0

Na náhradní byt už většinou nájemníci nemají nárok

S novým Občanským zákoníkem přibylo důvodů, kdy může dát pronajímatel nájemníkům výpověď. Nově také nemá pronajímatel povinnost zajistit nájemníkům náhradní bydlení.

Podle ustanovení § 2288 odst. 2) Obč.zák. může nájem na dobu neurčitou pronajímatel vypovědět v tříměsíční výpovědní době i v případě, že má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno. Dále tehdy, pokud pronajímatel potřebuje byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii (rodiče, děti, vnuci) nebo ve vedlejší linii v druhém stupni (sourozenec, teta, strýc). Pronajímatel nyní nemá povinnost zajistit náhradní byt. Pokud majitel bytu nevyužije byt do měsíce od vyklizení, máte nárok si byt znovu pronajmout nebo Vám musí pronajímatel nahradit škodu (náklady na stěhování, náklady s vyhledáním nového pronájmu).

V novém Občanském zákoníku již tedy nenajdete pojmy: bytová náhrada, náhradní byt, náhradní ubytování či přístřeší. Na bytové náhrady narazíte jen v tzv. přechodných ustanoveních, tedy v § 3076, kde je stanoveno, že “ bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů, tedy právo nájemce tak není dotčeno.

Sdílejte nás

Jitka Vávrovská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *