Dražby nemovitostí 16.10.2015

Hlavní město Praha
Byt 3+1, Krč, 63,2m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 1153/11 vymezenou v budově Krč, č. p. 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158 – byt. dům (LV 2057). Včetně podílu na společných částech byt. domu a nebytových prostorách (LV 2533) ve výši 624/104242. Byt. jednotka zapsána na LV 3873, kat. území Krč, obec a okres Praha 4. Panelový byt. dům je součástí sídlištní zástavby, jednotlivé vchody mají společné technologické podlaží, kde se nacházejí veškeré IS. V 1. PP byly zřízeny společné části budovy, které slouží k občanské vybavenosti nájemníků – kočárkárny, sušárny a skladové prostory. Počátkem 90. let 20. století došlo ke změně užívání těchto prostor na sklady nářadí, elektrotechnických součástek, archivu atd. Byt. dům je zateplený, byla vyměněna okna za plastová a zaskleny lodžie. Byt. jednotka se nachází v budově č. p. 1153/32 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Součástí bytu je lodžie, příslušenství tvoří komora mimo byt.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 533 330 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 11.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihočeský kraj
Pozemek o velikosti 5387 m2, Litvínovice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky: – parc. č. 815/57 – orná půda o výměře 1650 m2; – parc. č. 815/135 – orná půda o výměře 1922 m2; – parc. č. 815/136 – orná půda o výměře 1008 m2; – parc. č. 815/149 – orná půda o výměře 807 m2. Zapsáno na LV 1708, kat. území a obec Litvínovice, okres České Budějovice. Pozemky jsou dle skutečného stavu užívány jako komunikace v zástavbě domů, vázne na nich věcné právo chůze a jízdy a vedení a provozování splaškové kanalizace, vedení NN a vodovodu, jde o běžná omezení k pozemkům sloužícím nebo určeným k využití jako místní komunikace.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 436 530 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
ZAPLACENO – Rodinný dům, České Budějovice 6, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1960 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 853, zapsáno na LV 3758 v kat. ú. České Budějovice 6, obec a okr. České Budějovice  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 711 333 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 14.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky s rozestavěnou stavbou rod. domu, Litvínovice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky: – parc. č. 815/133 – orná půda o výměře 762 m2; – parc. č. 815/205 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m2. Zapsáno na LV 1708, kat. území a obec Litvínovice, okres České Budějovice. Pozemek parc. č. 815/205 je zastavěn rozestavěnou stavbou rod. domu s krytým parkovacím stáním. Stavba není dokončena, pozemek je neudržovaný, zarostlý travinami. Zastavěná plocha rod. domu je 160 m2, základy tvoří betonová deska, obvodové konstrukce jsou tvořeny plošnými panely.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 933 330 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
!! NEDRAŽÍ SE – ODROČENO !! Podíl na bytu 2+kk vč. podílu na kadeřnictví v obci České Budějovice / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 jednotky č. 1127/3 – způsob využití byt,o váměře cca 43m2, v budově č.p. 1127, příslušející k části obce České Budějovice 2, na pozemku p.č. 2196/29, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 446/20368, vše zapsané na listech vlastnictví č. 4711 a č. 4621, vše v k.ú. České Budějovice 2, obec České Budějovice, okres České Budějovice, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2008 byla provedena výměna stoupacího vedení, dále v roce 2013 byla provedena výměna střešní krytiny a původních oken za nová plastová zdvojená a byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dále podíl ve výši 223/20170 k jednotce č. 1127/33 – způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1127, příslušející k části obce České Budějovice 2, na pozemku p.č. 2196/29, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 198/20368, vše zapsané na listech vlastnictví č. 4741 a č. 4621, vše v k.ú. České Budějovice 2, obec České Budějovice, okres České Budějovice, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kadeřnictví. Dále podíl ve výši 223/60510 k pozemku p.č. 2196/25 – ostatní plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 4445, vše v k.ú. České Budějovice 2, obec České Budějovice, okres České Budějovice. Na pozemku stojí přízemní zděná stavba s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, která slouží jako přístřešek na nádoby komunálního odpadu. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 66350/14  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 228 666 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 14.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Kočín, podíl 1/6 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím, nachází se v obci Temelín, část obce Kočín, okres České Budějovice. Rodinný dům je samostatný a přízemní. K domu patří oplocená zahrada.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 5610 m2, Kočín, podíl 1/6 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je podíl pozemku, nachází se v obci Temelín, část obce Kočín, okres České Budějovice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 11448 m2, Kočín, podíl 1/6 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je podíl pozemků, nachází se v obci Temelín, část obce Kočín, okres České Budějovice. Pozemky parc. č. 410/6, parc. č. 410/9, parc. č. 410/17, parc. č. 460/16, parc. č. 463/3, parc. č. 470/22, parc. č. 1105/14 na sebe navazují a tvoří jeden funkční celek. Pozemky tvoří podlouhlý, úzký pás a nejsou v terénu oploceny. Pozemky parc. č. 565/29 a parc. č. 565/30 na sebe vzájemně navazují a tvoří jeden celek. Pozemky mají nepravidelný tvar a nejsou v terénu oploceny. Pozemky jsou přístupné přes sousední pozemky.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 23 400 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 21.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky s rozestavěnou stavbou rod. domu, Chlum u Křemže / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky: – parc. č. 252/8 – orná půda o výměře 668 m2; – parc. č. 252/90 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 124 m2. Zapsáno na LV 828, kat. území Chlum u Křemže, obec Křemže, okres Český Krumlov. Pozemek parc. č. 252/90 je zastavěn rozestavěnou stavbou rod. domu, do které zatéká a dochází k nadměrnému opotřebení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, podíl 1/2, včetně pozemků a příslušenství, k.ú.Křemže, obec a okres Český Krumlov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dne 11.11.2015 v 10:00 hod., se v sídle Exekutorského úřadu 178, V Bezovce 1896/6, Plzeň, koná dražba pod 178 Ex 809/11-79, kterou pořádá Exekutorský úřad Plzeň-jih, soudní exekutor JUDr. Jiří Janečka Ph.D., těchto nemovitostí: rodinný dům, podíl 1/2, včetně pozemků a příslušenství, k.ú.Křemže, obec a okres Český Krumlov. Výše jistoty (částky nutné složit před dražbou – bude v případě nevydražení vrácena) je stanovena ve výši 50.000,-Kč, znalecký posudek je ve výši 240.000,-Kč. Pro další informace kontaktujte Exekutorský úřad Plzeň-jih, tel. 377 422 737, e-mail: podatelna@eu178.cz , více na e-drazby.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 160 000 Kč
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 067 EX 2300/03-196  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Nemyšl, část obce Hoštice, okres Tábor  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený rodinný dům s 1.NP a podkrovím. V objektu je jedna bytová jednotka vel. 4+1 s koupelnou. Objekt je zděný převážně ze smíšeného zdiva, základy tvoří základové pasy betonové a kamenné, stropy jsou dřevěné trámové s omítnutým podhledem, střecha je sedlová, střešní krytina je tašková a eternitová, krov je sedlový dřevěný vázaný, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnější a vnitřní omítky jsou štukové, vnitřní obklady jsou keramické běžné. Podlahy tvoří keramické dlažby, cementový potěr, PVC, schodiště je dřevěné, okna jsou dřevěná špaletová, dveře jsou hladké. Dům je napojen na přívod elektrické energie, přípojkou na obecní vodovod, kanalizace je svedena do vlastního septiku. El. instalace je 220 V/380 V, vytápění je lokální kamny, rozvod vody je studené v pozinku. Vnitřní vybavení tvoří koupelna s umyvadlem a vanou, splachovací záchod. Objekt hospodářského příslušenství navazuje na část jižní fasády objektu RD. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Objekt je zděné konstrukce, základy tvoří betonové či kamenné pasy, nosná konstrukce je zděná z cihelného a tvárnicového zdiva, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, stropy jsou dřevěné, střechu tvoří dřevěný vázaný krov, střešní krytina je tašková, vnější omítky jsou vápenné, vnitřní omítky jsou vápenné a část je bez omítek. Vrata jsou dřevěná, okna jsou dřevěná, podlahy jsou betonové. Vnitřní rozvody jsou elektro. Objekt byl užíván v části výměry ke skladování, část slouží jako domácí dílny či jako garáž. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Nemovitost bude zpřístupněná. Doporučuji absolvovat prohlídku. GPS : 49.5263839, 14.6868061 1. prohlídka: 08.10. 2015 11:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Tomáš Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 760 699 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 22.10. 2015 13:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Lokalita: Nemyšl, Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF

 

Karlovarský kraj
RD – podíl id. 1/6 – obec Hranice, okres Cheb / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 46 667 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 23.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba spoluvl. podílu ve výši 1/3 pozemky Jáchymov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 na nemovitostech: – pozemek parcelní číslo St. 405, o výměře 154 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří – pozemek parcelní číslo 464/1, o výměře 1165 m2, druh: zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Jáchymov, katastrální území Jáchymov, na listu vlastnictví č. 79.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 88 000 Kč
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Zemědělská usedlost v obci Stanovice, okres Karlovy Vary  (eurodrazby.cz)
Zemědělská usedlost tvoří hala a bývalá stodola. Hala sloužila v minulosti jako bramborárna. Hala je postavena v systému ocelových příhradových sloupů a ocelových příhradových střešních vazníků. Hala obsahuje tři trakty. První má svůj mezistrop ze železobetonu z válcovaných ocelových profilů tvaru I. Ve vstupním prostoru v přízemí je hala, z které je vstup do technické místnosti a sociálního zařízení. Ocelovým žebříkem se dostaneme do mezipatra. Ve druhém traktu je oddělen sklad a třetí trakt je volný. Do haly je přivedena přípojka elektro, přípojka vody a hala je napojena na obecní kanalizaci. V ulici před halou vede zemní plyn. Na pozemku stojí bývalá stodola – zděná budova a ocelová mobilní buňka rozměru asi 2,0 m x 3,0 m. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 06.10. 2015 10:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 26.10. 2015 10:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Lokalita: Stanovice, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Budova pro obchod a skladování v Sokolově / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Budova pro obchod a skladování č.p. 133 se všemi součástmi a příslušenstvím je situována v západní části intravilánu katastrálního území okresního města Sokolov, na Starém náměstí, na zastavěné ploše č. parcelní 230/1. Budova obsahuje celkem čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, stáří dle prohlášení zástupců povinného přes 200 let. Budova obsahuje v přízemí prodejnu mobilních telefonů, dále pak vzorkovnu, umývárnu, WC, schodišťový prostor a průjezd. Sklep obsahuje skladovací prostor bez jakéhokoliv příslušenství. Druhé nadzemní podlaží obsahuje kanceláře, bytovou jednotku dispozice 1+1, společné příslušenství, chodbu a schodišťový prostor. Třetí nadzemní podlaží obsahuje dílnu, obchodní a skladovací prostory, sociální zařízení, chodbu a schodiště. Půdní prostor není využíván, nepatrná část slouží jako archiv.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 166 670 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1se sklepní kójí v Sokolově / byt  (portaldrazeb.cz)
Bytová jednotka č. 8 se nachází ve 4. nadzemním podlaží zděného bytového domu na adrese Karla Čapka čp. 1281, Sokolov. Bytový dům byl postaven kolem roku 1960, je napojen na veškeré inženýrské sítě, má celkem 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží a není v něm zřízen výtah. Bytový dům je situován v zástavbě obdobných bytových a rodinných domů, veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. Vlastní bytová jednotka o dispozici 2+1 a podlahové ploše 54,66 m2 obsahuje tyto místnosti: 2 pokoje (14,13 m2 a 16,80 m2), kuchyň (9,79 m2), předsíň (8,57 m2), koupelnu (3,50 m2), WC (1,40 m2); k bytové jednotce dále náleží sklep v prvním podzemním podlaží (4,69 m2). Vytápění je zajištěno dálkově.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 346 670 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Liberecký kraj
PODÍL RODINNÉHO DOMU V OBCI JABLONEC NAD NISOU, OKRES JABLONEC NAD NISOU / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Odkaz na dražební portál: https://drazby.exekutornovozamsky.cz/drazba-858-podil-rodinneho-domu-v-obci-jablonec-nad-nisou-okres-jablonec-nad-nisou/  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 225 000 Kč
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Krygierová Marcela a Krygier Jiří  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Chata s pozemky v katastrálním území Bukovina u Turnova / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 48 000 Kč
Lokalita: Semily, Liberecký kraj
Datum dražby: 18.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
NEKONÁ SE – Byt v obci Chrudim / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 386 667 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 13.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
NEKONÁ SE – Pozemky v obci Chrudim / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 326 667 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 13.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
NEKONÁ SE – ZAPLACENO !!! Dražba RD v obci Staré Ždánice, Pardubice, 132 EX 1572/15 / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 066 670 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 15.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení o opakované dražební vyhlášce Č.j. : 063 EX 2679/08-174/dr.  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná elektronická dražba 1/2 rod. domu v obci Dolní Újezd (č.p. 291) / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. 114/1 a parc.č. 270/1, se stavbou, č.p. 291 na pozemku parc.č. 114/1 v obci Dolní Újezd, k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle, jejíž příslušenství je tvořeno přilehlými pozemky. Nemovitost se nachází ve střední části obce, níže položené, u mostku přes říčku Desná. Obec Dolní Újezd je vzdálen cca 7 km jihozápadně od Litomyšle. Objekt bydlení č.p.291 Předmětem dražby je RD č.p. 291, tj. pravá polovina dvojdomu (původně jeden větší dům) stojícího na pozemku parc.č. 114/1, přesně nezjištěného stáří a vybavení. Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený dům vesnického typu s podkrovím. Odhadované stáří je cca 65-70 roků, stáří nedokončených úprav se odhaduje cca 15 roků. Nosná konstr.je zděná, fasáda je z části hrubá, střecha je sedlová a polovalbová s taškovou krytinou z pálených drážkovek, klempířské prvky jsou neúplné z pozink.plechu. Bleskosvod není. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dále předpokládá vnitř.vybavení s podlahami ker.dlažba nebo bez povrchu, bez dalšího vybavení. Příslušenství hlavní stavby je dřevěný přístřešek z boku. Oplocení není.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 226 667 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihomoravský kraj
OPAKOVANÁ DRAŽBA – id. 1/2 rodinného domu v Blansku / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 330 000 Kč
Lokalita: Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
4/24 pozemků v obci Nýrov a v obci Letovice, k.ú. Zábludov, okres Blansko / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 239 Kč
Lokalita: Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
4/24 pozemků v obci Nýrov a Letovice, k.ú. Nýrov a Zábludov, okres Blansko / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 239 Kč
Lokalita: Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 081 EX 43721/10-406  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Soubor věcí movitých a nemovitých – VĚCI MOVITÉ A NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 698 400 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: 10954017DV01
2. KOLO – Stavba na LV 674, k.ú. Žabcice, okr. Brno-venkov / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Zemědělská stavba a pozemky Přibice, okr. Brno-venkov / zemědělská stavba  (portaldrazeb.cz)
Půdorys je zhruba ve tvaru obdélníka, rovinatý terén, okolní zástavbu tvoří areál bývalého zemědělského družstva. Centrum obce Přibice je ve vzdálenosti 2100m, do Brna je vzdálenost 36 km. Přístup je možný po zpevněných areálových komunikacích.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 738 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 042EX2501/08-47  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 088EX377/07-119  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 11EX12240/11-69  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 103EX28862/13-50  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 081EX02569/09-105  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 081EX14518/11-300  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 134EX04597/12-1043  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v Bořeticích / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení jsou stavební parcela č. 876/1 o výměře 101m2, jejíž součástí je stavba č.p. 426; pozemková parcela 2/2 o výměře 237m2 zapsané na LV 496 v k.ú. Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav. Stavba č.p. 426 je řadovým rodinným domem s průjezdem na dvůr, s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům má polovalbovou střechu a je půdorysně řešen do obdélníkového tvaru. Nosná svislá konstrukce je zděná. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek. Klempířské prvky jsou pozinkované. Okna jsou dřevěná, vstupní dveře jsou plastové. Vstupní terasa je zasklena do ocelových rámů. Omítky vnější jsou břízolitové. Objekt je napojen na vodovod, elektro, plyn. Odkanalizování je pravděpodobně řešeno septikem. Vedlejší objekt, který je součástí pozemků, je zděná stavba se sedlovou střechou s pálenou krytinou a pravděpodobně s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Vstup do podkroví je možný z boční strany objektu, který je zasazen do svahu. Nejsou provedené vnější omítky. Klempířské konstrukce jsou provedené z pozinkovaného plechu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 520 000 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 10.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/2 rodinného domu v obci Jevišovka / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 116 667 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Zemědělský objekt, Hustopeče u Brna / zemědělská stavba  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o budovu bez č. p./č. e. – zem. stavba, stojící na pozemcích parc. č. St. 340 (LV 10001), St. 385 a St. 388 (LV 10002), St. 389 (LV 482), St. 390 (LV 7), St. 391 (LV 37) a St. 426 (LV 490). Stavba zapsána na LV 782, kat. území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 440 000 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/14 rodinného domu a pozemků v obci Jevišovka / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 19 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 007 EX 1458/05-138 (Z-6154/2015-704)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 007 ex 3364/03-104  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 180 EX 11159/10-55  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
id. 2/7 pozemku Znojmo / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 333 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
Pozemek o výměře 4280m2, orná půda – Vlčovice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 79 893 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Lesní pozemky v okrese Opava / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného o velikosti ideální 1 na nemovité věci: pozemek parc. č. 428/2 o výměře 1949 m2 (lesní pozemek), parc. č. 429/3 o výměře 2593 m2 (lesní pozemek), parc. č. 430/3 o výměře 11682 m2 (lesní pozemek), parc. č. 438/2 o výměře 4075 m2 (lesní pozemek), parc. č. 467/1 o výměře 2031 m2 (lesní pozemek), parc. č. 472 o výměře 2176 m2 (lesní pozemek) a parc. č. 479/3 o výměře 998 m2 (lesní pozemek), vše zapsané na listu vlastnictví 136, pro okres Opava, obec Melč a katastrální území Melč.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 74 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1, Opava-Předměstí, 80,40m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovité věci – bytovou jednotku č. 2269/1, v budově č.p. 2269, příslušející k části obce Předměstí, na pozemku p.č. 212/1 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 955/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 8802 a listu vlastnictví č. 8799, pro k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, která se nachází v prvním nadzemním podlaží z celkových čtyř. Bytová jednotka se nachází vlevo, pohled při vstupu ze schodiště. Bytový dům je podsklepený, zděný, typový, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou standardní krytinou. Bytový dům není vybaven výtahem. Původní stáří bytové domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření 65 roků. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (parkoviště za bytovým domem). Bytový dům je přístupný z veřejné zpevněné komunikace. Předmětné nemovité věci se nacházejí v zóně 1 – „zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy“. V roce 2014 byl na bytovém domě částečně proveden kontaktní fasádní zateplovací systém, byla osazena plastová zdvojená okna, byly instalovány vstupní dveře včetně provedení zvonků a poštovních schránek. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno ve standardním provedení. Vytápění jednotky je ústřední pomocí dálkového zdroje. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako – byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Součástí předmětných nemovitých věcí je stavebně-technické vybavení bytu. Příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou společné části bytového domu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 880 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 14.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba nemovitých věcí – Šilheřovice / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Draženy budou nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 638 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Šilheřovice, katastrální území Šilheřovice, a to: – pozemek parc. č. 1040/1, zahrada, o výměře 3815 m2 – pozemek parc. č. 1040/2, zahrada, o výměře 1009 m2 – pozemek parc. č. 1040/4, ostatní plocha, o výměře 1515 m2 – pozemek parc. č. 1040/5, zahrada, o výměře 108 m2 – pozemek parc. č. 1040/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 427 m2. Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.:1040/6. – pozemek parc. č. 1041/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1142 m2. Na pozemku stojí stavba: Šilheřovice, č.p. 9, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.:1041/1. – pozemek parc. č. 1041/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 208 m2. Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav. Stavba stojí na pozemku p.č.:1041/2. – pozemek parc. č. 1043, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 184 m2. Na pozemku stojí stavba: Šilheřovice, č.p. 201, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.:1043. – pozemek parc. č. 1044, zahrada, o výměře 1467 m2 Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří: a) vedlejší stavby – torza vedlejších staveb (na pozemku p.č. 1041/1) b) venkovní úpravy přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy (zbytky zpevněných ploch) c) trvalé porosty na pozemcích se nachází trvalé porosty převážně náletového charakteru – bez dopadu do ceny obvyklé Dražené nemovité věci se nachází v obci Šilheřovice, v části „Annin Dvůr“, cca 3,5 km jižně od zastavěného území Šilheřovic, při lesní cestě směrem na Petřkovice. V Šilheřovicích je k dispozici kompletní občanská vybavenost (v okolí dražené nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost). Přístup k pozemkům je přes pozemky ve vlastnictví Obce Šilheřovice a České republiky. Na pozemcích se nachází ruiny rodinných domů č.p.9 a č.p.201 a dalších staveb, venkovní úpravy a trvalé porosty. Pozemky jsou v Územním plánu obce Šilheřovice evidovány jako pozemky občanského vybavení a smíšené výrobní a skladovací. Celková výměra pozemků činí 9 875 m2. Detailní popis nemovitých věcí, včetně dalších fotografií, je k dispozici ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 950 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 10.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Členská práva a povinnosti jako člena SBD Rozvoj s právem užívání družstevního bytu ve Vítkově / byt (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 366 667 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba – 067 EX 7563/10-137 USNESENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba – 077 EX 7760/07-175 ODROČENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba – 077 EX 2795/14-36 OPAKOVANÁ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
Elektronická dražba bytu 3+1 v SJM v Nespekách / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 666 667 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba zrušena – Pozemky k.ú. Ostředek,, okres Benešov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 308 271 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.1.2030
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Neveklov, část obce Zádolí, okres Benešov  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se 1.NP a 1.PP, kde se nachází také garáž. Dům je obdélníkového tvaru a má zastřešenou verandu. Střecha je šikmá s vláknocementovou vlnitou střešní krytinou – částečně s asfaltovou krytinou na verandě, oplechování je úplné z pozinkovaného plechu. Na dvoře jsou umístěny kůlny. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektřinu. Kanalizace je pravděpodobně řešena septikem, vytápění je lokální či etážové, voda je k dispozici z vlastní studny. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 08.10. 2015 09:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Tomáš Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 760 699 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 22.10. 2015 15:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 085 000 Kč
Lokalita: Neveklov, Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
malý byt – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 30.11.2015
Dražební vyhláška: 10954018DV01
Rodinný dům, Kolín, podíl 2/6 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 na pozemku parc. č. St. 1117 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 426 m2, jehož součástí je stavba Kolín V, č. p. 296 – rod. dům. Zapsáno na LV 2174, kat. území, obec a okres Kolín. Dům se nachází v centrální části obce, je řadový krajní, částečně podsklepený se 2 NP a prázdnou půdou. Jeho stavebně-technický stav je dobrý. Z IS je dům napojen na přípojku elektřiny, vodovodního řádu, kanalizaci a plynovodu, vytápění je ústřední pomocí plynového kotle. Přípojky IS tvoří součást nemovitosti.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rekreační chata – Předbořice / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 433 000 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek Zbýšov, okr. Kutná Hora / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 81 200 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/6 pozemků v obci Vlačice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 14 667 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl 3/8 rodinného domu v obci Kozomín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 3/8 rodinného domu s pozemkem v obci Kozomín, okres Mělník. Dům je situovaný v klidné okrajové části. Objekt je nepodsklepený o 1 NP s nevyužitým podkrovím, v dobrém stavu. Na pozemek přivedena el. energie a vodovod.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 143 360 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 13.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba spol. podílu 1/6 pozemků v Mnichově Hradišti / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 28 667 Kč
Lokalita: Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/3 na rodinném domu v Křinci / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení jsou pozemky v k. ú. a obci Křinec: stavební parcela č. 196 o výměře 226 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č. p. 189; pozemková parcela č. 162/18 o výměře 494 m2. Stavební parcela č. 192 je z části zastavěna stavbou rodinného domu č. p. 189 a z části je užívána pro vstup na zahradu, tj. na pozemkovou parcelu č. 162/18, která je užívána jako zahrada ve funkčním celku s rodinným domem. Rodinný dům je pravděpodobně nepodsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Dům je půdorysného tvaru obdélníku, se sedlovou střechou s vikýřem do ulice. Nosná svislá konstrukce je zděná, střecha domu je sedlová s vikýřem do ulice s taškovou krytinou. Okna jsou dřevěná, špaletová. Vstupní dveře jsou dřevěné do ocelové zárubně. Vnější omítky jsou vápenocementové. Dům je napojen na elektro. Odkanalizování je pravděpodobně provedeno do septiku a voda je jímána ze studny. Přípojka elektro je součástí pozemku. Dle dostupných informací se v komunikaci před domem nachází vedení kanalizace a vody. Plyn v obci zaveden není.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 133 334 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Stará Boleslav, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 1384 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 329 m2, jehož součástí je stavba Stará Boleslav, č. p. 403 – rod. dům Zapsáno na LV 5427, kat. území Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, okres Praha-východ. —UPOZORNĚNÍ— Druhá ideální polovina výše uvedených nemovitostí bude dražena ve stejný okamžik a na stejném místě (http://www.exdrazby.cz) v dobrovolné dražbě na základě dražební vyhlášky č. j. 151 DD 00009 / 15 – 1. Pokud se tedy případný zájemce zúčastní obou těchto dražeb, může případně získat nemovitosti jako celek. Nemovitost je situována v ulici Průhon nedaleko centra města. Jedná se o samostatně stojící rod. dům s 1 PP, 2 NP a podkrovní částí. V zadní části je vybudované venkovní schodiště vedoucí na kovovou terasu, která je umístěna ve 2. NP po celém zadním obvodu domu. Obsahuje dvě byt. jednotky. Stáří je cca 100 let; nemovitost prošla řadou rekonstrukcí a je v dobrém stavebně-technickém stavu. Na pozemku se nachází kopaná studna s pitnou vodou, která je užívána pro zalévání a zdroj vody do bazénu. Část pozemku je zatravněna a část je tvořena zpevněnou plochou, která slouží jako odstavná plocha. (Další informace a více fotografií naleznete ve znaleckém posudku.) přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 750 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
OPAKOVANÁ DRAŽBA – id. 1/18 rod.domu v Kostelci nad Čer.lesy, LV 760, okr. Praha-východ / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Stará Boleslav, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 1384 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 329 m2, jehož součástí je stavba Stará Boleslav, č. p. 403 – rod. dům Zapsáno na LV 5427, kat. území Stará Boleslav, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, okres Praha-východ. —UPOZORNĚNÍ— Druhá ideální polovina výše uvedených nemovitostí bude dražena ve stejný okamžik a na stejném místě (http://www.exdrazby.cz) v dobrovolné dražbě na základě dražební vyhlášky č. j. 151 EX 00273 / 15 – 87. Pokud se tedy případný zájemce zúčastní obou těchto dražeb, může případně získat nemovitosti jako celek. Nemovitost je situována v ulici Průhon nedaleko centra města. Jedná se o samostatně stojící rod. dům s 1 PP, 2 NP a podkrovní částí. V zadní části je vybudované venkovní schodiště vedoucí na kovovou terasu, která je umístěna ve 2. NP po celém zadním obvodu domu. Obsahuje dvě byt. jednotky. Stáří je cca 100 let; nemovitost prošla řadou rekonstrukcí a je v dobrém stavebně-technickém stavu. Na pozemku se nachází kopaná studna s pitnou vodou, která je užívána pro zalévání a zdroj vody do bazénu. Část pozemku je zatravněna a část je tvořena zpevněnou plochou, která slouží jako odstavná plocha. (Další informace a více fotografií naleznete ve znaleckém posudku.) přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 750 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Plzeňský kraj
NEKONÁ SE – Garáž v obci Domažlice / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 82 000 Kč
Lokalita: Domažlice, Plzeňský kraj
Datum dražby: 13.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/6 rodinného domu Klatovy / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 303 333 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v obci Poleň / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 bydlení s pozemky v obci Poleň, okres Klatovy. Příslušenstvím domu jsou vedlejší stavby zděné kůlny a dožitého dřevníku a venkovní úpravy spočívající v přípojkách sítí, septik a zpevněné plochy okolo RD, oplocení pozemku z pletiva na ocelových sloupcích. Pro úplnost soudní exekutor uvádí, že druhý podíl nemovitých věcí bude dražen soudním exekutorem Mgr. Kamilem Košinou, Exekutorský úřad Prachatice, a to dne 9.12.2015 v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz, pod sp. zn. 40 EX 11931/07.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 213 300 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
1/2 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v Lubech, část města Klatovy, okres Klatovy / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/2 rodinného domu s pozemky a příslušenstvím v Lubech, část města Klatovy, okres Klatovy. Dům je zděný, samostatně stojící, podsklepený, patrový s dvěma obytnými podlažími a půdním prostorem. K domu patří samostatná zděná garáž s kolnou. Zahrada je travnatá, nepravidelného tvaru, se zpevněnými plochami a porosty. Přístup k domu je po zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 550 000 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 13.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/2 bytu v Plzni / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 403 333 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 8.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba pozemku, okr. Plzeň-jih / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 134 EX 08876/10-329  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Tachov, Plzeňský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Studánka, okres Tachov  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je částečně podsklepený, přízemní s podkrovím. Vstup na pozemek je vraty s vrátky ze západní strany, druhý vstup a vjezd je ze severní strany. Do rodinného domu jsou 3 vchody, hlavní verandou s vchodem ze západní strany, zadní vchod pak z východní strany a boční vchod z jižní strany. V domě se nachází v 1. PP (suterén): sklep, kotel na tuhá paliva s násypkou, sklep sklad. V 1. NP (přízemí): zádveří – boční vchod, chodba a schody do podkroví, pokoj, sklad – zadní vchod, pokoj, WC, kuchyně, pokoj, pokoj, spíž, chodba, koupelna, chodba, spíž, pokoj, zádveří – přední vchod (PVC), WC. V podkroví: chodba, sklad, pokoj, sociální zařízení, chodba, kuchyně, pokoj. Okna jsou dřevěná a střešní, dveře jsou náplňové, podlahy tvoří keramická dlažba, koberec, PVC. Vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva a lokálně kamny, ohřev vody je 2x bojlerem, el. instalace byla provedena. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka se sporákem. Vnitřní vybavení tvoří 3x WC, 2x vana, 2x umyvadlo. Odkanalizování splaškových vod vede do jímky na vyvážení, pitná voda je z veřejného řadu, el. instalace byla zavedena, plyn je na hranici. Nosná konstrukce domu je provedena na betonových a kamenných základech, svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, stropní konstrukce je nad suterénem betonová, nad přízemím klenbové, betonové a dřevěné trámové, schody jsou do suterénu ocelové, do podkroví dřevěné s kobercem, konstrukce krovu je dřevěná sedlová, nad přízemní, východní částí je valbová, krytinu tvoří eternitové šablony, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, povrchy jsou omítnuty, fasáda je břízolitová, štítová stěna do ulice je obložena eternitovými šablonami, keramické obklady jsou na sociálním zařízení a za kuchyňskou linkou. Jižně od domu na zahradě stojí zděný podsklepený sklad, vedle něj skleník, východně od domu jsou plechové a zděné kurníky, nad nimi dřevěný altán. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná GPS : 49.7811214, 12.6036267 1. prohlídka: 07.10. 2015 13:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Tomáš Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 760 699 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 20.10. 2015 11:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 550 000 Kč
Lokalita: Studánka, Tachov, Plzeňský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF

 

Ústecký kraj
Rodinný dům Krásná Lípa, okr. Děčín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 380 000 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška EX 5606/06-238  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Markvartice, okres Jičín  (eurodrazby.cz)
Jedná se částečně podsklepený rodinný dům se 2.NP. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku 2+1. V domě se nachází – Sklep: sklep.1.NP: kuchyň, chodba, schodiště. 2.NP: chodba, pokoj, pokoj. Dům má půdorys tvaru obdélníka, na který na východní straně navazuje stavba stodoly. Objekt je rodinným domem. Základy domu jsou kamenné, svislé konstrukce jsou zděné tl. 60-90 cm, střecha je sedlová s taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu napadeného korozí. Stropy jsou dřevěné s rovným podhledem, v patře s viditelnými trámy, v místnosti na západní straně je nový palubkový strop, ke dni místního šetření nebyl dokončený. Podlahy jsou betonové a prkenné, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou vápenné na několika místech zvětralé opadané, okna jsou dřevěná špaletová, dveře jsou dřevěné hladké sololitové, dřevěné prosklené, schodiště do patra je dřevěné. Nemovitost je připojena na elektrorozvodnou síť závěsným kabelem, dodávka elektřiny byla odpojena. Vytápění je lokální kamny na tuhá paliva, voda je z vlastní studny hl. 7 m. Na východní straně na dům navazuje stodola, která je přízemní nepodsklepená se sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Adresa: Markvartice 57, GPS: 50.4304694, 15.1935261 1. prohlídka: 01.10. 2015 16:30 2. prohlídka: 15.10. 2015 16:30 Aktuální informace k druhé prohlídce Vám podá makléř pan Lukáš Žižka, který prohlídku organizuje. Kontakt: 797 976 555 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Lokalita: Markvartice, Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Byt 3+1 v obci Radonice, okres Chomutov  (eurodrazby.cz)
Jedná se o bytovou jednotku 3+1 v 5.NP bytového domu. V bytě se nachází předsíň 8,43 m2, koupelna s WC 3,86 m2, kuchyně 8,35 m2, pokoj č. 1 16,32 m2, pokoj č. 2 12,17 m2, pokoj č. 3 12,17 m2, loggie 4,54 m2. K bytu náleží sklepní kóje. K vybavení bytu patří kuchyňská linka, plynový sporák (propan-butan), vana, záchod, topná tělesa, vodoměry, vodovodní míchací baterie, vnitřní dveře, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, teplé užitkové vody apod., vnitřní omítky jsou štukové v kuchyni a koupelně opatřeny keramickými obklady, podlahy v bytě jsou opatřeny bukovými vlysy a krytinou z PVC. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou montované ze železobetonových obvodových a stěnových panelů, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech z betonu, střecha je plochá s mírným spádem ke střešním vpustím, krytina je z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvody, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací s barvenou omítkou. Schodiště jsou železobetonová prefabrikovaná s teraco úpravou, okna jsou plastová s izolačními dvojskly a dřevěná zdvojená, dveře jsou plné i prosklené do kovových zárubní. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění je ústřední dálkové, včetně přípravy teplé vody. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 29.09. 2015 16:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 27.10. 2015 11:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 125 000 Kč
Lokalita: Radonice, Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Opakovaná dražba podílu 1/4 na pozemcích v obci Straškov-Vodochody . / pozemek  (portaldrazeb.cz)
. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1 na nemovité věci: pozemky parc. č. 528/2 (lesní pozemek) o výměře 997 m2, parc. č. 528/18 (lesní pozemek) o výměře 280 m2 a parc. č. 530/6 (orná půda) o výměře 8584 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 26 okres Litoměřice, obec Straškov-Vodochody a katastrální území Straškov. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 13 400 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 10.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
2 rodinné domy v obci Třebívlice, část obce Šepetely, okres Litoměřice  (eurodrazby.cz)
Jedná se o dva nepodsklepené rodinné domy. Jeden je s přízemím, podkrovími a půdním prostorem. V 1. NP (přízemí) se nachází 4 místnosti, v podkroví jsou 2 místnosti, dále půdní prostor. Svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva, střešní konstrukce je sedlová, dřevěná trámová, krytina je z osinkocementových šablon, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, stropy jsou dřevěné trámové se záklopem a s podhledem, vnitřní i venkovní omítky jsou vápenné, dveře venkovní jsou dřevěné, okna jsou dřevěná špaletová, podlahy jsou dřevěné prkenné. Druhý rodinný dům je s přízemím a půdním prostorem, tzv. výminek. V 1. NP (přízemí) se nachází 2 místnosti, půdní prostor je volný. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 15.10. 2015 09:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Milan Kubec, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 443 640 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 26.10. 2015 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 390 000 Kč
Lokalita: Třebívlice, Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
podíl 1/12 rodinného domu v Přibenicích / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/12 rodinného domu v Přibenicích, okres Louny. Objekt je samostatně stojící, patrový, částečně podsklepený. Pozemek parc. č. St. 22/1 je ve vlastnictví státu Česká republika. Pozemek je přístupný přes pozemek jiného vlastníka.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 9 400 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 3522 m2, Pnětluky / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky: – parc. č. 532 – ostatní plocha – o výměře 284 m2; – parc. č. 534/1 – orná půda – o výměře 2179 m2; – parc. č. 534/2 – ostatní plocha – o výměře 416 m2; – parc. č. 534/3 – orná půda – o výměře 643 m2. Zapsáno na LV 427, kat. území a obec Pnětluky, okres Louny. Pozemky jsou situovány mimo zastavěnou část obce, tvoří dohromady jeden funkční celek obdélníkového tvaru. Přístup k nim je přes pozemky jiných vlastníků; jsou porostlé travinou, keři a stromy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 22 500 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 7.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Líšťany u Cítolib, podíl 1/10 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 na pozemcích a stavbě: – parc. č. St. 105 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m2, jehož součástí je stavba Líšťany, č. p. 69 – rod. dům; – parc. č. 16 – zahrada o výměře 687 m2. Zapsáno na LV 172, kat. území Líšťany u Cítolib, obec Líšťany, okres Louny.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 65 400 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
!! NEDRAŽÍ SE – ODROČENO !! Rodinný dům v obci Braňany, okr. Most / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Braňany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Mostecká 70, 435 22 Braňany. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 629/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. A dále přes pozemek p.č. 629/12 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 706 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Braňany, Bílinská 76, 435 22 Braňany. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, vlastní studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 13683/06  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 720 000 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 21.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 28 E83/2014-44  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Bytová jednotka Bílina, okres Teplice / byt  (portaldrazeb.cz)
Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 2+1, nacházející se v 6. nadzemním podlaží panelového objektu s jedním podzemním a sedmi nadzemními podlažími. Má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je původní, okna jsou dřevěná. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Výtah v domě je instalován, nefunkční. Schody jsou železobetonové s povrchem z PVC. Stav domu je zhoršený, údržba nedostatečná. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 75 000 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba garáže (pozemku) v Újezdečku / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas