Dražby nemovitostí 17.12.2015

Dražby nemovitostí 17.12.2015

Hlavní město Praha
NEKONÁ SE – ODROČENO !!! Dražba bytu v Praze, Praha-Strašnice, 132 EX 31003/09 / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 266 670 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl o velikosti 1/8 na bytu včetně podílu na pozemku v k.ú. Řepy / byt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je: – spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na nemovitých věcech: bytová jednotka č. 1319/74 (byt), v budově bytového domu č.p. 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322 a 1323 (LV 1299) v části obce Řepy, stojícího na pozemku parc.č. 1293/762, 1293/727, 1293/728, 1293/729, 1293/730, 1293/732 a 1293/735, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 37/4253 na společných částech domu č.p. 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322 a 1323, byt zapsán na listu vlastnictví 2685 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Řepy, podíl zapsán na listu vlastnictví 1299 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Řepy – a spoluvlastnický podíl ve výši 37/34024 na nemovitých věcech: pozemcích: parc.č. 1293/726 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 213 m2, parc.č. 1293/727 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 210 m2, parc.č. 1293/728 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 213 m2, parc.č. 1293/729 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 303 m2, parc.č. 1293/730 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 214 m2, parc.č. 1293/732 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 210 m2 a parc.č. 1293/735 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 213 m2, na nichž stojí budova bytového domu č.p. 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322 a 1323 (LV 1299) v části obce Řepy, podíl zapsán na listu vlastnictví 5667 pro okres Hlavní město Praha, obec Praha a katastrální území Řepy. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 197 234 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 12.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO !!! Vícebytový dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Smíchov, obec Hlavní město Praha / bytový dům  (portaldrazeb.cz)
Dne 17.12.2015 v 13:00 hod., se v Atriu – výstavní a koncertní síni, Čajkovského 12, Praha 3, koná dražba č.j. 021Ex 822/05-211, kterou vyhlašuje, soudní exekutor JUDr. Ivan Erben, na adrese U Okrouhlíku 1820/3, Praha 5 – Smíchov, 150 00, těchto nemovitostí: vícebytový dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Výše jistoty (částky nutné složit před dražbou – bude v případě nevydražení vrácena) je stanovena ve výši 4.000.000,- Kč, znalecký posudek je ve výši 15.164.000,-Kč. Pro další informace kontaktujte Exekutorský úřad, Mgr. Petra Pravdová, tel. 222 313 203, e-mail pravdova@exekutor-praha8.cz, více na e-drazby.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 10 109 300 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – Byt Praha – Michle / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 120 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – Dílna nebo provozovna v obci Praha – Michle / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 340 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
INSOLVENCE – Byt 3+1, Krč, 63,2m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 1153/11 vymezenou v budově Krč, č. p. 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158 – byt. dům (LV 2057). Včetně podílu na společných částech byt. domu a nebytových prostorách (LV 2533) ve výši 624/104242. Byt. jednotka zapsána na LV 3873, kat. území Krč, obec a okres Praha 4. Panelový byt. dům je součástí sídlištní zástavby, jednotlivé vchody mají společné technologické podlaží, kde se nacházejí veškeré IS. V 1. PP byly zřízeny společné části budovy, které slouží k občanské vybavenosti nájemníků – kočárkárny, sušárny a skladové prostory. Počátkem 90. let 20. století došlo ke změně užívání těchto prostor na sklady nářadí, elektrotechnických součástek, archivu atd. Byt. dům je zateplený, byla vyměněna okna za plastová a zaskleny lodžie. Byt. jednotka se nachází v budově č. p. 1153/32 ve 3. NP a její dispozice je 3+1. Součástí bytu je lodžie, příslušenství tvoří komora mimo byt.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 533 330 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 11.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

Dražby nemovitostí 17.12.2015

Jihočeský kraj
pozemky v obci Srubec, okres České Budějovice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
odkaz na dražební portál + Elektronický portál dražeb na adrese: https://drazby.exekutornovozamsky.cz/  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 13 843 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Horní Planá / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky a stavbu: – parc. č. 603/14 – zahrada o výměře 592 m2; – parc. č. 603/16 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m2, jehož součástí je stavba Horní Planá, č. p. 89 – bydlení. Zapsáno na LV 558, kat. území a obec Horní Planá, okres Český Krumlov. Rodinný dům má 2 NP a podkroví, v současné době je neobydlený, jeho stavebně-technický stav je průměrný. Z IS je nemovitost napojena na přípojku elektřiny, příslušenství tvoří venkovní úpravy a oplocení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 575 000 Kč
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 14.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Lásenice, část obce Lásenice, okres Jindřichův Hradec  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený rodinný dům s 1.NP. Dům je obdélníkového půdorysu s menší přístavbou zádveří u části jižní fasády. V objektu je jedna bytová jednotka velikosti 4+1. V domě se nachází 1.NP – zádveří, kuchyně, 2x dětský pokoj, ložnice, obývací pokoj, kotelna, koupelna se záchodem. Základy tvoří základové pasy kamenné, nosná konstrukce je zděná ze smíšeného zdiva, vnější omítky jsou štukové a břízolitové, vnitřní omítky jsou štukové, vnitřní obklady jsou keramické běžné, stropy jsou dřevěné s rovným podhledem, střecha je sedlová s taškovou krytinou, oplechování je z pozinkovaného plechu. Podlahy tvoří keramické dlažby, PVC, cementový potěr a prkna, okna jsou dřevěná špaletová, dveře jsou hladké. El. instalace je 220 V/380 V, vytápění je etážové s kotlem na pevná paliva, rozvod vody je studené i teplé,zdrojem teplé vody je el. bojler. Vnitřní vybavení tvoří koupelna s vanou, umyvadlem a záchod splachovací. Kuchyňské vybavení tvoří linka s dřezem a se sporákem. Objekt hospodářského příslušenství navazuje na západní štít objektu RD. Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Objekt byl užíván v části výměry ke skladování, část slouží jako domácí dílna či jako garáž. Základy tvoří betonové či kamenné pasy, nosná konstrukce je zděná z cihelného a kamenného zdiva, stropy jsou dřevěné, střechu tvoří dřevěný vázaný krov, střešní krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu na části objektu, vnější omítky jsou vápenné, vnitřní omítky jsou vápenné. Okna jsou dřevěná, luxfery, podlahy jsou betonové. Vnitřní rozvody jsou elektro. Venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení a studna, které tvoří příslušenství rodinného domu. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 18.01. 2016 09:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 25.01. 2016 09:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 430 000 Kč
Lokalita: Lásenice, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Byt 3+1 v obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec  (eurodrazby.cz)
Jedná se o bytovou jednotku 3+1 ve 2.NP (1.patro). Má předsíň, chodbu, 3x pokoj, kuchyň, koupelnu a WC v instalačním prefabrikovaném jádře. Z obývacího pokoje je vstup na balkon. Mimo byt je k dispozici k užívání jedna sklepní kóje. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, podlahy jsou plovoucí a dlažba, okna jsou plastová zdvojená, dveře jsou 1x hladké. El. instalace je světelná 220 V, vytápění je centrální dálkové topení, rozvod vody jsou teplé i studené, zdroj teplé vody je z centrálního zdroje. Vnitřní zařízení tvoří koupelna s umyvadlem a vanou, splachovací záchod. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka s dřezem, sporákem a digestoří. Budova, ve které se nachází byt, má obdélníkový půdorys, je nepodsklepená, s pěti nadzemními podlažími (1. nadzemní podlaží je technické se dvěma byty a ve 2. až 5. nadzemním podlaží jsou bytové jednotky) a s plochou střechou. Stavba má jeden hlavní vchod a klasickou dispozici panelového bytového domu s centrálním schodištěm ve středu dispozice s výtahem, technickým zázemím v 1.nadzemním podlaží a se čtyřmi byty na každém běžném nadzemním podlaží. Celkem je v objektu 18 bytových jednotek. V technickém podlaží jsou sušárna, kolárna, chodba a sklepy a dva byty. Obytný dům je typový panelový, izolace je provedena svislá i vodorovná, střecha je rovná a krytina je živičná svařovaná vícevrstvá, oplechování je z pozinkovaného plechu, stropy tvoří panelový systém, vnější povrchy obvodových stěn tvoří silikátová fasáda probarvená, vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Podlahy tvoří keramická dlažba, teraco, cementový potěr, schodiště je prefa s povrchem z terac, okna jsou plastová zdvojená, dveře jsou plastové plné i prosklené. Bleskosvod je instalován. Dům je napojen bezprostředně na všechny inženýrské sítě. El. instalace je světelná 220 V, vytápění je centrální dálkové topení, rozvod vody je teplé i studené. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 18.01. 2016 11:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 25.01. 2016 11:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 570 000 Kč
Lokalita: České Velenice, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 280 000 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 3.2.2016
Byt 1+kk v obci Písek, okres Písek  (eurodrazby.cz)
Jedná se o bytovou jednotku 1+kk ve 2.NP bytového domu. Předmětný byt vel. 1+kk leží ve 2. nadzemním podlaží (1.patro) u jižní fasády. Má předsíň, pokoj s kuchyňským koutem, koupelnu a WC v prefabrikovaném instalačním jádře. Mimo byt je k dispozici k užívání jedna sklepní kóje. Vnitřní omítky jsou vápenné jednovrstvé štukové, podlaha je plovoucí a PVC, okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou hladké. El. instalace je světelná 220 V, vytápění je centrální dálkové topení, rozvod vody je teplé i studené, zdroj teplé vody je z centrálního zdroje. Vnitřní zařízení tvoří koupelna s umyvadlem a vaničkou, splachovací záchod. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka s dřezem, sporákem. Bytový dům má nepravidelný půdorys, je nepodsklepený, má 9.NP (1. nadzemní podlaží je technické a ve 2. až 9. nadzemním podlaží jsou bytové jednotky). Stavba má jeden hlavní vchod a klasickou dispozici panelového bytového domu s centrálním schodištěm ve středu dispozice s výtahem, technickým zázemím v 1.nadzemním podlaží a se sedmi byty na každém běžném nadzemním podlaží. Celkem je v objektu 56 bytových jednotek. V technickém podlaží jsou kočárkárna, kolárna, chodba a sklepy. Obytný dům je typový panelový, střecha je rovná, krytina je živičná svařovaná vícevrstvá, izolace je provedena svislá i vodorovná, stropy tvoří panelový systém, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnější povrchy obvodových stěn tvoří obklady a nátěry, vnitřní omítky jsou jednovrstvé štukové. Podlahy tvoří keramická dlažba, cementový potěr, schodiště je prefa s povrchem z teraca, okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou plastové prosklené a hladké. Dům je napojen bezprostředně na všechny inženýrské sítě kromě zemního plynu. Bleskosvod je instalován. S Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 12.01. 2016 09:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 26.01. 2016 09:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 280 000 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 3.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
1/8 rodinného domu v obci Želeč, k.ú. Želeč u Tábora, okres Tábor / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 1+1 v obci Tábor, okres Tábor  (eurodrazby.cz)
Jedná se o bytovou jednotku 1+1 v 5.NP (4.patro) bytového domu u jihovýchodní fasády. Má předsíň, pokoj, kuchyň, předsíň, koupelnu a WC ve zděném instalačním jádře. Z obývacího pokoje je vstup na balkon. Mimo byt je k dispozici k užívání jedna sklepní kóje. Vnitřní úprava stěn je vápenná omítka štuková, podlaha je plovoucí a dlažba, okna jsou plastová zdvojená, dveře jsou 1x hladké. El. instalace je světelná 220 V, vytápění je centrální dálkové topení, rozvod vody je teplé i studené, rozvod plynu je proveden, zdroj teplé vody je centrální. Vnitřní vybavení tvoří koupelna s umyvadlem a sprchou, splachovací záchod. Bytový dům má obdélníkový půdorys, je nepodsklepený, s pěti nadzemními podlažími (1. nadzemní podlaží je technické s jedním bytem a ve 2. až 5. nadzemním podlaží jsou bytové jednotky). Stavba má dva hlavní vchody a klasickou dispozici panelového bytového domu s centrálním schodištěm ve středu dispozice, technickým zázemím v 1. nadzemním podlaží a se třemi byty na každém běžném nadzemním podlaží v každém vchodě. V technickém podlaží jsou sušárna, kočárkárna, kolárna, chodba a sklepy a jeden byt. Obytný dům je typový panelový, střecha je rovná a krytina je živičná svařovaná vícevrstvá, izolace je provedena svislá i vodorovná, oplechování je z pozinkovaného plechu, vnější povrchy obvodových stěn tvoří zateplovací systém, vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Podlaha je keramická dlažba, teraco, cementový potěr, schodiště je prefa s povrchem z teraca, okna jsou plastová zdvojená, dveře jsou plastové plné i prosklené. Dům je napojen bezprostředně na všechny inženýrské sítě vč. zemního plynu. Bleskosvod je instalován. Zateplení fasády a oprava střechy s výměnou stoupaček a oken byly provedeny v roce 2014. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 11.01. 2016 12:00 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 19.01. 2016 09:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 660 000 Kč
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: 3.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Rodinný dům v obci Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  (eurodrazby.cz)
Jedná se o krajní řadový, nepodsklepený rodinný dům se 2.NP. Rodinný dům je obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. V objektu je jedna bytová jednotka velikosti 5+1: v 1.NP – garáž, zádveří, předsíň, pokoj, kotelna, umývárna, pokoj se schodištěm, v2.NP – chodba, 3x pokoj, koupelna, kuchyně. Základy tvoří základové pasy betonové s izolací proti zemní vlhkosti, dům je montovaný na bázi dřevní hmoty typu OKAL, stropy jsou dřevěné s rovným podhledem, střecha je sedlová s taškovou krytinou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, vnější povrchy obvodových stěn tvoří nátěry a stěrky, vnitřní úpravy stěn tvoří tapety a nátěry, vnitřní obklady jsou keramické běžné. Podlahy jsou jekor, cementový potěr, plovoucí, keramické dlažby, schodiště je dřevěné, okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou hladké. El. instalace je světelná 220 V, bleskosvod je instalován, vytápění je etážové s kotlem na pevná paliva, rozvod vody jsou studené i teplé, rozvod plynu není proveden, zdrojem teplé vody je eI. bojler. Vnitřní zařízení tvoří koupelna s vanou, umyvadlem, 2x záchod splachovací. Kuchyňské vybavení tvoří linka s dřezem a se sporákem. Venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení a venkovní schody, které tvoří příslušenství rodinného domu. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 11.01. 2016 09:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 19.01. 2016 12:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 810 000 Kč
Lokalita: Veselí nad Lužnicí, Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF

 

Karlovarský kraj
NEKONÁ SE – ZAPLACENO !!! Dražba 1/2 RD v Hazlově, Cheb, 132 EX 25615/09 / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 416 667 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 099EX579/07-113 (Z9107/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 124EX14445/11-255 (Z9088/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Otročín, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška, č. j. 147 EX 6018/14-61  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení č. j. 26 E 78/2012-337, o odročení dražebního jednání č. j. 26 E 78/2012-299  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/20 rekreační chaty Těšovice, okr. Sokolov / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Bytová jednotka Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov / byt  (portaldrazeb.cz)
Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 2+1, nacházející se ve 3.nadzemním podlaží vyzdívaného objektu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Má valbovou střechu, krytina je z tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, se zateplenými štíty, okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Kuchyň je s linkou a sporákem. WC je splachovací, vytápění je ústřední. Výtah v domě není. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Parkování u domu je omezené.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 280 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Liberecký kraj
OPAKOVANÁ DRAŽBA – Pozemek Holany, LV 491, okr. Česká Lípa / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, podíl 1/10, vč. pozemků a příslušenství, k.ú. Stará Lípa, obec a okres Česká Lípa / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o spoluvlastnický podíl na rodinném domě v ulici Liberecká v České Lípě. Objekt je nepodsklepen, patrový s půdním prostorem. Půdorys je obdélníkový s přístavbou. Stavba rodinného domu je tradiční, realizována klasickými zdícími postupy a užity jsou standardní materiály. Objekt je vystavěn na standardních základech. Střecha je sedlová, krov dřevěný. Krytina je z eternitových šablon. Klempířské konstrukce jsou provedeny ve standardní úpravě z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, dvojité zasklení. Dveře jsou dřevěné. Povrchové úpravy podlah sestávají z keramiky, povlakových krytin a dřevěných parket. V hygienické místnosti a u kuchyňské linky je keramický obklad. Vytápění je centrální na tuhá paliva. Ohřev TUV je elektrickým průtokovým výměníkem. Vnitřní dispoziční řešení je charakteru 5+1: – 1. NP: pokoj, kuchyňka, prádelna, kotelna, – 2. NP: 4 pokoje, kuchyň, chodba, záchod, koupelna, záchod, balkón. Technický stav objektu je zanedbaný, odpovídá použitému konstrukčnímu systému, době a účelu užití. Pokoj v 1. NP je v rekonstrukci. Rodinný dům je napojen na rozvod elektra, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Oplocení je v přední části tvořeno dřevěným plotem se zděnými sloupy a podezdívkou s kovovými vraty a z části pletivový plot na kovových sloupcích s podezdívkou. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 55 000 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek v katastrálním území Jablonec nad Nisou / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: 14.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/6 stavebního pozemku č.parc. St. 129/1 – zastavěná plocha a nádvoří v KÚ Žleby / stavební pozemek (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 133 400 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Frýdlant, podíl 1/4 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Předmět dražby se nachází na adrese Údolí č.e. 17, 464 01 Frýdlant. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a nachází se v okrajové části města Frýdlant, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dle informací je ve městě Frýdlant možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel zřejmě jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Užitná plocha objektu je 192,31 m2, plocha pozemků je 3 674 m2.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 177 000 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 000 Kč
Lokalita: Vysočina, Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: 10954602DV01
Dražba bytu 2+1 Třemošnice, okres Chrudim / byt  (portaldrazeb.cz)
Poloha a vnější vlivy Dražené nemovité věci se nacházejí v okrese Chrudim, na okraji města Třemošnice, při vedlejší ulici Družstevní, která je kolmá na ulici 1. Máje a je souběžná s ulicemi Lichnická a Brigádnická. Absolutní centrum města je vzdáleno cca 700 metrů. Okresní město Chrudim je vzdáleno cca 23,5 km jízdy autem. Jedná se tradiční městskou lokalitu bydlení, v nejbližším okolí převažuje původní zástavba panelových bytových domů. Z inženýrských sítí jsou v místě k dispozici elektřina, vodovod, kanalizace a plyn. Bytový dům je na všechny uvedené inženýrské sítě napojen. Bytová jednotka č. 312/12 Bytová jednotka se nachází ve 4. NP panelového bytového domu č.p. 312 a 313. Dům byl postaven cca v roce 1976 a má 6 nadzemních podlaží a 1podzemní podlaží, ve kterém se nachází sklepní kóje a technické zázemí. Na každém patře se nachází 3 byty. Byt je orientován na sever směrem do ulice Družstevní (kuchyň, obývací pokoj, lodžie) a na jih do zeleně (ložnice). Byt má průměrnou dispozici 2+1 a skládá se z kuchyně, dvou pokojů, předsíně, komory, koupelny, WC a lodžie.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 406 667 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 1.1.2030
Dražební vyhláška: PDF
RD Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 440 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
OPAKOVANÁ DRAŽBA – Pozemek Lanškroun, LV 4429, okr. Ústí nad Orlicí / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 103EX34018-12-119  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihomoravský kraj
Pozemek Modřice, okres Brno – venkov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek p.č. 1336/2, o výměře 1145 m2, v k.u. Modřice, obec Modřice, okres Brno-venkov, vedený v LV jako zahrada. Pozemek je v lokalitě zahrádkářské kolonie (pozemky využity jako zahrady a sady, dále navazující zemědělské využití). Z východní strany je ohraničen hlavní komunikací procházející souběžně s rychlostní komunikací ve směru Brno – Pohořelice, lokalita těchto pozemků s využitím jako zahrady je pak z J strany ohraničena komunikací vedoucí z Modřic do sousedních Želešic, kde pak navazuje na novou průmyslovou zónu při obci Modřice. Pozemek je tedy situován při hlavním dopravním tahu při ulici Brněnská. Přes tyto komunikace je pak okolní zástavba tvořena převážně provozními objekty a rodinnými domy. V lokatitě navazujících pozemků zahrad jsou pak ojedinělé na pozemcích vybudovány rekreační a zahrádkářské chaty. Přístup k pozemku je možný pouze po komunikaci s nezpevněným povrchem – polní cestou (pozemek p.č. 2258 ve vlastniství ČR), vedenou před pozemky souběžnou s komunikací Brněnská (z této však není přímý sjezd na tuto polní cestu – možnost sjetí na pozemek p.č. 2258 cca ve vzdálenosti 700 m od oceňovaného pozemku u sjezdu z hlavní komunikace – odbočka do zahrádkářské kolonie.) Pozemek je rovinný, obdélníkového půdorysu. Pozemek není oplocen. Na pozemku nebyly vizuálně zjištěny žádné inženýrské sítě a přípojky. Pozemek není trvale udržován, na pozemku jsou náletové rostliny a starší neošetřené ovocné stromy z původní výsadby (převážně meruňky). Dle aktuálního územního plánu obce je předmětný pozemek v této oblasti zahnut do plochy individuální reakce s využitím jako zahrada. Jiný způsob využití pozemku není v aktuálním územním plánu obce uvažováno. Mimo jiné se pozemek nalézá v ochranném pásmu komunikace a dle územního plánu obce je v trase pozemku zakresleno vedení hlavního vodovodního řádu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 160 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/3 pozemků v obci Sobotovice, okres Brno-venkov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/3 pozemků v obci Sobotovice, okres Brno-venkov. Pozemky se nacházejí jihovýchodně od okraje obce Sobotovice. Jedná se o sousedící pozemky obdélníkových tvarů. Na travnatých pozemcích se nacházejí listnaté keřové porosty. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné příjezdové cestě.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 34 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 16.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/3 pozemku v obci Sobotovice, okres Brno-venkov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/3 pozemku v obci Sobotovice, okres Brno-venkov. Pozemek se nachází jihovýchodně od okraje obce Sobotovice. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné přístupové cestě.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 22 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 16.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Ledce u Židlochovic / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je pozemek p.č. 159 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 29 – rod. dům, pozemek p.č. 160 – zahrada, p.č. 176/2 – ostatní plocha, p.č. 218 – ostatní plocha, p.č. 221/9 – orná půda, p.č. 224/16 – ostatní plocha a p.č. 226/2 – ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 129, pro k.ú. Ledce u Židlochovic, obec Ledce, okres Brno-venkov. Stavba č.p. 29 – rod. dům, včetně pozemků p.č. 159 a p.č. 160 – jedná se o zřejmě nepodsklepený, zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je cca 60 let. Vytápění rodinného domu je ústřední pomocí plynového kotle. Cca před dvaceti lety byla provedena přístavba II. nadzemního podlaží a byla položena střešní krytina. V průběhu životnosti byla částečně osazena plastová zdvojená okna a byly částečně provedeny fasádní omítky. Dále v průběhu životnosti rodinný dům zřejmě procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Součástí předmětných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí a stavebně-technické vybavení stavby. Rodinný dům je napojen na elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Příslušenství tvoří vedlejší stavby a venkovní úpravy – za rodinným domem, při jeho pravé, horní hranici (pohled z hlavní přístupové komunikace) je situována přízemní, zděná stavba „kůlny I“ s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na stavbu „kůlny I“, při její horní hranici (pohled z hlavní přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná stavba „kůlny II“ s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na pozemku p.č. 160 – zahrada, při jeho spodní hranici (pohled z hlavní přístupové komunikace) je situována přízemní, zděná stavba „kůlny III“, s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na pozemku p.č. 160 – zahrada, při jeho pravé, horní hranici (pohled z hlavní přístupové komunikace) je situována přízemní, tvárnicová garáž s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým plechem. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení – ocelové pletivo v ocelových sloupcích, ocelová vrátka s výplní ocelového pletiva, přístupový dlážděný chodník, dlážděné a zpevněné plochy). Pozemky p.č. 176/2, p.č. 218, p.č. 221/9, p.č. 224/16 a p.č. 226/2- pozemky se nachází v severo-západní, částečně zastavěné části obce Ledce, v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci. Pozemky p.č. 218 – ostatní plocha a p.č. 221/9 – orná půda jsou zemědělsky obhospodařovány. Na částech pozemků p.č. 176/2 – ostatní plocha p.č. 226/2 – ostatní plocha se nachází dřeviny plevelného a náletového charakteru. Na pozemku p.č. 224/16 – ostatní plocha je situována nezpevněná komunikace.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 070 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 29.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Oslavany, část obce Oslavany, okres Brno-venkov  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP. Předmětná nemovitost obsahuje bytovou jednotku o velikosti 2+1 s koupelnou, WC, chodbou. V levém dvorním křídle domu se nachází koupelna s WC, v pravém se nachází obytná místnost. Půdorys domu je ve tvaru „U”. Obvodové stěny v původní části domu jsou ze smíšeného zdiva tl. 60 cm, u dvorních křídel jsou zděné, stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem, střecha je sedlová a pultová, krytina je tašková. Okna jsou plastová, dveře jsou náplňové a dřevěné, vstupní jsou plastové, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda je vápenná. Podlahy jsou betonové a keram. dlažba, schodiště do 1.PP je betonové. Vytápění je elektrickými přímotopy, ohřev vody je v el. bojleru. Zařizovací předměty jsou průměrného standardu, v koupelně je sprchový kout. Příslušenství tvoří venkovní úpravy – přípojky na inženýrské sítě, zpevněná plocha a dvůr. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 05.01. 2016 09:00 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 19.01. 2016 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 900 000 Kč
Lokalita: Oslavany, Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Pozemek o velikosti 1205 m2, Charvátská Nová Ves, podíl 1/2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 571/3 – orná půda o výměře 1205 m2. Zapsáno na LV 1663, kat. území Charvátská Nová Ves, obec a okres Břeclav. Pozemek se nachází na jihozápadním okraji obytné zástavby městské části obce Břeclav – Charvátská Nová Ves, v lokalitě „Tři čtvrtě“. Pozemek je obdélníkového tvaru s orientací JZ – SV a je začleněn do společného honu v užívání zemědělskou organizací k zemědělským účelům jako orná půda; je rovinný, zatravněný, v současnosti neobdělávaný, s náletovými dřevinami. Přístup na pozemek je pouze po nezpevněných plochách okolních soukromých pozemků. Dle platného územního plánu města Břeclav je lokalita určena k budoucí zástavbě, jako plocha pro rodinné domky nízkopodlažní městského charakteru – individuální bydlení v rodinných domech, popř. nájemních vilách obklopené soukromou zelení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 48 000 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 009 EX 1495/06-367 (Z-7584/2015-704)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
RD v obci Násedlovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Posuzovaný objekt bydlení č.p. 174 je řadovým domem v obci Násedlovice. Okolní zástavbu tvoří objekty bydlení. Předpokládané stáří stavby do 80 let. Jedná se o jednopodlažní objekt bydlení, nepodsklepený, se sedlovou střechou, podkroví nevyužívané. U hlavní stavby není žádná vedlejší stavba. Hlavní stavba je prodloužena částečně do dvora, mezi přístavkem a vedlejší nemovitostí je minimální odstup. Dům je umístěn západní stranou k místní asfaltové komunikaci za domem nma východní straně je malý uzavřený dvorek.energie a kanalizace. Oceňovaný objekt obsahuje jednu bytovou jednotku typu 2 + 1 se zázemím. Příslušenství stavby tvoří venkovní úpravy – přípojka vody, kanalizace, elektrické energie a zpevněné plochy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 125 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/7 – byty v obci Čejč / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou nemovitosti povinného, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 na nemovitostech v bytovém domě čp. 359 na pozemku parcelní 86/12 o dvou bytových jednotkách č. 359/1 a 359/2 v něm umístěných včetně podílu na pozemcích parcelní číslo 86/4 a 86/12 v katastrálním území Čejč, obci Čejč, okres Hodonín. Objekt obsahuje bytovou jednotku typu 5+1 se zázemím a vestavěnou garáží v 1. NP. stavby, kotelku, uhelnu a sklep najdeme v 1. PP. domu v obci Čejč okres Hodonín.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 82 667 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům Kostelec u Kyjova, okres Hodonín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o volně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím, postavený v roce 2004. V domě je jedna bytová jednotka velikosti 5+1. Konstrukční systém je zděný z pálených bloků Porotherm tl. 38 cm, stropy jsou keramické Hurdis, střecha sedlová s valbami, krytina z betonových tašek, klempířské konstrukce z mědi, fasáda zateplená kontaktním systémem, okna plastová, dveře z masivu, schodiště ŽB s dřevěným obložením, podlahy plovoucí laminátoví, ostatní z keramických dlaždic, vytápění ústřední s plynovým kotlem na PB z vlastního zásobníku. TUV z el. bojleru. V kuchyni linka, sklokeramická deska, el. trouba, digestoř, myčka, v koupelně 1.NP je sprchový kout, umyvadlo a WC, v koupelně v podkroví je rohová vana a dvojumyvadlo, WC je samostatně. Dům je velice dobře udržován. Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady. Příslušenstvím domu je venkovní bazén zapuštěný (3×6 m)  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 190 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 21.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 3953 m2, Sobůlky, podíl 1/6 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemcích ve zjednodušené evidenci: – parc. č. 394/1 o výměře 1284 m2; – parc. č. 2103 o výměře 2669 m2. Zapsáno na LV 513, kat. území a obec Sobůlky, okres Hodonín. Příslušenství nemovitých věcí tvoří porosty.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 334 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/4 pozemků v obci Želetice, k.ú. Želetice u Kyjova, okres Hodonín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 16 933 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 4.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení o elektronické dražbě č.j. 077 EX 5376/09-107  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška čj 177 EX 24511/31-566 k.ú. Násedlovice  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
1/20 pozemků v obci Podbřežice, okres Vyškov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 7 667 Kč
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 18.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
OPAKOVANÁ DRAŽBA – id. 1/3 stavby v Lančově na LV 381, okr. Znojmo / rekreační objekt (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 33 500 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Lokalita: Čaková, Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Rodinný dům č.p. 302 v obci Nošovice nacházejícího se na pozemku jiného subjektu / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům č.p. 302, situovaný na severním okraji zastavěného území obce Nošovice, v části zvané Malé Nošovice, cca 200 m severně od rychlostní komunikace R48 vedoucí z Frýdku-Místku na Český Těšín. Za touto komunikací se rozprostírá průmyslová zóna Hyundai. Rodinný dům se nachází na parc. č. st. 548, jež je ovšem ve vlastnictví jiného subjektu, LV 532. Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání). Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 166 670 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 3.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 200 Kč
Lokalita: Orlová, Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: 10954600DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Lokalita: Orlová, Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: 10954601DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Lokalita: Orlová, Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: 10954596DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 300 Kč
Lokalita: Orlová, Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: 10954598DV01
3/4 rodinného domu Odry, okres Nový Jičín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se dle skutečného stavu o RD dvoubytový 2x 2+1, podsklepený / 1.PP / se dvěma nadzemními podlažími / 1.NP, 2.NP / pod mansardovou střechou. V podlaží 1.PP je garáž, prádelna, kotelna, sklad, v podlaží 1.NP je byt 2+1 s příslušenstvím, v podlaží 2.NPje bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím. Základy – základové pasy. Zdivo – zděné tl.45 cm. Stropy – s rovným podhledem. Střecha – mansardový krov. Krytina – osink. šablony. Klempířské kce – žlaby, oplechování, svody a parapety – Cu. Vnitřní omítky – vápenné. Fasádní omítky vápenné. Vnější obklady – kamenné. Vnitřní obklady – keramické. Schody –betonové. Dveře náplňové. Okna – plastová. Podlahy obyt.míst. – vlýsky, PVC. Podlahy ostatních místností – dlažby. Vytápění – ÚT plynové. El.instalace – světelná i motorová. Bleskosvod – ano. Rozvod vody – studená i teplá. Zdroj teplé vody – el. bojler. Instalace plynu – ne. Kanalizace – odkanalizování kuchyně, WC, soc.zařízení. Vybavení kuchyně – plyn. sporák. Vnitřní vybavení – umývadlo, vana. Záchod – standardní. Ostatní – ne.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 910 000 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící, řadový, nepodsklepený rodinný dům s 1 NP a půdním prostorem. Rodinný dům je zděné konstrukce se sedlovou střechou. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 3 + 1. V části druhé stavby se nachází garáž. Základy tvoří beton proložený kamenem, nosná konstrukce je zděná tl. převážně 45 cm, krov je dřevěný sedlový, střešní krytina je z pálené tašky, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je s povrchem z hladké vápenocementové omítky, vnitřní omítky jsou hladké vápenné, vnitřní obklady jsou běžné keramické. Okna jsou plastová, vnitřní dveře jsou dřevěné plné a částečně prosklené do ocelových zárubní, podlahy místností jsou z cementového potěru a textilní krytiny, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Vytápění je ústřední s plynovým kotlem, elektroinstalace je světelná i motorová, rozvod vody je studené a teplé, pro ohřev teplé vody slouží kombinovaný kotel. V kuchyni je kuchyňská linka s kombinovaným sporákem. Vnitřní vybavení tvoří vana, sprchový kout, umyvadlo a WC standardní splachovací typu kombi. Stavba garáže bezprostředně navazuje na rodinný dům. Objekt je zděné konstrukce, konstrukce je zděná ze spárovaného zdiva, krov je dřevěný sedlový, střešní krytina je z pálené krytiny, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jsou dřevěná dvoukřídlová, dveře jsou dřevěné. Přívod el. napětí 230V. Příslušenství tvoří studna kopaná o hloubce 7m s elektrický čerpadlem. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 12.01. 2016 13:30 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 26.01. 2016 09:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 300 000 Kč
Lokalita: Šenov u Nového Jičína, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Opakovaná dražba podílu 2/20 na pozemcích v obci Hradec nad Moravicí. / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/20 na nemovité věci: pozemku parc.č. 580/16 – ostatní plocha – o celkové výměře 179 m2, pozemku parc.č. 582/10 – orná půda – o celkové výměře 1917 m2, pozemku parc.č. 623 – orná půda – o celkové výměře 537 m2 a pozemku parc.č. 624 – vodní plocha – o celkové výměře 285 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 532 pro okres Opava, obec Hradec nad Moravicí a katastrální území Hradec nad Moravicí. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 13 500 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba – 032 Ex 61/13-110 ODROČENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba – 032 Ex 826/13-106 ODROČENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
/ nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části Martinov ve Slezsku, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2425/4 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava. Dle informací ČSÚ je ve městě Ostrava možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1992. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 465 000 Kč
Lokalita: Vlašim, Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Rodinný dům, Stehelčeves / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Rodinný dům zděný, podsklepený a s půdním prostorem. Dům se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, WC a koupelny, vstupní haly a půdního prostoru. Na pozemku se nachází garáž a funkční studna. Za domem je zahrada. Dům je napojen na kanalizaci, vodu, elektřinu a plyn.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 700 000 Kč
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům ODROČENO na 7.4.2016 v 9:00 hod. / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 131 330 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.4.2016
Dražební vyhláška: PDF
NEKONÁ SE – ODROČENO !!! Dražba bytu v Kolíně, 132 EX 22880/09 / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 533 334 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD č.p. 13 v KÚ Talmberk s pozemky / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba spolupvlastnického podílu 1/3 na rod.rekr., pozemku a zahradě v obci Vlkaneč. / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovité věci: pozemku parc.č. St. 130 – zastavěná plocha a nádvoří – o celkové výměře 20 m2, kdy součástí pozemku parc.č. St. 130 je stavba: Vlkaneč, č.e. 1, rod. rekr. a dále pozemek parc.č. 425/2 – zahrada – o celkové výměře 990 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 394, pro okres Kutná Hora, obec Vlkaneča katastrální území Vlkaneč. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 42 667 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/2 na domě v obci Kralupy nad Vltavou – ODROČENO NA NEURČITO !!! / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
124 EX 6283/07 Katastrální území Mikovice u Kralup nad Vltavou, okr. Mělník Nejnižší podání: 396.667,-Kč, odhadní cena: 595.000,-Kč, dražební jistota: 40.000,-Kč Dražba: ODROČENO NA NEURČITO !!! Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1. Rodinný dům č.p. 39 Rodinný dům č.p. 39 je samostatně stojící v horní části svažitého pozemku p.č. St. 38( 201 m2) v ulici V Hliništi. Jedná se o dům 2+kk o obytné ploše cca 65 m2. Na pozemku se dále nachází zděná kůlna s pultovou střechou. Dům je jednopodlažní, nepodsklepený s půdou. Základy jsou kamenné, svislé konstrukce smíšené. Krov dřevěný, krytina sedlové střechy jsou bobrovky. Bleskosvod není osazen. Klemp. konstrukce jsou z pozink. plechu. Venkovní omítky jsou štukové. Okna a dveře jsou dřevěné. Příjezd k domu je přes zahradu p.č. 607. Pozemek p.č. 607 o výměře 459 m2 je mírně svažitý jihovýchodním směrem, nepravidelného tvaru. Na pozemku se nachází opěrné kamenné zídky a vzrostlé dřeviny. Napojeno na veškeré inženýrské sítě.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 396 667 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 2348 m2, Mšeno, podíl 1/2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 2585 – trvalý travní porost o výměře 2348 m2. Zapsáno na LV 1079, kat. území a obec Mšeno, okres Mělník. Pozemek se nachází v extravilánu obce, není oplocen ani zastavěn, je porostlý travinou, keři a stromy. Přístup na něj je přes pozemky jiných vlastníků a z nezpevněných cest.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/3 pozemku ODROČENO na 26.1.2016 v 13:00 hodin / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 270 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Chata i s vnitřním vybavením, Brnky / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky a stavbu: – parc. č. St. 808 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2, jehož součástí je stavba Brnky, č. e. 680 – rod. rekreace; – parc. č. 48/123 – zahrada o výměře 728 m2. Zapsáno na LV 2843, kat. území Brnky, obec Zdiby, okres Praha-východ. Dále se jedná o soubor movitých věcí, které se nacházejí v budově rod. rekreace, č. e. 680: – dvojitý žebřík 250 cm, dřevěný; – bomba propan butan 10 kg; – židle kovová 4 ks, poškozené neprodejné; – dlažba zámková betonová, nepoužitá 140 ks; – žebřík hliníkový 250 cm, poškozený, neprodejný; – nářadí – kladivo 2x, šroubovák 1x, klíč montážní na kola 1x, vodováha 1x, pila rámová stará 1x, sekera bez násady 1x, vodovodní hadice 5m; – nábytková stěna dva díly poškozený, neprodejná, na horní stěně leží propadlá střecha, do chaty zatéká; – videorecorder Sharp, neprodejný; – pohovka, černá koženka, poškozený rám, neprodejná; – krosna turistická, kovový rám, neprodejná; – pohovka látková rohová, čalounění poškozené, neprodejná; – chladnička Calex 225 l, starý typ, neprodejná; – kuchyňská linka, spodní část a závěsné skřínky, délka celkem 230 cm, nerez dřez s odkapávačem; – nádobí – talíře a ostatní porcelán 12ks, sklo užitkové 8ks, hrnce na vaření smalt nebo hliník 4ks, neprodejné; – jídelní kout – rohová lavice, židle 2x, stolička 1x, stůl 1x.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 13.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 750 000 Kč
Lokalita: Hostivice, Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 17.2.2016
Dražební vyhláška: 10954606DV01
NEKONÁ SE – ODROČENO !!! Dražba chaty ve Štěchovicích, o. Praha-západ, 132 EX 6104/09 / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 254 667 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Ptice, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o zděný dům o 1 nadzemním podlaží, nepodsklepený s neupraveným podkrovím. Dům je starý cca 8 roků a je v dobrém stavu. Na pozemku u domu je rozestavěný přístřešek pro 2 automobily.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 837 030 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 840 000 Kč
Lokalita: Tochovice, Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.2.2016
Pozemky v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 383 333 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 000 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/2 pozemku v obci Vysoký Chlumec, okres Příbram / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 42 000 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Plzeňský kraj
Rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Úboč, okres Domažlice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dům čp. 9 je přízemní, v malé části podsklepený, v podkroví je jeden pokoj a půda. Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová s dřevěným krovem. Střešní krytina z vlnitého eternitu. Stropy dřevěné trámové s rovným podhledem. Vnější omítky břízolitové, zčásti opadané nebo chybí. Vnitřní omítky jsou štukové. Okna dřevěná dvojitá. Dveře standardní dřevěné do ocelových zárubní. Podlahy betonové s textilní krytinou. Vytápění ústřední kotlem na tuhá paliva. Rozvod teplé a studené vody. Teplá voda z elektrického boileru. V kuchyni je kuchyňská linka a sporák PB. Koupelna s vanou, umyvadlem a WC. Přípojka vodovodu a elektrické energie. Kanalizace svedena do septiku na vyvážení. Přípojka plynu není. Ve dvoře jsou na pozemku ještě zděné vedlejší stavby, kolna a garáž. Dům je starší, asi 80 let starý. Běžná údržba domu a vedlejších staveb je zanedbána a je nedostatečná. Ve sklepě je vlhkost a venkovní omítky v části chybí. V dispozici je v přízemí veranda, kuchyně, 4 pokoje, spíž, kotelna a garáž. V podkroví je 1 pokoj a půda.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 466 667 Kč
Lokalita: Domažlice, Plzeňský kraj
Datum dražby: 23.2.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
Podíl 1/2 na BJ 3+1 v obci Benešov nad Ploučnicí / byt  (portaldrazeb.cz)
124 EX2085/14 Kat.území: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín Nejnižší podání: 166.667,-Kč, odhadní cena: 250.000,-Kč, dražební jistota: 5.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz Zahájení elektronické dražby: dne 11.02.2016 ve 12:30 hod Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1. Bytová jednotka 3+1 Jedná se o id. vl. podílu 1/2 na byt.jedn. č.637/7 včetně podílu 675/25728 na společných částech domu č.p.635, 636, 637 a pozemku st.1029 v obci Benešov nad Ploučnicí, k.ú.Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín, která je zapsaná u KN Děčín na LV č.1246, 810. Bytová jednotka č.637/7 3+1 je situovaná ve 4.podlaží byt.domu č.p.637 o celkové podlahové výměře 67,5m2. Byt.jednotka č.637/7 se skládá z pokoje, pokoje, pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny,WC. Přístup po zpevněné komunikaci, možnost napojení na inž.sítě. Bytový dům je napojen na inž. sítě. Parkování před domem. Občanská vybavenost v obci. Dobrá dopravní dostupnost do centra Děčína, Benešova nad Ploučnicí.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 166 667 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Spořice, podíl 35/72 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 35/72 na pozemcích a stavbě: – parc. č. 195 – zahrada o výměře 130 m2; – parc. č. 196 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 252 m2, jehož součástí je stavba Spořice, č. p. 122. Zapsáno na LV 189, kat. území a obec Spořice, okres Chomutov. Jedná se o rodinný dům v uliční zástavbě (ul. Lipová 122, Spořice), přízemní, nepodsklepený, s částečně uživatelným obytným podkrovím. Stáří stavby se odhaduje na 80 let; byla provedena nová střešní krytina, střešní okna a plastová okna. Možnost napojení objektu na veškeré inženýrské sítě. Vnitřní vybavení objektu je standardní. K domu přísluší vedlejší stavby užívané jako kolny a sklady.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 387 500 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
podíl 2/10 z celku pozemků v k.ú. Srdov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o dva jihovýchodním směrem mírně sklonité stavební pozemky, na kterých jsou postaveny dvě stavby pro rodinnou rekreaci, dále o čtyři navazující pozemky zahrady, z nichž tři jsou mírně sklonité k jihovýchodu a jeden strmě sklonitý k jihu, a dále z jednoho navazujícího pozemku trvalého travního porostu, který sice není dle platného územního plánu situován v zastavěném území osady, ale na hranici zastavěného území navazuje, a splňuje proto parametry pozemku, který tvoří se stavebními pozemky a s pozemky zahrady jednotný funkční celek. Součástí pozemků zahrady jsou smíšené trvalé porosty, zejm. smrk stříbrný, ořešák vlašský, jabloně a třešeň, součástí pozemku trvalého travního porostu je vzrostlý smíšený porost břízy, dubu a osiky.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 133 334 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 3.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
OPAKOVANÁ DRAŽBA – id. 1/4 rodinného domu Hrobce, okr. Litoměříce / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 65 000 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Čížkovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. St. 127 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m2, jehož součástí je stavba Čížkovice, č. p. 132 – rod. dům. Zapsáno na LV 228, kat. území a obec Čížkovice, okres Litoměřice. Nemovitost je situována v centrální části obce, v ulici Husova. Stavba má 1 NP a prázdný půdní prostor. Vedle domu se nachází rozestavěná garáž. Stavebně-technický stav nemovitosti je podprůměrný.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 420 000 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 3271 m2, Vodochody / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. 235/5 – orná půda o výměře 3271 m2. Zapsáno na LV 746, kat. území Vodochody, obec Straškov-Vodochody, okres Litoměřice. Pozemek je situován v extravilánu obce, přístup k němu je z místních nezpevněných cest a přes pozemky jiných vlastníků. Je využíván jako zemědělská půda, není oplocen ani zastavěn.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 38 000 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – OPAKOVANÁ DRAŽBA !!! Rekreační chata, obec Malé Žernoseky, okres Litoměřice, podíl 1/2 / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o samostatnou zděnou rekreační chatu v dokončeném stavu, v místě obdobných rekreačních objektů, chata je využívaná k účelu, ke kterému je určena, je užívaná dle informaci cca od roku 1989 od koupě v roce 1998 byly postupně prováděny stavební úpravy a úpravy technického vybavení. Chata je určena pro rodinnou rekreaci, je klasického zděného konstrukčního systému a montovaných stropů, v jednom technickém částečném 1.PP, obytným nadzemním 1.NP a obytným upraveným podkrovím. Objekt je osazen v severozápadním svahu v okolí bývalé vinice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 112 500 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Bytová jednotka 3+1 v obci Obrnice, okres Most / byt  (portaldrazeb.cz)
124 EX 9889/11 Kat.území: Obrnice, okres Most Nejnižší podání. 106.000,-Kč, odhadní cena: 159.000,-Kč, dražební jistota: 15.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz Zahájení elektronické dražby: dne 11.02.2016 v 11:30 hod Bytová jednotka Bytová jednotka 3+1 o výměře 68,8 m2se nachází v jižní části Obrnic, okres Most, v 2.NPzatepleného bytového domu s výtahem. Dům je přístupný z východu po zpevněné místní komunikaci, napojen na elektrorozvod, vodovod a kanalizaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 106 000 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná dražba – podíl 1/2 byt 2+1 Dubí, okr. Teplice / byt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1 na nemovitých věcech:bytová jednotka č. 502/8 v budově Dubí, č.p. 501, 502, 503, bydlení, LV 1911, jež je součástí pozemku parc. č. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/2007 na společných částech domu č.p. 501, 502, 503 a pozemku parc. č. 46, byt zapsaný na listu vlastnictví č. 2041, pro okres Teplice, obec Dubí a katastrální území Dubí u Teplic.Dražený byt o velikosti 2+1 s lodžií je umístěn ve 3.NP čtyřpodlažního, podsklepeného panelového domu. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka se třemi samostatnými vchody, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří několik obdobných panelových domů a rodinné domy. Centrum obce Dubí je ve vzdálenosti 950 m, do Teplic jevzdálenost 6 km. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 500 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Královéhradecký kraj
Podíl 5/48 orná půda 9977 m2, Neděliště, okr. Hradec Králové / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 5/48 na nemovitých věcech: pozemku parc.č. 102/4 (orná půda) o výměře 9977 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 114 pro okres Hradec Králové, obec Neděliště a katastrální území Horní Neděliště Dražený pozemek se nachází mimo intravilán obce, je mírně svažitého terénu, zemědělsky obhospodařováný. Centrum obce Neděliště je vzdušnou čarou ve vzdálenosti 1,3 km, do Hradce Králové je vzdálenost 12 km. Přístup k pozemku je po zpevněné štěrkové cestě pouze zemědělskými stroji (na začátku cesty závora na zámek).  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 8 934 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – 2 rodinné domy, Nechanice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. St. 163 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 150 – pozemek parc. č. St. 167 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 147 – pozemek parc. č. 125/2 – zahrada – pozemek parc. č. 127 – zahrada, vše zapsáno na LV 139 v kat. ú. Nechanice, obec Nechanice, okr. Hradec Králové Objekt rodinného domu č.p. 150 – jedná se o zděný objekt stojící v řadové zástavbě jako objekt koncový. Objekt je zřejmě nepodsklepen, má jedno nadzemní podlaží, střecha je šikmá sedlová s půdním prostorem. Stáří objektu je dle získaných informací souseda cca 100 let. Objekt je z vnějšku v původním zanedbaném technickém stavu bez rekonstrukcí bez stavebních úprav. Některé zdivu jsou patrné trhliny. Dle získaných informací na místě je objekt i uvnitř v původním stavu. V objektu zřejmě není koupelna a ni WC, není kuchyň, zbylé vnitřní instalace jsou nefunkční nebo byly demontovány. Přípojky ing. sítí jsou odpojeny. Zastavěná plocha objektu cca 89m2, obestavěný prostor cca 459m3, užitná plocha obytné části je cca 80m2. Nezastavěná část pozemku je užívána jako zahrada s trvalými porosty. Pozemky jsou neudržované zarostlé. Objekt rodinného domu č.p. 147 – se nachází na stejné ulici jako RD č.p. 150. Objekt je srovnatelného provedení se srovnatelným technickým stavem s objektem č.p. 150. Jedná se o zděný objekt stojící v řadové zástavbě jako objekt vnitřní. Objekt je zřejmě nepodsklepen, má jedno nadzemní podlaží, střecha je šikmá sedlová s půdním prostorem. Stáří objektu je dle získaných informací souseda cca 100 let. Objekt je z vnějšku v původním zanedbaném technickém stavu bez rekonstrukcí bez stavebních úprav. Některé konstrukce jsou na hranici své životnosti – střešní krytina a krov, klempířské prvky. Dle získaných informací na místě je objekt i uvnitř v původním stavu. V objektu zřejmě není koupelna a ni WC, není kuchyň, zbylé vnitřní instalace jsou nefunkční nebo byly demontovány. Přípojky ing. sítí jsou odpojeny. Zastavěná plocha objektu cca 83m2, obestavěný prostor cca 424m3, užitná plocha obytné části je cca 75m2.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 326 667 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 3/4 rodinného domu v obci Železnice, okres Jičín  (eurodrazby.cz)
Jedná se o podíl 3/4 rodinného domu v obci Železnice, okres Jičín. Jedná se o rodinný dům se 2 NP. Rodinný dům má jedno podzemní podlaží pod částí půdorysu a dvě plná nadzemní podlaží. Budova obsahuje jednu bytovou jednotku 4+1. Vstup do objektu je možný hlavním vstupem do zádveří. První podzemní podlaží má charakter technické místnosti a slouží jako sklad. V prvním nadzemním podlaží jsou dvě obytné místnosti, kuchyně, koupelna, samostatné WC, chodba a zádveří. Druhé nadzemní podlaží je přístupné vnitřním schodištěm a obsahuje chodbu a dvě obytné místnosti. Stavba je založena na pasových základech s hydroizolací, konstrukční systém je klasický, zděný z plných pálených cihel, střecha je sklonitá, sedlová, nesená dřevěným krovem a krytá plechovými šablonami na plném podbití. Vytápění je ústřední s dvojtrubním horizontálním rozvodem, radiátory a plynovým kotlem jako zdrojem tepla. Dům má kompletní příslušenství s kuchyní, koupelnou a samostatným WC. Příslušenstí nemovitosti tvoří garáž, přístřešek a altán. Garáž je přízemní nepodsklepená stavba s plochou střechou. Základy jsou betonové pasové, svislé konstrukce jsou zděné, podlaha je betonová. Do objektu je přivedena elektřina. Ke garáži je přistavěn otevřený přístřešek s dřevěnou, trámovou, konstrukcí a pultovou střechou. Přístřešek slouží k uskladnění zahradní techniky. V severozápadní části pozemku je postaven zahradní altán s dřevěnou, trámovou, konstrukci, doplněnou vyzdívkami a sklonitou střechou. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 04.01. 2016 11:00 4 dny před prohlídkou zde uvidíte kontakt na průvodce. 2. prohlídka: 18.01. 2016 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 700 000 Kč
Lokalita: Železnice, Jičín, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Rodinný dům, Rytířova Lhota, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na pozemcích a stavbách: – parc. č. St. 15 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. – zem. stavba; – parc. č. St. 16 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2, jehož součástí je stavba Rytířova Lhota, č. p. 24 – rod. dům. Zapsáno na LV 106, kat. území Rytířova Lhota, obec Libošovice, okres Jičín. Nemovitá věc se nachází v obci Libošovice, ve stavebně nesrostlé části Rytířova Lhota; okolní zástavbu tvoří rod. domy a rekreační objekty. Rodinný dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, s 1 NP. Zahrnuje jednu bytovou jednotku o velikosti 1+1. Je napojen na elektro a vodovod, odkanalizování do trativodu. Přístup je zajištěn po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce Libošovice. Příslušenství pozemku tvoří venkovní úpravy (dřevěná pergola, zpevněné plochy, oplocení, vrátka, venkovní schody), přípojky IS a trvalé porosty. Dále je předmětem jednání pozemek parc. č. St. 15, který je situován přes silnici. Součástí pozemku je stavba stodoly bez č. p./č. e. Svislé konstrukce zděné, sedlová střecha s taškovou krytinou. Zastavěná plocha cca 63 m2, zhoršený stav. Venkovní úpravy se nevyskytují.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Lokalita: Jičín, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
pozemek v k.ú. Masty, / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek v k.ú. Masty, okres Rychnov nad Kněžnou. Pozemek je trojúhelníkového tvaru, a je mírně svažitý k jižní straně. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 36 000 Kč
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 23.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
pozemky v k.ú. Masty / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky v k.ú. Masty, okres Rychnov nad Kněžnou. Pozemky se nachází u zastavěné části obce Masty a jsou nepravidelných tvarů.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 730 000 Kč
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 23.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
OPAKOVANÁ DRAŽBA – id. 1/2 pozemků Podbřezí, okr. Rychnov nad Kněžnou / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 35 250 Kč
Lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek v obci Dolní Brusnice, okres Trutnov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 33 333 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Vysočina
Lesní pozemek v obci Přibyslav, k.ú. Dolní Jablonná, okres Havlíčkův Brod / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTÍ  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Lesní pozemek v obci Přibyslav, k.ú. Dolní Jablonná, okres Havlíčkův Brod / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTÍ  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Zahrádkářská chata Hruškové Dvory, okres Jihlava / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o samostatně stojící objekt zahrádkářské chaty, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný v suterénu, patro je dřevěné obíjené. Má sedlovou střechu, krytina je z pozinkovaného plechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní vybavení je minimální. Stav chyty je průměrný. Objekt je napojen na elektřinu, příjezd je po nezpevněné komunikaci. Na pozemku se dále nacházejí stavba skleníku ve zhoršeném stavu, bez vlivu na obvyklou cenu, a porosty.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 140 000 Kč
Lokalita: Jihlava, Vysočina
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek Jemnice, okr. Třebíč / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 34 667 Kč
Lokalita: Třebíč, Vysočina
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rekreační chata s pozemky Chlébské, okres Žďár nad Sázavou / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem ocenění nemovitostí je – rekreační chalupa s příslušenstvím postavená na pozemku p.č.st.12/3, se zahradou p.č.21/5 evid. na LV č.160 a pozemek p.č.21/9 evid. na LV č.166 vše v KÚ Chlébské, obec Skorotice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Rekreační chalupa s jedním nadzemním podlažím a se střechou sedlovou s účelovým využitím podkroví, s malou částí podsklepení. Základy jsou běžného provedení s hydroizolací. Svisklé konstrukce jsou tvořeny masivními zděnými pilíři a výplňové zdivo je z tvárnic Siporex tl. 0,30m. Stropy jsou dřevěné trámové. Schody jsou dřevěné na ocelové nosné konstrukci. Krov střechy sedlové je dřevěný, krytina střechy je skládaná z živičných šablon (bonský šindel). Oplechování je z pozinkovaného plechu. Bleskosvod není instalován. Okna v objektu jsou dřevěná zdvojená. Dveře jsou plné hladké i prosklené v ocel. zárubních. Podlahy obytných místností jsou opatřeny povlakovou krytinou PVC, v ostatních místnostech je dlažba keramická. Úprava vnitřních stěn je vápennou štukovou omítkou a palubkový obklad. Stěny koupelny, WC a u kuchyňské linky jsou obloženy keramickým obkladem. Koupelna je s keramickým umyvadlem a sprchovací kout, mn.toalety je s WC typu kombi. Vybavení kuchyně je jednoduchou kuchyňskou linkou, sporák není. Instalační rozvody vody studené jsou z pozinkovaného potrubí, odkanalizování je od všech zařizovacích předmětů, elektro instalace jsou 230/400V. Příprava TUV není. Systém ÚT je s deskovými radiátory, kotel není. Fasáda je s povrch. úpravou šlechtěnou probarvenou omítkou na kontaktní zatepl. systém. Rekreační chalupa vnikla přestavbou původního hospodářského objektu V r. 1990 byla stavba kolaudována: přestavba hosp. budovy na rekreační chalupu na poz. p.č.st.12/3 v KÚ Chlébské. Č.j.Výst. 296/90, v Nedvědici dne 17.12.1990.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 375 000 Kč
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: 4.2.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Olomoucký kraj
1/2 rekreační chaty Stichovice, okres Prostějov / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Předmětná nemovitost rekreační chaty č.e. 963 je situovaná na pozemku p.č. 1240 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Stichovice, obec Mostkovice. Chata a pozemek jiného vlastníka. Jedná se o objekt samostatně stojící s jedním nadzemním podlažím a suterénem o ploše cca 65 % podlahové plochy přízemí. Dispozičně v suterénu garáž, v I.N.P. vstup, veranda, šatna, suchý záchod, obytná místnost, kuchyňský kout a ložnice. Základové konstrukce betonové s izolací proti zemní vlhkosti v úrovni podlahy I.N.P.. Chata dřevěné konstrukce oboustranně obité, stropy dřevěné trámové v suterénu s viditelnými trámy, v I.N.P. s rovným podhledem. Zastřešení objektu mírnou pultovou střechou s krytinou asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Dveře dřevěné plné nebo prosklené, okna dřevěná jednoduchá. Podlahy v obytných místnostech dřevěné, PVC, v suterénu betonová dlažba. Vytápění lokální na tuhá paliva. Proveden rozvod světelné el. energie. Rozvod vody a kanalizace proveden není. Objekt bez vnitřního vybavení. Záchod suchý uvnitř objektu. Objekt užíván od roku 1945. Pozemek a stavba jiného vlastníka. Bez možnosti napojení na obecní kanalizaci a vodovod.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 4.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1, Prostějov, 68,22m2; ODROČENO na 16.02.2016 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o samostatně stojící bytový dům panelové konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Budova má 8 nadzemních podlaží, kde se nacházejí bytové jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah, okna budovy jsou plastová. Bytová jednotka č. 4103/21 se nachází v budově č.p. 4103 v 7. NP, její dispozice je 3+1. Plocha jednotky je 70,25 m2 a sestává z kuchyně (8,91 m2), pokoje (20,90 m2), pokoje (12,21 m2), pokoje (12,17 m2), předsíně (10,15 m2), koupelny s vanou (2,85 m2), WC (1,03 m2) a sklepa (2,03 m2). K bytu patří lodžie (3,36 m2). Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední dálkové, ohřev teplé vody je centrální.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 790 000 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 16.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
3/4 rodinného domu Lešany u Prostějova, okres Prostějov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o stavbu řadového krajního RD č.p.23 na pozemku parc.č.122, postavená v západní okrajové části obce Lešany, vlevo od silnič. komunikace při výjezdu z obce směr Zdětín. RD č.p.23 tvoří s níže popsaným příslušenstvím.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům se zahradou v obci Seloutky, okres Prostějov – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 175 000 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
INSOLVENCE – Pozemek o velikosti 5745 m2, Čechovice u Prostějova, podíl 1/2 / pozemek (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 467 – orná půda o výměře 5745 m2. Zapsáno na LV 322, kat. území Čechovice u Prostějova, obec a okres Prostějov.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 690 000 Kč
Lokalita: Dlouhá Loučka, Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Rodinný dům v obci Paseka / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům v obci Paseka. Rodinný dům je samostatně stojící, přízemní s půdním prostorem. Dispozice domu je 1+1 a je určený k rekonstrukci. Budova domu je zděná a střecha sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vytápění domu je elektrické a k ohřevu vody slouží bojler. Z IS je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, trativodu a vodovodu. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 170 000 Kč
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 2.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
pozemek v obci Měrovice nad Hanou / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek v obci Měrovice nad Hanou, okres Přerov. Pozemek se nachácí cca 1,5 km severně od obce. Pozemek je vedený jako orná půda. Pozemek má pravidelný tvar a je rovinatý. Přístup na pozemek je přes pozemky cizích vlastníků.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 20.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Provozovna/prodejna, Milotice nad Bečvou / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o provozní objekt, č. p. 107 stojící na pozemku parc. č. 98 (jiný vlastník, LV 71). Zapsáno na LV 217, kat. území Milotice nad Bečvou, obec Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Přízemí objektu bylo vybudováno jako provozovna – prodejna průmyslového zboží, v podkroví je možnost vestavby bytu. Prodejna v přízemí obsahuje sklad a zázemí pro prodavače – šatnu s malou kuchyňkou a WC se sprchou. Zázemí je přístupné jen z prodejny. Technický stav domu jako celku je podprůměrný a odpovídá zvýšenému opotřebení vlivem zanedbané údržby.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 360 000 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1, Hranice, 70,97m2; ODROČENO NA 27.01.2016 / byt  (portaldrazeb.cz)
Bytová jednotka se nachází v bytovém domě o třech sekcích, zcela podsklepeném, s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími a plochou střechou. Bytová jednotka č. 1361/2 má dispozici 3+1, nachází se v 1.NP. Byt tvoří předsíň, koupelna, WC, kuchyň, 3 pokoje, lodžie a sklep v 1.PP, který má charakter sklepní kóje z dřevěných latí.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 466 667 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení o odročení dražebního jednání – 134 EX 07878/13-259  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Oskava – ODROČENO, ISIR / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmět prodeje: – rodinný dům č.p. 89 na pozemku parc.č. St.98/1, – pozemek parc.č. St.98/1, o výměře 170 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, – pozemek parc.č. 330, o výměře 392 m2 – zahrada, vše zapsáno na LV 146 v k.ú. Oskava. Výhodná koupě rodinného domu. Nabízíme ke koupi starší rodinný dům jako součást dvojdomku. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a dvěma bytovými jednotkami o dispoziční velikosti 3+1 a celkovou obytnou plochou 142 m2. Součástí rodinného domu je zahrada. Vytápění domu je zajišťováno kotlem na tuhá paliva s rozvody ÚT, ohřev teplé vody elektrickým bojlerem. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro a plyn, voda ze studny, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizační sítě. Rodinný dům je po částečné rekonstrukci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 510 000 Kč
Lokalita: Šumperk, Olomoucký kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO!!!Podíl 1/2 RD se zahradou a pozemky Horní Lipová, Lipová – lázně / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
ODROČENO NA NEURČITO Z DŮVODU INSOLVENCE Rodinný dům je podsklepená stavba, přízemní bez podkroví, střecha sedlová. Pozemky jsou oploceny. Zahrady jsou osázeny trvalými porosty. Dispozice – 1.PP – sklepy, kotelna, garáž, – 1.NP – veranda, chodba, 4 pokoje, kuchyně, WC, lázeň, komora. Příslušenství: venkovní úpravy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 266 667 Kč
Lokalita: Jeseník, Olomoucký kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Zlínský kraj
1/4 pozemku v obci Bělov – ZRUŠENO / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/4 pozemku v obci Bělov, okres Zlín. Pozemek se nachází cca 300 m od zastavěné části obce Bělov. Pozemek je rovinatý lichoběžníkového tvaru. K pozemku vede nezpevněná příjezdová cesta.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 24 000 Kč
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/12 na pozemku v obci Fryšták, okres Zlín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
17295/13 Katastrální: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín Nejnižší podání: 8.400,-Kč, odhadní cena: 12.600,-Kč, dražební jistota: 1.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz Zahájení elektronické dražby: dne 11.02.2016 v 10:00 hod Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12. Pozemek Pozemek parcela č. 902/118 o výměře 4 202 m2 se nachází v k.ú. Horní Ves u Fryštáku . Pozemek je osetý řepkou, v územním plánu vedený jako zemědělské plochy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 8 400 Kč
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/12 na pozemcích v obci Fryšták, okres Zlín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
17295/13 Katastrální: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín Nejnižší podání: 7.600,-Kč, odhadní cena: 11.400,-Kč, dražební jistota: 1.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz Zahájení elektronické dražby: dne 11.02.2016 v 10:30 hod. Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12. Pozemky Pozemky p.č. 114/1 na 115/3 o celkové výměře 2 462 m2 se nachází západně od ulice Vítovská v k.ú. Vítová . Pozemky na sebe navazují, jsou obdélníkového tvaru, svažité východním a jižním směrem. Pozemek p.č. 115/3 svou východní hranicí navazuje na komunikaci Vítovská a v územním plánu je veden v zóně B1 – bydlení individuální. Pozemek p.č. 114/1 je v současné době louka.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 7 600 Kč
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/6 pozemků v obci Boršice, k.ú. Boršice u Buchlovic, okres Uherské Hradiště / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 6 333 Kč
Lokalita: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
1/3 pozemků v obci Tupesy, k.ú. Tupesy na Moravě a 1/3 v obci Velehrad, okres Uherské Hradiště / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 14 267 Kč
Lokalita: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
pozemky v k.ú. Branky, okres Vsetín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
124 EX 5768/11 Kat.území: Branky, okres Vsetín Nejnižší podání: 450.000,-Kč, odhadní cena: 900.000,-Kč, dražební jistota: 45.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím el. systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz Zahájení elektronické dražby: dne 11.02.2016 v 11:00 hod Pozemky Pozemky se nachází v severozápadní okrajové části zastavěného území, jsou nepravidelných tvarů, bez vyznačených hranic, v mírně svažitém terénu, zemědělsky obhospodařované, s možností napojení na elektrorozvod, vodovod, kanalizaci a plyn. V územním plánu jsou vedeny k výstavbě rodinných domů. pozemek ve zjednodušené evidenci PK 998 o výměře 3575 m2 pozemek ve zjednodušené evidenci PK 999 o výměře 6280 m2 pozemek ve zjednodušené evidenci PK 1000 o výměře 6769 m2  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 450 000 Kč
Lokalita: Vsetín, Zlínský kraj
Datum dražby: 11.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
pozemky v obci Branky, okres Vsetín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
odkaz na dražební portál: https://drazby.exekutornovozamsky.cz/drazba-884-pozemky-v-obci-branky-okres-vsetin/  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 29 096 Kč
Lokalita: Vsetín, Zlínský kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas