Dražby nemovitostí 28.12.2015

Dražby nemovitostí 28.12.2015

Hlavní město Praha
Lesní pozemek o velikosti 36765 m2, Zadní Kopanina, podíl 1/8 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Lesní pozemek se rozkládá v části Praha 5 – Zadní Kopanina v Radotínském údolí. Území je tvořeno z větší částí lesním porostem. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 165 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 3.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba podílu na bytovém domě Kobylisy / bytový dům  (portaldrazeb.cz)
Bytový dům č. p. 733 Jedná se o bytový dům přibližně čtvercového tvaru s obytným 1 podzemním podlažím, 2 nadzemními podlažími a stavebně upraveným podkrovím se 2 úrovněmi. Objekt svou jižní štítovou stranou navazuje na sousední cizí dům, se kterým tvoří dvojdům. Oba domy jsou stavebně odděleny. Oceňované pozemky jsou oplocené, udržované, společně se stavbami a příslušenstvím tvoří funkční celek. V 1.PP se nachází byt č. 1 s průměrnou dispozicí 3+kk: předsíň, pokoj, komora, pokoj, koupelna, obývací pokoj + kk, koupelna + WC, WC. Byt je přístupný ze společné chodby se schodištěm, možný je také východ z obývacího pokoje na zahradu. V 1.NP se nachází mezonetový byt č. 2, který zasahuje také do 2.NP, a má spíše nevalnou dispozici 4+1 se 2 balkony. Přístup do bytu je ze společné chodby se schodištěm. V 1.NP bytu je vstupní hala, pokoj, kuchyň s jídelnou, šatna, obývací pokoj se schodištěm do patra, koupelna + WC a balkon. Ve 2.NP bytu je pokoj, koupelna + WC, hala – pokoj, kotelna, balkon. Ve 2.NP se nachází část bytu č. 2 a byt č. 3 s průměrnou dispozicí 2+kk: předsíň, komora, obývací pokoj + kk, koupelna + WC, pokoj. Vstup do bytu č. 3 je ze společné chodby se schodištěm. V podkroví se 2 výškovými úrovněmi se nachází mezonetový byt č. 4 s průměrnou dispozicí 4+1: hala – obývací pokoj, komora, pokoj, kuchyň, koupelna + WC, pokoj, komora a ve II. úrovni podkroví pokoj. Vstupní dveře do bytu navazují na společný schodišťový prostor. Objekt je v současném stavu stavebně upraven na 4 samostatné byty. Objekt byl postaven cca v roce 1934 (dle sdělení pana Kovaříka). V roce 2009 byla provedena částečná rekonstrukce – částečně byla vyměněna okna za plastová, opravena byla fasáda, po rekonstrukci je byt č. 2. Pozemky Pozemek parc. č. 751 Pozemek je svažitý, má tvar přibližně obdélníku o šířce 10,5 m a délce 13 m (s výběžkem na severní straně), je celý zastavěn bytovým domem č. p. 733. Pozemek jižním okrajem těsně sousedí s navazujícím domem na parc. č. 749, ze zbylých stran těsně sousedí s vlastní zahradou na par. č. 752. Pozemek parc. č. 752 Pozemek je svažitý lichoběžníkového tvaru, tvoří zahradu k bytovému domu. Pozemek je udržovaný částečně s travnatým povrchem a okrasnými porosty. Směrem do ulice Přemyšlenská je zpevněná plocha ze zámkové dlažby (parkování) či betonová plocha. Na východním okraji je pozemek ohraničen obdobným cizím pozemkem parc. č. 754/1, na jihu dalším obdobným cizím pozemkem parc. č. 750/1, na západě na něj navazuje veřejná komunikace ul. Třeboradická – parc. č. 1785/1. Pozemek severním okrajem těsně sousedí s veřejnou příjezdovou komunikací parc. č. 1783/1.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 746 670 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Přihlašte se k odběru nových dražeb.
Když bude nová dražba nemovitosti - dáme Vám vědět.

Jihočeský kraj
Dražební vyhláška (111Ex10200/09-116)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Strakonice, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Karlovarský kraj
Dražební vyhláška 064EX241/05-36 (Z9225/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 067EX3465/06-281 (Z9217/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 067EX5222/07-197 (Z9246/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Liberecký kraj
Pozemky – smíšené, k.ú. Velký Valtinov, okres Česká Lípa / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemky vedené na LV č. 120 v katastrálním území Velký Valtinov, obec Velký Valtinov, okres Česká Lípa. Jedná se o pozemky zemědělské. Pozemky se nacházejí na jižním okraji obce Velký Valtinov v blízkosti bývalého zemědělského areálu. Na pozemku parc. č. 207 je bývalá zemědělská váha, dnes již nepoužívaná a zarostlá trávou (viz foto v příloze posudku). V okolí oceňovaných pozemků se nacházejí obdobné zemědělské pozemky se stejným využitím (orná půda a louky). Pozemek parc. č. 1210 je koryto bývalého, dnes již vyschlého potoka. Ostatní oceňované pozemky slouží jako orná půda (90% z celku) a louka. Přístup k pozemkům je ze silnice procházející obcí Velký Valinov ve směru na Brniště.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 553 334 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 16.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 770 000 Kč
Lokalita: Bulovka, Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 8.3.2016
Podíl 5/12 bydlení Chrastava, okr. Liberec / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 5/12 na nemovitých věcech: budova Dolní Chrastava, č.p. 4 (rodinný dům), jež je součástí pozemku parc.č.St. 62 (LV 1221), který není předmětem dražby, vše zapsané na listu vlastnictví 29 pro okres Liberec, obec Chrastava a katastrální území Dolní Chrastava. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, s vystupující přístavbou vstupu a kotce také ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Chrastava je ve vzdálenosti 1,4 km, do Liberce je vzdálenost 11,0 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 406 000 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Tesař Emil  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Kira Miroslav  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Loučky, Semily, Liberecký kraj
Datum dražby: 25.1.2016
bydlení a rekreace – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 750 000 Kč
Lokalita: Studenec, Semily, Liberecký kraj
Datum dražby: 2.3.2016
Pardubický kraj
Podíl 1/6 na rodinných domech v obci Tetov, okres Pardubice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
124 EX5564/08 Katastrální území: Tetov, okres Pardubice Nejnižší podání: 133.333,-Kč, odhadní cena: 200.000,-Kč, dražební jistota: 13.000,- Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese www. drazby-exekutori.cz. Zahájení elektronické dražby dne 18.2.2016 ve 12:30 hod. Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6. Rodinné domy č.p. 46 a č.p. 72 Rodinný dům č.p.46 stojící na pozemku st.122/1 , RD č.p. 72 stojící na pozemku st.122/2 vč. pozemků st.122/1, 122/2, p.č.902/2 o celkové výměře 927 m2 a příslušenství v obci Tetov, k.ú.Tetov, okres Pardubice vše je zapsáno u KN Pardubice na LV č.107. RD č.p.46 je samostatně stojící, který má jedno nadzemní podlaží a sklonitou střechu. Účel užití – bydlení. Stavebně technický stav dostatečný. U objektu se nachází vedlejší stavby, sklad, zp. plocha, přípojky, oplocení. RD č.p. 72 má jedno nadzemní podlaží, částečné podkroví a sklonitou střechu. Svislé nosné konstr. zděné, svody a okapy provedené. Vytápění ÚT, rozvody provedeny. Přístup po zpevněné komunikaci. Možnost napojení na inž. sítě.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 133 333 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
EXEKUCEMOST, dobrovolná dražba 10/03, zahrada okres Pardubice za 433.334,-Kč / rekreační objekt (portaldrazeb.cz)
EXEKUCEMOST, dobrovolná dražba 10/03, zahrada okres Pardubice za 433.334,-Kč Samostatně stojící rekreační chata s obytným podkrovím a s jedním podzemním podlažím je zastřešen sedlovou střechou z betonových tašek. Na podzemní podlaží navazuje terasa, která je pak na navážce. Budova může být napojena na elektřinu a zdroj vody. Nemovitost využívaná k rekreaci – zahrádková osada.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 433 334 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 16.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení o odročení dražebního jednání č.j.103 Ex 23134/11-83  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Jihomoravský kraj
RD Klobouky u Brna / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům v obci Klobouky u Brna, okres Břeclav, se dvěma vedlejšími stavbami, s pozemky o celkové výměře 2.191 m2  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 666 666 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 D 42/15-10: 1/2 RD v obci Dubňany / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou:- ideální 1/2 pozemku parc. č. 490, součástí je stavba č. p. 553, zaps. na LV 2248 pro k.ú. a obecDubňany u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.Shora uvedené nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 66 667 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 4.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 D 2/15-57: 1/9 pozemků v obci Mikulčice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech – ideální 1/9 pozemků parc. č. 1951/6 a 1951/7, zaps. na LV 1495 pro k.ú. a obec Mikulčice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 183 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 D 56/15: Pozemky v obci Čejkovice (okres Hodonín) / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou:-pozemky parc. č. 2073/142, 2073/179, 2277/255, 2277/529, 2277/584, 2277/727, 2277/742, 2277/904, 4044/22, zaps. na LV 1991 pro k.ú. a obec Čejkovice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 75 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 D 57/15: Pozemky v obce Dambořice (okres Hodonín) / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou:- pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 4148, zaps na LV 869 pro k.ú. a obec Dambořice.- 19/40 pozemků parc. č. 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1300/4, 1301, pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 977, 1301, 3427, 3428, 3429, 3430, 3438/2 a 3482, zaps. na LV 997 pro k.ú. a obec Dambořice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 4.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 D 54/15: Spoluvl. podíly na pozemcích v obci Strážnice na Moravě (okres Hodonín) / pozemek (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou:- 2/3 pozemků parc. č. 4361/85, 4361/102, 4360/11, 4362/14, 4467/59 a 7012/36, zaps. na LV 3043 pro k. úu. Strážnice na Moravě a obec Strážnice.- 1/2 pozemků parc. č. 4419/23 a 4420/10 zaps. na LV 6797 pro k. úu. Strážnice na Moravě a obec Strážnice.- 1/2 pozemků parc. č. 2060/63, 3141/1, 3141/11, 3143/32, 6645/60, 6645/61, 7381/49, 7383/804 zaps. na LV 1146 pro k. úu. Strážnice na Moravě a obec Strážnice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 145 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
http://www.drazby-exekutori.cz/DR005572/166-D-42-15-11-Pozemky-a-spoluvl-podily-v-k-u-Dubnany-a-Ratiskovice-okres-Hodonin/ / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou:- ideální 1/2 pozemků parc.č. 2470/29, 2474/41, 2474/56, 2480/83, 2480/193, 2484/233, zaps. na LV354 pro k. ú. a obec Dubňany u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovištěHodonín.- pozemek parc.č. 3710/64, zaps. na LV 3305 pro k. ú. a obec Dubňany u Katastrálního úřadu proJihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.- ideální 1/2 pozemků parc.č. 3450/82, 3451/20, 3451/31, zaps. na LV 3521 pro k. ú. a obecDubňany u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.- ideální 1/2 pozemků parc.č. 2607/53, 2619/52, zaps. na LV 3551 pro k. ú. a obec Ratíškovice uKatastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.Shora uvedené nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 50 717 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 4.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 063 EX 821/11-120/dr. k.ú. Nětčice u Kyjova  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 063 EX 821/11-117/dr. k.ú. Nětčice u Kyjova  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 063 EX 821/11-118/dr. k.ú. Nětčice u Kyjova  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 063 EX 821/11-119/dr. k.ú. Nětčice u Kyjova  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 063 EX 821/11-116/dr. k.ú. Kostelec u Kyjova  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Nesovice, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 CELKU Předmět prodeje: – rodinný dům č.p. 74 na pozemku parc.č. St.113, – pozemek parc.č. St.113, o výměře 227 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, – pozemek parc.č. 1724/28, o výměře 206 m2 – zahrada, – pozemek parc.č. 1725/1, o výměře 395 m2 – zahrada,vše zapsáno na LV 120 v k.ú. Nesovice. Výhodná koupě rodinného domu. Nabízíme ke koupi přízemní, nepodsklepený rodinný dům. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům má jednu bytovou jednotkou o dispoziční velikosti 3+1 a celkovou obytnou plochou 80 m2. Součástí rodinného domu je zahrada. Vytápění domu je zajišťováno plynovým kotlem s rozvody ÚT, ohřev teplé vody elektrickým bojlerem. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro, voda a plyn. Pozn. Druhý spoluvlastnický podíl draží JUDr. Smékal, Exekutorský úřad Praha-východ pod č.j. 081 EX 2909/12  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 169 600 Kč
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, podíly 13/24 a 7/24, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Bučovice, okres Vyškov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Rodinný dům č.p. 506 je samostatně stojící na vlastním pozemku parc. č. 2155. Na dům v minulosti navazoval rodinný dům na sousedním pozemku, dům je nyní zbourán. Dům je nepodsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou. V domě se nachází tři pokoje, kuchyně, koupelna s vanou a WC. Základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné. Krov dřevěný. Střešní krytina pálená tašková. Bleskosvod je osazen. Venkovní omítky jsou opatřeny nátěrem. Dveře jsou dřevěné. Okna plastová a dřevěná. Vytápění je ústřední plynové a krobvými  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 811 200 Kč
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 1.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek v obci Křepice, okres Znojmo / pozemek  (portaldrazeb.cz)
124 EX13336/10 Katastrální území: Křepice, okres Znojmo Nejnižší podání: 83.333,-Kč, odhadní cena: 125.000,-Kč, dražební jistota: 10.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese www.drazby-exekutori.cz. Zahájení elektronické dražby dne 18.2.2016 v 11:30 hod. Pozemek Jedná se o pozemek p.č.481 o výměře 5 565 m2 ve zjednodušené evidenci v obci Křepice, k.ú. Křepice, okres Znojmo, který je zapsán u KN Znojmo na LV č.10 kde správu vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj. Vzhledem k tomu, že majitel nekontaktoval znalce za účelem poskytnutí potřebných informací, byly informace čerpány z dostupných dokumentů a při místním šetření. Pozemek se nachází mimo obec Křepice – v části zvané Za rybníkem. Pozemek je v mírně svažitém terénu, obdélníkového tvaru v katastru nemovitostí je veden jako pozemek ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK). Nájemní smlouvy nebyly předloženy. Pozemek se nachází nedaleko obce Křepice. Účel užití – zemědělská výroba.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 83 333 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/2 na domě v obci Hrušovany na Jevišovkou, okres Znojmo / bytový dům  (portaldrazeb.cz)
124 EX 995/08 Katastrální území Hrušovany nad Jevišovkou, okr. Znojmo Nejnižší podání: 375.000,-Kč, odhadní cena: 750.000,-Kč, dražební jistota: 37.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese www.drazby-exekutori.czZahájení elektronické dražby dne 18.2.2016 ve 13:00 hod. Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1. Dům Řadový dům č.p. 672 stojí na pozemku parc. č. St. 306 o výměře 400 m2 v kat. úz. Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo. Dům se nachází v okrajové části zastavěného území obce Hrušovany nad Jevišovkou. Dům je krajní v řadové zástavbě, stojí na rovinném pozemku, nad úrovní komunikace, je nepodsklepen, jednopodlažní s půdními prostory, situován na hranici pozemku, přístupný z jihu po zpevněné místní komunikaci a ze severu přes uzavřený dvůr. V obci veškeré IS. Na domě byla započata rekonstrukce. V západní části na dům navazuje pravděpodobně garáž, ve východní části severní strany na dům přiléhá vedlejší stavba užívaná k hospodářským účelům. Nemovitost je v zanedbaném stavu se zhoršeným stavebnětechnickým stavem. Garáž Garáž stojící na pozemku parc.č. St. 306, kat. úz. Hrušovany nad Jevišovkou, okr. Znojmo. Garáž východní částí navazuje na oceňovaný dům č.p. 672, západní části sousedí s nemovitostí jiného vlastníka. Garáž pravděpodobně není provozně propojena s oceňovaným domem a napojena na elekro rozvod.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 375 000 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Moravskoslezský kraj
Pozemek o velikosti 926 m2, Staré Město u Karviné / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – pozemek parc.č. 571/70, ostatní plocha o výměře 926 m2, zapsaný na LV 618 v k.ú. Staré Město u Karviné. Výhodná koupě pozemku. Nabízíme ke koupi pozemek – ostatní plochu. Pozemek je v současné době bez využití.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 55 600 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rodinném domě a pozemcích v obci Havířov, okres Karviná / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/6 na částečně podsklepeném, jednopodlažním, zděném, samostatně stojícím rodinném domě č. pop. 152 s využitelným podkrovím v k.ú. Dolní Suchá.Dům sestává v I. NP z bytové jednotky o velikosti 3+1 a v podkroví z bytové jednotky o velikosti 3+1. Stáří domu je 50 let. Příslušenství domu tvoří nepodsklepená, jednopodlažní zděná dvougaráž, stáří rovněž 50 let. Předmětem dražby je rovněž spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemcích o výměře cca 7300 m2. Více na www.exekuce.cz103 Ex 3615/06  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 1170 m2, Hladké Životice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – pozemek parc.č. 775, ostatní plocha o výměře 774 m2, – pozemek parc.č. 776, lesní pozemek o výměře 396 m2, vše zapsáno na LV 785 v k.ú. Hladké Životice. Výhodná koupě pozemků. Nabízíme ke koupi pozemky – les a louku. Pozemky se nachází v centru obce a nejsou hospodářsky využívány. Přístup k pozemku je možný z místní zpevněné komunikace.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 87 500 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
RD v Oticích / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 000 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 3850 m2, Slezská Ostrava / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – pozemek parc.č. 3504 – ostatní plocha o výměře 2908 m2, – pozemek parc.č. 3506 -ostatní plocha o výměře 942 m2, vše zapsáno na LV 2342 v k.ú. Slezská Ostrava. Výhodná koupě pozemků. Pozemky přiléhají k západní hranici provozního areálu u bývalého dolu Zárubek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 38 500 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Středočeský kraj
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 980 000 Kč
Lokalita: Poříčí nad Sázavou, Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.1.2016
Podíl 1/20 na rodinném domě v obci Čerčany, okres Benešov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
124 EX17119/11 Katastrální území: Čerčany, okres Benešov Nejnižší podání: 73.333,-Kč, odhadní cena: 110.000,-Kč, dražební jistota: 8.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese www.drazby-exekutori.cz. Zahájení elektronické dražby dne 18.2.2016 v 12:00 hod. Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20. Rodinný dům č.p. 319 Rodinný dům je situován v širším centru města, v ulici Sukova č.p. 319. Dům je samostatně stojící na mírně svažitém pozemku p.č. St. 1076. Dům je podsklepený, jednopodlažní s podkrovím a půdou. V 1.PP se nachází technické zázemí domu, v 1.NP je vstupní chodba, bytová jednotka 3+1 s koupelnou a sam. WC. V podkroví se nachází 3+1 s koupelnou a WC dohromady. Dům má kamenné základy, svislé konstrukce jsou zděné. Stropy betonové. Krov dřevěný. Střecha je sedlová s vikýři do ulice a do zahrady krytá taškovou krytinou. Klemp. konstrukce jsou z pozink. plechu. Venkovní omítky jsou břízolitové. Okna a dveře dřevěné. Dům je napojen na el. rozvod, vodovod a kanalizaci. Plyn je na hranici pozemku. Pozemky Pozemek tvořený parcelami č. St. 1076 a 1445/8 o celkové výměře 941 m2 je obdélníkového tvaru, mírně svažitý severozápadním směrem. Pozemek p.č. St. 1076 je zastavěn rodinným domem č.p. 319. Zahrada p.č. 1445/8 je oplocena drátěným plotem. Vstupní vrátka a vjezdová vrata jsou rovněž drátěná. Na pozemku se nachází vedlejší stavby jejichž výměra, užití a stav nebyly zjištěny.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 73 333 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 400 000 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 10.2.2016
Zemědělská půda, podíl 1/2, k.ú. Liblice a Malý Újezd, okres Mělník / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba pozemků dle LV 1312, parc. č. 1312, pozemků dle LV 1295 parc.č. 1269, 1351, 1374, 1387, 1500, 1543 v podílovém spoluvlastnictví 1/2 v katastrálním území a obci Liblice – pozemků zapsaných na LV 673, parc. č. 1178, 1293, 1301 v podílovém spoluvlastnictví 1/2 v katastrálním území a obci Malý Újezd – ocenění věcných břemen na pozemcích parc. č. 1269 v podílovém spoluvlastnictví 1/2 v katastrálním území a obci Malý Újezd, v okrese Mělník – ocenění věcných břemen na pozemcích parc. č. 1269 v podílovém spoluvlastnictví 1/2 v katastrálním území a obci Liblice okres Mělník a parc. č. 1178 a 1293 v podílovém spoluvlastnictví 1/2 v katastrálním území a obci Malý Újezd, v okrese Mělník  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 537 590 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná elektronická dražba 1/6 rodinného domu v obci Lužec na Vltavou (okr. Mělník) / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o samostatně stojící zděný rodinný dům nepravidelného tvaru, který je částečně podsklepen (kotelna), má 1 nadzemní podlaží a částečně stavebně upravené podkroví (1x pokoj). Stavba byla postavena v roce 1937, stojí mezi silnicí a železniční tratí – v místě je hluk od dopravy. Na pozemku u objektu se nachází kůlny, kurník, studna a venkovní úpravy (příslušenství), dohromady s RD a pozemky tvoří funkční celek. Objekt byl zkolaudován v roce 1937, v letech 1992 až 1993 byly provedeny stavební úpravy interiéru (koupelna, WC, kuchyně), oplechování komínu, zazdění 1 okna v podkroví luxfery a přístavba verandy (protokol o ohlášení drobné stavby z roku 1993), která není zakreslena v katastrální mapě. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) i prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) jsou ve zhoršeném stavu pro svoji funkčnost. Při místním šetření byla zjištěna zvýšená vlhkost stěn (fasády), což bylo potvrzeno i paní Špitálníkovou, praskliny v omítkách, chybí některé tašky – do objektu pravděpodobně zatéká, klempířské konstrukce jsou zkorodované. Příslušenství Venkovní úpravy a) Přípojky inženýrských sítí – elektřina, kanalizace, vodovod b) Žumpa – betonová c) Oplocení – zděný plot a plot z pletiva na zděné podezdívce d) Vstupní branka a vjezdová brána – dřevěné e) Zpevněné plochy – betonová dlažba okolo rodinného domu Kůlna č. I – zděná obdélníková stavba s pultovou střechou stojící v severním rohu pozemku parc. č. 708/1, je postavená z cihel plných pálených a šedých tvárnic, krytina je tašková, fasáda není omítnuta, výměry jsou pouze odhadnuty, stáří odhaduji na cca 23 let, stav je nevalný. Kůlna č. II – zděná obdélníková stavba s pultovou střechou stojící v severním rohu pozemku parc. č. st. 245, je postavená z cihel plných pálených, krytina je tašková, fasáda není omítnuta, výměry jsou převzaty z dokumentace z roku 1937, rok výstavby předpokládám 1937, stav je nevalný. Kůlna č. III – zděná obdélníková stavba s pultovou střechou stojící v jižním rohu pozemku parc. č. st. 245, je postavená z cihel plných pálených, krytina je vlnitá, fasáda je omítnuta, vrata dřevěná svlaková, výměry jsou převzaty z dokumentace z roku 1937, rok výstavby předpokládám 1937, stav je nevalný. Studna – dle stavební dokumentace z r. 1937 se na pozemku také nachází kopaná studna, hloubka nebyla zjištěna. Přístřešek – kovový přístřešek obdélníkového tvaru s vlnitou krytinou umístěný v jižním rohu pozemku parc. č. st. 245, rozměry jsou odhadem 2,5 m x 3 m a výška 2,2 m, navazuje na kůlnu č. III, stav je nevalný, stáří odhaduji na 40 let. Kurník a přístřešky na parc. č. 708/1 – na pozemku parc. č. 708/1 se nachází další přístřešky a kurník. Přesný rozsah staveb nebyl z veřejně přístupných míst zjištěn, ani nelze objektivně odhadnout. Předpokládám, že příslušenství tvoří veškeré stavby nacházející se na parc .č. 708/1. Předmětem dražby je podíl id. 1/6 na pozemcích parc. č. st. 245 a 708/1, které jsou zapsané na LV č. 215 ze dne 12.1.2015 pro k. ú. Lužec nad Vltavou, obec Lužec nad Vltavou, okres Mělník. Obvyklá cena trvalých porostů je zahrnuta v určení obvyklé ceny. Výměry pozemků byly převzaty z podkladů z evidence katastru nemovitostí a nebyly podrobně ověřovány. Předpokládám nezávadnost (ekologická – kontaminace, radon, hladina spodní vody, základové poměry).  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 57 200 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO – Pozemky Černošice, okr. Praha – západ / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 683 333 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 5.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Plzeňský kraj
Pozemek – zahrada, k.ú. Božkov, okres Plzeň-město / stavební pozemek  (portaldrazeb.cz)
pozemek parc. č. 1105/6 vedený v katastru nemovitostí na LV č. 912 ze dne 18.6.2015 jako zahrada. Pozemek ve tvaru trojúhelníka se nachází v katastrálním území Božkov, místní část Buková, obec Plzeň, okres Plzeň-město. Přístup k pozemku je po obecní komunikaci. Pozemek se nachází v blízkosti zástavby novostaveb pro rodinnou rekreaci. Na východní straně je pole. Inženýrské sítě na hranici pozemku. Obec Božkov je městskou částí Plzně. Do obce zajíždí linky MHD.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 553 334 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 23.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Ústecký kraj
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 25.2.2016
bydlení a rekreace – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 720 000 Kč
Lokalita: Jílové, Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška EX 18784/08-266  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.j.103 Ex 39357/12-77 (10.02.2016 13:00hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 10.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 125 000 Kč
Lokalita: Ctiněves, Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 24.2.2016
Rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Křesín, okres Litoměřice / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dům č.p. 69 je částečně podsklepený (cca 1) a má 2NP. Základy jsou z kamene. Nosné svislé konstrukce jsou z cihelného zdiva. Střecha je sedlová. Krov je dřevěný. Krytina střechy z betonových tašek. Strop je klasický dřevěný trámový s rovným podhledem. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Fasádní omítka je břízolitová. Vnitřní omítky vápenné štukové. Okna nová plastová EURO s izolačními dvojskly. Dveře dřevěné typové do ocelových zárubní. Podlahy v 1.NP PVC a dlažba, ve 2.NP dřevěné palubky. Vytápění ústřední kotlem na tuhá paliva, rozvody do radiátorů v mědi. Rozvod studené a teplé vody. Příprava TUV v elektrickém kombinovaném boileru. Kuchyně s kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem. Koupelna s vanou, umyvadlem a WC. Přípojky veřejného vodovodu+vlastní studna, veřejné kanalizace a elektrické energie 220/380V. Na pozemku je součástí zděný sklad (bývalá kolna a chlívek). Dispozice: 1.PP: sklep. 1.NP: chodba, kuchyně, koupelna s WC, prostor pro vybudování pracovny nebo dílny. 2.NP: 2 pokoje. Stáří domu ke dni ocenění odborným odhadem je asi 80 let.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 540 000 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 16.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Petrohrad / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o zděný nepodsklepený dům s neupraveným podkrovím. Na pozemku u domu jsou dvě kůlny a kopaná studna. Dům je napojen na elektro, voda je z vlastní studny, kanalizace do žumpy, plyn není přiveden.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 348 640 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 120 EX 27739/10-233  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 094 EX 02530/10  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 094 EX 23524/08  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 103 Ex 53262/14-49  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 1+1 v Ústí nad Labem, část Klíše / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku 1+1 v Ústí nad Labem , část města Klíše. Bytový dům je řadový, vnitřní a zděné konstrukce. Budova má 5 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Střecha budovy je sedlová s plechovou krytinou. Okna budovy jsou plastová a fasáda domu je zateplená. Z IS je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci a parkování je možné před domem. Oceňovaná jednotka č. 539/9 se nachází v budově č.p. 539 ve 3. NP. Plocha jednotky je 47,1 m2 a sestává z kuchyně, pokoje, předsíně a koupelny s WC.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 440 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 9.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 085 EX 1235/05-246  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Královéhradecký kraj
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 95 000 Kč
Lokalita: Královéhradecký kraj
Datum dražby: 25.2.2016
Dražba rodinného domu v Lučicích u Chlumce nad Cidlinou / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o dražbu rodinného domu v Lučicích u Chlumce nad Cidlinou, okres Hradec Králové. Dům je samostatně stojící, podsklepený, s obytným podkrovím a vnitřní dispozicí 4+1. V domě je vestavěná garáž, k domu patří oplocená zahrada.Usnesení o novém termínu dražby je uloženo jako PDF – ostatní.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 960 000 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO – OPAKOVANÁ DRAŽBA – id. 1/2 rodinného domu v Habřině, na LV 193, k.ú. Habřina, okr. Hradec Králové / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 255 000 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 14.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Svídnice u Kostelce nad Orlicí / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. St.45, – pozemek parc.č. St.45, o výměře 208 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, – pozemek parc.č. 41/1, o výměře 173 m – zahrada, vše zapsáno na LV 374 v k.ú. Svídnice u Kostelce nad Orlicí. Výhodná koupě rodinného domu. Nabízíme ke koupi starší, samostatně stojící rodinný dům. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v centrální části obce. Dům není podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a jednou bytovou jednotkou. Součástí rodinného domu je zahrada. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro, voda ze studny, plyn a kanalizace dostupná.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 260 000 Kč
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 24.2.2016
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 375 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 25.2.2016
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 210 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 25.2.2016
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 225 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 25.2.2016
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 310 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 24.2.2016
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 210 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 24.2.2016
Vysočina
166 D 9/15 – 23 1/3 budovy a pozemků v obci Vřesovice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Spoluvlastnický podíl zůstavitele na nemovité věci: ideální 1/3 pozemků parc. č. St. 110/1, součástí je stavba Vřesovice, č.p. 9, bydlení, St. 111/1, součástí je stavba bez čp/če, zem.used, 48/1, 48/2, 49/1, 1085/1, 1086/2, vše zaps. na LV 56 pro k.ú, a obec Vřesovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 93 334 Kč
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Zlínský kraj
166 D 55/15: Pozemky v obci Osvětimany (okres Uherské Hradiště) / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou:- pozemky parc. č. 350/18, 366, 583/143, 583/420, 583/455, 598/134, 2971/169,2 971/178, 2971/218, 2971/232, zaps. na LV 886 pro k.ú. a obec Osvětimany.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Lokalita: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 D 58/15: Pozemky v obci Osvětimany (okres Uherské Hradiště) / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou:- pozemky parc. č. 583/118, 583/178, 583/192, 583/363, 583/484, 583/515, 912/22, 912/51, 912/68, 1106/1, 1106/2, 1235, zaps. na LV 886 pro k.ú. a obec Osvětimany.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 125 000 Kč
Lokalita: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Datum dražby: 5.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 1856 m2, Vidče / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – pozemek parc.č. 640/4, trvalý travní porost o výměře 1856 m2 zapsaný na LV 941 v k.ú. Vidče. Výhodná koupě pozemků. Nabízíme ke koupi pozemek – zemědělskou půdu. Pozemek se nachází na okraji obce a je hospodářsky využíván. Přístup je možný z místní zpevněné komunikace přes pozemek jiného vlastníka.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 33 334 Kč
Lokalita: Vsetín, Zlínský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas