo 11 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Pohleď, č.e. 18, rod. rekr, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 11, – id. 1 pozemku parcelní číslo 30/3 označeného jako pozemková parcela, zahrada, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Pohleď, katastrální území Pohleď, na listu vlastnictví č. 192 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, u Katastrálního pracoviště v Havlíčkově Brodě, v podílovém spoluvlastnictví úpadce Martiny Vošické, výše podílu – 1/2, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. Příslušenství: vedlejší stavby, oplocení – drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrátka ocelová, přípojky IS. Druhý spoluvlastnický podíl ve výši id. 1 ve vlastnictví Zdeňka Vošického draží JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha – východ dne 15.9.2016, č.j. 081 Ex 04819/06-280.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 110 000 Kč
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba pozemku v obci Nová Ves u Třešti / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražený pozemek se nachází ve východní zastavěné části obce Nová Ves. Jedná se o travnatý pozemek lichoběžníkového tvaru. Je mírně svažitý k severozápadní straně. Na jižním okraji pozemku se nachází několik porostů (bříza). Pozemek není oplocený. Na pozemku se nachází část dřevěné kolny, která není předmětem dražby. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1087/19, který je ve vlastnictví městyse Batelov. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 60 m. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha změn na plochu bydlení v rodinných domech. Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Jihlava, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Olomoucký kraj
4/24 zem.stavba + pozemky Medlov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
ceny podílu 4/24 z nemovitých věcíPozemek p.č. st 19/3 druh: zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště výměra: 324 m2Pozemek p.č. st 19/4 druh: zastavěná plocha a nádvoří výměra: 1 568m2Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem stavPozemek p.č. 32/1 druh: zahrada výměra: 5 421 m2Pozemek p.č. 32/4 druh: zahrada výměra: 590 m2Pozemek p.č. 33 druh: ostatní plocha – manipulační plocha výměra: 618 m2Pozemek p.č. 35/1 druh: ostatní plocha – manipulační plocha výměra: 1 118 m2Pozemek p.č. 36/1 druh: zahrada výměra: 306 m2Pozemek p.č. 36/2 druh: ostatní plocha – jiná plocha výměra: 1 913 m2zapsané na Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk , pro obec Medlov , katastrální území Hlivice na LV č. 103  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 58 000 Kč
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/2 bytové jednotky č. 331/4, společných částech domu a pozemků v obci Grygov / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 bytové jednotky č. 331/4, společných částech domu a pozemků v obci Grygov, okres Olomouc. Bytová jednotka se nachází ve 2. NP bytového domu. Dům má 1 podzemní, 3 nadzemní podlaží a nevyužitý půdní prostor. Vytápění v bytě je ústřední teplovodní centrální, TUV je rovněž centrální. Cca před 4 lety bylo provedeno zateplení domu a výměna oken za plastová. Technický stav domu je dobrý.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 240 000 Kč
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 2.11.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek pod stavbou Tovačov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek parcela č. st 98/5 druh. Zastavěná plocha a nádvoří výměra 3 m2 Na pozemku stojí stavba: Tovačov I-Město č.p. 283 rodinný dům LV 203 zapsaný v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov pro obec Tovačov , katastrální území Tovačov na LV č. 1603  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Ostatní plocha – Stříbnice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
p.č. 373/1 druh: ostatní plocha – jiná plocha výměra: 1 422 m2 zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálnípracoviště Šumperk pro obec Staré Město , katastrální území Stříbrnice na LV č. 91  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 123 334 Kč
Lokalita: Šumperk, Olomoucký kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Jiná plocha – Lipová-lázně / pozemek  (portaldrazeb.cz)
p.č. 1263/5 druh: ostatní plocha – jiná plocha výměra: 30 m2 zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník pro obec Lipová-Lázně , katastrální území Dolní Lipová na LV č. 52  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 200 Kč
Lokalita: Jeseník, Olomoucký kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba 1/8 pozemků v obci Hradec-Nová ves / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o zemědělské pozemky využívané zemědělskou organizací. Jedná o pozemky parc. č. 241/5, st.108, 189, 192, 199, 200, 205, 246, 357/4 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště a okres: Jeseník, obec: Hradec-Nová Ves a k.ú.: 646865 Nová Ves u Jeseníka.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 82 500 Kč
Lokalita: Jeseník, Olomoucký kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Zlínský kraj
1/30 ovocného sadu – Němčice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
1/30 z nemovité věcí – pozemku se všemi právy azávadami p.č. 134/3 druh: ovocný sad výměra: 2 843 m2vše zapsané v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov pro obec Němčice katastrální území Němčice u Holešova na LV č. 76  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 13.9.2016
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/2 RD Lubná, okr. Korměříž / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 233 333 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 5.10.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 2913 m2, Chropyně / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky : – parc.č. 251/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 172 m2, na pozemku stojí rod.dům č.p.837, část obce Chropyně, LV 2940 – stavba jiného vlastníka; – parc.č. 251/4 – zahrada o výměře 1636 m2; – parc.č. 252/1 – zahrada o výměře 1105 m2; Zaspáno na „V 2069 v kat.ú. Chropyně, obec Chropyně, okres Kroměříž. UPOZORNĚNÍ ! Rodinný dům č.p. 837 je předmětem exekuce prodejem nemovité věci vedené soudním exekutorem Mgr. Lukášem Křivánkem, Exekutorský úřad Karlovy Vary, a to v rámci exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 181 EX 10673/15.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 777 000 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 31.8.2016
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas