Dražby nemovitostí 9.11.2015

Jihočeský kraj
Dražební vyhláška EX 20259/12-116  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – Objekt bydlení (bývalá škola) v obci Horní Dvořiště, okres Český Krumlov / bytový dům  (portaldrazeb.cz)
Objekt k bydlení je samostatně stojící objekt situovaný na návsi obce. V okolí se nachází obdobné objekty, které se sestávají buď ze staveb pro hromadné bydlení anebo pro občanskou vybavenost. Přístup k objektu je po zpevněné místní komunikaci. Objekt k bydlení – svým charakterem řadící se mezi bytové domy –, má dvě nadzemní podlaží, půdní prostor je účelově nevyužit. Objekt sloužil po druhé světové válce jako obecní škola, po roce 1989 přestavěn na prostory k ubytování; v současné době není objekt využíván. Stavba objektu je založena na základových pásech z kamene. Svislé konstrukce jsou ze zdiva smíšeného a kamenného, s kamenným soklem. Stropní konstrukce jsou s rovným podhledem trámové. Zastřešení provedeno sedlovou střechou, dřevěný vázaný krov, krytina hliníková skládaná; klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Vnitřní povrchy vápennou dvouvrstvou omítkou. Podlahy s dřevěným a betonovým povrchem. Výplně otvorů dřevěné, okna dřevěná špaletová, dveře náplňové, vchodové dveře dřevěné. Obec Horní Dvořiště se nachází cca 2 km od státních hranic s Rakouskem. V obci se nachází železniční stanice, základní a mateřské škola, sportovní hřiště, ordinace praktického lékaře, pošta a služebna místního oddělení PČR. Snadno dostupná veškerá občanská vybavenost ve vzdálenosti 3 až 5 min chůze různými směry, parkování automobilů u domu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 333 340 Kč
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 117 EX 983/08-62  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 121 EX 5495/10-80  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 121 EX 11689/09-85  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 121 EX 11689/09-88  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1, Nová Pec, 70,49m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o jednotku č. 34/1 v budově č.p. 34, příslušející k části obce Nové Chalupy, na pozemku p.č. 168, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům p.č. 168 a p.č. 170, vše v rozsahu 7049/47326, vše zapsané na listu vlastnictví č. 292 a listu vlastnictví č. 244, vše v k.ú. Nová Pec, obec Nová Pec, okres Prachatice, Objekt se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Tento je situován v zastavěné části obce Nová Pec, místní části Nové Chalupy, jež je s centrem obce stavebně srostlá. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 98, který je ve vlastnictví Obce Nová Pec. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1929. V roce 1986 byla provedena výměna střešní krytiny. V roce 1993 byla nově provedena fasádní omítka. V roce 2010 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je průměrná. Na pozemku p.č. 170 jsou situovány porosty plevelného a náletového charakteru Na nemovitosti neváznou věcná práva ani břemena.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 470 000 Kč
Lokalita: Prachatice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/2 pozemků v k.ú. Vrbno / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Lesní pozemky č. 141/2, 141/3 a 141/5 – převážně rovinné lesní pozemky nepravidelného tvaru s mírným jižním svahem. Lesní pozemek č. 1215, 1235, 1241, 1256 a 1275 – jedná se o část lesíka uprostřed luk a polí ležící mimo zastavěné území Na pozemku č. 1332 je smíšený porost dub zimní a borovice, na pozemku č. 1333 je porost dubu zimního. Fotografe pozemků ve znaleckém posudku. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 233 334 Kč
Lokalita: Strakonice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 28.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Miloňovice, okres Strakonice  (eurodrazby.cz)
Objekt rodinného domu je samostatně stojící, částečně podsklepený, jednopodlažní přibližně obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, menší přístavbou u východní fasády a s možností vestavby podkroví. V objektu je jedna bytová jednotka vel. 2+0 a plnohodnotné kuchyně. V domě je jedno umyvadlo napojené na bojler. V jednom z pokojů je umístěna linka se sporákem. Dům je napojen na přívod elektrické energie, přípojkou na obecní vodovod i na obecní kanalizaci. Základy jsou základové pasy betonové a kamenné, nosná konstrukce je zděná z cihelného zdiva, vnější povrchy obvodových stěn tvoří štuková omítka, stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem, betonové nad sklepem. Střecha je sedlová s eternitovou krytinou, oplechování je z pozinkovaného plechu. Vnitřní úpravu stěn tvoří štukové omítky, na podlaze jsou keramické dlažby, cementový potěr a dřevěné prkenné povrchy, schodiště je betonové do sklepa a dřevěné na půdu, okna jsou dřevěná špaletová, dveře jsou dřevěné. El. instalace je 220 V/380 V, pojistné automaty, vytápění je lokální na pevná paliva, rozvod vody je studené i teplé od bojleru k umyvadlu. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Nemovitost bude zpřístupněná. Doporučuji absolvovat prohlídku. 1. prohlídka: 26.10. 2015 14:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Tomáš Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 760 699 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 12.11. 2015 11:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Lokalita: Miloňovice, Strakonice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Dražební vyhláška 117 Ex 275/15-40  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 117 Ex 240/11-147  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 117 Ex 3084/11-70  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 117 Ex 3084/11-72  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 054 Ex 199/13-395  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 160/Ex 2585/11-133  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 085 Ex 2869/08-384  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Tábor, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Karlovarský kraj
Odročeno na neurčito byt v části obce Mariánské Lázně, č.p. 363 – Elektronická další dražba / byt (portaldrazeb.cz)
Dražba odročena z důvodu zahájení insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod č.j. KSPL 51 INS 27221/2015 – A-2. Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovitosti: – bytová jednotka č. 363/6, byt v budově Mariánské Lázně č.p. 356, 363, byt. dům na parcele St. 386 se spoluvlastnickým podílem 430/10000 na společných částech domu a parcely St. 386 vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, pro obec 554642 Mariánské Lázně a katastrální území 691585 Mariánské Lázně, na listu vlastnictví č. 3845 (bytová jednotka) a na listu vlastnictví č.775 (bytový dům) a na listu vlastnictví č. LV 3729 (stavební parcela), s příslušenstvím.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 445 000 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/2 rodinného domu s pozemky v obci Stružná / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1 rodinného domu s pozemky v obci Stružná, okres Karlovy Vary. Objekt je samostatně stojící přízemní s obyvatelným podkrovím. Není podsklepený. Konstrukce budovy je zděná. Okna jsou dřevěná zdvojená a plastová. Stavebně-technický stav je dobrý. V přízemí se nachází kuchyně, koupelna, WC a komora. V podkroví jsou dva pokoje a dva obývací pokoje. Z inženýrských sítí je napojení na elektřinu a vodovod. Vedení kanalizace je na okraji pozemku. Vytápění je ústřední na tuhá paliva. Příslušenství těchto nemovitých věcí tvoří: oplocení, pergola, udírna, 2x kolna.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška, č. j. 120 EX 31166/11-148  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1 v obci Karlovy Vary, část obce Rybáře, okres Karlovy Vary  (eurodrazby.cz)
Bytová jednotka 2+1 se sociálním zázemím se nachází v 3 nadzemním podlaží bytového domu. Plocha bytu je 60,79 m2. V bytě se nachází předsíň (8,00m2), WC (1,34m2), koupelna (2,56m2), kuchyně (12,31m2), pokoj (20,29m2), pokoj (16,29m2), balkón (4,3m2) a k bytu náleží sklep (2,09m2). Vytápění a teplá voda je z dálkového zdroje, dveře jsou náplňové, okna plastová. Dle sdělení sousedů byla v bytě přibližně před 5 lety provedena kompletní rekonstrukce (koupelna, kuchyně, podlahy). Bytový dům je využíván pro bydlení, je součástí řady čtyř obdobných bytových domů. Hlavní vstup je orientován ze severní strany. Bytový dům je podsklepený (zvýšený suterén) a má 7 nadzemních podlaží. Dům je napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, elektro, plyn je zaveden. Dům je panelový, základy domu jsou betonové, obvodové a vnitřní stěny jsou montované panelové, stropy jsou železobetonové, střecha plochá, schodiště je železobetonové a stupně jsou teracové. Dům je po revitalizaci, v domě je výtah. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 22.10. 2015 11:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 11.11. 2015 11:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 475 000 Kč
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
1/2 bytu v obci Rotava, okres Sokolov – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – druhou 1/2 bytu připravuje k dražbě soudní exekutor JUDr. Smékal pod sp.zn. 081 EX 38815/10 / byt  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 24 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Liberecký kraj
Dražba nemovité věci – Garáže v České Lípě / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je řadová vnitřní přízemní garáž. Konstrukce je zděná a její stavebně-technický stav odpovídá běžné údržbě, omítka je z břízolitu, střecha budovy je plochá se živičnou krytinou, vrata do garáže jsou dřevěná.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 7.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům č.p. 559 v obci Kamenický Šenov, okres Česká Lípa / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Objekt čp. 559 – stáří 102 let. Jde o volně stojící přízemní objekt se sedlovým krovem s mansardami, na podezdívce, s částečným podsklepením a s podkrovím určeným k bydlení. Umístění v okrajové rozptýlené zástavbě na okraji města,v klidové části, v docházkové vzdálenosti do 1 km do centra.Objekt zděný v suterénu z čediče, podezdívka čedič, přízemí bez izolací, zdivo cihelné tl 50 cm, v podkroví 30 cm.Do užívání kolem r. 1910, přístavba cca 1975. Na objektu kolem r. 2000 provedeny opravy,výměna oken, nový komín, ústřední topení, rekonstrukce sociálního zařízení, současný majitel provedl v přízemí opravu omítek v obytných místnostech, v době prohlídky podkroví užíváno jako sklad nedokončeno, neobývatelné,přízemí užíváno. Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 633 340 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 18.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 117 EX 771/08-76, Josef Velebil  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 098 EX 03995/08 – 121, Stanislav Krpáč  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 131 EX 5400/14-93  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1, Tanvald, 42,55m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 125/7 vymezenou v budově Tanvald, č. p. 125, 131 – byt. dům (LV 1916), stojící na pozemku parc. č. St. 740/2 (LV 1916). Včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 529/9627. Byt. jednotka zapsána na LV 2775, kat. území a obec Tanvald, okres Jablonec nad Nisou. Cihlový byt. dům má 4 NP a dva samostatné vchody, je bez výtahu. V 1. PP se nachází sklepy, 4. NP je tvořeno podkrovím a půdním prostorem. Byt. jednotka se nachází ve 4. NP – podkrovní byt – a její dispozice je 2+1, je v udržovaném stavu. Součástí jednotky jsou vnitřní instalace: potrubní rozvody včetně stoupacích vedení a včetně hlavních uzavíracích ventilů.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 226 667 Kč
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: 18.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhlášky – Kauerová Marcela  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
Id. 1/12 Bytu č.97/4 s podílem 2331/10000 domu čp.97 v obci Třebařov, okres Svitavy / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt č. 97/4 se nachází ve 2. nadzemním podlaží, v pravé (jižní) části domu, okny je orientován k jihu a k západu. Byt je velikosti 2+ 1 s příslušenstvím, obsahuje kuchyň, dva pokoje, předsíň, koupelnu se záchodem a komoru. V podzemním podlaží je s bytem užíván jeden sklep. Více info viz. znalecký posudek a dražební vyhláška níže ke stažení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 22 224 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 18.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 117EX3355-11-63  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 139EX12886-12-089  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihomoravský kraj
Dražební vyhláška 192 EX 63/04-103  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v k.ú. Kobylnice u Brna / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Na pozemku parcely č. 94/42 se nachází stavba rodinného domu (RD), který je součástí uvedené parcely. Zastavěná plocha RD je 167 m2. Jedná se o RD s celkem třemi podlažími – jedním podzemním podlažím (sklep) a dvěma nadzemními podlažími (NP). Skladba místnosti je uvedena v části 2.1 znaleckého posudku. Druhé nadzemní podlaží je současně podkrovím. Jedná se o samostatný RD se sedlovou střechu, dispozičně atypický. Vstup do RD je bezproblémový z ul. Sokolnické po schodech do 1. NP. Z ulice je rovněž příjezd na zahradu a do dvojgaráže v 1.PP. Za RD se nachází prostorná zahrada o ploše 1224 m2. V zahradě je řada okrasných rostlin i mohutného vzrůstu (vrba, smrk), je udržovaná a velmi vkusně řešená. Vstup na zahradu je umožněn jak z 1.PP tak i 1.NP. Od RD se pozemek zahrady svažuje pomocí terasovité úpravy zahrady. Na zahradě je bazén přibližně oválného půdorysu o rozměrech cca 4*8m a hloubce 1,5. Užívána jako zahrada je rovněž parcela č. 94/16. V zahradě je studna s užitkovou vodou. Na pozemku parcely č. 94/52 se nachází stavba garáže, která je součástí uvedené parcely. Je v zadní části zahrady. Vjezd do garáže je částečně komplikován přejezdem přes cizí parcelu. Garáž je stavbou zděnou obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, okolí garáže má zpevněné plochy ze zámkové dlažby, krytina z pálené tašky. Plocha garáže činí 27 m2. Vedle garáže je branka pro vjezd na zahradu z její zadní části. Pozemky uvedených 4 parcel jsou společně oploceny (dřevěný plot v oblasti RD a dále drátěné pletivo) a tvoří tak jednotný funkční celek. Pozemky parcel č. 94/83 a 94/110 se nacházejí mimo jednotný funkční celek (za zahradou) a jsou užívány jako komunikace. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 6 073 330 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 10.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek – zahrada, k.ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek parc. č. 957/2 v katastru nemovitostí vedený jako zahrada. Pozemek je situovaný v katastrálním území Veveří v centrální části města Brna. Pozemek je sevřený mezi ulicemi Čapkova, Jana Uhra a Jiráskova, v zastavěné části města. Je přístupný pouze přes cizí pozemek. Obtížný přístup k pozemku omezuje možnost volného obchodování. Pozemek je volný, nezastavěný a okolní zástavbu RD. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 256 500 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 8.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO !!! Zemědělská stavba a pozemky Přibice, okr. Brno-venkov / zemědělská stavba (portaldrazeb.cz)
Půdorys je zhruba ve tvaru obdélníka, rovinatý terén, okolní zástavbu tvoří areál bývalého zemědělského družstva. Centrum obce Přibice je ve vzdálenosti 2100m, do Brna je vzdálenost 36 km. Přístup je možný po zpevněných areálových komunikacích.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 738 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
soubory věcí nemovitých – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 13 250 000 Kč
Lokalita: Ořechov, Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: 10954207DV01
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Lokalita: Újezd u Brna, Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Ostatní – Ostatní  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 53 000 000 Kč
Lokalita: Mikulov, Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražba pozemku (581 m2), okr. Břeclav / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Oceňované nemovitosti se nalézají v jihozápadní okrajové části obce Zaječí, navazují na zástavbu RD, v blízkosti lanového centra, přístupné z veřejné zpevněné místní komunikace na pozemku p.č. 4855/142 ve vlastnictví obce. Nemovitosti jsou vzdáleny cca. 600 m od centra obce a jeho občanské vybavenosti (obecní úřad, obchod, MŠ a ZŠ), 1 km od autobusové zastávky a 3,2 km od vlakové zastávky, nemovitosti jsou vzdálené cca. 10 km od exitu č. 41 dálnice D2. Dle platné ÚPD obce je pozemek situovaný v zastavěném území obce, veden jako plocha OH – ubytovací zařízení. Pozemek pro výstavbu p.č. 3190/3 o výměře 1634 m2, dle platné ÚPD obce je veden jako území občanské vybavenosti, plocha OH – ubytovací zařízení. Území je částečně zainvestováno, možnost napojení na (NN, VV, kanalizace ve výstavbě- u pozemku přečerpávací stanice a plyn), obec nemá platnou cenovou mapu pozemků, užívání je v souladu s právním stavem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 546 666 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba pozemku – vinice (1572 m2), okr. Břeclav / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Oceňované nemovitosti se nalézají v jihozápadní okrajové části obce Zaječí, navazují na zástavbu RD, v blízkosti lanového centra, přístupné z veřejné nezpevněné místní komunikace na pozemku p.č. 3097/65 ve vlastnictví obce. Nemovitosti jsou vzdáleny cca. 650 m od centra obce a jehoobčanské vybavenosti (obecní úřad, obchod, MŠ a ZŠ), 1,1 km od autobusové zastávky a 3,3 km od vlakové zastávky, nemovitosti jsou vzdálené cca. 10 km od exitu č. 41 dálnice D2. Dle platné ÚPD obce je pozemek situovaný v nezastavitelném a nezastavěném území (navazují na něj), veden jako plocha PV – vinice. Pozemek p.č. 3097/20 o výměře 1572 m2 je v současnosti užíván jako vinice. Pozemek je dle platné ÚPD situovaný v nezastavitelném a nezastavěném území, veden jako plocha PV – vinice. Obecnemá platnou cenovou mapu pozemků, užívání je v souladu s právním stavem. Pozemek je přístupný z veřejné místní komunikace na pozemku p.č. 3097/65.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 42 000 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 8.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Nětčice u Kyjova, podíl 3/4 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kyjov, v místní části Nětčice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Objekt se nachází na adrese Mezivodí 2162/42, 697 01 Kyjov-Nětčice. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 847/2 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město KYJOV, Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byl instalován kontaktní zateplovací systém, proběhla výměna oken, klempířských konstrukcí a modernizace sociálního zařízení. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako – stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na rodinný dům, vpravo, navazuje vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále navazuje vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na nemovitosti neváznou věcná práva ani břemena.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 623 500 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 137 ex 4364/05-157  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 108 EX 07890/08-  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 081 EX 44665/11-160 k.ú. Nětčice u Kyjova  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
usnesení 150 Ex 31-12-131.pdf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
usnesení 114 Ex 940-08-207.pdf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
usnesení 114 Ex 481-04-137.pdf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
usnesení 114 Ex 446-06-158.pdf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
usnesení 050 Ex 1842-12-177.pdf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
1/4 RD se zahradou a jiná stavba bez č.p./č.e. v obci Bohutice, okr. Znojmo – další podíl o velikosti 1/2 draží JUDr. Kozáková pod sp.zn. 042 EX 1576/07 (dne 3.12.2015 v 10 h) – dražitel může vydražit celkem 3/4 nemovitých věcí / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 26 667 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – ODROČENO!!!! Bydlení Hrádek u Znojma / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jednopodlažní, nepodsklepený rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru písmene „L“, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Hrádek je ve vzdálenosti 600m, do Znojma je vzdálenost 21km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku,oplocení je provedeno kolem zahrady.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 536 667 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.11.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
Dražba bytu 2+1 se zahradou v obci Město Albrechtice, okres Bruntál / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 255 334 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 006 EX 695/05-222  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
Byt 2+1 v obci Sázava, okres Benešov  (eurodrazby.cz)
Předmětná jednotka – byt o velikosti 2+1 s příslušenstvím je situovaná ve 1. nadzemním podlaží (přízemí) bytového domu. Vnitřní dispozice sestává z chodby se šatním koutem, kuchyně, pokoje, pokoje, koupelny a WC. K bytu dále náleží užívání sklepní kóje v 1. PP a lodžie. Bytový dům je situován jako řadový krajní, je podsklepený, má 6 nadzemních podlaží (1. – 5. patro, přízemí), zastřešení je plochou střechou. V bytovém domě se nachází celkem 17 jednotek – bytů, společné prostory, sklepní kóje v 1. PP. Bytový dům je založen na betonových základových pasech a patkách s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou montované z betonových panelů, stropy jsou betonové montované, střecha je plochá, s krytinou z novodobých asfaltových svařovaných pásů, schodiště je betonové, s povrchem PVC. Podlahy v bytě jsou betonové, povrchovou úpravu tvoří PVC a textilní krytina, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, vnitřní omítky jsou štukové,vnitřní dveře jsou dřevěné plné, prosklené do ocelových zárubní, vstupní dveře do bytu jsou dřevěné. Vstupní dveře do bytového domu jsou plastové. Vnější omítky jsou strukturované, probarvené, se zateplením. Bytový dům má vnitřní rozvod vody, kanalizace, elektrického proudu a telefonu. Vytápění jednotky – bytu a zásobování teplou užitkovou vodou je zajištěno dálkovým zdrojem. Rozvody vody a kanalizace jsou plastové, napojené na veřejné řady. Sociální zázemí je vybaveno splachovacím WC, umývadlem, vanou a příslušnými vodovodními bateriemi. Bytový dům má rozvod televizní antény a domácího zvonku s telefonem. Bytový dům je vybaven osobním výtahem. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 04.11. 2015 09:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Tomáš Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 760 699 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 17.11. 2015 14:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 700 000 Kč
Lokalita: Sázava, Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
lesní pozemek – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 47 000 Kč
Lokalita: Konárovice, Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: 10954213DV01
DRAŽBA ZRUŠENA-ZAPLACENO!!! Rodinný dům, Dobřichov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. St. 236/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 227, a pozemky parc. č. 582/1 – trvalý travní porost a parc. č. 528/4 – trvalý travní porost, zapsáno na LV 229 v kat. ú. Dobřichov, obec Dobřichov, okr. Kolín Příslušenství a součásti nemovité věci, které se exekuce týká: oplocení, přípojky IS, dvě garáže, zpevněné plochy, studna, porosty. Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům, který má obytné přízemí a částečně podkroví. Budova je částečně podsklepená. Přízemí má dispozici 3+1 a sestává se z kuchyně, tří pokojů, koupelny, WC, spíže a chodby s verandou. V podkroví se nachází 2 pokoje a volný půdní prostor. Zastavěná plocha domu činí cca 125 m2. Z inženýrských sítí je dům napojen na elektřinu, kanalizaci a plynovod. Voda je z vlastní studny. Vytápění je ústřední na tuhá paliva a ústřední plynové. Ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým bojlerem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 860 000 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 5.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/2 RD s příslušenstvím v části obce Drahobudice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Rodinný dům se zastřešenou terasou a s navazující dřevěnou stavbou kolny zastřešenou pultovou střechou, vrtaná studna hl. 25 m, betonová jímka, drobné zpevněné plochy, část oplocení a smíšené trvalé porosty a dále ze dvou navazujících pozemků pod společným oplocením. Hlavní stavba je svým charakterem polovina nepodsklepeného rodinného dvojdomu o jednom nadzemním podlaží a obytném podkroví, zastřešený sedlovou střechou. V přízemí domu nachází vstupní chodba s dřevěným strmým schodištěm do podkroví, koupelna s WC v průčelí proti vstupním dveřím, vlevo obývací pokoj s kuchyní, vpravo neobývaný pokoj, za ním spíž a technická místnost, v podkroví se nachází prostorná podkrovní místnost a volný půdní prostor vhodný k vestavbě další podkrovní místnosti.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 313 334 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 13.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/5 na pozemku orné půdy o výměře 11167 m2 v Cerhenicích / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na pozemku orné půdy, výměra 11.167 m2. Odkazy: > Dražební místnost > Webová prezentace soudního exekutora  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 25 467 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 22.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek Horní Počaply – podíl id. 1/2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl id. 1 na pozemku v obci Horní Počaply, okres Mělník, výměra 3.472 m2, rovinný pozemek v zastavitelné zóně  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 45 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Vrátno, okres Mladá Boleslav  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP se sedlovou střechou. V domě je jeden byt o velikosti 1+1. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, podlahy tvoří dlažba a betonová mazanina. Kanalizace je standardní, vodoinstalace je studená i teplá, TUV je elektrický boiler, topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva, elektroinstalace je třífázová. Vnitřní vybavení tvoří sprcha, vana, WC a umyvadlo. Základy domu jsou kamenné, svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, vodorovné nosné konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová s krytinou z asfaltových šindelů, krov je dřevěný, vázaný, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou částečně břízolitové, vnitřní omítky jsou vápenné, vnitřní obklady jsou běžného provedení. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 03.11. 2015 13:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Tomáš Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 760 699 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 17.11. 2015 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 750 000 Kč
Lokalita: Vrátno, Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Chata, Vlkančice / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky a stavbu: – parc. č. St. 539 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba Vlkančice, č. e. 366 – jiná stavba; – parc. č. 981/11 – ostatní plocha o výměře 347 m2. Zapsáno na LV 320, kat. území a obec Vlkančice, okres Praha-východ. Chata má 2 NP a podkrovní část – 1. NP je zděné a obsahuje sklep, 2. NP dřevné a obsahuje obývací pokoj, ložnici, kuchyň, terasu, v podkroví jsou dva pokoje. Příslušenství tvoří venkovní úpravy a trvalé porosty. Stavebně-technický stav je průměrný. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rodinného domu v obci Sulice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Poloha nemovitosti: Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 200 stojící na pozemku parc. č. St. 296 a pozemkové parcely č. St. 296, 976/31, 976/32, 976/47 zapsané na LV 281, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště a okres: Praha-východ, obec: Sulice a katastrální území: 759431 Sulice. Popis nemovitosti: Dražená nemovitost se nachází v okrese Praha-východ v obci Sulice – část obce Želivec ve vzdálenosti cca. 22 km jihovýchodním směrem (vzdušnou čarou) od centra Prahy v k.ú. Sulice. Nemovitost se nalézá na jihovýchodním okraji části obce Želivec na hranici s obcí Kamenice – část obce Štiřín v nové zástavbě rodinných domu. Příjezd k nemovitosti je po zpevněné veřejné komunikaci. Z inženýrských sítí jsou v místě k dispozici elektřina, kanalizace, vodovod i plyn. Rodinný dům s příslušenstvím Jedná se o zděný dle informace z kolaudačního rozhodnutí částečné podsklepený RD s 1 nadzemním podlažím a stavebně upraveným podkrovím. Objekt byl zkolaudován v r. 1988, v nedávné době však byla pravděpodobně provedena celková rekonstrukce – např. původní vestavená garáž byla přestavena na obytnou místnost, fasáda, střešní krytina, okna aj. Dům není z veřejně přístupných míst prakticky vůbec vidět, odstíněn je zelení po obvodu pozemku a okolní zástavbou. Při vjezdu na pozemek stojí poměrně nová dvougaráž – částečné na cizím pozemku parc.č. 216/2 (k.ú. Štiřín), který je také společné s draženými pozemky a oplocený, tvoří funkční celek. Na dům dále navazuje přístřešek s posezením, na cizím pozemku parc.č. 216/2 je také pravděpodobně kůlna. Dle kolaudačního rozhodnutí z r. 1988 se v suterénu domu nacházel sklep, kotelna a sušárna, v přízemí koupelna, foto dílna, šatna, WC, kuchyně, jídelní kout, hala, 2x pokoj, koupelna s WC, ložnice a garáž, podkroví nebylo v té době dokončeno. Z inženýrských sítí je nemovitost pravděpodobně napojena na elektřinu, kanalizaci, vodovod i plyn. Příslušenství – Venkovní úpravy a) Přípojky inženýrských sítí – elektřina, kanalizace, vodovod, plyn b) Oplocení – dřevěná výplň se zděnou podezdívkou a sloupky c) Vstupní branka a vjezdová brána – dřevěné s kovovou konstrukcí d) Zpevněné plochy – z dlažby e) Přístřešek – dřevěný s posezením navazující na RD Kůlna – pravděpodobně s dřevěnou konstrukcí, 1NP, rozměry cca. 2 x 2m, na cizím pozemku p.c. 216/2 Garáž – jedná se o zděnou garáž stojící na pozemku parc.č. 976/47 a z velké části také na cizím pozemku parc.č. 216/2. Objekt má obdélníkový tvar (střecha) s vykousnutým severozápadním rohem, uvnitř je pravděpodobně možnost parkování pro 2 ci 3 automobily. Objekt má 1NP se sedlovou střechou s betonovou taškovou krytinou, fasáda je omítnutá, garáž je zabezpečena EZS, má sekční vrata na dálkové ovládání a z boku vstupní dveře z pozemku parc.č. 976/47. Stav objektu je dobrý, stáři neznámé – odhaduji cca. 7 let. Pozemky Předmětem dražby jsou také pozemky parc.č. St. 296, 976/31, 976/32 a 976/47, které jsou zapsané na LV c. 281 pro k.ú. Sulice, obec Sulice, okres Praha-východ. Parkování je možné v dostatečné kapacitě na vlastním pozemku ci na okolních veřejných prostranstvích, přístup je po zpevněné veřejné komunikaci parc.č. 976/22 – lze hodnotit jako bezproblémový. Dražené pozemky se stavbami a cizím pozemkem parc.č. 216/2 (k.ú. Štirín) jsou spolu oplocené, tvoří funkční celek. Pozemek parc.č. St. 296 – s výměrou 239 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako zastavená plocha a nádvoří, je rovinatý, má nepravidelný tvar a je převážně zastaven rodinným domem č.p. 200. Pozemek je převážné obklopen pozemkem parc.č. 976/31, z inženýrských sítí je pravděpodobně napojen na elektronu, plyn, kanalizaci a vodovod. Přístup od veřejné komunikace je z jihu pres pozemky parc.č. 976/31 a 976/32. Pozemek parc.č. 976/31 – s výměrou 763 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako zahrada, je rovinatý, má nepravidelný tvar, slouží jako zahrada u rodinného domu. Pozemek je udržovaný s travnatým povrchem a okrasnými trvalými porosty, část pozemku je také pravděpodobně zpevněná. Pozemek parc.č. 976/32 – s výměrou 131 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, je rovinatý, má protáhlý obdélníkový tvar, slouží jako zahrada a přístupová cesta od zpevněné příjezdové komunikace parc.č. 976/22. Pod tímto pozemkem jsou pravděpodobně vedeny přípojky inženýrských sítí k domu. Pozemek parc.č. 976/47 – s výměrou 85 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako ostatní plocha, je rovinatý, má nepravidelný protáhlý tvar, slouží jako zahrada a částečné je v jižní části zastaven garáží. Pozemek svou východní stranou tvoří hranici mezi katastrálními územími Sulice a Štirín. Svým jižním okrajem sousedí se zpevněnou veřejnou příjezdovou komunikací.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 700 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 10.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 56248 m2, Buš / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky parc. č. 1100/4, 1100/7, 1100/9, 1100/10, 1100/11, 1100/12, 1100/13, 1100/14, 1100/15, 1115, 1116, 1121/1, 1121/2, 1122/2, 1122/3, 1122/6, 1122/7. Zapsáno na LV 476, kat. území a obec Buš, okres Praha-západ. Lokalita, ve které se pozemky nacházejí není územně srostlá se zástavbou vlastní obce Buš. Soubor pozemků lze rozdělit na tři typy: a) pozemky určené územním plánem k zástavbě rodinnými domy – parc. č. 1100/10, 1100/12, 1100/13, 1100/14, 1121/2; b) pozemky komunikací – parc. č. 1100/15, 1100/11, 1100/4, 1100/7; c) ostatní pozemky vedené jako ostatní plocha (neplodná půda), trvalý travní porost či orná půda – parc. č. 1100/9, 1115, 1116, 1121/1, 1122/2, 1122/3, 1122/6, 1122/7. Do lokality je rozveden obecní vodovod, kanalizace a elektro. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 7 333 330 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 10.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1 bytu o dispozici 3+1 v obci Bohutín, okres Šumperk  (eurodrazby.cz)
Jedná se o podíl 1 bytové jednotky o dispozici 3+1 v 1.NP bytového domu v obci Bohutín, okres Šumperk. Druhá 1 bytové jednotky bude prodávána ve stejný den na adrese http://www.eurodrazby.cz od 13:20 hod. Jedná se o bytovou jednotku o dispozici 3+1 v 1.NPbytového domu. V bytové jednotce se nachází chodba, WC, koupelna, 3 pokoje, kuchyně, lodžie, zřejmě zařizovací předměty koupelny, WC, vybavení kuchyně. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné. Bytová jednotka se nalézá v panelovém domě, kde je 8 garáží (8 nebytových jednotek) v úrovni s terénem, nad nimi je celkem 12 bytových jednotek, vchod je ze strany SV, podlaží jsou 1.n.p. – 3.n.p. Základy domu jsou s izolací, svislé konstrukce jsou panelové tl. cca 30 cm, stropy jsou ŽB, střecha je plochá, krytina je živičná, vnější omítky jsou břízolitové škrabané´. Bleskosvod je instalován. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Máme k dispozici klíče, nemovitost bude řádně zpřístupněná. Bytová jednotka je již zcela prázdná, vyklizená a neobydlená. 1. prohlídka: 05.11. 2015 16:15 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan David Řuchovský, který prohlídku organizuje. Kontakt: 608 951 757 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 19.11. 2015 11:15 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 52 500 Kč
Lokalita: Bohutín, Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Podíl 1 bytu o dispozici 3+1 v obci Bohutín, okres Šumperk  (eurodrazby.cz)
Jedná se o podíl 1 bytové jednotky o dispozici 3+1 v 1.NP bytového domu v obci Bohutín, okres Šumperk. První 1 bytové jednotky bude prodávána ve stejný den na adrese http://www.eurodrazby.cz od 11:20 hod. Jedná se o bytovou jednotku o dispozici 3+1 v 1.NPbytového domu. V bytové jednotce se nachází chodba, WC, koupelna, 3 pokoje, kuchyně, lodžie, zřejmě zařizovací předměty koupelny, WC, vybavení kuchyně. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou dřevěné. Bytová jednotka se nalézá v panelovém domě, kde je 8 garáží (8 nebytových jednotek) v úrovni s terénem, nad nimi je celkem 12 bytových jednotek, vchod je ze strany SV, podlaží jsou 1.n.p. – 3.n.p. Základy domu jsou s izolací, svislé konstrukce jsou panelové tl. cca 30 cm, stropy jsou ŽB, střecha je plochá, krytina je živičná, vnější omítky jsou břízolitové škrabané´. Bleskosvod je instalován. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Máme k dispozici klíče, nemovitost bude řádně zpřístupněná. Bytová jednotka je již zcela prázdná, vyklizená a neobydlená. 1. prohlídka: 05.11. 2015 16:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan David Řuchovský, který prohlídku organizuje. Kontakt: 608 951 757 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 19.11. 2015 11:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Lokalita: Bohutín, Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF

 

Plzeňský kraj
Bývalý penzion, Debrník u Železné Rudy / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky a stavbu: – parc. č. St. 6/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m2, jehož součástí je stavba Debrník, č. p. 5 – rod. dům; – parc. č. St. 6/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba Debrník, č. p. 5 – rod. dům; – parc. č. 88/1 – ostatní plocha o výměře 1921 m2 (neplodná půda). Zapsáno na LV 371, kat. území Debrník u Železné Rudy, obec Železná Ruda, okres Klatovy. Samostatně stojící rod. dům se 2 NP a podkrovní částí je v podprůměrném stavebně-technickém stavu. Dříve sloužil jako penzion, v současné době je opuštěný a bez využití. V 1. PP se nachází bar, soc. zázemí, technická místnost, kuchyň, sauna a chodba; v 1. a 2. NP jsou chodba, čtyři pokoje a balkon; v podkroví se nachází tři pokoje. Vnitřní vybavení je odmontované, nebo poničené.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 420 000 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. a obec Plánice, okres Klatovy / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dům je přízemní, podsklepený, s využitým podkrovím. Ve dvoře je dále rozestavěná nedokončená stavba dalšího rodinného domu.Nosné svislé konstrukce rodinného domu čp. 59 jsou zděné z cihel, střecha sedlová s dřevěným krovem, střešní krytina z pálených tašek. Stropy klasické trámové. Vnější omítky jsou vápenné hladké. Vnitřní omítky vápenné štukové. Okna zdvojená plastová, dveře jsou dřevěné. Podlahy PVC a keramická dlažba. Vytápění ústřední plynovým kotlem. Rozvody teplé a studené vody. Teplá voda z el. boileru. Odpad sveden do veřejné kanalizace. Přípojka el.energie 220/380 V. V dispozici je v přízemí obývací pokoj s kuchyňským koutem,koupelna a WC. V podkroví je pokoj. Dům je asi z roku 1920, v roce 1985 byl rekonstruován.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 244 000 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 19.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 33 m2, Debrník u Železné Rudy, podíl 1/2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 88/8 – ostatní plocha o výměře 33 m2 (neplodná půda). Zapsáno na LV 358, kat. území Debrník u Železné Rudy, obec Železná Ruda, okres Klatovy. Pozemek je součástí přístupové cesty, je neoplocený, nezastavěný a s přístupem z místní komunikace.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 10 000 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl ideální 1 rodinného domu v obci Velké Hydčice, okres Klatovy  (eurodrazby.cz)
Jedná se o podíl ideální 1 samostatně stojícího podsklepeného rodinného domu se 2.NP v obci Velké Hydčice, část obce Velké Hydčice, okres Klatovy. Druhá polovina bude prodávána ve stejný den od 12:00 hod. na internetové adrese www.eurodrazby.cz. Jedná se o samostatně stojící, podsklepený rodinný dům se 2.NP a volnou půdou. Půdorys domu je téměř čtvercový se vstupní verandou, s hlavním vstupem na pozemek zahrady vrátky ze severovýchodní strany, vedlejším vstupem vrátky a vjezdem do garáže pak ze severozápadní strany. V domě se nachází v 1.PP (suterén): chodba, sklep pod schody, sklep, prádelna, kotelna, ker.dlažba, uhelna, garáž. V 1.NP (přízemí): vstupní veranda, komora, chodba, z chodby vpravo koupelna s WC, kuchyně, PVC, spíž, pokoj, lodžie, pokoj, pokoj, schody do patra. V 2.NP (1.patro): chodba, z chodby na terasu nad vstupem, WC, koupelna, pokoj, šatna, komora, pokoj, pokoj, pokoj, lodžie. Rodinný dům je postaven v severní části pozemku, vstup do domu je verandou z jihovýchodní strany. V domě se nachází bytová jednotka o velikosti 7+1. Nosná konstrukce je provedena na betonových základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou v suterénu cihelné kombinované s kamenným, ostatní obvodové zdivo je z armaporitových tvárnic a cihelných bloků, vnitřní zdivo je cihelné, stropní konstrukce jsou z tvárnic hurdis do I nosičů, ev. keramické panely nebo miako, konstrukce krovu je dřevěná vaznicová, střešní krytina je z eternitových šablon, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, omítky jsou štukové, vnější povrchy (fasáda) je břízolitová, obklady jsou na sociálních zařízeních, u kuchyňské linky a v prádelně v suterénu. Okna jsou dřevěná s venkovními žaluziemi, dveře jsou náplňové, schodiště je teracové, podlahy tvoří keramická dlažba, beton, koberec nebo PVC. Rozvod plynu, teplé a studené vody je proveden, ohřev vody je dvěma bojlery (pro přízemí bojler v suterénu v garáži, pro 1.patro bojler v koupelně), vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva a plynovým kotlem, oba jsou v kotelně v suterénu, el. instalace je světelná a motorová. Odkanalizování splaškových vod vede do komorového septiku, který je umístěn na pozemku, pitná voda je z veřejného vodovodu. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka se sporákem a sociální zařízení tvoří umyvadlo, vana, sprchový kout, WC. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 30.10. 2015 10:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 10.11. 2015 14:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 435 000 Kč
Lokalita: Velké Hydčice, Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
ZAPLACENO – Rodinný dům, Dolní Jamné; ZRUŠENO – ZAPLACENO / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Nemovité věci se nacházejí v centrální části Dolní Jamné, tj. v souvisle zastavěném území obce při průjezdní komunikaci v blízkosti břehu Dolského potoka. Jedná se o samostatně stojící, zděný, podsklepený objekt bydlení se dvěma nadzemními podlažími s částečně sedlovou a částečně mansardovou střechou s půdorysem ve tvaru L. K nemovité věci náleží příslušenství: oplocení včetně vjezdových vrat, přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, trvalé porosty.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 520 000 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Chata, Robčice / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky a stavbu: – parc. č. 581/2 – ostatní plocha o výměře 16 m2; – parc. č. St. 6/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 380 m2, jehož součástí je stavba Robčice, č. e. 15 – rod. rekreace; – parc. č. 573/2 – ostatní plocha o výměře 27 m2. Zapsáno na LV 105, kat. území Robčice, obec Kozojedy, okres Plzeň-sever. Jedná se o stavbu původní kovárny z roku 1911 předělané na rekreační domek, není podsklepený, má 1 NP a podkroví. Svislé nosné konstrukce jsou z kamenného zdiva tl. 65 cm, dřevěný strop, střecha sedlová s krytinou z pálených tašek a klempířskými konstrukcemi z PZ plechu. Vnější úprava fasády omítkou vápennou, podezdívka obložena kabřincem. Vnitřní úprava stěn v 1. NP – vápenné omítky, v podkroví dřevěný obklad, okna dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné náplňové, schodiště dřevěné, podlaha dřevěná svlaková, vytápění řešeno krbem na tuhá paliva s rozvodem teplého vzduchu do podkroví. Objekt je napojen na el. proud 220/400 V, obecní vodovod a kanalizaci a současně i na septik. Stavba je po celkové rekonstrukci. Dle kolaudačního rozhodnutí Městského úřadu Kralovice č. j. výst. 16/01 ze dne 9. 1. 2001 započala rekonstrukce objektu v roce 1980 a dokončena byla v roce 2001. K objektu je přistavěna zděná garáž s pultovou střechou s pálenou krytinou, omítkami, jednoduchými dřevěnými okny a dřevěnými okny. Nemovité příslušenství domu tvoří zmíněná garáž, zpevněná plocha před vstupem do objektu, opěrná zeď s venkovním schodištěm a laťový plot s brankou.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 166 667 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 12.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Varnsdorf, Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška 137 EX 8536/13-86 k.ú. Jiříkov  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 137 EX 8536/13-87 k.ú. Jiříkov  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 67 EX 4353/09-193 k.ú. Varnsdorf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 31 EX 219/09-299 k.ú. Krásná Lípa  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 80 EX103/02-211 k.ú. Staré Křečany  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 137 EX 15130/09-205 k.ú. Varnsdorf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 120 EX 30160/11-174 k.ú. Mikulášovice  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 144 EX 11981/13-40 k.ú. Horní Poustevna  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 124 EX 15507/14-100 k.ú. Lipová u Šluknova  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Bytové jednotky na Klínovci – DRAŽBA ODROČENA NA NEURČITO Z DŮVODU INSOLVENCE / byt (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 697 337 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 3.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 700 000 Kč
Lokalita: Terezín, Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 13.1.2016
bytová jednotka 2+1 v panelovém domě v Lovosicích / byt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je bytová jednotka 2+1 v osmipodlažním panelovém domě čp. 1046 v Lovosicích, Dlouhá ulice společně s podílem 4360/295846 na pozemku (st.p.č. 1125/3) a společných částí domu (čp. 1045 a 1046). Dům je postaven jako součást centrální zástavby obce Lovosice, postaven v roce 1971, ke dni ocenění je 42 let starý. Vytápěn je z centrální kotelny včetně ohřevu teplé vody. Standardní výbava v soc. zařízení (koupelna a WC v umakartovém jádře). Kuchyň kombi sporák (plyn a elektro), kuchyň. linka. Běžné opotřebení. Byt sestává z kuchyně, spíže, dvou pokojů, předsíně, koupelny, WC, sklepní koje.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba pozemků v obci Přestavlky a Kleneč(okr. Litoměřice) / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Poloha a popis nemovitosti Předmětem dražby jsou: – pozemky parc. č. 694/1 a 694/2, v k. ú. Kleneč, obec Kleneč, okres Litoměřice (LV 572); – pozemek parc. č. 873/1 v k.ú. Přestavlky u Roudnice nad Labem, obec Přestavlky, okres Litoměřice (LV 355). Pozemky v obci a k.ú. Kleneč – LV č. 572 Dražené nemovité věci se nachází v okrese Litoměřice na západním okraji území obce Kleneč při silnici II. třídy č. II/240 v katastrálním území Kleneč, mimo zastavěné území obce. Pozemek parc. č. 694/1 Pozemek s výměrou 1207 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako ostatní plocha, způsob využití silnice, je rovinný, má protáhlý přibližně obdélníkový tvar, slouží jako zpevněná komunikace. Povrch pozemku je zpevněný asfaltový. Na pozemek dále navazuje dražená parc.č. 694/2. Pozemek parc. č. 694/2 Pozemek s výměrou 833 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako ostatní plocha, způsob využití silnice, je rovinný, má protáhlý přibližně obdélníkový tvar, slouží jako zpevněná komunikace. Povrch pozemku je zpevněný asfaltový. Pozemek navazuje na draženou parc.č. 694/1. Pozemek v obci Přestavlky, k.ú. Přestavlky u Roudnice nad Labem – LV č. 355 Dražená nemovitá věc se nachází v okrese Litoměřice na východním okraji území obce Přestavlky při silnici II. třídy č. II/240 v katastrálním území Přestavlky u Roudnice nad Labem, mimo zastavěné území obce. Pozemek parc. č. 873/1 Pozemek s výměrou 6130 m2, v katastru nemovitostí zapsaný jako ostatní plocha, způsob využití silnice, je rovinný až mírně svažitý, má protáhlý přibližně obdélníkový tvar, slouží jako zpevněná komunikace. Povrch pozemku je zpevněný asfaltový. Pozemek navazuje na draženou parc.č. 694/2 a vede až k podjezdu pod dálnicí D8.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 413 468 Kč
Lokalita: Litoměřice, Ústecký kraj
Datum dražby: 8.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
byt v Janově – opakovaná / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 45 000 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 137 EX 5763/06-246  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba pozemků – Jeníkov (okr. Teplice) / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky parcel.č. 18/1, 18/2, 18/3, 19/1 a 19/2, nacházející se u místní komunikace a vedle potoka Bouřlivec, obec Jeníkov, okres Teplice.. Jeníkov se nachází 5 km od Teplic, 2 km od Duchcova a 11 km od Bíliny.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 733 334 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška (č.j. 111 Ex 7735/12-57)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška (č.j. 085 EX 14587/12-83)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 1+1, Hostomice nad Bílinou, 30m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3920/67080 na pozemku parc. č. St. 246 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 632 m2, jehož součástí je stavba Hostomice, č. p. 89 – bydlení. Zapsáno na LV 548, kat. území Hostomice nad Bílinou, obec Hostomice, okres Teplice. Výše uvedený spoluvlastnický podíl odpovídá užívání bytové jednotky o dispozici 2+0 ve 2. NP budovy č. p. 89. Jedná se o dvě vybydlené místnosti se zdemolovaným sprchovým koutem. Stropy a zdi jsou promáčené – zatéká střechou, podlaha je děravá, WC nefunkční (nachází se na společné chodbě) se svodem do nelegální žumpy, která se má odstranit a nahradit novou. Z IS je byt. dům napojen na přípojku elektřiny.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 12 667 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Předlice, podíl 3/16 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná s o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/16 na pozemku parc. č. 130 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba Předlice, č. p. 164 – bydlení. Zapsáno na LV 207, kat. území Předlice, obec a okres Ústí nad Labem. Objekt je napojen na IS – voda, elektro, kanalizace. Dle získaných informací se v objektu nacházejí dvě byt. jednotky a další zřejmě dva obytné pokoje v podkroví. Stav objektu je z vnějšku původní, zanedbaný bez běžné údržby nebo rekonstrukcí, také uvnitř je spíše v původním stavu. Příslušenství tvoří venkovní úpravy – přípojky IS, zpevněné plochy, částečné oplocení pozemku. Nezastavěná část pozemku je užívána jako dvůr.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 19.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům č.p. 55 s zahradou a dvorem v obci Chabařovice u Ústí nad Labem / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitost, kterou tvoří zejména dům Roudníky č.p. 55 – samostatně stojící, s 1 PP, 2 NP a částečným podkrovím a dále pozemek tímto domem zastavěný a přilehlý pozemek užívaný jako dvůr a zahrada. Nemovitost je situována v centru osady Roudníky města Chabařovice, v sousedství obdobných rodinných domů původní zástavby. Dům je napojen na vodovod, kanalizaci a rozvod el. energie. Další příslušenství tvoří vedlejší stavby – větší nedokončená zděná kolna, menší zděná kolna a přístřešek a venkovní úpravy – částečné zděné a dřevěné oplocení, kovová vrata a udírna, na pozemku je jeden listnatý strom. Území je svažité směrem na jih. Přístup je ze zpevněné komunikace. Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání). Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: 8.12.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Královéhradecký kraj
ZAPLACENO – Byt 1+1, Nový Hradec Králové, 41,04m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 1413/9 vymezenou v budově Nový Hradec Králové, č. p. 1412, 1413 – byt. dům (LV 21998), stojící na pozemku parc. č. St. 2610 (LV 21998). Včetně podílu na společných částech domu a pozemku z LV 21998 ve výši 205/29533. Zapsáno na LV 24656, kat. území Nový Hradec Králové, obec a okres Hradec Králové. Byt. dům se 13 NP má 1. NP technické (sklepy a společné prostory), v ostatních podlažích jsou byty – celkem 77 a 1 nebyt. prostor. Vstup do domu je ze západu (hlavní se zvonky) i od východu. Postaven byl v roce 1979 a v současné době prochází tzv. celkovou regenerací; má výtah. Byt. jednotka se nachází v 6. NP a její dispozice je 1+1, nachází se v původním téměř neudržovaném stavu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 740 000 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 4.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – Rodinný dům, Rytířova Lhota, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2, a to na věcech nemovitých s příslušenstvím, zapsaných na listu vlastnictví číslo 106, pro obec Libošovice a katastrální území Rytířova Lhota, které jsou tvořeny stavební parcelou číslo 15, zapsanou v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba zemědělského stavení bez čp/če, stojící na stavební parcele číslo 15 a stavební parcelou číslo 16, zapsanou v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba rodinného domu v části obce Rytířova Lhota, číslo popisné 24, stojící na stavební parcele číslo 16, přičemž příslušenství tvoří venkovní úpravy v rozsahu dřevěné pergoly, zpevněné plochy, oplocení, vrátka, venkovní schody a přípojky inženýrských sítí.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Lokalita: Jičín, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 3.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba nemovité věci – rodinného domu a pozemku v obci Česká Skalice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je řadový, krajní, přízemní, částečně podsklepený dům. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav odpovídá dobré údržbě. Střecha domu je sedlová s novou krytinou z betonové tašky, okna jsou dřevěná dvojitá s parapety, vchodové dveře jsou dřevěné prosklenné. V domě se nachází byt o velikosti 2+1 s koupelnou a WC. K domu patří oplocená zahrada; příslušenstvím nemovité věci je zděná garáž s pultovou střechou a plechovou krytinou a zděná kůlna.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 610 000 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 7.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rodinného domu se zahradou v katastrálním území Otovice u Broumova / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
více na: http://exekuce-hk.cz/drazby-nemovitosti.html  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 160 000 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 21.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba původního objektu bydlení se zděnou stavbou bývalé truhlárny, s ocelovým skladovacím halovým přístřeškem v Broumově / průmyslová stavba  (portaldrazeb.cz)
více na: http://exekuce-hk.cz/drazby-nemovitosti.html  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 230 000 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 26.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Vysočina
Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhláška) čj. 111Ex7477/10-67  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Havlíčkův Brod, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v Jihlavě – id. 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 866 667 Kč
Lokalita: Jihlava, Vysočina
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 167 EX 110670/13-102  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jihlava, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba domu v obci Zvole, k.ú. Branišov nad Pernštejnem / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Zvole, v místní části Branišov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Branišov 4, 592 51 Zvole. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 337/4 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Zvole, č.p. 107, 59256 Zvole. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní žumpu na vyvážení. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Zvole je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení.Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1870. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 1965 proběhla rekonstrukce vodorovných konstrukcí, vnitřních i fasádních omítek, klempířských konstrukcí, vnitřních obkladů, dveří, oken, podlahových krytin a byla modernizována kuchyně. V roce 2000 byla vyměněna střešní krytina. V roce 2011 bylo instalováno nové ústřední vytápění a kotel na tuhá paliva a v roce 2012 byly opraveny vnitřní obklady, částečně podlahové krytiny, nové rozvody elektro, vody, včetně zdroje teplé vody a proběhla rekonstrukce a modernizace sociálního zázemí objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou. Prohlídka není organizována. Více fotografií – viz dokumenty.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 440 000 Kč
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: 15.12.2015
Sdílejte nás

Jaroslav Karas