Dražby nemovitostí 6.10.2015

Hlavní město Praha
INSOLVENCE – Pozemek o velikosti 5549 m2, Třebonice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitosti zapsané na LV 332, kat. území Třebonice, obec Praha, okres Hlavní město Praha: – parcela č. 427/2 – zahrada o výměře 644 m2; – parcela č. 469/4 – orná půda o výměře 4905 m2. Pozemek parc. č. 427/2 je rovinný, trojúhelníkového tvaru, v současné době nijak využíván. Pozemek má travnatý či hliněný povrch, z části je zastaven betonovými panely. Pozemek parc.č. 469/4 je rovinný, nepravidelného tvaru, v současné době nijak využíván. Pozemek má travnatý či hliněný povrch s přístupem z místní zpevněné komunikace, která prochází částí pozemku. Pozemky můžou být zastavěny trvalými stavbami. (Více informací viz znalecký posudek.)  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 7 504 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 13.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. podíl o vel. 9/80 RD v Praze 10 -Uhříněves, č.p. 418 – další dražba / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
1.1 Rodinný dům – podíl 9/80 Popis: Jedná se o polovinu nepodsklepeného dvojdomku o jednom nadzemním podlaží a podkroví se sedlovou střechou s vikýřem do ulice s přístavbou jedné místnosti a verandy s plochou střechou a s přístavbou prádelny s pultovou střechou. V 1.NP se dle informací získaných od spoluvlastníka nachází dva pokoje, kuchyň, chodba a koupelna s WC, v přístavbě se nachází prádelna, v podkroví se nachází dvě místnosti a terasa. Lze předpokládat, že celková užitná plocha domu je cca 120 m2. Základy domu jsou betonové pasy, obvodové stěny z cihel tl. 45 cm, okna dřevěná zdvojená, střecha sedlová, krov dřevěný vázaný s krytinou z betonových tašek, venkovní omítky vápenné, žlaby, svody a ostatní klempířské prvky z pozink.plechu. Budova vytápěna ústředním topením s nefunkčním elektrokotlem, ohřev TUV je zajištěn el. boilerem, objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do veřejné kanalizace a je napojen na veřejnou el síť. Dle roku výstavby uvedeného na štítu domu byl objekt postaven v roce 1926, kolem roku 1970 byla provedena přístavba obytné místnosti, prádelny a verandy a byla provedena vestavba podkroví. Údržba domu nebyla v minulých letech prováděna pravidelně a v současné době je objekt ve horším stavebně technickém stavu s předpokládanou další životností do 30 let. ideální podíl o velikosti 9/80 – parcela č. 1133 o výměře 268 m2 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Uhříněves, č.p. 418, bydlení Stavba stojí na pozemku p. č. : 1133 – parcela č. 1134 o výměře 281 m2 – zahrada vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec 554782 Praha, katastrální území 773425 Uhříněves, na listu vlastnictví č. 914, s příslušenstvím, které tvoří zejména hospodářská budova, studna a venkovní úpravy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba bytu v Praze – Smíchov / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitost tvoří bytová jednotka č.395/5 situovaná cca ve 2.nadzemním podlaží budovy č.p. 395. Jedná se o velkou bytovou jednotku o užitkové ploše 128m2. Dům byl postaven na počátku minulého století. Má celkem 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V domě je celkem 8 bytových jednotek a dvě nebytové jednotky. Všechna nadzemní podlaží domu jsou užívána jako obytná, kromě 1.PP, kde jsou společné prostory a sklepy. Konstrukční systém je zděný. Stropy polospalné s rovnými podhledy. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Na venkovních stěnách je vápenná štuková omítka. Střešní krytina je živičná svařovaná. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná špaletová, dveře vnitřní dřevěné hladké s ocelovými zárubněmi nebo dřevěné náplňové. Podlahy v bytech různého provedení. Vytápění bytů je ústřední nebo lokální plynovými topidly WAW. V domě je proveden rozvod el. energie 220/380V, studené a teplé vody a kanalizace. Stavebně technický stav objektu je dobrý, odpovídá stáří a prováděné údržbě. Přístup je zajištěn z místní zpevněné komunikace – ulice Malátova  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 600 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihočeský kraj
Dražba 1/2 bytu v Českých Budějovicích, 132 EX 5200/10 / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 383 334 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška EX 19870/11-91  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 720 000 Kč
Lokalita: Dolní Třebonín, Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 18.11.2015
Rodinný dům, Spolí-Nové Spolí / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek a stavbu: – parc. č. St. 88 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 244 m2, jehož součástí je stavba Nové Spolí, č. p. 57 – bydlení. Zapsáno na LV 425, kat. území Spolí-Nové Spolí, obec a okres Český Krumlov. Samostatně stojící rod. dům má 1 NP a podkrovní část, přístup k němu je z místní zpevněné komunikaci. V současné době je neobydlen a jeho stavebně-technický stav je průměrný.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 760 000 Kč
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 14.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Lesní pozemek v obci Slabčice, k.ú. Písecká Smoleč, okres Písek – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA / pozemek (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 66 000 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška EN 3/15-3  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
pozemky v obci Jinín – ZRUŠENO / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky v obci Jinín, okres Strakonice. Pozemky jsou umístěny v zemědělském areálu. Na stavebních pozemcích se nacházejí stavby jiného vlastníka. Přístup k pozemkům je přes pozemky ve vlastnictví obce Jinín..  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Strakonice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 14.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
pozemek v obci Jinín – ZRUŠENO / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek v obci Jinín, okres Strakonice. Pozemek je umístěn v zemědělském areálu. Přístup k pozemku je přes pozemky ve vlastnictví obce Jinín.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 16 000 Kč
Lokalita: Strakonice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 14.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
pozemky v obci Jinín – ZRUŠENO / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky v obci Jinín, okres Strakonice. Pozemky jsou nepravidelné, mrně až středně svažité a nejsou oplocené.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 920 000 Kč
Lokalita: Strakonice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 14.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD v Číčenicích, Strakonice, 132 EX 22474/09 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 235 000 Kč
Lokalita: Strakonice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Tábor / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je zděný, nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům, se dvěma nadzemními podlažími pod mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Tábor, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Komenského 3146, 390 02 Tábor. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu, a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 310 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor, a dále přes pozemek p.č. 3465/1 – zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného subjektu, přístup právně zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 20 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako – stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 43681/14  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 513 330 Kč
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na rodinném domě a podíl ve výši 1/4 na příjezdové cestě v obci Soběslav, okr. Tábor / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 69 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je zem. stav. bez čp/če – na pozemku parc. č. 70 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č.p. 67, zapsáno na LV 383, kat. území Soběslav, obec Soběslav, okres Tábor a dále ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. 2957/6 – ostatní plocha, zapsáno na LV 2030, kat. území Soběslav, obec Soběslav, okres Tábor  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 401 000 Kč
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: 14.12.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Karlovarský kraj
bytová jednotka vedlejšího účastníka – syna povinného: Jakuba Nováka v K.ú: Žlutice, obec Žlutice / byt (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č.382/3 nacházející se v budově č.p.382, 381 vystavěné na pozemku st.p.č. 459/1. Bytový dům je cihelný, má celkem 2 nadzemní podlaží (NP), jedno podzemní podlaží (PP) a obytné podkroví. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě, vytápění je ústřední, střecha je sedlová s krovem vaznicové soustavy, krytina plechová. Dům byl postaven v roce 1940, je udržovaný s pravidelnými úpravami. Bytová jednotka č. 382/3 se nachází ve 2.NP a je o velikosti 3+1. Byt je užíván povinným. Podlahová plocha bytu je 93,1 m2. Dům je situován ve městě Žlutice, vzdálené 30 km jihovýchodně od města Karlovy Vary. Jedná se o město s rozšířenou občanskou vybaveností (základní a střední škola, sportoviště apod.). Je zde i veškerá technická vybavenost. Z hlediska občanské vybavenosti je tato lokalita „příznivá“. Z hlediska technické infrastruktury je lokalita „kompletně zainvestovaná“. Z hlediska polohy vzhledem k účelu užití je daná lokalita „příznivá“. Z hlediska polohy bytu v domě je daná nemovitost „příznivá“.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 220 000 Kč
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 10.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška, č. j. 030 EX 26018/13-90  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
bytová jednotka 1+1 v k.ú: Libavské Údolí, obec: Libavské Údolí / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č.68/7 nacházející se v budově č.p.68. Bytový dům se nachází v obci Libavské Údolí. Jedná se o dům cihlový o 4 nadzemních podlažích (NP) a 1 podzemním podlaží (PP). Dům má centrální 2 ramenné schodiště bez výtahu. ve společných prostorech jsou nově plastová okna a vchodové dveře s poštovními schránkami. Dům má původní fasádu bez zateplení. Vytápění je ústřední. Dům je napojen na všechny základní inženýrské sítě. Dům se nachází v centru obce. Bytová jednotka č.68/7 o velikosti 1+1 se nachází v 3.NP daného bytového domu, který má celkem 4 nadzemní podlaží. K bytové jednotce náleží sklepní místnost umístěná v 1.PP. Celková podlahová plocha bytu je 41,03m2. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy č.p.68, 69 a pozemku p.č.61. Obec Libavské Údolí se nachází 2,5 km severovýchodně od města Kynšperk nad Ohří, které je pověřenou obcí pro Libavské Údolí. Obec má základní občanskou vybavenost včetně základní školy (1.-4.třída). Z hlediska občanské vybavenosti je tato lokalita „příznivá“. Z hlediska technické infrastruktury je lokalita „kompletně zainvestovaná“. Z hlediska polohy vzhledem k účelu užití je daná lokalita „příznivá“. Z hlediska polohy bytu v domě je tato „příznivá“.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 10.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Liberecký kraj
rodinný dům a pozemky v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 850 000 Kč
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Velké Hamry, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích a stavě: – parc. č. 643 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 242 m2, jehož součástí je stavba Velké Hamry, č. p. 256 – rod. dům; – parc. č. 644 – zahrada o výměře 197 m2; – parc. č. 645 – ostatní plocha o výměře 83 (neplodná půda). Zapsáno na LV 511, kat. území a obec Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou. Podsklepený samostatně stojící rod. dům má 1 NP a podkrovní část, jeví známky zanedbanosti.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 135 000 Kč
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: 14.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům s hospodou, Příšovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. St. 89/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 75, zapsáno na LV 676, kat. území Příšovice, okres Liberec, obec Příšovice Jedná se o rodinný dům, v jehož 1. NP se nachází restaurace, kuchyň, dva sklady, kanceláře, WC, na hlavní stavbu navazuje garáž. V podkrovní částí se nacházejí tři bytové jednotky 3+1, 1+1, 1+1 ve výstavbě.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 830 000 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 14.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům a pozemky v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 250 000 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
rodinný dům v k.ú. Choltice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům a zahrada v k.ú. Lipec u Slepotic / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
rod. dům a zahrada v k.ú. Banín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům se zahradou v obci Vítějeves, okres Svitavy / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Lesní pozemky v obci Vítějeves, okres Svitavy – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 67 434 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům v Lanšperku / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům s pozemky v Lanšperku, okres Ústí nad Orlicí.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 222 500 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům a zahrada v k.ú. Dolní Čermná / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Lesní pozemky a ornice v obci Bystřec, okres Ústí nad Orlicí – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA / pozemek (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 254 007 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 030EX8450-07-598  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška EX  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihomoravský kraj
Rodinný dům v obci Kunštát, okres Blansko  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, rozestavěný rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, s budoucím bytem 3+1 s přísl. v přízemí, bez garáže. V domě se nachází v 1.NP: obývací pokoj, chodba, kuchyň, pokoj, pokoj, koupelna, WC, technická místnost, zádveří, terasa. Základy domu tvoří betonové pasy izolované, zdivo je zděné cihelné, plynosilikátové, stropy jsou dřevěné, položeny s rovným podhledem, SDK, krov je dřevěný, vázaný, krytinu tvoří betonové tašky, vnitřní omítky jsou vápenné. Dveře jsou dřevěné, hladké, okna jsou dřevěná, zdvojená, podlahy jsou betonové. Elektroinstalace je světelná, rozvody kanalizace jsou plastové. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Nemovitost bude řádně zpřístupněná, doporučuji prohlídku nemovitosti. GPS: 49.5022056, 16.5147917 1. prohlídka: 23.09. 2015 12:30 2. prohlídka: 07.10. 2015 09:00 Aktuální informace k druhé prohlídce Vám podá makléř pan Lukáš Žižka, který prohlídku organizuje. Kontakt: 797 976 555 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 325 000 Kč
Lokalita: Kunštát, Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 26.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Dražební vyhláška č.j.: 002EX1223/09-59  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 123 EX 10849/10-50 (Z-6001/2015-704)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD v obci Labuty, Hodonín, 132 EX 29375/09 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 146 667 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem, okr. Hodonín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Blatnice pod Svatým Antonínkem, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Blatnice pod Svatým Antonínkem 475, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6363/4 – ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 5587/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, č.p. 28, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Více na www.exekuce.cz 103 Ex 5782/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 446 667 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+kk ve Znojmě / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 890 000 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO!!!!! Pozemek – orná půda k.ú. Ctidružice, okres Znojmo / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 166 800 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 6.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek a garáž v obci Vedrovice, okres Znojmo – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
Dražební vyhláška, č.j. 103 Ex 56046/11-189  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška, č.j. 2802915/15/3201-00540-803120  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba – 135 Ex 3646/13-92 USNESENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 134 EX 07771/10-240 USNESENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Lokalita: Středočeský kraj
Datum dražby: 25.11.2015
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 180 000 Kč
Lokalita: Středočeský kraj
Datum dražby: 20.11.2015
Pozemky k.ú. Ostředek,, okres Benešov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 239 389 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky k.ú. Ostředek,, okres Benešov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 280 172 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky k.ú. Ostředek,, okres Benešov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 32 124 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky k.ú. Ostředek,, okres Benešov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 308 271 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky k.ú. Ostředek,, okres Benešov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 263 132 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD v obci Maršovice, Benešov, 132 EX 1428/13 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 366 667 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Orná půda v k.ú. Bukovany u Týnce nad Sázavou, okr. Benešov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 2487/28 – orná půda, v k.ú. Bukovany u Týnce nad Sázavou, obec Bukovany, okres Benešov, který je situován v zastavěné, okrajové části obce Bukovany. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2536/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bukovany, č.p. 154, 25741 Bukovany. Dle informací ČSÚ v obci Bukovany je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Bukovany je pozemek veden v zastavěném území jako „plocha pro výrobu“ Informace získány od pana Miroslava Babického, DiS., úřad územního plánování, územně analytické podklady, MěÚ Benešov. Více nawww.exekuce.cz 103 Ex 11687/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek – ovocný sad NEDRAŽÍ SE – UHRAZENO / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 5.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Spoluvlastnický podíl 1/2 na na rodinném domě v obci Stradonice okres Kladno / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Jedná se o stavební pozemek, na kterém je vyhořelý rodinný dům, ze kterého zbylo obvodové a štítové zdivo . Dům je s ohledem na sutě a nálety nepřístupný a zároveň hrozí nebezpečí poškození zdraví osob, demoliční stav. Přístup je po zpevněné komunikaci. Možnost napojení pouze na el. síť.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 434 Kč
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl ideální 1 na rodinném domě v obci Unhošť, okres Kladno  (eurodrazby.cz)
Jedná se o podíl ideální 1 na řadovém krajním, podsklepeném rodinném domě s 1.NP a podkrovím. Druhá polovina bude prodávána ve stejný den od 12:00 hod. na internetové adrese www.eurodrazby.cz. Rodinný dům je situován jako řadový krajní, je podsklepený, má jedno nadzemní podlaží (přízemí) a podkroví ve střeše sedlového tvaru. Vnitřní dispozice je tvořena jednou jednotkou – bytem o velikosti 5+1 s příslušenstvím. V 1.PP – vstupní chodba (7,54m2), 2x komora (1,89m2 + 1,89m2), kotelna s uhelnou (11,24m2), dílna (8,76m2), chodba se schodištěm (8,80m2), garáž (23,22m2) Mezipatro – chodba – vstup na zahradu (3,13m2), WC (0,90m2) , V 1.NP – chodba (6,34m2), kuchyně (11,85m2), spíž (1,90m2), pokoj (11,92m2), pokoj (21,36m2), WC (2,70m2), balkon (11,39m2) , V podkroví – chodba (3,78m2), koupelna s WC (3,32m2), pokoj (15,83m2), pokoj (11,32m2), pokoj (11,40m2). Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, cihelné, základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, stropy jsou betonové s keramickou vložkou MIAKU, střešní konstrukce je dřevěná vázaná sedlového tvaru, střešní krytina je tašková, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Schodiště je betonové s dlažbou, podlahy jsou betonové, povrchovou úpravu tvoří keramická dlažba, PVC a textilní krytina, okna jsou plastová, vstupní dveře jsou plastové, vnitřní dveře jsou hladké plné a prosklené do ocelových zárubní. Vnitřní omítky jsou štukové, v podkroví jsou podhledové desky, v sociálních zázemích a kuchyních doplněné keramickým obkladem, vnější omítky jsou břízolitové. Rodinný dům má vnitřní rozvody elektrického proudu, vody, kanalizace a telefonu. Rozvody vody jsou částečně kovové a částečně plastové, napojené na veřejný vodovodní řad, rozvody kanalizace jsou plastové, napojené na veřejný kanalizační řad. Vytápění je ústřední, kotlem na tupá paliva, zdrojem teplé vody je elektrický zásobníkový ohřívač. K datu místního šetření jsou sociální zázemí vybavena běžnými zařizovacími předměty (3x splachovací WC, 3x umývadlo, 1x vana), kuchyně je vybavena sektorovou kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 30.09. 2015 12:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 12.10. 2015 11:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 450 000 Kč
Lokalita: Unhošť, Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Podíl 1/3 na pozemku o výměře 2703 m2 v obci Zálezlice okres Mělník / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Základem nemovitého majetku je pozemek evidovaný jako orná půda. Situovaný mimo zastavěné území obce, jižně od vlastní obce. Tento zemědělský pozemek je začleněný do velkého půdního celku, využitý pro zemědělské účely.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 10 667 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
ELEKTRONICKÁ OPAKOVANÁ dražba spol. podílu 1/2 jiné stavby v Nymburce / rekreační objekt (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. podíl 1/4 parcely č. 439/2 v obci Červený Újezd / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rovinný pozemek zahrady v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem, jehož součástí je stavba rodinného domu. Pozemek má trojúhelníkový tvar a výměru, která výrazně omezuje možnost jeho využití k výstavbě. Pozemek je oplocen a je osázen smíšenými porosty zanedbatelné hodnoty. V místě pozemku jsou uloženy všechny inženýrské sítě, přístup k pozemku je zajištěn z veřejné komunikace se zpevněným povrchem. Pozemek se nachází v ochranném pásmu nadzemního el. vedení, a z tohoto důvodu je výrazně omezeno jeho využití. V obci není zpracována cenová mapa stavebních pozemků.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
zahrada v k.ú. Krty / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 186 667 Kč
Lokalita: Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
RD se zahradou v Lubné u Rakovníka / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Dům nemá provedenou fasádku, v přízemí je vybourána koupelna. Pozemek je svažity a není oplocen. Dále k RD náleží trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin. Foto RD ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 350 000 Kč
Lokalita: Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Plzeňský kraj
DRAŽBA ZRUŠENA-ZAPLACENO!!!! Rod.dům Stod / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o volně stojící RD čp.642 vč.přísl. a součástí v Polní ul.642 ve Stodu u Domažlic. RD je zděný, částečně podsklepený (jen kotelna) o 1 NP s podkrovím. Dispozičně RD: 1.PP – kotelna (užitná plocha – 4,5 m2), 1.NP – zádveří, kuchyně, hala, pokoj, koupelna, 2xWC, spíž,sklad, dílna, garáž (119,2 m2 – užitná plocha), podkroví – kuchyně, hala, 4 pokoje, koupelna, WC, lodžie (104,5 m2 – užitná plocha). RD napojen na veškeré inž.sítě včetně plynu. RD je v dobrém tech.stavu. V r.2005 proběhla komplexní rekonstrukce včetně přístavby a nástavby. Přístup a příjezd po veřejné zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 800 000 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 21.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
rekreační chata spoluvlastnický podíl v míře 1/8 K.ú.: Želčany, obec: Chválenice / rekreační objekt (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rekreační chatu č.e.1, která je vystavěná na pozemcích st.p.č.61 a 62. Pozemky st.p.č.61 a 62 jsou jiných vlastníků stejně jako pozemky pro zpřístupnění nemovitosti. Rekreační chata č.e. 1 se nachází u Olešnického potoka. Jde o zděnou chatu s 1 nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Ke dni ocenění je objekt minimálně několik let neužívaný, v prvním nadzemním podlaží jsou okna rozbitá, nemovitost volně přístupná a značně poničená. Nemovitost nemá žádnou přípojku, záchod je suchý. Stáří je odhadnuto na min. 50 let. Nemovitost je vzdálená asi 15 km od města Plzeň jihovýchodním směrem. Nemovitost se nachází prakticky na samotě mezi vesnicemi Chválenice a Olešnou – Nezvěsticemi. Lokalita je bez jakýchkoliv inženýrských sítí. V obci Chválenice vzdálené od nemovitosti cca 3 km je základní občanská vybavenost. Z hlediska občanské vybavenosti je daná lokalita „částečně nepříznivá“. Z hlediska technické infrastruktury je daná lokalita „nezainvestovaná“. Z hlediska polohy nemovitosti vzhledem k účelu užití je daná lokalita „částečně příznivá“.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 5 300 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 10.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní bez podkroví, obsahuje jeden byt o velikosti 2+1. V domě se nachází v 1 NP (přízemí): zádveří (beton), chodba (beton, PVC), sociální zařízení(sprchový kout, umyvadlo, WC společně), technická místnost s bojlerem (ker.dlažba), pokoj (koberec, světlá výška 2,20m), černá kuchyně (beton), kuchyně (PVC, část kuchyňské linky s dřezem), pokoj (koberec), komora (beton). Nosná konstrukce je provedena na betonových a kamenných základech, svislé konstrukce jsou zděné smíšené, stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s rovným podhledem, na půdu je dřevěný žebřík ze stodoly, krov je dřevěný, sedlový, krytina tašková, klempířské konstrukce pozinkované, povrchy jsou omítnuty, obklady jsou keramické na sociálním zařízení, podlahy tvoří keramická dlažba, beton, PVC, koberec, dveře náplňové, okna jsou dřevěná a plastová, ohřev vody je bojlerem, vytápění je ústřední kamny na tuhá paliva ve stodole. Součástí nemovitosti je stodola – navazuje východně na rodinný dům pod jedním zastřešením, je nepodsklepená, přízemní bez podkroví se sedlovou střechou s krytinou taškovou. Dále je součástí chlév – navazuje východně na stodolu, je nepodsklepený, přízemní bez podkroví, se sedlovou nepravidelnou střechou s krytinou taškovou. Venkovní úpravy – jedná se přípojky inž. sítí, ČOV, zpevněné plochy, oplocení, vrata, vrátka apod.. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 28.09. 2015 10:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 15.10. 2015 10:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 245 000 Kč
Lokalita: Spálené Poříčí, Plzeň-jih, Plzeňský kraj
Datum dražby: 26.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF

 

Ústecký kraj
stavební pozemek – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 95 000 Kč
Lokalita: Velký Šenov, Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: 10953937DV01
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 750 000 Kč
Lokalita: Velký Šenov, Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: 10953939DV01
Elektronická dražba spol. podílu 1/2 pozemků ve Františkově nad Ploučnicí / pozemek  (portaldrazeb.cz)
* znalecký posudek bude vložen 8.10.2015  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 8 333 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 103 EX 61135/14-73 k.ú. Varnsdorf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 197 EX 74600/11-114 k.ú. Krásná Lípa  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 132 EX 32237/09-66 k.ú. Horní Jindřichov  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
byt v Klášterci nad Ohří / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 160 000 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
pozemky s příslušenstvím, k. ú. Krabčice u Roudnice nad Labem, obec Krabčice / pozemek (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou pozemky s příslušenstvím, nachází se v k. ú. Krabčice u Roudnice nad Labem, obec Krabčice, okres Litoměřice. Výměra pozemku parc. č. St. 112 je 420 m2. Pozemek má obdélníkový tvar a je přístupný z veřejné komunikace. Pozemek je oplocen drátěným oplocením a nachází se na něm zpevněné plochy. Ke vjezdu na pozemek slouží plechová vrata. Na pozemku stojí rodinný dům č. p. 73 Krabčice, který není předmětem dražby. Pozemek parc. č. 73/16 má podlouhlý, obdélníkový tvar a je přístupný přes sousední pozemky. Výměra pozemku je 1 144 m2.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 396 000 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Mšené-lázně, okres Litoměřice  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je stavba s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Zastavěná plocha je zhruba 120 m2, lze předpokládat, že v domě se nachází jeden byt a garáž. Jedná se o samostatně stojící stavbu, svislé nosné konstrukce jsou zděné, střešní konstrukce je sedlového tvaru s krytinou z pálených tašek, žlaby a svody jsou z plechu. Podlahy lze předpokládat v 1. NP betonové, okna jsou dřevěná a plastová, dveře jsou dřevěné hladké, vnitřní omítky jsou zřejmě štukované, vnější fasádní omítky jsou štukované. Podle dostupných informací je dům připojen na obecní vodovod a kanalizaci. Příslušenství tvoří zahrada/dvůr. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 06.10. 2015 17:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 16.10. 2015 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 122 500 Kč
Lokalita: Mšené-lázně, Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Podíl na rodinném domě v obci Líšťany, okr. Louny / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/2 na přízemním, částečně podsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Líšťany, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hrabačov 90, 440 01 Líšťany. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu s terénním zlomem, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 812/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 4+1 a 2+1 každá s kompletním sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Více ve znaleckém posudku. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 4111/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 216 667 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Strkovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o následující nemovitosti: – rodinný dům, Strkovice č.p. 6, stojící na St. 10/1 a jiná stavba (sklep) na St. 10/2, – zastavěná plocha a nádvoří na St. 10/1 s výměrou 592 m2, – zastavěná plocha a nádvoří na St. 10/2 s výměrou 110 m2, – zahrada na parc. č. 6/2, s výměrou 982 m2. Vše je zapsáno na LV 24, kat. území Strkovice, okres Louny, obec Postoloprty.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 186 000 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 30.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Řadový rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú.Vtelno, obec a okres Most / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dne 9.11.2015 v 10:00 hod., se v sídle Exekutorského úřadu 178, V Bezovce 1896/6, Plzeň, koná dražba pod 178 Ex 2341/10-51, kterou pořádá Exekutorský úřad Plzeň-jih, soudní exekutor JUDr. Jiří Janečka Ph.D., těchto neitostí: rodinný dům, podíl 1/2, včetně pozemků a příslušenství, k.ú.Vtelno, obec a okres Most. Výše jistoty (částky nutné složit před dražbou – bude v případě nevydražení vrácena) je stanovena ve výši 100.000,-Kč, znalecký posudek je ve výši 770.000,-Kč. Pro další informace kontaktujte Exekutorský úřad Plzeň-jih, tel. 377 422 737, e-mail: podatelna@eu178.cz , více na e-drazby.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 385 000 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 9.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 034 EX 875/13-31  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 034 EX 826/12-67  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD v obci Krupka, Teplice, 132 EX 4491/10 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 186 667 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD v obci Bořislav, Teplice, 132 EX 21253/09 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba bytu Stavebního bytového družstva ROZVOJ Ústí nad Labem, 132 EX 1743/13 / členské podíly v byt. družstvech  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 115 334 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 1+1 v obci Ústí nad Labem, část obce Neštěmice, okres Ústí nad Labem  (eurodrazby.cz)
Jedná se o bytovou jednotku 1+1 v 1.NP bytového domu. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, vnější omítka je Mnichovská na zateplovacím systému, vnitřní obklad je u kuchyňské linky. Vnitřní plynovod, rozvod vody a kanalizace odpovídá standardu, výtah je osazen, původní prefa jádro je s koupelnou a WC. Dům je situován na mírně svažitém pozemku, z inženýrských sítí je napojen na veřejný rozvod vody, elektřiny, kanalizace a plynu. Je zde i přípojka dálkového vytápění a TUV. Dům je z betonových plošných prvků, je postaven na betonových základech izolovaných proti zemní vlhkosti, stropy jsou prefabrikované, střecha je rovná s žiivičnou svařovanou krytinou, klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Schodiště je dvouramenné se standardním povchem, teraco, dveře jsou hladké plné a prosklené, okna jsou zdvojená. Vytápění je dálkové včetně dodávky TUV, podlahy obytných místností jsou s povrchem PVC, elektroinstalace je zde světelná motorová, bleskosvod je osazen. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 07.10. 2015 12:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Milan Kubec, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 443 640 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 19.10. 2015 10:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 95 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 26.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Byt 2+1 v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  (eurodrazby.cz)
Předmětný byt je situován ve 3. nadzemním podlaží. Byt o velikosti 2+1 sestává z předsíně, kuchyně, 2 pokojů, koupelny a WC. K bytu náleží sklep o podlahové ploše 8,14 m2 a sklepní kóje o podlahové ploše 2,4 m2. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné se založením na základových pasech, střecha je valbová s taškovou krytinou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, strop je dřevěný trámový s rovným podhledem, okna jsou plastová s izolačními dvojskly, fasádní omítky jsou hladké, zčásti s dobovým členěním, vnitřní omítky jsou štukové v kuchyni, koupelně a WC doplněny keramickými obklady, v předsíni dřevěnými. Schodiště jsou betonová s teracovými stupni, podlahy jsou betonové s povrchem z keramické dlažby a broušeného teraca, dveře jsou dřevěné plné i prosklené do kovových zárubní. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace vedené do žumpy, vytápění a příprava teplé vody je zajišťována samostatně v jednotlivých bytech. K vybavení předmětného bytu patří umývadlo, vana, záchod, kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, topná tělesa, vodoměry, vodovodní míchací baterie, vnitřní dveře, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, teplé užitkové vody apod. Vytápění je teplovodní s plynovým kotlem, včetně přípravy teplé vody. Podlahy bytu jsou v pokojích opatřeny bukovými vlysy, v kuchyni povlaky z PVC, v předsíni, koupelně a WC keramickou dlažbou. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Nové rozvody elektřiny a topení včetně radiátorů. Vlastník spolupracuje, bude umožněna i druhá prohlídka interiéru bytu. 1. prohlídka: 05.10. 2015 14:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Milan Kubec, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 443 640 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 14.10. 2015 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 850 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 26.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF

 

Královéhradecký kraj
id. 1/2 pozemků v k.ú. Myštěves / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 134 000 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO Dražba bytové jednotky 3+1 Nové Město nad Metují / byt  (portaldrazeb.cz)
ODROČENO NA NEURČITO Celkový popis nemovitých věcí Jedná se o dražbu jednotky č. 727/10 v budově č.p. 727, č.p. 728, příslušející k části obce Nové Město nad Metují, která se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Na Bořetíně. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1974. V roce 2004 byla provedena výměna stoupacího vedení. V roce 2012 byla provedena výměna střešní krytiny a byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 1999 byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí (zděné bytové jádro, keramické obklady a dlažba, sanitární zařízení). V roce 2009 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 693 334 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 6.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO Dražba bytové jednotky 1+kk Nové Město nad Metují / byt  (portaldrazeb.cz)
ODROČENO NA NEURČITO Celkový popis nemovitých věcí Jedná se o dražbu jednotky č. 87/110 v budově č.p. 87, příslušející k části obce Nové Město nad Metují, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, bytového domu celkem se šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním a nákladním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici T. G. Masaryka. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možnost napojení na plynové vedení. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. Dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1989. V roce 2010 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 326 667 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 8.10.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Rokytnice v Orlických Horách, okres Rychnov nad Kněžnou  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je dvojpodlažní s částečným podsklepením, bez podkroví. Dispoziční řešení: V 1. PP se nachází schodiště a sklad potravin. V 1. NP se nachází chodba, 2x pokoj, kotelna, zadní veranda, schodiště, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna, WC a prádelna. Ve 2. NP se nachází chodba, 2x pokoj, komora, ložnice. Dům má obvodové konstrukce smíšené tl. 60 – 80 cm, stropy jsou rovné, střecha je mansardová, krytinu tvoří z cca 50 % azbestocementové šablony, z cca 50 % bonský šindel, klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Vnitřní a vnější omítky jsou vápenné, vnitřní obklady jsou v běžném rozsahu, schody jsou dřevěné, dveře jsou dřevěné hladké a náplňové, okna jsou z cca 75 % dřevěná dvojitá rámová bez ostění a z cca 25 % dřevěná zdvojená, podlahy obytných místností jsou betonové s povrchem z PVC, podlah ostatních místností je z keramických dlaždic. Vytápění je ústřední teplovodní na pevná paliva, el. instalace je 230/400 V s jističi, je proveden rozvod studené a teplé vody, ohřev TUV je v el. bojleru. V kuchyni je el. sporák, v koupelně vana, umývadlo, sprchový kout, WC mísa. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Majitel výborně spolupracuje, nemovitost by měla být řádně zpřístupněná, DOPORUČUJI se zúčastnit prohlídky nemovitosti. Adresa: 5. května 59, Rokytnice v Orlických horách, GPS: 50.1649875, 16.4615544 1. prohlídka: 01.10. 2015 14:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Lukáš Žižka, který prohlídku organizuje. Kontakt: 797 976 555 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 15.10. 2015 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 200 000 Kč
Lokalita: Rokytnice v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 26.10.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
rodinný dům v k.ú. Poříčí u Trutnova / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 600 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům, zahrada a garáž v Trutnově / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 400 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 27.10.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Vysočina
dům v Chotěboři, okr. Havlíčkův Brod / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
budova části obce Chotěboř, č.p. 163, výroba, stojící na parcele p.č. 355, pozemek p.č. 355 o výměře 267 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Chotěboř, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV 4480. Stavba je řadová koncová, zděná, střecha sedlová, jednopodlažní částečně podsklepená. V 1. PP je garáž a sklad, v 1. NP je bytová jednotka 2+1 a šicí dílna. Objekt je napojen na rozvod vody, elektřiny a kanalizace, plynovod je na ulici. Stáří je cca. 90 let.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 750 000 Kč
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba 1/12 rod. domu s pozemky / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
LV č. 149: Dražené nemovitá věc – bývalá zemědělská usedlost č.p. 18 se nachází na samotě, jihovýchodně od zastavené části obce Ostružno. Rodinný dům je postaven na pozemku parc. č. st. 31, s jednou bytovou jednotkou 3+1. Je napojen na elektrickou energii. Stavba je přízemní, s možností využití podkroví sklonité střechy. Rodinný dům č.p. 18 na pozemku parc. č. st. 31 je tradičně zděná stavba, přízemní, nepodsklepená, s možností využití podkroví, obdélníkového půdorysu, ze tří stran volná, ze čtvrté strany navazují hospodářské stavby. Nosné zdivo smíšené, kámen a cihly tl. 45 – 60 cm. Střecha sedlová, s taškovou krytinou, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Stropní nosné konstrukce dřevěné trámové s rovným podhledem. Schody na pudu dřevěné. Vnitřní omítky štukové, venkovní vápenné hladké. Okna dřevěná zdvojená, dveře hladké plné a prosklené. Podlahy v obytných místnostech betonové s PVC, dlažba a obklady keramické. Rozvod vody studené, teplá voda z koupelnových kamen na pevná paliva, zdroj vody z vlastní kopané studny, odpady svedeny do žumpy, elektroinstalace světelná i motorová. Vytápění lokální na pevná paliva. Dispozice přízemí: předsíň, tři obytné pokoje, kuchyň, komora, koupelna, záchod a schody na pudu. Rodinný dům byl dle sdělení vlastníka a dostupných informací postaven v roce 1930. V roce 2000 byla provedena částečná rekonstrukce domu (koupelna a WC, podlahy, okna, výměna střešní krytiny). LV č. 150: Dražený zemědělský pozemek parc. č. 390/4 – orná půda se nachází v katastrálním území Ostružno, obec Borek, evidovaný v katastru nemovitostí. LV č. 243: Dražené zemědělské, ostatní a lesní pozemky včetně lesního porostu v katastrálním území Ostružno, obec Borek, okres Havlíčkův Brod, evidované v katastru nemovitostí.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 134 Kč
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: 19.1.2038
Dražební vyhláška: PDF
Byt 1+1, Ledeč nad Sázavou, 39,4m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 924/6, vymezenou v budově Ledeč nad Sázavou, č. p. 924 – byt. dům (LV 2157), stojící na pozemku parc. č. St. 1363 (LV 2157). Včetně podílu na společných částech domu a pozemku na LV 2157 ve výši 366/13673. Byt. jednotka zapsána na LV 2394, kat. území a obec Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod. Bytový dům má 1 PP a 4 NP, je v původním stavu bez zateplení; v celém objektu jsou vyměněna okna za plastová, má nové vstupní dveře a zvonky. Byt. jednotka se nachází v 1. NP a její dispozice je 1+1. Interiér je v zachovalém stavu po částečné rekonstrukci, k bytu náleží sklepní kóje v 1. PP byt. domu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 369 000 Kč
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: 4.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Lesní pozemky v obci Čechtín, okres Třebíč – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 91 845 Kč
Lokalita: Třebíč, Vysočina
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Třebíč, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rodinného domu (RD) Měřín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
informace o přihlášení k dražbě naleznete na www.exdrazby.cz v sekci nápověda.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 133 330 Kč
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
1/2 bytu v Novém městě na Moravě / byt  (portaldrazeb.cz)
Dražba 1/2 bytu v Novém Městě na Moravě.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Olomoucký kraj
Podíl na orné půdě v k.ú. Klokočí, okr. Přerov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/16 na pozemcích na LV 116. Pozemek 878, 918, 926, 928, 929 a 930. Jedná se o ornou půdu. Více ve znaleckém posudku. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 50093/10  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 9 821 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 1558425/15/3102-00540-807690  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Postřelmov, okr. Šumperk / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Postřelmov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Pod Lipami 57, Postřelmov 789 69. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 27/3 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov, 789 69. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Postřelmov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav objektu je ke dni ocenění zhoršený. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 58305/13  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 426 667 Kč
Lokalita: Šumperk, Olomoucký kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Zlínský kraj
Dražba 1/8 lesů a travního porostu, okr. Zlín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 16 667 Kč
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: 8.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/4 rodinného domu v Jalubí okres UH / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Lokalita: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 4+1 v obci Vsetín / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je byt č. 144/12,o výměře cca 85m2, v budově č.p. 144, příslušející k části obce Vsetín, na pozemku p.č. 800, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2511/25026, vše zapsané na listu vlastnictví č. 7177 a listu vlastnictví č. 4383, vše v k.ú. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, která se nachází v V. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Bratří Hlaviců. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 805/4, který je ve vlastnictví Města Vsetín. Parkování je možné na veřejné komunikaci a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2000 byla nově provedena střešní krytina, dále v roce 2009 byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a výměna původních oken za nová plastová zdvojená včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 2011 byla provedena plovoucí podlaha v jedné z obytných místnosti. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako průměrnou. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 20 do 30 let včetně. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 32171/11 přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 843 333 Kč
Lokalita: Vsetín, Zlínský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba spol. podílu 1/16 RD s pozemky v Halenkově, okr. Vsetín / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
* znalecký posudek bude vložen 8.10.2015  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 66 667 Kč
Lokalita: Vsetín, Zlínský kraj
Datum dražby: 11.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas