Platba daně z nemovitosti

I tento rok čeká každého, kdo vlastní nemovitost platba daně z nemovitosti. Pokud u vás nedošlo ke změně tj. koupě nemovitost, rozšíření nemovitosti nebo změny velikosti pozemku, vyzve vás finanční úřad automaticky k platbě daně z nemovitosti.

Pokud jste však v roce 2015 koupili nemovitost musíte se do konce ledna 2016 nejpozději však 1.2.2016 přihlásit a podat finančnímu úřadu daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

daně z nemovitosti

daně z nemovitosti

V případě, že daňové přiznání z nemovitosti nepodáte do konce stanovené lhůty, finanční úřad vám vyměří penále – úroky z prodlení a to ve výši 0,05 % daňové povinnosti za každý den v prodlení, maximálně však 5 % daně (ale nejvíce 300 tisíc Kč). V případě, že vaše pokuta nedosáhne 200 Kč, nebude vám ji finanční úřad předepisovat.

Do konce května 2016 musí být tato daň uhrazena, pokud bude daň z nemovitosti vyšší než 5000Kč, můžete se platbu daně z nemovitosti rozdělit na dvě splátky, a to první splátku do konce května a druhou do konce listopadu 2016.

Chcete dostávat emailem novinky z našeho zpravodaje ?

Formulář k dani z nemovitých věcí

Daňové formuláře pro daň z nemovitostí (nově daň z nemovitých věcí). Formulář k dani z nemovitostí si buď stáhněte a vyplňte ručně podle návodu, můžete však využít také interaktivní formulář a v neposlední řadě můžete použít online formulář na stránkách Finanční správy.

Formulář daň z nemovitých věcí můžete stáhnout.

Sdílejte nás

Jaroslav Karas