Dražby nemovitostí 7.10.2015

Hlavní město Praha
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 552 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953951DV01
soubory věcí nemovitých – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 56 000 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: 10953954DV01   10953954DV02   10953954DV03
Pozemek – ostatní komunikace / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek je veden a užíván jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a má výměru 352 m2. Pozemek leží v lokalitě se zástavbou rodinnými domy, nachází se ve Skalnické ulici. Pozemek je mírně sklonitý na sever, je nepravidelného tvaru. V místě jsou veškeré inženýrské sítě, komunikace má asfaltový povrch.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 259 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 8.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba pozemku v Praze – Košíře (opakovaná) / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražená nemovitost se nachází v Praze 5 – Košíře mezi ulicemi „Plzeňská“ a „Pod Radnicí“ ve vzdálenosti cca. 4 km jihozápadním směrem od centra Prahy (Václavské náměstí) v k.ú. Košíře. Předmětem dražby je pozemek parc.č. 1214, který je zapsán na LV č. 1294 ze dne 24.6.2013 pro k.ú. Košíře, okres Hlavní město Praha. Výměra pozemku byla převzata z podkladů z evidence katastru nemovitostí a nebyla podrobně ověřována. Pozemek je přístupný pouze přes okolní cizí pozemky parc.č. 1204, 1206, 1212, 1213 a 1215. Nejpřirozenějším přístupovým pozemkem je parc.č. 1213 – přes dům č.p. 43, v jehož vnitrobloku se nachází. Vstup do domu č.p. 43 je z ulice Plzeňská. Pozemek však může být užíván také s okolními cizími pozemky jako zahrada, parkovací plocha apod. K pozemku v současnosti není zajištěn právní přístup. Pozemek parc.č. 1214 Pozemek s výměrou 201 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako zahrada, je rovinný až mírně svažitý, má přibližně obdélníkový tvar, slouží jako zahrada ve vnitrobloku bytových domů. Pozemek má travnatý povrch se vzrostlými listnatými trvalými porosty, je pravděpodobně udržovaný – užívaný ke svému účelu. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba 1/2 rodinného domu v Praze – Jinonicích / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům č.p. 412 s příslušenstvím a pozemky. Dům je umístěn v části Hl. města Prahy v Praze 5 – Jinonicích. Dům je dvoupodlažní s mansardovou konstrukcí střechy na rovinném pozemku. Předpokládá se standardní provedení a vybavení prostor. Za silné stránky lze považovat umístění domu v klidné a vyhledávané části města v lokalitě původní zástavby rodinných domů a vil s dobrým dopravním spojením do centra Prahy s veškerou občanskou vybaveností. Dobrý je stavebně technický stav domu. Dům je udržovaný, parkování ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Dům má mansardovou konstrukci střechy, podkroví je upraveno k bydlení. Jedná se o o polovinu dvojdomu. Stropy nad suterénem jsou betonové a nad ostatními podlažími polospalné s rovnými podhledy. Obvodové konstrukce jsou zděné z plných cihel, střecha je mansardová vaznicová, krytá taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Venkovní fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, okna jsou nová plastová s izolačním dvojsklem. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem v každém podlaží s přípravou TUV. Provedeny jsou rozvody el. energie 230/400 V, studené a teplé vody, kanalizace a plynu. Dům je napojen na rozvod všech inženýrských sítí. Sítě jsou pro obě bytové jednotky společné.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 533 330 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihočeský kraj
RD Nakolice OPAKOVANÁ / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 565 000 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Staré Hobzí, část obce Nové Hobzí, okres Jindřichův Hradec  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, jednopodlažní přibližně obdélníkového půdorysu s provedenou vestavbou u severozápadního rohu budovy. V objektu je jedna bytová jednotka vel. 3+1 s verandou. Vnitřní úpravu stěn tvoří štukové omítky, podlahy tvoří keramické dlažby, cementový potěr, jekor, PVC, schodiště je venkovní vyrovnávací, okna jsou dřevěná dvojitá, dveře jsou hladké a dřevěné. El. instalace je 220 V/380 V, pojistné automaty, vytápění je lokální na pevná paliva, rozvod studené vody. Kuchyňské vybavení tvoří linka s dřezem. Sanitární zařízení tvoří koupelna s vanou, umyvadlem, splachovací záchod. Základy domu tvoří základové pasy kamenné a betonové, nosná konstrukce je zděná ze smíšeného zdiva, vnější povrchy obvodových stěn tvoří štuková omítka, stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem, střecha je sedlová s krytinou z eternitové vlny, oplechování je z pozinkovaného plechu. Součást tvoří objekt kolny, který je samostatně stojící na jižní hranici parcely – zastavěná plocha a nádvoří. Je jednopodlažní, nepodsklepený s pultovou střechou. Objekt je dřevěné konstrukce s jednostranným opláštěním, část objektu má zděnou konstrukci převážně ze smíšeného zdiva. Dům je napojen na přívod elektrické energie, na vlastní zdroj vody a na vlastní žumpu. Dále celek dotvářejí studna a venkovní úpravy tj. především přípojky inženýrských sítí, venkovní schody a oplocení. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 17.09. 2015 12:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 14.10. 2015 16:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Lokalita: Staré Hobzí, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Dražba podílu na rodinném domě (statku) Osek / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dům č.p. 31 – rodinný dům Předmětem dražby je podíl ve výši 1 na domu č.p. 31, postavený na pozemku parc.č. 22/1. Jedná se zřejmě o obytný rodinný dům původního zemědělského statku, který byl pravděpodobně cca před 5 roky (2010) rekonstruován pro rekreační bydlení 2 spolumajitelů. Stáří původního objektu je cca 95 roků (1920). Nosná konstr.je zděná, fasáda je váp.hladká. Střecha je sedlová s krytinou z betonových tašek. Okna jsou dřevěná euro s izol. dvojskly, vytápění je ústřední elektrokotlem. Přívod vody je ze studny, kanalizace je svedena do jímky. Vnitřní dispozice je provedena na 2 byty. Objekt má přípojku el.energie. Příslušenství hlavní stavby jsou chlévy při levé části pozemku, na které vzadu kolmo navazuje stodola. Venkovní úpravy běžného rozsahu, jímka, plot, zpevněná plocha. Technický stav je dobrý, po provedených úpravách v r.2010. Chlévy Objekt chlévů je zděná stavba vlevo od RD, se seníkem na půdě. Střecha je sedlová s krytinou z pálených bobrovek. Strop je dřevný trámový a klenbový, elektroinstalace je světelná, dveře svlakové. Stodola Stodola je zděná cihelná stavba na kraji pozemku u silnice. Jde o z části otevřený objekt sloužící pro skladování sena a zemědělských strojů, vozů a nářadí. Střecha je sedlová s krytinou z eternitových šablon. Strop není, krov je dřevný, bez dalšího vybavení. Pozemky Součástí dražby je i podíl ve výši 1 na pozemcích zapsaných na LV 40 o celkové rozloze 71 825 m2 a podíl ve výši 1/32 na pozemcích zapsaných na LV 84 o celkové rozloze 6768 m2.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 573 334 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 030 EX 8450/07-595  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
RD – podíl id. 1/2 – obec Lenora / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 146 667 Kč
Lokalita: Prachatice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 9.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Karlovarský kraj
Dražební vyhláška, č. j. 041 EX 108/14-68  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Liberecký kraj
Byt v katastrálním území Jablonec nad Nisou / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 566 666 Kč
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: 9.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům s garáží v obci Desná, okr. Jablonec nad Nisou / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, částečně podsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami a z části plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Desná, v místní části Desná III, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Riedlova 494, 468 61 Desná – Desná III. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 132/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Desná, Krkonošská 318, Desná II, 46861 Desná. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Desná je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Více na www.exekuce.cz 103 Ex 6262/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 340 000 Kč
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
!!!Odročeno!!!Dražba pozemku v obci Stružinec, okr. Semily / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek parc.č.291/1 zapsaný na LV č.499 pro katastrální území Stružinec u Lomnice nad Popelkou, obec Stružinec je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, avšak dle platného územního plánu je veden z části jako pozemek pro individuální bytovou výstavbu, z části pro výstavbu technické infrastruktury a zbylá část je určena pouze pro účely zeleně.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 228 770 Kč
Lokalita: Semily, Liberecký kraj
Datum dražby: 6.10.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 300 Kč
Lokalita: Vysočina, Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953941DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 600 Kč
Lokalita: Vysočina, Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953942DV01
Dražební vyhláška 144 ex 6288/11-149  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
OPAKOVANÁ elektronická dražba zem. stavby bez čp/če v Moravanech / zemědělská stavba (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
1/6 pozemků v obci Boršov, část města Moravská Třebová, okres Svitavy / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/6 pozemků v obci Boršov, část města Moravská Třebová, okres Svitavy. Pozemky se nacházejí cca 1,5 km západně od okraje města Moravská Třebová a cca 1,5 km severně od obce Boršov. Jedná se o soubor sousedících rovinných pozemků nepravidelných tvarů.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 111Ex 8625/06-70  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Orná půda v k.ú. Řepníky, okr. Ústí nad Orlicí / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 677/2 – orná půda a pozemek p.č. 762/8 – orná půda, vše v k.ú. Řepníky, obec Řepníky, okres Ústí nad Orlicí. Pozemek p.č. 677/2 – orná půda je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek p.č. 762/8 – orná půda je situován v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1289 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 763 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Řepníky, č.p. 34, 53865 Řepníky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 45860/10  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 136 667 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rekreační chata v obci Rudoltice, okr. Ústí nad Orlicí / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, dřevěný nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Rudoltice v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Rudoltice ev.č. 13, 561 25 Rudoltice. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Objekt je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3605 – ostatní plocha, přes pozemek p.č. 3391/2 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Rudoltice, č.p. 95, 56125 Rudoltice. Dále přes částečně zpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 1597/24 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů. A dále je přístup přes pozemek p.č. 1597/23 – zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Rudoltice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako – stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Více na www.exekuce.cz 103 Ex 3981/04  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 052EX-12-157  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 111EX5837-12-56  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 052EX528-12-152  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 052EX528-12-153  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 052EX528-12-154  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 052EX528-12-155  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 052EX528-12-156  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 120EX24567-12-159  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihomoravský kraj
Opakovaná dražba podílu 1/8 na RD (bez pozemku) v obci Ostrov u Macochy. / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovité věci: budova č.p. 322 v části obce Ostrov u Macochy – rod. dům – postavená na pozemku parc.č. St. 322 (pozemek zapsán na LV č. 200, je jiného vlastníka), vše zapsané na listu vlastnictví 670 pro okres Blansko, obec Ostrov u Macohy a katastrální území Ostrov u Macochy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 84 375 Kč
Lokalita: Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1 v obci Tišnov, okr. Brno-venkov / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je byt č. 1662/201, o výměře cca 62m2, v budově č.p. 1660, č.p. 1661, č.p. 1662, příslušející k části obce Tišnov, na pozemku p.č. St. 1692 (LV č. 60000), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 39/1000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4462 a listu vlastnictví č. 4405, vše v k.ú. Tišnov, obec Tišnov, okres Brno-venkov, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Osvobození. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 786/36, který je ve vlastnictví Města Tišnov. Pozemek pod objektem p.č. St. 1692 (LV č. 60000) je ve vlastnictví České republiky. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem nebo na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1974. V roce 2010 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, byla provedena výměna stoupacího vedení, rekonstrukce balkónů, výměna střešní krytiny a byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 9966/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 980 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Stavební pozemek v k.ú. Moutnice, okr. Brno-venkov / stavební pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 661/1 – orná půda, v k.ú. Moutnice, obec Moutnice, okres Brno-venkov, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Moutnice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 368/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Moutnice, č.p. 277, 66455 Moutnice. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Moutnice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Moutnice je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území – plochy bydlení venkovského typu. Informace získány na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, obce Židlochovice. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 61901/14  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 860 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na orné půdě v k.ú. Říčky u Brna, okr. Brno-venkov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/3 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1123 – orná půda, v k.ú. Říčky u Brna, obec Říčky, okres Brno-venkov, který je situován v okrajové zastavěné části obce Říčky. Pozemek je situován v mírně sklonitém, sklonitém terénu po zpevněné komunikaci p.č. 1138 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Říčky, č.p. 48, 66483 Říčky. Dle informací ČSÚ v obci Říčky je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Říčky je pozemek zahrnut v plochách jako: – (část cca 1.950 m2) – „plochy bydlení – příměstské“ – (část cca 3.905 m2) – „plocha zemědělská – orná půda“ .Informace získány od starostky obce Říčky, paní Evy Vítkové. Více na www.exekuce.cz103 Ex 2399/11  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 230 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na orné půdě v k.ú. Troskotovice, okr. Brno-venkov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí na LV 532 je podíl ve výši 1/30 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1624 – orná půda, LV č. 532, v k.ú. Troskotovice, obec Troskotovice, okres Brno-venkov, který je situován v zastavěné, okrajové části města Troskotovice. Pozemek je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1617 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Troskotovice, č.p. 18, 671 78 Troskotovice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dále podíl na LV 566 ve výši 1/30 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1790 – orná půda, pozemku p.č. 1837 – orná půda, LV č. 566, vše v k.ú. Troskotovice, obec Troskotovice, okres Brno-venkov, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 30476/10  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 76 667 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
NEKONÁ SE, ODROČENO – Podíl 1/2 rodinného domu v obci Domašov, okres Brno – venkov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1 rodinného domu se dvěma nadzemními a jedním částečným podzemním podlažím, který je koncový v řadě, a pozemků. V domě se nachází dvě bytové jednotky (v 1. NP byt 3+1 a ve 2. NP byt 4+1). Budova je v průměrném technickém stavu, stáří cca 100 let.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 453 340 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 6.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení č.j. 081 EX 04129/10-126 k.ú. Hovorany  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Brankovice, okres Vyškov  (eurodrazby.cz)
Jedná se o rodinný dům se 2 NP. Rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotkou 4+1. V domě je dispozičně v 1.PP: obytná plocha 80,00m2, průjezd 20,00m2 a ve 2.NP: obytná plocha 60,00m2. Základy domu tvoří betonové základové pasy, konstrukční systém je zděný na tl. 0,30-0,55m, stropy jsou dřevěné omítnuté, střecha je sedlová trámová, krytinu tvoří pálené tašky, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou břízolitové, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější obklady tvoří sokl (teracové desky). Vrata jsou dřevěná, okna jsou dřevěná kastlová. Elektroinstalace je 220/380V, rozvod vody je T+S, zdrojem teplé vody je elektrický bojler, kanalizace je napojena na veřejný řad. Příslušenství rodinného domu tvoří přípojky vody, kanalizace, plynu a elektrické energie a vedlejší stavba ve dvoře – hospodářská stavba: základy stavby jsou betonové, konstrukční systém je zděný, střecha je sedlová. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 06.10. 2015 11:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan David Řuchovský, který prohlídku organizuje. Kontakt: 608 951 757 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 20.10. 2015 11:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Brankovice, Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
RD – obec Stálky, okres Znojmo / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 66 667 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 9.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Zemědělská stavba v Miroslavských Knínicích, okres Znojmo / zemědělská stavba  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 10.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
byt 3+1 ve Vrbnu pod Pradědem / byt  (portaldrazeb.cz)
podíl id. 1 – jednotka č.p./č. jednotky 472/21, byt, byt. z., vymezeno v budově Vrbno pod Pradědem, č.p. 472, byt. dům, LV 937, na parcele 558, LV 937, parcela 558 o výměře 255 m2, zastavěná plocha a nádvoří, podíl na společných částech domu a pozemku 343/7556, zapsáno u KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Bruntál, okres: Bruntál, obec: Vrbno pod Pradědem, kat. území: Vrbno pod Pradědem, LV: 1209. K úspěšnější realizaci dražby soudní exekutor rozhodl, že dražba bude realizována formou elektronické dražby, a to jako společnou elektronickou dražbu s elektronickou dražbou nařízenou v řízení vedeném soudním exekutorem Mgr. Alanem Havlicou, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, Jeseník pod spisovou značkou 197 EX 3929/15, kde je tímto soudním exekutorem vedena exekuce rozdělením společné věci a bude dražen spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1 na nemovitostech ve spoluvlastnictví Tomáše Halámka, nar. 02.09.1972, bytem Preslova 398/50, Brno. Dražbu provede soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník. Dražba tedy bude vedena jako dražba celé nemovitosti!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 90 667 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 19.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Třinec, Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 9.11.2015
Stavební pozemek v k.ú. Sviadnov, okr. Frýdek-Místek / stavební pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 5022/10 – orná půda, vše v k.ú. Sviadnov, obec Sviadnov, okres Frýdek-Místek, který je situován v okrajové zastavěné části obce Sviadnov. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 5002/1 – orná půda, který je ve vlastnictví: Obec Sviadnov, Na drahách 119, 73925 Sviadnov. Dle informací ČSÚ v obci Sviadnov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Sviadnov je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území – plochy bydlení v rodinných domech. Informace získány z www stránek obce Sviadnov. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 62586/14  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 513 333 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl o velikosti 1/2 rodinné rekreace v obci Morávka / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 rodinné rekreace v obci Morávka, okres Frýdek-Místek. Budova má obytné přízemí a podkroví. Zastavěná plocha je cca 115 m2. Konstrukce budovy je dřevěná oboustranně obíjená. Střecha budovy je sedlová s plechovou krytinou. Součástí nemovité věci jsou IS. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci a přes pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 28 000 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická opakovaná dražba spol. podílu 1/2 rod. rekr. v Čeladné / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 125 000 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 50 Kč
Lokalita: Orlová, Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953940DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 116 000 Kč
Lokalita: Orlová, Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953950DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 500 Kč
Lokalita: Orlová, Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953945DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 600 Kč
Lokalita: Orlová, Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953947DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 6 000 Kč
Lokalita: Orlová, Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953949DV01
Orná půda – obec Horní Bludovice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 266 667 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 9.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Lesní pozemek – podíl id. 1/2, obec Havířov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 9.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
1/2 pozemku v k.ú. Nový Bohumín, část obce Bohumín, okres Karviná – UHRAZENO / pozemek (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/2 pozemku v k.ú. Nový Bohumín, část obce Bohumín, okres Karviná. Pozemek se nachází na severním okraji zastavené části města Bohumín. Pozemek je rovinný, travnatý, nepravidelného tvaru a nachází se v lánu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 18.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
68.Dražební vyhláškuč.j.065EX02713/07-129ze dnedne 30.9.2015proti povinnému: Anna Kokyová,nar.20.10.1946 bytem Masarykova čp.158, Bohumín – Nový Bohumín, PSČ: 735 81  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 30.9.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/4 pozemků Tošovice – Odry 3. kolo / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 42 000 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba podílu ve výši 1/3 na RD, Čermná ve Slezsku / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Čermná ve Slezsku, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní rozvod PB a vlastní septik. Dle informací ČSÚ v obci Čermná ve Slezsku je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Objekt sestává celkem ze tří bytových jednotek o velikosti 2+1, každá pouze s podstandardním sociálním zařízením (umyvadlo a splachovací WC) a vlastním vstupem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 130 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
garáže s pozemky v Ostravě – Hulváky / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o řadové garáže v Ostravě – Hulváky. Vjezdová vrata jsou plechová. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Přístup je přes pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
bydlení a rekreace – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 75 000 Kč
Lokalita: Středočeský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Rodinný dům v obci Vlašim, okres Benešov  (eurodrazby.cz)
Jedná se o rodinný dům s 1.NP a podkrovím. Jedná se o levou polovinu dvojdomku, která obsahuje v části jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží. Rod. dům obsahuje byt. jednotku o velikosti 3+1. V 1.PP: sklep (kotelna). V 1.NP: kuchyně, pokoj, koupelna, záchod, spíž, chodba a schodiště. V podkroví: pokoj, pokoj, chodba se schodištěm 8,60m2. Základy domu tvoří základové pasy, v části izolace proti zemní vlhkosti, zdivo je zděné, stropy jsou nad 1.PP betonové, nad 1.NP a podkrovím dřevěné trámové s rovným podhledem, krytina je tašková, krov je dřevěný vázaný, střecha je sedlová s provýšením, s vestavěným podkrovím v celé ploše 1.NP, na přístavbě vstupní verandy je střecha pultová, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou břízolitové, vnější obklady tvoří sokl cihla, vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, vnitřní obklady jsou v kuchyni, koupelně a na WC. Schody jsou do 1.PP betonové, do podkroví dřevěné, dveře jsou dřevěné plné a prosklené, okna jsou dřevěná špaletová a 1x okno plastové, podlahy tvoří prkna s PVC, koberce, keramická dlažba. Vytápění je ústřední plynovým kotlem a radiátory, elektroinstalace je světelná, třífázová, bleskosvod je instalován, rozvod vody je T+S, zdrojem teplé vody je plynový bojler, instalace plynu je provedena, je provedeno úplné odkanalizování. Vybavení kuchyně tvoří kombinovaný plynový sporák. Vnitřní vybavení tvoří vana, umyvadlo a WC. Příslušenství tvoří přípojky na inž. sítě – elektro, plyn, obecní voda a kanalizace, garáž s dílnou, sklad, přístřešek, studna na hranici pozemků (hl. 12 m, kopaná, užitková voda, ruční pumpa), venkovní úpravy (oplocení zahrady a předzahrádky – pletivo do rámů, pletivo na ocl. sloupky vč. plotových vrat a vrátek), zpevněné plochy z betonu a bet. dlažby a trvalé porosty. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 23.09. 2015 17:00 2. prohlídka: 07.10. 2015 17:00 Aktuální informace k druhé prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 825 000 Kč
Lokalita: Vlašim, Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Opakovaná elektronická dražba podílu ve výši id. 1/12 na rodinném domě v Berouně / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Poloha a vnější vlivy Dražené nemovité věci se nachází v okrese Beroun, na území obce Kublov. Nemovité věci zapsané na LV č. 260 v k. ú. Kublov se nachází v západní části obce na návsi naproti místní kapličce podél silnice vedoucí na sever směrem na obec Roztoky. Přístup a příjezd k nemovitým věcem na LV č. 260 v k. ú. Kublov jsou přístupné po zpevněné veřejné komunikaci z pozemků parc. č. 715/2 (ostatní komunikace, vlastník: obec Kublov) a 738/6. Parkování je možné v dostatečné kapacitě na pozemku majitele i na okolním veřejném prostranství. Z inženýrských sítí jsou v místě k dispozici elektřina, vodovod i kanalizace. Nemovité věci zapsané na LV č. 260 v k. ú. Kublov jsou pravděpodobně napojeny na veškeré uvedené sítě. Rodinný dům č. p. 5, který je součástí p. č. st. 1/1 Jedná se o zděný rodinný dům obdélníkového tvaru s 1 nadzemním podlažím a stavebně neupraveným podkrovím (půda). Stavba svou východní podélnou a jižní štítovou stěnou tvoří hranici s veřejným prostranstvím, západní stranou je orientována do dvora a severní stranou navazuje na hospodářské stavení I. Vstup do domu je ze západní strany, v jižní štítové stěně jsou v 1.NP umístěna 2 okna a na půdě 1 okno. Ve východní stěně je 1 velké okno a 1 malé okénko. Výměnek č. p. 87, který je součástí p. č. st. 1/2 Jedná se o stavbu výměnku obdélníkového tvaru s 1 nadzemním podlažím a stavebně neupraveným podkrovím (půda). Stavba je svou jižní štítovou stěnou orientována směrem do návsi, východní podélnou stěnou směrem do dvora, severní štítovou stranou navazuje na hospodářské stavení III. a západní stranou navazuje na sousední cizí rodinný dům. V jižní štítové stěně je v 1.NP umístěno 1 okno a ve štítu druhé. Další okna a vstupní dveře jsou orientována na východ směrem do dvora. Stodola bez čp/če, která je součástí p. č. st. 2 Jedná se o stodolu obdélníkového tvaru stojící na pozemku parc. č. 2, která rozděluje zahradu navazující na rodinný dům s ostatními stavbami na 2 části – na pozemky parc.č. 21, 718, 20 a st. 3, a pozemky parc.č. 22, st. 1/1 a st. 1/2. Stavba je tvořena 1 nadzemním podlažím a sedlovou střechou s pálenou krytinou. Vjezd je možný 2 dřevěnými vraty v severní i jižní podélné stěně objektu. Zavedena je elektřina, provedeno je také dvoje odvětrání vnitřního prostoru. Kůlna bez čp/če, která je součástí p. č. st. 3 Jedná se o obdélníkovou kamennou stavbu umístěnou v severním rohu areálu budov na pozemku parc. č. st. 3.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Lokalita: Beroun, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
!! NEDRAŽÍ SE – UHRAZENO !! Podíl na bytu 2+kk v obci Kladno / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 3/4 nemovité věci – bytu č. 3055/17,o výměru cca 41m2, v budově č.p. 3054, č.p. 3055, příslušející k části obce Kročehlavy, na pozemku p.č. 5867, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 143/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 27797 a listu vlastnictví č. 23566, vše v k.ú. Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno, která se nachází v VII. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Ústecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 5833, který je ve vlastnictví Statutárního města Kladno. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 2005 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2010 byla provedena výměna stoupacího vedení a dále byla provedena výměna výtahu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 5094/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 463 333 Kč
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 14.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl ideální 1 na rodinném domě v obci Unhošť, okres Kladno  (eurodrazby.cz)
Jedná se o podíl ideální 1 na řadovém krajním, podsklepeném rodinném domě s 1.NP a podkrovím. Jedna polovina bude prodávána ve stejný den od 10:00 hod. na internetové adrese www.eurodrazby.cz. Rodinný dům je situován jako řadový krajní, je podsklepený, má jedno nadzemní podlaží (přízemí) a podkroví ve střeše sedlového tvaru. Vnitřní dispozice je tvořena jednou jednotkou – bytem o velikosti 5+1 s příslušenstvím. V 1.PP – vstupní chodba (7,54m2), 2x komora (1,89m2 + 1,89m2), kotelna s uhelnou (11,24m2), dílna (8,76m2), chodba se schodištěm (8,80m2), garáž (23,22m2) Mezipatro – chodba – vstup na zahradu (3,13m2), WC (0,90m2) , V 1.NP – chodba (6,34m2), kuchyně (11,85m2), spíž (1,90m2), pokoj (11,92m2), pokoj (21,36m2), WC (2,70m2), balkon (11,39m2) , V podkroví – chodba (3,78m2), koupelna s WC (3,32m2), pokoj (15,83m2), pokoj (11,32m2), pokoj (11,40m2). Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, cihelné, základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, stropy jsou betonové s keramickou vložkou MIAKU, střešní konstrukce je dřevěná vázaná sedlového tvaru, střešní krytina je tašková, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Schodiště je betonové s dlažbou, podlahy jsou betonové, povrchovou úpravu tvoří keramická dlažba, PVC a textilní krytina, okna jsou plastová, vstupní dveře jsou plastové, vnitřní dveře jsou hladké plné a prosklené do ocelových zárubní. Vnitřní omítky jsou štukové, v podkroví jsou podhledové desky, v sociálních zázemích a kuchyních doplněné keramickým obkladem, vnější omítky jsou břízolitové. Rodinný dům má vnitřní rozvody elektrického proudu, vody, kanalizace a telefonu. Rozvody vody jsou částečně kovové a částečně plastové, napojené na veřejný vodovodní řad, rozvody kanalizace jsou plastové, napojené na veřejný kanalizační řad. Vytápění je ústřední, kotlem na tupá paliva, zdrojem teplé vody je elektrický zásobníkový ohřívač. K datu místního šetření jsou sociální zázemí vybavena běžnými zařizovacími předměty (3x splachovací WC, 3x umývadlo, 1x vana), kuchyně je vybavena sektorovou kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 30.09. 2015 12:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 12.10. 2015 12:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 900 000 Kč
Lokalita: Unhošť, Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
spoluvlastický podíl na pozemcích / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 467 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 100 Kč
Lokalita: Čáslav, Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953943DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 900 Kč
Lokalita: Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953944DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 100 Kč
Lokalita: Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953946DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 5 300 Kč
Lokalita: Zruč nad Sázavou, Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: 10953948DV01
Dražba id. 1/8 rodinného domu v obci Hostovlice u Čáslavi / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/8 na rodinném domě v obci Hostovlice u Čáslavi, okres Kutná Hora. Dům je přízemní, samostatně stojící, s přízemím dispozičně řešeným jako jednotka 2+1 včetně koupelny, WC a technické místnosti. V podkroví jsou další dva pokoje a sklad. Budova je stará cca 80 let, prošla částečnou rekonstrukcí s výměnou střešní krytiny a je v dobrém stavu, k domu patří oplocená zahrada. Nemovitá věc je napojena na přípojku elektřiny a plynovodu, voda je z vlastní kopané studny.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 18.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na pozemku v k.ú. Mezholezy u Kutné Hory, okr. Kutná Hora / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/24 k nemovité věci sestávající z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr p.č. 101, v k.ú. Mezholezy u Kutné Hory, obec Miskovice, okres Kutná Hora, který je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 429 – ostatní plocha. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 49143/11  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná dražba podílu 1/2 na RD a pozemku v obci Tuhaň. / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1 na nemovité věci: pozemku parc.č. St. 7/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 256 m2, kdy součástí pozemku je stavba: Tuhaň, č.p. 84, bydlení, vše zapsané na listu vlastnictví 301 pro okres Mělník, obec Tuhaň a katastrální území Tuhaň. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 137 500 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě v obci Jiřice, okr. Nymburk / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/2 na přízemním, zděném, nepodsklepeném rodinném domě s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdéníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Jiřice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 361 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 60/26 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Jiřice, č.p. 56, 289 22 Jiřice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 8 roků. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako velmi dobrou. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 11153/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 660 000 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba rodinného domu v obci Zbuzany (okr. Praha západ) / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Praha–západ, v severní části obce Zbuzany, v katastrálním území Zbuzany, v souvisle zastavěné části obce. Z inženýrských sítí jsou v místě k dispozici elektřina, vodovod, kanalizace i plyn. Rodinný dům je napojen na veškeré inženýrské sítě kromě plynu. Rodinný dům č. p. 150 Jedná se o samostatně stojící, částečně Vstup do objektu je z jižní strany (směrem ze zahrady). Dům dle znaleckého posudku obsahuje 3 bytové jednotky (1.NP – 2+1; 2.NP – 2x 1+kk) Na pozemku u domu se nachází dřevník, tvořící příslušenství. Dražené pozemky jsou oplocené, udržované a společně se stavbou tvoří funkční celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 400 000 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Spoluvlastnický podíl 5/100 na bytovém domě v obci Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ / bytový dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o spoluvlastnický podíl na samostatném domu. Objekt je plně podsklepen, je dvojpatrový s půdním prostorem. V posudku jsou uvedeny jednotlivé objemové podíly staveb s určením jejich celkového podílu na jednotlivé konstrukci z hlediska provedení. Stavba bytového domu je tradiční, realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Objekt je vystavěn na standardních pasových základech. Střecha je sedlová s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Část oken je dřevěná, špaletová, část plastová, dveře jsou dřevěné, prosklené i plné. V bytovém domě je 8 bytů, které jsou v 1. a 2. NP. Vnitřní dispozice bytů jsou charakteru 1+1 a 2+1. Jeden byt 1+1 ve 2. NP je dlouhodobě (cca 8 let) neobývaný, není napojen na rozvod plynu, záchod je na chodbě, vytápění bytu je na tuhá paliva, vybavení bytu je podstandardní. Ostatní byty jsou ve standardním provedení, vytápění je lokálními plynovými topidly. V podzemním podlaží jsou sklepní kóje a společné prostory domu. Technický stav objektu je vlivem stáří a nepravidelné údržby špatný. Vnější povrchová úprava je již za svou technickou i ekonomickou životností, taktéž původní jsou dveře a špaletová okna. Objekt je napojen na rozvod elektro, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Nemovitost je oplocena dřevěným plotem se zděnými sloupy, zděnou podezdívkou a s kovovými vrátky.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 115 000 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Plzeňský kraj
dobrovolná dražba – 1/2 rodinného domu s pozemky v obci Předslav, okres Klatovy / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v obci Předslav, okres Klatovy. Dům je zděný, samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní s volným půdním prostorem. Pozemky parc. č. 160 a parc. č. 161/2 navazují na stavební pozemek parc. č. St. 79 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky vedeny jako zahrada. Pozemky jsou travnaté, udržované, částečně oplocené. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Pro úplnost soudní exekutor uvádí, že podíl 2/6 výše uvedených nemovitých věcí bude dražen v exekučním řízení vedeném u Exekutorského úřadu v Klatovech pod sp. zn. 120 EX 27348/10 a podíl 1/6 výše uvedených nemovitých věcí bude dražen v exekučním řízení vedeném u Exekutorského úřadu v Klatovech pod sp. zn. 120 EX 3801/09 prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.drazby-exekutori.czpřejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 142 500 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Bytová jednotka s dispozicí 1+1, plocha 39,13 m2, v ul. Hodonínská 35 v Plzni / bytový dům (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 626 666 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Průmyslový areál v obci Tisová, k.ú. Kumpolec, okr. Tachov – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA / průmyslová stavba  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 380 000 Kč
Lokalita: Tachov, Plzeňský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
Zahrada a podíl na pozemku v k.ú. Podmokly, okr. Děčín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 3126/197 – zahrada, LV č. 4963, v k.ú. Podmokly, obec Děčín, okres Děčín Dále podíl ve výši 1/120 k nemovité věci – pozemku p.č. 3126/1 – trvalý travní porost, LV č. 4938, v k.ú. Podmokly, obec Děčín, okres Děčín. Pozemky jsou situovány v zastavěné, okrajové části města Děčín, k.ú.Podmokly v mírně sklonitém terénu s přístupem veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3133 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární Město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín a dále přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 3129/1 – trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu, přístup právně zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 70 m od předmětu ocenění. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Děčín je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Děčín jsou pozemky vedeny takto: – p.č. 3126/197 – „zahrádkářské osady“ – p.č. 3126/1 – „zahrádkářské osady“ .Informace získány z územního plánu města Děčín, který je dostupný na aktuálních webových stránkách. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 6045/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška EX 1863/07-65  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům v obci Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je samostatně stojící, patrový a podsklepený. V domě se nachází jednotka o velikosti 8+1. Na dům navazuje zděná, přízemní stavba. Dále k domu patří oplocená zahrada. Příslušenstvím domu je pergola, kůlna, skleník a oplocení. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 280 000 Kč
Lokalita: Klášterec nad Ohří, Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 14.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Byt 2+kk v obci Litoměřice / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je byt č. 441/33, o výměře cca 40m2, v budově č.p. 441, příslušející k části obce Pokratice, na pozemku p.č. 657/13, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 7/500, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4365 a listu vlastnictví č. 3988, vše v k.ú. Pokratice, obec Litoměřice, okres Litoměřice, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici U Kapličky. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 657/37, který je ve vlastnictví Města Litoměřice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1988. V roce 2000 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém jedné štítové stěny objektu. V roce 2008 byla provedena výměna stoupacího vedení a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2012 byla provedena výměna výtahu. V roce 2013 byla provedena oprava střešní krytiny. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. K bytové jednotce přísluší užívání sklepní kóje. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 7817/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 373 333 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 5/16 na rodinném domu s pozemkem v Michalovicích (likvidace dědictví) / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Prodej nemovitosti probíhá jako dražba dobrovolná v rámci LIKVIDACE DĚDICTVÍ. Dražba probíhá ELEKTRONICKY nahttp://drazby.sajnerova.cz !!!! Více informací : http://drazby.sajnerova.cz nebo drazby@sajnerova.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 174 700 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 10.11.2015
Rodinný dům v obci Žabovřesky nad Ohří, okres Litoměřice  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, střešní konstrukce je sedlového tvaru s krytinou z pálených tašek, žlaby a svody jsou z plechu, podlahy lze předpokládat v 1. NP betonové, ve 2. NP dřevěné, okna jsou plastová, dveře jsou dřevěné hladké, vnitřní omítky pouze jádrové, vnější fasádní omítky jsou vápenocementové. Pozemek je zčásti zastavěn stavbou rodinného domu a kolnou, zbývající část pozemku tvoří dvůr. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 07.10. 2015 13:45 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Milan Kubec, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 443 640 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 19.10. 2015 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Žabovřesky nad Ohří, Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Opakovaná elektronická dražba spol. podílu 1/2 RD v Libčevsi / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, obec Žatec, k.ú. Bezděkov u Žatce – spoluvlastnický podíl id.1/2 – opětovná dražba / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 550 000 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 9.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba domu v Ústí nad Labem / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražené nemovité věci se nachází v okrese / obci Ústí nad Labem, v městské části Předlice, která se nachází na jihozápadním okraji města. Budova č. p. 225, který je součástí p. č. 168, a příslušenství Jedná se o více generační stavbu, která je v katastru nemovitosti zapsána jako rodinný dům. Stavba má však 1 podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží a částečně stavebně upravené podkroví. V roce 2014 byla započata rekonstrukce, vyměněna byla střešní krytina, okna za plastová a klempířské konstrukce. Plastová okna a 2 střešní okna byla z objektu pravděpodobně odcizena. Ve dvoře se v minulosti nacházela vedlejší stavba, která však byla odstraněna – nachází se zde pouze pozůstatky obvodového zdiva a základy stavby. Dražený pozemek společně se stavbou a příslušenstvím tvoří funkční celek. Dispoziční řešení V současnosti není objekt užíván. Dle stavební dokumentace z roku 1912 je stavba dispozičně řešena následovně: 1.PP – sklepní prostory, kotelna, schodišťový prostor, chodba 1.NP – podnik (nebytový prostor), kuchyně, průjezd do dvora, chodba, schodišťový prostor, WC v mezipatře 2.NP – 2x kuchyň, 2x pokoj, chodba, schodišťový prostor, WC v mezipatře 3.NP – 2x kuchyň, 2x pokoj, chodba, schodišťový prostor, WC v mezipatře Stavebně upravené podkroví / půda: kuchyně, pokoj, chodba, schodišťový prostor, půdní prostor Dle místního šetření však byl zrušen průjezd do dvora v 1.NP a je zde proveden pouze klasický vstup.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 96 667 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
NEKONÁ SE, ODROČENO – Podíl 1/2 rodinného domu v obci Krásný Les, okres Ústí nad Labem / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitost, kterou tvoří dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím a dále pozemek tímto domem zastavěný a pozemky užívané jako zahrada v jednotném funkčním celku. Dům je napojen pouze na rozvod el. energie.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 125 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 6.10.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Královéhradecký kraj
Z-5588/2015-602 Dražební vyhláška 111Ex4310/10-109  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
jiný pozemek – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Lokalita: Stárkov, Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 9.11.2015
Dražební vyhláška: 10953952DV01
Rodinný dům v obci Rasošky, část obce Rasošky, okres Náchod.  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP. V domě se nachází v 1.PP: sklep pod verandou. V 1.NP: v přístavbě verandy je vstupní předsíň – veranda, WC, vchod ke sklepu včetně schodiště, v hlavní části domku je pak chodba + kotelna, koupelna, kuchyně, pokoj, pokoj, obývací pokoj. Stavba je zděná, obdélníkového půdorysu pod hlavní částí stavby, s půdním prostorem pod sedlovou střechou přístupným vnitřním betonovým schodištěm. Je vystavěn na základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo je smíšené – v přední tj. západní části domku je zdivo převážně kamenné, v zadní tj. východní části domku je zdivo převážně z plných pálených cihel, tl. zdiva 45-80cm. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s rovnými podhledy – rákosovou omítkou, krov je dřevěný sedlový vaznicový, krytina na sedlové střeše je z pálených tašek, na ploché střeše verandy je plech opatřený nátěrem, klempířské prvky jsou úplné z pozinkovaného plechu – žlaby, svody, parapety. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, vnější omítka je vápenocementový nástřik. Schodiště na půdu je betonové, do sklepa pod verandou ocelové konstrukce. Dveře jsou hladké lakované, ocelové zárubně, 1ks zárubeň dřevěná, okna jsou dřevěná špaletová. Podlahy v obytných místnostech jsou betonové, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Rodinný dům je napojen na veřejný rozvod elektřiny vrchním vedením, odkanalizování je do betonového septiku s přepadem do uliční kanalizace, voda je z veřejného vodovodu – vodoměr je umístěn ve sklepě. Zemní plyn je z rozvodu STL v obci, domeček HUP je v uličním oplocení. Součástí je další objekt – objekt bývalé stodoly přestavěný k bydlení. Zde se nachází v 1.PP: sklep (světlá výška 1,9m) – je přístupný zevně objektu vnitřním cihelným schodištěm. V 1.NP: vstupní veranda, hala, kuchyně, pokoj, pokoj, pokoj menší, koupelna, WC. Objekt je zděná přízemní stavba se sedlovou střechou nad hlavní částí půdorysu stavby, se dvěma přístavbami objektu s plochou střechou – jednak u severního štítu objektu, jednak při jihovýchodní stěně. Stavba je vystavěna na základech s izolací proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo je zděné z plných pálených cihel, vnitřní zdivo je z pórobetonových tvárnic Ytong, přístavba u štítu je převážně z plynosilikátových tvárnic, stropy jsou železobetonové z PZD desek, střecha je sedlová, krov je dřevěný, krytina je pálená tašková. Vnitřní omítky jsou štukové vápenné. Dveře jsou hladké, foliované, i shrnovací, ocelové zárubně, okna jsou dřevěná euro s izolačními dvojskly, do ulice jsou plastová s dvojskly. Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí laminátové, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. K vytápění objektu slouží 1ks krbových kamen. V objektu je rozvod světelné i motorové elektroinstalace, teplá voda je z elektrického bojleru v koupelně – zde je i akrylátová vana, umyvadlo. V kuchyni je kuchyňská linka, sporák se sklokeramickou varnou deskou, digestoř. WC je combi. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Adresa: Rasošky 70, GPS: 50.3239558, 15.9079458 1. prohlídka: 21.09. 2015 08:30 2. prohlídka: 05.10. 2015 14:30 Aktuální informace k druhé prohlídce Vám podá makléř pan Lukáš Žižka, který prohlídku organizuje. Kontakt: 797 976 555 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 450 000 Kč
Lokalita: Rasošky, Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 29.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Opakovaná dražba id. 1/2 pozemky Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem opakované dražby je spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1 na nemovitých věcech: pozemku parc. č. 1503/1 (ostatní plocha) o výměře 520 m2 a pozemku parc. č. 1503/2 (orná půda) o výměře 7467 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 648, pro okres Rychnov nad Kněžnou, obec Opočno a katastrální území Opočno pod Orlickými horami Oceňované pozemky se nachází na okraji obce, jsou převážně mírně svažitého terénu. Dle územního plánu se nachází část pozemku parc.č. 1503/2 v navrhovaných změnách územního plánu k zastavění typu rodinného bydlení, zbývající část pozemku je v plochách zemědělských. Pozemek parc.č. 1503/1 je přístupný po nezpevněné cestě podél oplocení zámeckého parku Opočno. Na pozemku jsou volně vzrostlé náletové dřeviny a jedná se o rozsáhlé chráněné území. Okolní zástavbu okrajové části obce tvoří rodinné domy. Centrum obce Opočno je ve vzdálenosti cca 600 m, do Hradce Králové je vzdálenost 27 km. Přístup k navrhované zastavitelné části pozemku parc.č. 1503/2 je po polní cestě, ve vzdálenosti cca 30 m od místní zpevněné komunikace.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 225 000 Kč
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Vysočina
!! NEDRAŽÍ SE – ODROČENO !! Podíl na rodinném domě v obci Chotěboř, okr. Havlíčkův Brod / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/2 na nepodsklepeném, jednopodlažním, zděném, samostatně stojícím RD čp.13, s částečně využitým podkrovím. V I.NP 2+1, v podkroví dvě ložnice. Stáří domu 27 let. Za domem hospodářská budova. Více ve znaleckém posudku. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 6282/06  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 225 000 Kč
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Olomoucký kraj
Rodinný dům v obci Horní Moštěnice, okr. Přerov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je zděný, podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Horní Moštěnice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Horní Moštěnice č.p. 180, 751 17 Horní Moštěnice. Parkování je možné ve vlastním průjezdu, na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1302/3 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE, Dr. A. Stojana 120/41, 75117 Horní Moštěnice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, septik. Dle informací ČSÚ v obci Horní Moštěnice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 11195/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 906 667 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
ZRUŠENA, DOPLACENO! ODROČENA na 8.10.2015!!! Dražba spol. podílu 1/2 RD v Pavlově / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
* věcné břemeno užívání  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 371 000 Kč
Lokalita: Šumperk, Olomoucký kraj
Datum dražby: 8.10.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Zlínský kraj
Byt Kroměříž / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt se nachází v prvním patře devítipatrového bytového domu v ulici Francouzská v obci Kroměříž.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 786 667 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+kk v obci Vsetín / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je byt č. 1036/13,o výměře cca 36m2, v budově č.p. 1036, příslušející k části obce Rokytnice, na pozemku p.č. St. 705, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 736/46844, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10281 a listu vlastnictví č. 3930, vše v k.ú. Rokytnice u Vsetína, obec Vsetín, okres Vsetín, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Pod Žamboškou. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 378/1, který je ve vlastnictví Města Vsetín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem nebo na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1977. V průběhu životnosti byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna stoupacího vedení, byla provedena výměna střešní krytiny a výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 12806/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 380 000 Kč
Lokalita: Vsetín, Zlínský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
pozemky Hutisko Solanec / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Lokalita: Vsetín, Zlínský kraj
Datum dražby: 3.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas