Dražby nemovitostí 18.12.2015

Dražby nemovitostí – přehled dražeb nemovitostí

Jaké nemovitostí jdou v nejbližší době do dražby ? Najděte si výhodně nemovitost přes dražby nemovitostí.

Hlavní město Praha
Byt 1+1, Krč, 45m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 527/3 v budově č. p. 527 na pozemku parc. č. 1178/1 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 45/905, zapsáno na listu vlastnictví 9085, kat. území Krč, obec Praha, okres Hlavní město Praha přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 533 330 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 18.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

Vložte Váš email a budete dostávat nové zprávy ze světa realit a bydlení.

Váš email (vyžadováno)

  

pozemky v Praze, městská část Krč, okres Hlavní město Praha / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky v Praze, městská část Krč, okres Hlavní město Praha. Pozemky jsou rovinaté, s dřevinami a porosty. V katastru jsou pozemky vedeny jako ostatní plocha. Přístup na pozemky je po místní komunikaci s chodníkem přes pozemek ve vlastnictví hlavního města Prahy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 520 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 16.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+kk, podíl 1/2, včetně spoluvlastnického podílu, k.ú.Letňany, okres Hlavní město Praha / byt (portaldrazeb.cz)
Byt č. 605/7 o velikosti 2+kk se nachází ve 2. NP panelového domu č.p. 605. Dům je situován v Praze 9 – Letňany v ulici Krausova. Okolní zástavbu tvoří bytové panelové domy sídliště Letňany. Bytový dům má 1PP a 12 NP. Přístup po asfaltové komunikaci ulice Krausova. Svislé nosné konstrukce jsou montované ze železobetonových panelů. Stropy tvoří železobetonové panely. Střecha je plochá s krytinou živičnou. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Fasádní omítka je nová akrylátová se zateplením. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Schodiště železobetonové s PVC. Okna plastová s izolačními dvojskly. Dveře standardní typové do ocelových zárubní. Podlahy plovoucí a keramická dlažba. Vytápění a ohřev teplé vody centrální. V kuchyni je kuchyňská linka a elektrický sporák. Koupelna s vanou, umyvadlem a WC. Ostatní vybavení: digestoř, domácí telefon a STA. V domě jsou zřízeny výtahy. Byt nemá balkon ani lodžii. Bytový dům je v užívání odborným odhadem asi 30 let. Stavebně technický stav domu je dobrý. Běžná údržba domu je prováděna (plastová okna, nová zateplená fasáda). Byt je po rekonstrukci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 567 334 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 15.3.2016
Dražební vyhláška: PDF

Dražby nemovitostí online

Přihlašte se k odběru nových dražeb.
Když bude nová dražba nemovitosti - dáme Vám vědět.

Jihočeský kraj
1/2 pozemků Nová Ves u Českých Budějovic, okres České Budějovice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Všechny oceňované pozemky se nacházejí ve východní části katastru a v částech s místními názvy Hlína, Na bahnech, Chlumek, Horní široká, Padělky a Na dolinách. Vodní plochy funkčně souvisejí s přirozeným a částečně uměle upraveným odvodňovacím korytem železniční tratě nebo v místech s místním názvem Na bahnech. Uměle jsou upravena dna vodoteče a to betonovými dlaždicemi. Upravena je pouze část koryta a dlažba je již značně opotřebena. Některé zemědělské pozemky trpí zamokřením. U lesních pozemků jde většinou o tzv. řemenové parcely, jejichž délka je až 300 m a šířka místy jen 25 m. V řadě míst jde o parcely mimořádně malé, některé mají jen výměru 4 m2 a v terénu jsou obtížně identifikovatelné.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 207 453 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 19.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 975 000 Kč
Lokalita: Hamr, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: 29.1.2016
Dražební vyhláška: 10954612DV01   10954612DV02
Dražba podílu na rodinném domě (statku) Osek / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dům č.p. 31 – rodinný dům Předmětem dražby je podíl ve výši 1 na domu č.p. 31, postavený na pozemku parc.č. 22/1. Jedná se zřejmě o obytný rodinný dům původního zemědělského statku, který byl pravděpodobně cca před 5 roky (2010) rekonstruován pro rekreační bydlení 2 spolumajitelů. Stáří původního objektu je cca 95 roků (1920). Nosná konstr.je zděná, fasáda je váp.hladká. Střecha je sedlová s krytinou z betonových tašek. Okna jsou dřevěná euro s izol. dvojskly, vytápění je ústřední elektrokotlem. Přívod vody je ze studny, kanalizace je svedena do jímky. Vnitřní dispozice je provedena na 2 byty. Objekt má přípojku el.energie. Příslušenství hlavní stavby jsou chlévy při levé části pozemku, na které vzadu kolmo navazuje stodola. Venkovní úpravy běžného rozsahu, jímka, plot, zpevněná plocha. Technický stav je dobrý, po provedených úpravách v r.2010. Chlévy Objekt chlévů je zděná stavba vlevo od RD, se seníkem na půdě. Střecha je sedlová s krytinou z pálených bobrovek. Strop je dřevný trámový a klenbový, elektroinstalace je světelná, dveře svlakové. Stodola Stodola je zděná cihelná stavba na kraji pozemku u silnice. Jde o z části otevřený objekt sloužící pro skladování sena a zemědělských strojů, vozů a nářadí. Střecha je sedlová s krytinou z eternitových šablon. Strop není, krov je dřevný, bez dalšího vybavení. Pozemky Součástí dražby je i podíl ve výši 1 na pozemcích zapsaných na LV 40 o celkové rozloze 71 825 m2 a podíl ve výši 1/32 na pozemcích zapsaných na LV 84 o celkové rozloze 6768 m2.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 573 334 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 056 EX 10808/11 – 100  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 810 000 Kč
Lokalita: Veselí nad Lužnicí, Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: 2.2.2016

Dražba

Karlovarský kraj
Rodinný dům, Skalná / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Stavba Skalná, č.p. 532, rod. dům na parcele parcelní číslo St. 873 a parcely parcelních čísel St. 873 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 m2, St. 973 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, 160/2 – zahrada o výměře 371 m2 a 160/7 – ostatní plocha o výměře 306 m2, zapsané v katastru nemovitostí, který vede: Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, KP Cheb, na listu vlastnictví číslo 782 pro obec Skalná a katastrální území Skalná. Předmětem dražby NENÍ garáž bez čp/če stojící na pozemku p.č. St. 973, která je zapsána na stejném listu vlastnictví.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 053 330 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na RD a pozemku v obci Harnice. / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1 na nemovité věci: pozemek parc.č. St. 480/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 346 m2, kdy součástí pozemku parc.č. St. 480/1 je stavba: Hranice, č.p. 431 – rod. dům a dále pozemek parc.č. St. 480/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 92 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 437 pro okres Cheb, obec Hranice a katastrální území Hranice u Aše. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Liberecký kraj
jiný pozemek – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 675 800 Kč
Lokalita: Liberecký kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: 10954613DV01   10954613DV02
Dražební vyhláška 135 EX 2997-12-128  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 077 EX 9665-10-155  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 077 EX 1080-09-240  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Lesní pozemky / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 18 755 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky 4.kolo / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 170 000 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
spoluvlastický podíl na pozemku v obci Kryštofovo Údolí / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 933 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 24.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Strnad Jan  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Veis Tomáš  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Veis Tomáš  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Veis Tomáš  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Kraus Petr  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Stieberová Věra  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Stieberová Věra  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Trechová Hana – odročení  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – Zoreník Jaroslav a Zoreníková Zdeňka  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
INSOLVENCE – Rodinný dům, Libišany / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. 64 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 243 m2, jehož součástí je stavba Libišany, č. p. 23 – bydlení. Zapsáno na LV 16, kat. území a obec Libišany, okres Pardubice. Rodinný dům č. p. 23 je tradiční stavbou realizovanou ve 30. letech minulého století. Stavba je nepodsklepená, situovaná v rovinatém terénu uvnitř obce v blízkosti hlavní silnice. Dům má silně zanedbanou údržbu (směřující až k havarijnímu stavu objektu), v době prohlídky byl dům opuštěn. Celý okolní pozemek je oplocen rámovým, silně poškozeným plotem. Venkovní úpravy tvoří přípojky IS, oplocení a venkovní zpevněné plochy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 266 667 Kč
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: 17.3.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihomoravský kraj
Elektronická dražební vyhláška č.j. 111Ex6045/08-95  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Zahrada v obci Brno, k.ú. Černovice, okres Brno-město / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTÍ  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 33 750 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/6 pozemků (orná půda a ovocný sad) v obci Jevišovka, okr. Břeclav / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 7 690 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 15 E 90/2011-82  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
166 EX 52/15: Pozemky v obci Dambořice (okres Hodonín) / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou:- ideální 2/3 pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 1627, 6247 a 6248/1, zaps. na LV 1459 pro k.ú. a obec Dambořice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 55 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 077 ex 1491/10-150  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 143 ex 00270/04-137  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Jednotka / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 4.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Rousínov u Vyškova, okres Vyškov / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dům č.p. 588 je přízemní, s obytnou vestavbou v podkroví. Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová. Střešní krytina z betonových tašek BRAMAC. Strop je klasický dřevěný trámový s rovným podhledem.Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Fasáda je zateplená. Vnitřní omítky vápenné štukové. Schody železobetonové. Okna dřevěná zdvojená EURO. Dveře dřevěné typové do ocelových zárubní. Podlahy textilní a keramická dlažba. Vytápění etážové, plynové. Rozvod teplé a studené vody. Příprava TUV v kombi kotli. Kuchyně s kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. Koupelna s vanou, sprchovým koutem a umyvadlem. WC je samostatné. Přípojka vody z veřejného vodovodu. Odpad do veřejné kanalizace. Přípojka elektrické energie 220/380V. Dispozice:1.NP: chodba, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC. Podkroví: schodiště, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC. Dům je v užívání odborným odhadem asi 90 let. V roce 2010 byly provedena rekonstrukce.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 685 000 Kč
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 9.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Znojmo – Louka, okres Znojmo / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Rodinný dům č.p. 3226, včetně pozemků parc. č. 407/90, 407/91 a 407/92 v katastrálním území Znojmo-Louka, obec Znojmo, okres Znojmo. Dům je situován v jižní části města Znojmo, v městské části Louka, v ulici Krapkova. Přístup po asfaltové zpevněné komunikaci. Dům č.p. 3226 je řadový, koncový, patrový a nepodsklepený. V podkroví je půda. Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová se střešní krytinou pálenou. Stropy železobetonové. Klempířské konstrukce z plechu TiZn. Schodiště dřevěné. Fasádní omítky vápenné hladké. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Okna plastová s izolačními dvojskly. Dveře standardní do ocelových zárubní. Podlahy plovoucí nebo keramická dlažba. Vytápění je elektrické. Rozvod teplé a studené vody. Teplá voda z el. boileru. Přípojka a rozvod elektrické energie 220/380V. Dům je v užívání odborným odhadem asi 35 let.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 500 000 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 16.2.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
6 ks lesních pozemků / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 1387/2, p.č. 1387/3, p.č. 1426/1, p.č. 1431/1, p.č. 1621/1 a p.č. 1621/9, vše dle LV č. 2221 Jedná se o pozemky p.č. 1387/2 – lesní pozemek, p.č. 1387/3 – lesní pozemek, p.č. 1426/1 – lesní pozemek, p.č. 1431/1 – lesní pozemek, p.č. 1621/1 – lesní pozemek a p.č. 1621/9 – lesní pozemek, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2221, pro k.ú. Ostravice 1, obec Ostravice, okres Frýdek-Místek. Pozemky p.č. 1387/2 – lesní pozemek, p.č. 1387/3 – lesní pozemek, p.č. 1426/1 – lesní pozemek, p.č. 1431/1 – lesní pozemek, p.č. 1621/1 – lesní pozemek a p.č. 1621/9 – lesní pozemek se nachází v jihozápadní, částečně zastavěné části obce Ostravice a netvoří funkční celek. Součástí pozemků p.č. 1387/2 – lesní pozemek, p.č. 1387/3 – lesní pozemek, p.č. 1426/1 – lesní pozemek, p.č. 1431/1 – lesní pozemek, p.č. 1621/1 – lesní pozemek a p.č. 1621/9 – lesní pozemek jsou trvalé porosty. Veškeré informace o pozemcích p.č. 1387/2 – lesní pozemek, p.č. 1387/3 – lesní pozemek, p.č. 1426/1 – lesní pozemek, p.č. 1431/1 – lesní pozemek, p.č. 1621/1 – lesní pozemek a p.č. 1621/9 – lesní pozemek jsou patrné z Lesní hospodářské mapy a Lesních hospodářských plánů, které jsou nedílnou součástí přílohy tohoto znaleckého posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 306 667 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 2.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Bystřice, okr. Frýdek-Místek / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je zděný, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé části města Bystřice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Bystřice 488, 739 95 Bystřice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5957/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, jímku. Dle informací ČSÚ veměstě Bystřice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Dle dostupných podkladových materiálů objekt sestává z:I.PP: celkem pět místností, včetně technické a kůlny na dřevo. Vstup do I.PP schodištěm z I.NP nebo přímo ze zahrady. V I.NP se nacházejí 3 místnosti (16,6 m2, 28,5 m2 a 14,3 m2), nedokončená kuchyň (10 m2), dva pokoje mají vlastní WC a sprchovací kout, dále vstup do domu, závětří a technická místnost (4,5 m2). V podkroví se nacházejí celkem 3 pokoje (31,1 m2, 20,5 m2 a 14,7 m2). Dva mají vlastní WC a sprchovací kout. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1930. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna střešní krytina, včetně klempířských konstrukcí, okna vyměněna za nová plastová. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 18547/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 786 670 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba haly, včetně pozemků v obci Kaňovice / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 134 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Kaňovice, katastrální území Kaňovice, a to: – pozemek parcela č. St. 99, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1389 m2. Součástí je stavba: Kaňovice, č.p. 67, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 99, – pozemek parcela č. St. 110, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 526 m2. Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 110, – pozemek parcela č. St. 111, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2. Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 111, – pozemek parcela č. 286/1, ostatní plocha o výměře 1598 m2, – pozemek parcela č. 286/2, ostatní plocha o výměře 426 m2, – pozemek parcela č. 286/3, ostatní plocha o výměře 41 m2, – pozemek parcela č. 371, lesní pozemek o výměře 1518 m2, – pozemek parcela č. 372/1, trvalý travní porost o výměře 3495 m2, – pozemek parcela č. 372/2, ostatní plocha o výměře 73 m2, – pozemek parcela č. 377/1, lesní pozemek o výměře 6722 m2 – pozemek parcela č. 380/1, ostatní plocha o výměře 208 m2, – pozemek parcela č. 380/2, trvalý travní porost o výměře 211 m2. Příslušenství nemovitých věcí tvoří: a) venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy b) trvalé porosty – na pozemcích se nachází trvalé porosty různého druhu a stáří, převážně lesní porost. Dražené nemovité věci se nachází v obci Kaňovice, cca 350 m východně od Obecního úřadu a cca 500 m západně od zastávky bus „Kaňovice, točna“. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. V obci je k dispozici základní občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Frýdku – Místku nebo Havířově. Přístup k pozemkům je přes pozemek parc.č. 290/2 (ve vlastnictví Obce Kaňovice). Na pozemku parc.č. st. 110 se nachází zem. stavba bez čp/če, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o opěrné zdi ze silničních panelů, sloužící jako sklad. Na pozemku parc.č. St. 111 se dle stavu zapsaném v katastru nemovitých věcí nachází jiná stavba bez čp/če, přičemž bylo zjištěno, že se na pozemku tato stavba nenachází. Popis Zem. stavby č.p. 67, součást pozemku parc.č. st. 99: Stavba sestává ze dvou, na sebe navazujících hal. První hala je přízemní, zděné konstrukce s nízkým sedlovým krovem, krytinou střechy plechovou. Druhá hala je úzkého podlouhlého tvaru kolmo navazující na první halu. Hala je nepodsklepená, jednopodlažní, se sedlovou střechou. Zastavěná plocha stavby celkem činí 1 389 m2. Další popis, včetně popisu pozemků je k dispozici ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 236 670 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1 v obci Frenštát pod Radhoštěm, okr. Nový Jičín / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je byt o celkové rozloze cca 43 m 2 č. 331/16 v budově č.p. 331, příslušející k části obce Frenštát pod Radhoštěm, na pozemku p.č. St. 3050/1 a p.č. St. 3050/2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům v rozsahu 450/14471, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6891 a listu vlastnictví č. 4167, vše v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, která se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Fr. Horečky. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 442/1, který je ve vlastnictví Města Frenštát pod Radhoštěm. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem nebo na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2008 byla provedena výměna stoupacího vedení. V roce 2011 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna střešní krytiny a byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 2010 byl nově proveden keramický obklad v kuchyni a koupelně. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako průměrnou. Více na www.exekuce.cz103 Ex 16233/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 473 333 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky – trvalý travní porost, k.ú. Studénka nad Odrou, obec Studénka, okres Nový Jičín, 3177m2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemky parc. č. 1969/21, 1969/25 a 2032/7, trvalý travní porost, v katastrálním území Studénka nad Odrou, obec Studénka, okres Nový Jičín. Pozemky jsou situovány cca 1km jižně od železniční stanice Studénka, asi 300 m od obecní ČOV,v blízkosti potoka Mlýnka. Potok se asi po 2km vlévá do řeky Odry. Dle náhledu do ortofotomapy se pozemky využívají jako louka. Přístup je po polní cestě. Obec Studénka nemá zpracovaný územní plán. Oceňované pozemky nejsou pozemky určené pro výstavbu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 19 000 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 9.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rodinného domu v obci Bolatice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 1257 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Bolatice, katastrální území Bolatice, a to: – pozemek parcela č. 1390, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 364 m2. Součástí je stavba: Bolatice, č.p. 411, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1390, – pozemek parcela č. 1391, zahrada o výměře 231 m2, – pozemek parcela č. 1392, zahrada o výměře 155 m2. Příslušenství nemovitých věcí, jehož se exekuce týká, jsou přípojky inženýrských sítí. Dražené nemovité věci se nachází v obci Bolatice, okrese Opava, ul. Nádražní, cca 200 m jižně od zastávky autobusu „Žel.stanice“. Okolní zástavbu tvoří objekty individuálního bydlení. V okolí nemovité věci je k dispozici rozšířená občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je pak k dispozici ve městě Opava, vzdáleném cca 15 km. Přístup k objektu je po zpevněné obecní komunikaci, ul. Nádražní. Dražené nemovité věci se nachází v klidné lokalitě k bydlení. Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 880 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba – 103 Ex 61958/12 -116 OPAKOVANÁ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
ODROČENO na 18.2.2016 1/14 RD se zahradou, 1/7 pozemků a 1/112 pozemků v obci Ostrov, k.ú. Ostrov u Veliše, okr. Benešov – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 400 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Poříčí nad Sázavou, okres Benešov  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je samostatně stojící stavba, má jedno nadzemní podlaží (přízemí), v minulosti byla k domu provedena částečně podsklepená přístavba, ve které se nachází zádveří a koupelna s WC, v části zastřešení domu se nachází jedna podkrovní místnost přístupná z půdního prostoru. Vnitřní dispozice domu je tvořena bytem o velikosti 3+1 s příslušenstvím, sestávajícím ze zádveří, chodby, koupelny s WC, kotelny, spíže, kuchyně a tří pokojů. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva, se založením na základových pasech zděných z kamene, střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, schodiště do půdního prostoru je betonové, podlahy jsou betonové, povrchy podlah tvoří laminátové plovoucí podlahy, keramická dlažba a povlaky z PVC, okna jsou dřevěná dvojitá, dveře jsou dřevěné do kovových zárubní, vnitřní povrchy jsou štukové, vnější povrchy tvoří převážně hladká fasádní omítka. Dům má rozvod el. proudu o napětí 230/400 V, vody čerpané z vlastní studny, kanalizace a plynu, vytápění domu je ústřední teplovodní s kotlem na tuhá paliva, příprava teplé vody byla zajišťována v elektrickém zásobníkovém ohřívači (el. bojleru). Na předmětném pozemku se dále nachází zděná vedlejší stavba, v minulosti užívaná k odstavování osobního automobilu a také jako dílna. Na předmětném pozemku se dále nachází kopaná studna a venkovní úpravy, jedná se především o zpevněné plochy a oplocení. Příslušenství předmětných nemovitých věcí tvoří přípojky inženýrských sítí. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 13.01. 2016 15:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 19.01. 2016 14:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 980 000 Kč
Lokalita: Poříčí nad Sázavou, Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.1.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
id. 1/2 RD Vlašim / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 693 200 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná dražba – podíl 1/2 bydlení Plaňany, okr. Kolín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1 na nemovitých věcech:pozemku parc. č. St. 32 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 184 m2 jehož součástí je stavba Poboří, č.e. 2, jiná stavba a pozemku parc. č. St. 33 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 309 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba), vše zapsané na listu vlastnictví 1116 pro okres Kolín, obec Plaňany a katastrální území Poboří.Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka s vystupujícím zádveřím, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy, přes ulici leží rybník. Objekt stojí v oddělené části obce Plaňany, centrum této obce je ve vzdálenosti 3,4 km, do Kolína je vzdálenost 13 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno pouze částečně.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 106 000 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt s pozemky a podílem id. 1/6 pozemků v obci Kolín, okres Kolín / byt  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 642 000 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Krakovany, okres Kolín  (eurodrazby.cz)
Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP, který společně s navazujícími prostory, jež dříve sloužily jako kovárna a zázemí kovárny i stodola, tvoří jeden stavební celek obdélníkového půdorysu. K němu je do zahrady provedena přístavba jednak otevřeného přístřešku na sloupech z vápenopískových cihel v prodloužení sedlové střechy domku, jednak přístavba přízemního skladu. Objekt je svou podélnou osou orientován ve směru od západu k východu. Obytná část se nachází v západní části objektu. Vstup do domku je ze severní strany, přímo z veřejného prostranství, a to jednak napravo do obytné části, dále doleva do kovárny a skladu, dále do skladu, a stodoly opatřené plechovými vraty. Vstup je však možný i ze zahrady – příčná chodba má vstup i z této jižní strany, zahrada je přístupná plotovými vraty v západním oplocení. Z jižní strany jsou přístupné v objektu i hospodářské prostory – sklad, stodola, kovárna. Tyto prostory jsou opatřeny klenutým stropem. V domě se nachází v 1.NP: chodba2, napravo je kuchyně a z ní přístupný pokoj, z chodby vzadu je doleva přístupná koupelna s WC. Sklep je přístupný zaklopeným schodištěm umístěným mimo zastavěnou plochu přízemí domku tj.ze zahrady od podélné stěny domku. Světlá výška sklepa je 1,8m. Dalšími prostory v objektu jsou: sklad, kovárna, sklad bez oken, stodola, sklad v přístavbě. Obytná část je vyzděna z masivního zdiva – jedná se o smíšené zdivo z kamene a plných pálených cihel na tl. obvodových stěn 60*80cm, stropní konstrukce je dřevěná, s rovnými omítnutými podhledy (rákosová omítka), v chodbě je strop klenutý. Střecha objektu je sedlová, krov je dřevěný, u západního štítu je polovalba, střecha je opatřena taškovou pálenou krytinou. V domku jsou vnitřní vápenné hladké omítky, vnější omítka je též vápenná, hladká, vnitřní obklad je v koupelně. Vstup na půdu je vikýřem ze strany od zahrady, dveře jsou dřevěné, rámové zárubně, okna jsou plastová s izolačními dvojskly. Podlahy v obytných místnostech jsou prkenné, v kuchyňském koutě je mozaika, v chodbě je betonová podlaha s nátěrem, v koupelně je keramická dlažba. V domku je rozvod světelné i motorové elektroinstalace, původní pojistková skříň, rozvod vody v koupelně je v plastových trubkách, odkanalizování z koupelny je provedeno. Způsob odkanalizování je zřejmě do veřejné kanalizace, případně do jímky na vyvážení, případně do trativodu. Voda je zřejmě z veřejného vodovodu či ze studny – jak studna, tak případná vodoměrná sestava v domku či vodoměrné šachtě. Koupelna je vybavena smaltovanou vanou, umyvadlem a WC combi, koupelna s WC byla dodatečně vestavěna do prostor původní kovárny. Příslušenství domku tvoří uliční plot s plotovými vraty (ocelová, vrchní část pletivo v rámu, spodní část plechová výplň), dále ocelová voliera pro psa o zastavěné ploše 9m2 s pultovou stříškou, ocelové sloupky a pletivové stěny. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 04.01. 2016 15:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 18.01. 2016 10:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 216 000 Kč
Lokalita: Krakovany, Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
rekreační chalupa, domek, chata – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Lokalita: Církvice, Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 8.2.2016
Rodinný dům v obci Všestudy, okres Mělník  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.PP, 1.NP a podkrovím se stanovou střechou. V domě je jeden byt 5+1. Svislé konstrukce jsou zděné, vodorovné nosné konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha je stanová s taškovou krytinou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, fasáda je břízolitová, vnitřní omítky jsou vápenné, vnitřní obklady jsou běžného provedení. Schody jsou betonové, okna v 1.PP jsou plastová, ostatní jsou dřevěná špaletová, dveře jsou hladké, podlahy jsou prkenné. Kanalizace je standardní, vodoinstalace studená i teplá, TUV zajišťuje elektrický boiler, topení je ústřední s plynovým kotlem a s kotlem na tuhá paliva, elektroinstalace je třífázová. Koupelna je s vanou, umyvadlem a WC, v kuchyni je plynový sporák. Příslušenství stavby tvoří kolny. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 06.01. 2016 10:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 18.01. 2016 14:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 500 000 Kč
Lokalita: Všestudy, Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
1/4 RD Chotětov – další dražba / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Rodinný dům částečně podsklepený, zděná stavba kombinované zdivo kámen cihla bez izolace proti zemní vlhkosti samostatná. Je o jednom nadzemním podlaží se sedlovou střechou s krytinou pálená taška, klempířské prvky jsou aluxovaný hliník. Omítky venkovní břízolit, vnitřní vápenné z části poškozené od zemní vlhkosti , okna dřevěná špaletová. Při rekonstrukci v roce 1985 provedeny rozvody vody a ohřev přes bojler, odpady, rozvody elektro vybudována koupelna s vestavěnou vanou a WC, nová střecha s krytinou, nové klempířské prvky, fasáda, okna dřevěná, opravy vnitřních omítek. DISPZICE: sklep je kamenný s klenbami, zde je místnost na uskladnění ovoce a zeleniny. V I.NP je zádveří, chodba ze které je po kamenném schodišti přístup do sklepa a po dřevěném schodišti do II.NP, WC, koupelna, kuchyně, obývací pokoj, ložnice . V podkroví půdní prostor s možností stavební úpravy. Technický stav je horší, nutná investice do rekonstrukce. Na pozemku jsou vedlejší stavby v havarijním stavu (pouze obvodové zdivo). Pozemek je bez údržby a oplocen s vrátky.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 57 000 Kč
Lokalita: Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1, včetně spoluvlastnického podílu, k.ú. a okres Mladá Boleslav / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt č. 1113/20 o velikosti 3+1 se nachází v 8. NP panelového bytového domu č.p. 1113. Dům je situován v severní části města Mladá Boleslav, v sídlištní zástavbě v ulici Jana Palacha. Okolní zástavbu tvoří panelové bytové domy. Bytový dům má 8 NP. Přístup po asfaltové komunikaci ulice Jana Palacha. V domě č.p. 1113 je celkem 24 bytových jednotek. Svislé nosné konstrukce jsou montované ze železobetonových panelů. Stropy tvoří železobetonové panely. Střecha je plochá s krytinou živičnou. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Fasádní omítka je cementová hrubá, vymývaná. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Schodiště železobetonové s PVC. Okna plastová s izolačními dvojskly, byt je vybaven kuchyňskou linkou, plynovým sporákem,3 ks vestavěnými skříněmi, vanou, umyvadlem, WC, topnými tělesy a domácím telefonem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 179 330 Kč
Lokalita: Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Datum dražby: 16.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Bobnice, část obce Bobnice, okres Nymburk  (eurodrazby.cz)
Jedná se o 1/2 podíl na nepodsklepeném, samostatně stojícím rodinném domě s 1.NP. V domě je jedna bytová jednotka 2+1. V domě se nachází předsíň, obývací pokoj, kuchyň, technická místnost, pokoj, koupelna + WC. Půdorys domu je tvaru obdélníka. Základy jsou kamenné a betonové, svislé konstrukce jsou zděné z cihel a smíšené z cihel a kamene v tl. 45 cm. Stropy nad I.NP jsou dřevěné trámové s rovným palubkovým podhledem. Střecha je sedlová s krytinou z betonových tašek, krov je dřevěný, vázaný, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnější omítky jsou vápenné na severní a západní straně je fasáda zateplena, vnitřní obklady jsou běžné, keramické. Dveře jsou dřevěné sololitové v ocelových zárubních, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Podlahy obytných místností jsou betonové s povrchem z lamel plovoucí podlahy a z keramické dlažby. Splaškové vody jsou svedeny do kanalizační jímky na vlastním pozemku. Elektroinstalace je světelná Al, rozvody vody jsou T+S. V koupelně je vana, umyvadlo a WC je splachovací. Na jižní stranu domu navazuje stavba kolny, která je zděné konstrukce, základy jsou kamenné, střecha je pultová s taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou vápenné, podlahy jsou betonové. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 14.01. 2016 10:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 26.01. 2016 10:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 325 000 Kč
Lokalita: Bobnice, Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Byt 2+1, Tursko, 71,8m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 138/2 vymezenou v budově Tursko, č. p. 138, 139 – byt. dům (LV 276), stojící na pozemku parc. č. St. 162, St. 163 (LV 1141). Včetně podílu na společných částech domu ve výši 694/18714. Zapsáno na LV 953, kat. území a obec Tursko, okres Praha-západ. Zateplený byt. dům v ulici Nová má 3 NP, půdní vestavbu a sklepní a společné prostory v 1. PP; nachází se v dobrém stavebně-technickém stavu. Dům je napojen na IS vyjma plynu; okna a vchodové dveře budovy jsou plastové. Byt. jednotka se nachází v 1. NP a její dispozice je 2+1 s lodžií a sklepem v 1. PP.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 986 666 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO!!! Pozemky v k.ú. Věšín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
ODROČENO Z DŮVODU INSOLVENCE Orná půda, zahrada, trvalý travní porost a ostatní plocha  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO!!! RD s příslušenstvím v obci Věšín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
ODROČENO Z DŮVODU INSOLVENCE!!! Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený rodinný dům o jednom nadzemním podlaží a pravděpodobně jedné místnosti v podkroví, zastavěná plocha na cca 100 m2. Základy domu jsou kamenné, obvodové stěny zděné z pílených i nepálených cihel tl. 45 cm, stropy patrně dřevěné, střešní konstrukce sedlová s dřevěným vázaným krovem a krytinou z pálených tašek, nad přístavbou verandy střecha z pozink.plechu, klempířské konstrukce jsou z pozink.plechu, venkovní omítky břízolitové, okna dřevěná špaletová, vstupní dveře dřevěné. Objekt je zásoben vodou z vlastní studny, je odkanalizován do žumpy a je napojen na veřejnou el síť. Příslušenství: stodola, studna a venkovní úpravy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
166 EX 1437/13-138: Byt č. j. 48/3 v obci Solenice (okres Příbram) / byt  (portaldrazeb.cz)
byt č. j. 48/3 v budově č.p. 48 na pozemku parc. č. St. 57 (LV 424 k. ú. Solenice) a s ním související spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku (budova č.p. 48 na pozemku parc. č.St. 57 a pozemek parc. č. St. 57 zaps. na LV 424 k. ú. Solenice) ve výši 5020/91586, zaps. na LV496 pro k.ú. a obec Solenice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 213 334 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 EX 1437/13-139:Byt č. j. 48/6 v obci Solenice (okres Příbram) / byt  (portaldrazeb.cz)
byt č. j. 48/6 v budově č.p. 48 na pozemku parc. č. St. 57 (LV 424 k. ú. Solenice) a s ním související spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku (budova č.p. 48 na pozemku parc. č.St. 57 a pozemek parc. č. St. 57 zaps. na LV 424 k. ú. Solenice) ve výši 5100/91586, zaps. na LV496 pro k.ú. a obec Solenice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 216 667 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 EX 1437/13-144: Byt č. j. 49/3 v obci Solenice (okres Příbram) / byt  (portaldrazeb.cz)
byt č. j. 49/3 v budově č.p. 49 na pozemku parc. č. St. 58 (LV 422 k. ú. Solenice) a s ním související spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku (budova č.p. 49 na pozemku parc. č.St. 58 a pozemek parc. č. St. 58 zaps. na LV 422 k. ú. Solenice) ve výši 5067/91755, zaps. na LV497 pro k.ú. a obec Solenice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 220 000 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 EX 1437/13-141: Byt č. j. 48/12 v obci Solenice (okres Příbram) / byt  (portaldrazeb.cz)
byt č. j. 48/12 v budově č.p. 48 na pozemku parc. č. St. 57 (LV 424 k. ú. Solenice) a s ním související spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku (budova č.p. 48 napozemku parc. č. St. 57 a pozemek parc. č. St. 57 zaps. na LV 424 k. ú. Solenice) ve výši5081/91586, zaps. na LV 496 pro k.ú. a obec Solenice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 216 667 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 EX 1437/13-142: Byt č. j. 48/17 v obci Solenice (okres Příbram) / byt  (portaldrazeb.cz)
byt č. j. 48/17 v budově č.p. 48 na pozemku parc. č. St. 57 (LV 424 k. ú. Solenice) a s ním související spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku (budova č.p. 48 napozemku parc. č. St. 57 a pozemek parc. č. St. 57 zaps. na LV 424 k. ú. Solenice) ve výši5050/91586, zaps. na LV 496 pro k.ú. a obec Solenice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 215 334 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 29.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
166 EX 1437/13-143: Byt č. j. 48/18 v obci Solenice (okres Příbram) / byt  (portaldrazeb.cz)
byt č. j. 48/18 v budově č.p. 48 na pozemku parc. č. St. 57 (LV 424 k. ú. Solenice) a s ním související spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku (budova č.p. 48 na pozemku parc. č. St. 57 a pozemek parc. č. St. 57 zaps. na LV 424 k. ú. Solenice) ve výši5111/91586, zaps. na LV 496 pro k.ú. a obec Solenice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 327 000 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
http://www.drazby-exekutori.cz/DR005521/166-EX-1437-13-140-Byt-c-j-48-7-v-obci-Solenice-okres-Pribram/ / byt  (portaldrazeb.cz)
byt č. j. 48/7 v budově č.p. 48 na pozemku parc. č. St. 57 (LV 424 k. ú. Solenice) a s ním související spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku (budova č.p. 48 na pozemku parc. č.St. 57 a pozemek parc. č. St. 57 zaps. na LV 424 k. ú. Solenice) ve výši 5088/91586, zaps. na LV496 pro k.ú. a obec Solenice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 216 667 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na rekreační chatě v obci Čistá, okr. Rakovník / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/4 na přízemním, zděném, nepodsklepeném objektu rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé části obce Čistá, v chatové oblasti jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Čistá ev.č. 7, 270 34 Čistá. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Objekt je přístupný po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1081/1 – lesní pozemek a přes pozemek p.č. 1081/36 – lesní pozemek, který je ve vlastnictví podílového vlastníka předmětu ocenění. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 900 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle sdělení účastníka místního šetření, v obci Čistá je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1972. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se dobrou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 17749/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 66 667 Kč
Lokalita: Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Chata v obci Senomaty, část obce Hostokryje, okres Rakovník  (eurodrazby.cz)
Budova je samostatně stojící stavba. Budova má jedno nadzemní podlaží, vnitřní dispozice je tvořena bytem o velikosti 2+1 s příslušenstvím (2 pokoje, kuchyně, koupelna, záchod, chodba) a hospodářským prostorem přístupným samostatně zvenku (z tohoto prostoru je přístupný zemní sklípek). Stavba má svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva, základy jsou zděné z kamene, stropy jsou dřevěné trámové, střešní konstrukce je dřevěná sedlového tvaru s taškovou krytinou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, podlahy jsou betonové, povrchy podlah tvoří keramická dlažba a textilní krytiny, okna jsou převážně dřevěná zdvojená, jedno z oken je plastové s izolačními dvojskly, dveře jsou dřevěné do dřevěných i kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové, na sociálním zařízení a v kuchyni doplněné keramickými obklady, vnější omítka je hladká. Budova má rozvod el. proudu, užitkové vody čerpané ze studny situované v hospodářské části budovy a kanalizace s odkanalizováním do jímky, vytápění budovy je lokální na tuhá paliva, příprava teplé vody je zajištěna v elektrickém zásobníkovém ohřívači (el. bojleru), kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou a kombinovaným sporákem s připojením na propan-butanovou lahev, sociální zařízení je vybaveno vanou, umývadlem a splachovacím záchodem. Příslušenství budovy tvoří zemní sklípek a další venkovní úpravy (přípojka elektro, jímka a oplocení). Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 13.01. 2016 10:00 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 20.01. 2016 14:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 390 000 Kč
Lokalita: Senomaty, Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF

 

Plzeňský kraj
Rodinný dům v obci Nýřany, okr. Plzeň-sever / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Nýřany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachá zí na adrese U trati č.p. 1157, 33023 Nýřany. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 978/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Nýřany, Benešova třída 295, 33023 Nýřany. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynovvedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1990. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2008 byly v vyměněny okna. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 38457/10  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 700 000 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
podíl o velikosti 1/2 bydlení s pozemkem v Plzni / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 bydlení s pozemkem v Plzni. Objekt je přízemní, částečně podsklepený, s podkrovím. V suterénu se nachází prostory ke skladování, garáž, kotelna s dílnou a sprchou, z domovní chodby je přístupná koupelna a WC. Ve střední části domu je vstupní chodba se schodištěm do podkroví a výstupem na zahradu, pokoj a kuchyně, ze které je další vstup na zahradu. V podkroví je kuchyně, 3 pokoje, chodba, WC a sprchový kout. Vytápění je ústřední z kotle na plyn, v přízemí je proveden krb, ohřev vody je v el. bojleru. Objekt je v dobrém stavu. Pozemek je pravidelný, oplocený, terén převážně rovinatý. Pozemek parc. č. 3446 je využíván jako zahrada ve funkčním celku s rodinným domem. Jsou přivedeny veřejné sítě elektřiny, kanalizace, vody a plynu, na pozemku je situována studna. Příslušenství těchto nemovitých věcí tvoří: kolna, přístřešek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 233 300 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 17.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška, čj. 120 EX 6900/09-126  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Rokycany, Plzeňský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
Pozemek (zahrada) v obci Velká Bukovina, okr. Děčín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 82 500 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 156 EX 3584/14-31 k.ú. Jiříkov  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 36 EX 289/2002-329 k.ú. Rumburk  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 137 EX 26433/10-121 k.ú. Knížecí  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 167 EX 22198/12-292 k.ú. Severní  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1 v obci Chomutov / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je byt č. 4495/1 o celkové rozloze cca 49 m2 v budově č.p. 4495, příslušející k části obce Chomutov, na pozemku p.č. 4865/34, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 538/10643, vše zapsané na listu vlastnictví č. 7985 a listu vlastnictví č. 7084, vše v k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Kundratická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4865/260, který je ve spoluvlastnictví Statutárního města Chomutov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 2009 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2012 byla provedena výměna stoupacího vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 67566/14  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 166 667 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl ideální 1/2 rodinném domě v obci Vrbice, část obce Vetlá, okres Litoměřice  (eurodrazby.cz)
Jedná se o podíl ideální 1/2 na řadovém krajním rodinném domě se 2.NP. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné, střecha je sedlová s taškovou krytinou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, okna jsou převážně dřevěná špaletová, fasádní omítky jsou hladké. V příslušenství rodinného domu jsou vedlejší stavby, užívané pravděpodobně k hospodářským účelům. Další stavby v příslušenství (tzv. venkovní úpravy) tvoří přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení apod. Předmětné nemovité věci se nacházejí na západním okraji místní části, přibližně 1,5 km jižně od centra obce, v lokalitě s převažující zástavbou rodinných domů. V lokalitě je rozvod elektrického proudu a vody. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 06.01. 2016 12:00 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 18.01. 2016 13:15 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Lokalita: Vrbice, Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 25.1.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
jiné stavby – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 200 000 Kč
Lokalita: Hříškov, Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: 10954617DV01
Dražební vyhláška 164 Ex 3142/2015 – 108  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 171 Ex 0007/2013 – 179  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 111 EX 3980/11-95  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 110 EX 6166/12-353  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 063 EX 4790/04-171  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 137 EX 5421/11-161  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška (č.j. 067 EX 134581/09-85)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Olomoucký kraj
1/2 rodinného domu Újezd u Uničova, okres Olomouc / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Rodinný dům č. 347 je situován na pozemku p.č. 525/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastální území Újezd u Uničova, obec Újezd, okres Olomouc. Jedná se o samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími s plným podsklepením a bez podkroví. Vstup do objektu z předzahrádky přistavěným vstupem do chodby se schodištěm ocelové konstrukce bez úprav nášlapů, pouze provizorně fošny a zakryto kobercem. V přízemí hala, kuchyně, koupelna, WC a obytné pokoje. V suterénu sklad, prádelna s obložením a vanou podezděnou, sušárna, spíž, kotelna a garáž. Ve II.N.P. vstup, koupelna, chodba, WC, tři pokoje a kuchyň. Po ocelovém schodišti vstup na půdu. Základové konstrukce betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce z škvárobetonových tvárnic, stropy s rovným podhledem, krov dřevěný sedlový s krytinou z hliníkových šablon. Hromosvod proveden. Klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky břízolitové, sokl kabřinec, levý štít při pohledu z ulice není obložen. Vnitřní obklady keramické bělninové běžného provedení. Schodiště ocelové, pouze nosná konstrukce, chybí dokončit nášlapy. Provizorní provedení z fošen a zakryto kobercem. Dveře plné nebo prosklené do ocelových zárubní. Okna dřevěná zdvojená. Podlahy obytných místností dřevotřískové plotny a koberec. V ostatních místnostech keramická dlažba. Vytápění objektu ÚT s kotlem na zemní plyn, radiátory plechové. Elektroinstalace světelná motorová. Rozvod teplé s studené vody. Zdroj teplé vody boiler. Proveden rozvod zemního plynu. Odkanalizování objektu do obecní kanalizace. V kuchyni obložení za kuchyňskou linkou a plynový sporák. Z vybavení vany, umyvadla a WC. Záchody splachovací bez umyvátka. Objekt jinak bez jiného vybavení, kolaudován v roce 1986.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 525 000 Kč
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 19.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1 v obci Šternberk, k.ú. Těšíkov, okres Olomouc / byt  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTÍ  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 450 000 Kč
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/4 pozemků v Lipové / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/4 pozemků v Lipové, okres Přerov. Pozemky se nachází v extravilánu obce. Pozemky parc.č. 443/18, parc.č. 468/119, parc.č.468/163, parc.č. 468/164, parc.č. 510/88 a parc.č. 510/89 mají pravidelný tvar a jsou mírně svažité. Pozemky parc.č. 473/29 a parc.č. 479/250, mají nepravidelný tvar a jsou mírně svažité. Pozemky jsou přístupné přes pozemky cizích vlastníků, nebo přes obecní pozemky.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Chromeč / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům postavený v roce 1988. Dům je v dobrém stavebně technickém stavu, ihned využitelný k bydlení. Dům má jedno podzemní podlaží (garáž), jedno nadzemní podlaží a podkroví. K domu náleží i další stavba s nedokončenými stavebními úpravami a v současném stavu je využitelná pouze jako vedlejší, doplňková stavba.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 800 000 Kč
Lokalita: Šumperk, Olomoucký kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Zlínský kraj
Rodinný dům v obci Valašské Klobouky, okr. Zlín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka nachází se v zastavěné, okrajové části města Valašské Klobouky, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Předmět ocenění se nachází na adrese: Kramolišova 127, 766 01 Valašské Klobouky. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4386 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, 76601 Valašské Klobouky. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka, přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2006 byla provedena modernizace vnitřního vybavení v I. nadzemním podlaží. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Více nawww.exekuce.cz 103 Ex 20596/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 610 000 Kč
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – Lesní pozemky (Pozlovice), Zlínský kraj / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Lesní pozemky parc.č. 494/24 o výměře 1 902m2, parc.č. 669/22 o výměře 3 196m2, parc.č. 2041/15 o výměře 829m2, parc.č. 2041/16 o výměře 456m2 a parc.č. 2041/17 o výměře 3 327m2 v k.ú. Pozlovice v obci Pozlovice. Jedná se o pozemky, které se nachází v nezastavěné části obce, tvoří část lesního porostu, lesní porost byl násilně vykácen, pozemky jsou neudržované, zarůstají křovím a náletovými porosty, jsou na různých místech katastru, netvoří jeden ucelený celek. Pozemky jsou určeny k plnění funkce lesa  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 61 334 Kč
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: 1.1.2030
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 190 000 Kč
Lokalita: Zborovice, Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Byt Všetuly / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt je typu 3 + 1, obsahuje tři pokoje, kuchyň s jídelním koutem, koupelnu, samostatné WC, spíž a komoru. K bytové jednotce náleží sklepní kóje v 1. PP. domu. Byt má balkon přístupný z jednoho s pokojů. V domě není výtah, schodiště vnitřní z prefabrikovaných betonových dílců. Střecha plochá s mírným spádem a vnitřním svodem dešťových vod, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasáda byla dodatečně zateplena při revitalizaci, vnitřní omítky vápenno cementové, okna plastová, dveře dřevěné plné i prosklené, v pokojích tvoří nášlapnou vrstvu podlah laminátové vlysy, v kuchyni a koupelně keramická dlažba. V bytě najdeme zděné bytové jádro a nové zařizovací předměty. Sociální zázemí je řešeno jako koupelna s vanou a umyvadlem a samostatné WC. Kuchyňská linka renovovaná, přistavěná ke stěně sociálního jádra, sporák plynový. Vytápění dálkové, el. instalace jen 220 V. Objekt je napojen na plyn, je zde přípojka vody a kanalizace, el. energie.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 466 667 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 8.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na zahradě v k.ú. Roštín, okr. Kroměříž / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 547 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 186/18 – zahrada, vše v k.ú. Roštín, obec Roštín, okres Kroměříž, které jsou situovány v okrajové, rekreační části obce Roštín. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2830/1 – ostatní plocha a pozemku p.č. 2830/2 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Roštín, č. p. 450, 76803 Roštín a dále přes pozemek p.č. 3283 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (právně není zajištěn přístup). Dle sdělení povinné v obci Roštín je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Roštín jsou pozemky zahrnuty jako „plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady“. Informace získány z www stránek obce s rozšířenou působností. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 18183/15  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 16 667 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
2. dražební jednání – 2 ks pozemků, Loukov u Bystřice pod Hostýnem / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 1692 – zahrada a p.č. 1693 – orná půda, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 223, pro k.ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem, obec Loukov, okres Kroměříž. Pozemky p.č. 1692 – zahrada a p.č. 1693 – orná půda se nachází ve východní, částečně zastavěné části obce Loukov. Pozemky p.č. 1692 – zahrada a p.č. 1693 – orná půda jsou situovány v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci. Na částech pozemků p.č. 1692 – zahrada a p.č. 1693 – orná půda se nachází dřeviny plevelného a náletového charakteru. Dle sdělení starosty obce a informací ČSÚ je v obci Loukov možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Loukov jsou tyto pozemky zahrnuty v níže uvedených plochách: · pozemek p.č. 1692 – zahrada je zahrnut v plochách – částečně „B1 – plocha pro bydlení individuální“, částečně „RZ – zahrady – plochy individuální rekreace“ a částečně „K – plocha krajinné zeleně“. · pozemek p.č. 1693 – orná půda je zahrnut v plochách – částečně „B1 – plocha pro bydlení individuální“, částečně „RZ – zahrady – plochy individuální rekreace“ a částečně „K – plocha krajinné zeleně“.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 145 000 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 1.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Přihlašte se k odběru nových dražeb.
Když bude nová dražba nemovitosti - dáme Vám vědět.

Sdílejte nás

Jaroslav Karas