Jaký je rozdíl mezi nájmem a pachtem?

V novém občanské zákoníku se objevil termín pacht, který je odlišný od pojmu nájem. Pokud by jsme chtěli definice těchto pojmů zjednodušit, můžeme je vysvětlit takto: byt budete pouze užívat za účelem bydlení, jde tedy o nájem bytu. Pole jako ornou půdu si však nejen pronajmete, ale zároveň na půdě hospodaříte, například sklízíte brambory, tehdy se jedná o pacht.

V minulosti tyto právní vztahy existovaly, ale právní řád je zahrnul pouze pod pojem nájem. Rozdíl byl však patrný již tehdy, kdy v nájmu bytu člověk pouze bydlel, zatímco nájem pole mu přinášel zisk.

Kdo je kdo „pacht“

Propachtovatel – ten, kdo věc pronajímatel (u bytu je to vlastník bytu). Pachtýř – ten, kdo si najímá (u bytu je to nájemce). Pachtovné – (odměny z výnosů, kterou platí pachtýř majiteli pozemku či nemovitosti; u bytu je to nájemné).

Pachtovní smlouva  – záleží na dohodě

Nový občanský zákoník nechává smluvním stranám poměrně hodně volnosti. Pachtovní smlouva například nemusí být uzavřena písemně. Smlouva se může uzavřít na dobu určitou i na dobu neurčitou, vždy záleží na dohodě. Podle druhu pachtu se také liší výpovědní lhůta.

Sdílejte nás

Jitka Vávrovská