Dražby nemovitostí 10.11.2015

Hlavní město Praha
střední byt (3+1) – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 060 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 13.1.2016
Chata a id. 8/24 na pozemkách v obci Černošice – okres Praha – západ / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je: chata v chatové osadě Pod Hladkou skálou, v okrajové části obce Černošice, část obce Mokropsy, na rovinném pozemku v blízkosti řeky Berounky. Přístupová komunikace je nezpevněná, ve vlastnictví Města Černošice. Nemovitost je zřejmě napojena pouze na veřejný rozvod elektra, voda čerpána z vlastní studny, kanalizace do žumpy. Nejbližší občanská vybavenost, včetně železniční dopravy, je v místě v docházkové vzdálenosti. Nemovitost se nachází v zátopovém území, dle územního plánu se jedná o Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci, v záplavovém území Q100. – více info viz. znal. posudek a dražební vyhláška níže ke stažení  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 375 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt. jednotka 1+kk, garážové stání, zahrada, vše podíl 1/2 Újezd u Průhonice / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na byt. jednotce č. 495/3 vymezené v budově Újezd, č. p. 495 – byt. dům (LV 1138), stojící na pozemku parc. č. 214/196. Včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 5495/158568. Byt. jednotka zapsána na LV 1206, kat. území Újezd u Průhonic, obec a okres Praha 4. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1375/54792 na garáži č. 493/2 vymezené v budově Újezd, č. p. 493 (LV 1141), stojící na pozemku parc. č. 214/193. Včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 516725/41523204. Garáž zapsána na LV 1161, kat. území Újezd u Průhonice, obec a okres Praha 4. A dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 214/213 – orná půda o výměře 119 m2. Zapsáno na LV 1205, kat. území Újezd u Průhonice, obec a okres Praha 4. Jedná se o bytovou jednotku, která se nachází v bytovém domě č. p. 495, který má 3 NP a 1 PP. Bytový dům je zateplený, osazený dřevěnými eurookny, v dobrém, udržovaném stavu. Bytová jednotka se nachází v 1. NP a její dispozice je 1+kk. K bytu patří komora v 1. PP. Bytový dům je napojený na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední ze společné plynové kotelny. Ohřev teplé vody je centrální. Příslušenství nemovité věcitovří podíl na oplocení parc. č. 214/213. (Více informací a fotografií naleznete ve znaleckém posudku.)  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 742 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Vícebytový dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Smíchov, obec Hlavní město Praha / bytový dům (portaldrazeb.cz)
Dne 17.12.2015 v 13:00 hod., se v Atriu – výstavní a koncertní síni, Čajkovského 12, Praha 3, koná dražba č.j. 021Ex 822/05-211, kterou vyhlašuje, soudní exekutor JUDr. Ivan Erben, na adrese U Okrouhlíku 1820/3, Praha 5 – Smíchov, 150 00, těchto nemovitostí: vícebytový dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Výše jistoty (částky nutné složit před dražbou – bude v případě nevydražení vrácena) je stanovena ve výši 4.000.000,- Kč, znalecký posudek je ve výši 15.164.000,-Kč. Pro další informace kontaktujte Exekutorský úřad, Mgr. Petra Pravdová, tel. 222 313 203, e-mail pravdova@exekutor-praha8.cz, více nae-drazby.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 10 109 300 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihočeský kraj
Pozemky u obce Týn nad Vltavou / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Oceňované nemovitosti, zemědělské pozemky – trvalý travní porost č. parcelní 2142/5 a 2165/8 a ostatní plocha – ostatní komunikace č. parcelní 2359/3 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, jsou situovány jihovýchodně od intravilánu obce Týn nad Vltavou. Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:2000, která je přílohou znaleckého posudku. Přístup k nemovitosti je z jihu, ze zpevněné ulice Na Koutě, přes pozemkové parcely jiných vlastníků. V dané části obce je možnost napojení pouze na rozvod elektro ve vzdálenosti cca 300 m. Dané území obce, dle zjištěných informací, není řešeno územním plánem. V současné době jsou zemědělské pozemky obdělávány ke svému účelu, slouží jako postviny.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 8 914 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 22.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
id. podíl 1/5 v části obce Horní Stropnice-Dlouhá Stropnice č.p. 38 další dražba / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dne 19.1.2016 se draží podíl 1/5 Jaroslava Kučery sp. zn. 121 EX 5037/07 od 12:30 h. a dále dne 19.1.2016 se draží podíl 1/5 Václava Kučery sp. zn. 121 EX 5059/06 od 12:00 h. Nemovitost je v obci Dlouhá Stropnice jde o samostatný rodinný dům bez podsklepení s jedním nadzemním podlažím s podkrovím stavebně neupraveným. Stavebně dokončen v roce 1911. Nachází se v zástavbě rodinných domů na okraji obce v blízkosti místní komunikace vedoucí od Horních Stropnic, které jsou vzdáleny cca 1,5 km. Při příjezdu od Horních Stropnic je nemovitost po levé straně s přístupem z místní zpevněné komunikace. V obci není občanská vybavenost je nutné dojíždět do Horní Stropnice, kde je prodejna potravin, zastávka autobusu ČSAD a obecní úřad. Objekt připojen na inženýrské sítě elektřinu 200/380V, voda z vlastní studny na pozemku, odpad do žumpy a zemní plyn v obci není. Nemovitost je nepodsklepena s jedním nadzemním podlažím a podkrovím stavebně neupraveno – půda. Na nemovitost navazuje další část budovy, kde je dílna a klad paliva. Jde o zděnou stavbu bez izolace proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo cihelné s vepříkem a kamenem na 600 mm, stropy trámové povalové se záklopem, krov trámový, střecha sedlová s latěmi, střešní krytina původní pálená taška, klempířské prvky nejsou, okna dřevěná dvojitá a špaletová, fasáda vápenná s nátěrem, omítky vápenné, podlahy dlažby a PVC. Vzhledem k tomu , že nemovitost nebyl přístupná nelze určit další technické vybavení. Nemovitost je bez údržby, ale užívána. Tyto informace poskytl jeden ze sousedů. Dochází k chátrání. DISPOZICE: v přízemí je hlavní vchod s chodbou s přístupem do podkroví , kuchyně, obývací pokoj, ložnice WC, koupelna. V podkroví je půda. Na pozemku je studna, není oplocen a je bez porostů. Objekt je k možné využít k trvalému bydlení a nebo jako rekreační chalupu, s nutností velké investice do oprav i hlavních konstrukčních prvků a následné rekonstrukce. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 19.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
id. podíl 1/5 v části obce Horní Stropnice-Dlouhá Stropnice č.p. 38 – další dražba / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dne 19.1.2016 se draží podíl 1/5 Jaroslava Kučery sp. zn. 121 EX 5037/07 od 12:30 h. a dále dne 19.1.2016 se draží podíl 1/5 Oldřicha Kučery sp. zn. 121 EX 3027/07 od 13:00 h. Nemovitost je v obci Dlouhá Stropnice jde o samostatný rodinný dům bez podsklepení s jedním nadzemním podlažím s podkrovím stavebně neupraveným. Stavebně dokončen v roce 1911. Nemovitost je nepodsklepena s jedním nadzemním podlažím a podkrovím stavebně neupraveno – půda. Na nemovitost navazuje další část budovy, kde je dílna a klad paliva. Jde o zděnou stavbu bez izolace proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo cihelné s vepříkem a kamenem na 600 mm, stropy trámové povalové se záklopem, krov trámový, střecha sedlová s latěmi, střešní krytina původní pálená taška, klempířské prvky nejsou, okna dřevěná dvojitá a špaletová, fasáda vápenná s nátěrem, omítky vápenné, podlahy dlažby a PVC. Vzhledem k tomu, že nemovitost nebyl přístupná nelze určit další technické vybavení. Nemovitost je bez údržby, ale užívána. Tyto informace poskytl jeden ze sousedů. Dochází k chátrání. DISPOZICE: v přízemí je hlavní vchod s chodbou s přístupem do podkroví , kuchyně, obývací pokoj, ložnice WC, koupelna. V podkroví je půda. Na pozemku je studna, není oplocen a je bez porostů. Objekt je k možné využít k trvalému bydlení a nebo jako rekreační chalupu, s nutností velké investice do oprav i hlavních konstrukčních prvků a následné rekonstrukce. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 19.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
id. podíl 1/5 v části obce Horní Stropnice-Dlouhá Stropnice č.p. 38 – další dražba / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dne 19.1.2016 se draží podíl 1/5 Václava Kučery sp. zn. 121 EX 5059/06 od 12:00 h. a dále dne 19.1.2016 se draží podíl 1/5 Oldřicha Kučery sp. zn. 121 EX 3027/07 od 13:00 h. Nemovitost je v obci Dlouhá Stropnice jde o samostatný rodinný dům bez podsklepení s jedním nadzemním podlažím s podkrovím stavebně neupraveným. Stavebně dokončen v roce 1911. Nemovitost je nepodsklepena s jedním nadzemním podlažím a podkrovím stavebně neupraveno – půda. Na nemovitost navazuje další část budovy, kde je dílna a klad paliva. Jde o zděnou stavbu bez izolace proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo cihelné s vepříkem a kamenem na 600 mm, stropy trámové povalové se záklopem, krov trámový, střecha sedlová s latěmi, střešní krytina původní pálená taška, klempířské prvky nejsou, okna dřevěná dvojitá a špaletová, fasáda vápenná s nátěrem, omítky vápenné, podlahy dlažby a PVC. Vzhledem k tomu, že nemovitost nebyl přístupná nelze určit další technické vybavení. Nemovitost je bez údržby, ale užívána. Tyto informace poskytl jeden ze sousedů. Dochází k chátrání. DISPOZICE: v přízemí je hlavní vchod s chodbou s přístupem do podkroví , kuchyně, obývací pokoj, ložnice WC, koupelna. V podkroví je půda. Na pozemku je studna, není oplocen a je bez porostů. Objekt je k možné využít k trvalému bydlení a nebo jako rekreační chalupu, s nutností velké investice do oprav i hlavních konstrukčních prvků a následné rekonstrukce.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 25 000 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 19.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Chata, Rožmberk nad Vltavou / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se mimo zastavěnou část města Rožmberk nad Vltavou, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Rožmberk nad Vltavou 50, 382 18 Rožmberk nad Vltavou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1141/1 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 136/2 – trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Město Rožmberk nad Vltavou, č. p. 2, 38218 Rožmberk nad Vltavou. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla povinným nemovitost zpřístupněna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Na zadní část objektu vlevo (pohled z přístupové komunikace) navazuje dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na nemovitosti neváznou žádná věcná práva ani břemena.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 547 000 Kč
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 10.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 194 m2, Frymburk / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. 899/2 – ostatní plocha o výměře 194 m2 (manipulační plocha). Zapsáno na LV 457, kat. území a obec Frymburk, okres Český Krumlov. Pozemek se nachází cca 0,6 km JV od autobusové zastávky U Lískovců při tzv. Lipenské magistrále. V místě je možnost napojení na veřejný vodovod a NN; v okolí není žádné občanské vybavení obce. V KN je pozemek evidován jako „ostatní plocha – manipulační plocha“, dlouhodobě takto však není užíván. Věcně se jedná o zbytkovou plochu hraničící severně s obecní cestou parc. č. 901, ze strany západní a jižní s parc. č. 897/16 a východně s parc. č. St. 899/5, jejíž součástí je rod. dům č. p. 252. (Více informací viz znalecký posudek.)  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
1/10 na rodinném domě v obci a okrese Jindřichův Hradec / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je: rodinný dům, který je z části dvoupodlažní bez podsklepení a podkroví s valbovým zastřešením. Nachází se na okraji historického jádra města, naproti Jindřichohradeckého zámku nad přelivem z Malého Vajgaru. Stavební pozemek je ohraničen na severní straně veřejnou komunikací a na západní straně je ukončen opěrnou zdí nad korytem přelivu. Komunikačně je napojen z místní komunikace procházející podél stavby směrem na Polínko, v okolí budovy nejsou žádné podmínky na parkování osobních vozidel. – více info viz. znal. posudek a dražební vyhláška níže ke stažení  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: 5.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 131 EX 2574/13-95 (Z-1375/2015-332)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 117 EX 1950/09-150 (Z-1366/2015-332)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1, Písek, 67,6m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku č. 1818/9 vymezenou v budově Budějovické Předměstí, č. p. 1818, 1819 – byt. dům (LV 5781), stojící na pozemku parc. č. St. 3525 (LV 5781). Včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 68/2029. Byt. jednotka zapsána na LV 8409, kat. území, obec a okres Písek. Budějovické Předměstí je východní částí okresního města Písku, zahrnuje většinu souvislé městské zástavby na pravém břehu řeky Otavy. Byt. dům se 7 NP je napojen na IS a v celém svém rozsahu je užíván k trvalému bydlení. Byt. jednotka se nachází ve 3. NP a její dispozice je 3+1.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 586 000 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 8.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt 1+1 (id. 1/8) v Milevsku – okres Písek / byt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je: byt 1+1 v OV ve 3. patře zděného bytového domu, celková plocha 31m2. V bytě je provedena rekonstrukce eletřiny a koupelny. Je ponechaná zachovalá kuchyňská linka a elektrický sporák. K bytu náleží sklep a lze využít i půdu. – více info viz. znal. posudek a dražební vyhláška níže ke stažení  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 32 500 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
PODÍL ID. 1/4 NA RODINNÉM DOMĚ V MILEVSKU / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Odkaz na dražební portál: https://drazby.exekutornovozamsky.cz/drazba-874-podil-id-1_4-na-rodinnem-dome-v-milevsku/  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Daržební vyhláška 117 EX 1570/09-224  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Karlovarský kraj
podíl 1/2 garáže v Aši, UHRAZENO / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/2 garáže v Aši, okres Cheb. Vrata jsou dřevěná opatřená přídavným zámkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přístup je po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/2 garáže v Aši, UHRAZENO / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/2 garáže v Aši, okres Cheb. Vrata jsou dřevěná opatřená přídavným zámkem. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přístup je po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Spoluvlastnický podíl 1719/10000 bytového domu v Aši / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o spoluvlastnický podíl 1719/10000 bytového domu č.p. 1890 v Aši. Tento spoluvlastnický podíl odpovídá právu užívání jedné jednotky v domě. Jedná se o jednotku v 3.NP o celkové ploše 76,80 m2. Budova č.p. 1890 na pozemku parc.č. St. 1990 je řadový, krajní bytový dům , má 3 nadzemní podlaží a podkroví. V domě je celkem 8 bytů. Konstrukce budovy je zděná a střecha mansardová. Krytina je z osinkocementových šablon. Budova není zateplená. Okna jsou plastová a dřevěná dvojitá. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné , prosklené. Z IS je dům napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je zřejmě ústřední. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem. Pozemek parc.č. St. 1990 je převážně zastavěn budovou č.p. 1890. Zbývající část pozemku je malý dvůr u domu. Pozemek je oplocený, travnatý a nacházejí se na něm zpevněné plochy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 226 000 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Penzion v obci Pernink, část obce Pernink, okres Karlovy Vary  (eurodrazby.cz)
Jedná se o rodinný dům se 2.NP. Budova obsahuje 10 pokojů a jednu bytovou jednotku o velikosti 1+1. Z toho je jeden pokoj jednolůžkový, šest pokojů dvoulůžkových, dva pokoje třílůžkové a jeden pokoj čtyřlůžkový. Dispozičně se v domě nachází: 1.NP: Vstupním prostorem je zádveří (6,72m2). Ze zádveří je vstup do chodby jídelny (6,80m2) a do chodby bytu. Z chodby je vstup do jídelny (39,40m2),z jídelny je vstup do propojovací chodby do kuchyně (4,70m2), dále do dvou místností kuchyně (32,56m2), na WC pro personál (1,00m2), do příručního skladu (1,20m2), do baru, do propojovací chodby do šatny (1,90m2) a do propojovací chodby zadního vstupu (9,20m2), z které je vstup do skladu potravin (4,10m2) a skladu zeleniny (4,10m2), na schodiště do 2.NP (3,40m2) a do zádveří zadního vstupu (9,20m2). Z chodby do bytu se dostaneme na WC muži (1,12m2), do WC ženy (1,12m2), do úklidové komory (1,20m2), do sekretariátu (6,58m2), do kanceláře správce (8,81m2), do šatny (10,25m2), do skladu lyží (17,30m2), a do kotelny (8,20m2). Ze zádveří bytu (3,85m2) se dostaneme do jídelny (7,15m2) a do kuchyňského koutu (5,80m2). Přístup na WC (1,12m2) a do koupelny bytu (4,30m2) je z chodby se schodištěm (11,40m2). 2.NP: Z chodby (18,30m2) jsou vstupy do deseti pokojů. Z každého pokoje je vstup do zabudovaného sociálního zařízení, které obsahuje WC, sprchový kout a malé umyvadlo. Z chodby je dále vstup do propojovací chodby (5,10m2) do skladu čistého prádla (2,42m2), do nouzového východu, z kterého je vstup do prádelny a sušárny. Z1.NP je vstup schodištěm do kanceláře kuchaře a do sociálního zařízení kanceláře. Budova je postavena ve zděném konstrukčním systému. Budova má dvě nadzemní podlaží. Základy domu jsou kamenné, obvodové zdivo z cihel je zastropeno hurdiskami, krov je dřevěný ve tvaru sedla. Střecha je z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou štukové a z části je východní a jižní fasáda obložena dřevěnými palubkami. Vnitřní omítky jsou štukové v kombinaci s dřevěným obkladem palubkami, palubky jsou i na podhledu stropu. Podlahy u vstupu bytu a kuchyně jsou z keramické dlažby. Podlahy jednotlivých pokojů 2. NP jsou potaženy kobercem. Dveře jsou hladké plné, vstupní dveře jsou dřevěné. Schody jsou dřevěné, okna jsou plastová, vrata jsou kovová. Vnitřní rozvody teplé a studené vody jsou původní. Splašková kanalizace celé budovy je svedena do objemné jímky sousedící s budovou. Vnitřní rozvod elektro je stávající. Bleskosvod je instalován. Budova má telefonní přípojku. Radiátory jsou litinové. Ve 2.NP je instalováno lokální topení kamny na tuhá paliva. Vnitřní vybavení tvoří WC, umyvadla, sprchové kouty. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 30.10. 2015 13:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Daniel Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 775 577 634 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 16.11. 2015 13:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 000 000 Kč
Lokalita: Pernink, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF

 

Liberecký kraj
Dražba rodinného domu v obci Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o dražbu samostatně stojícího částečně podsklepeného rodinného domu. V přízemí se nachází byt s vnitřní dispozicí 1+1, v částečně obytném podkroví je další pokoj. Příslušenstvím nemovité věci je zděná samostatně stojící stodola.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 360 000 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 14.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
Podíl o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Zhoř / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 750 000 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
DOBROVOLNÁ DRAŽBA – Podíl o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Zhoř / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 750 000 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 16.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení o odročení dražební vyhlášky Č.j. : 103 Ex 23134/11-79  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na pozemcích v obci Svitavy. / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovité věci: pozemku parc.č. 835/19 – zahrada – o celkové výměře 146 m2, parc.č. 835/36 – zahrada – o celkové výměře 7 m2, parc.č. 835/46 – zahrada – o celkové výměře 36 m2, parc.č. 835/49 – ostatní plocha – o celkové výměře 14 m2 a parc.č. 835/50 – zahrada – o celkové výměře 2 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 7951 pro okres Svitavy, obec Svitavy a katastrální území Svitavy – předměstí. Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 5 900 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 10.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
RD Kamenná Horka 2.kolo / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 175 000 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům s pozemky v České Třebové / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům v České Třebové, okres Ústí nad Orlicí. Objekt je samostatně stojící, zděný, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a celoplošně využitým podkrovím. Vytápění je zajištěno ústředně plynově pomocí deskových radiátorů. Elektroinstalace 220/380 V. Ohřev užitkové teplé vody zajištěn plynovým kotlem. Kanalizace veřejná. V 1. NP je garáž o dvou stáních, dále provozovna, sklad zahradního nářadí. Ve 2. NP se nachází byt 4+1 s příslušenstvím. Dům byl postaven v r. 2001 a je v dobrém stavebně technickém stavu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 438 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 3.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 103EX45270-10-259  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Ústí nad Orlicí, podíl 1/6 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemku parc. č. St. 398 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 483 m2, jehož součástí je stavba Ústí nad Orlicí, č. p. 315 – rod. dům. Zapsáno na LV 1664, kat. území, obec a okres Ústí nad Orlicí. Jedná se o rodinný dům, který se nachází ve středu obce Ústí nad Orlicí v zátopové zóně tzv. stoleté vody. Jedná se o jednopodlažní stavbu, která má sedlovou střechu. Objekt je vybydlenou stavbou vhodnou k rozsáhlé rekonstrukci s možností využití pro komerční účely. Stavba nemá k dispozici žádný přilehlý pozemek, pouze malý, neupravený dvorek. Příslušenství a součásti tvoří podíl na přípojkách IS, vedlejší stavbě dílny, vedlejší stavbě příručního skladu. (Více informací a fotografií naleznete ve znaleckém posudku.)  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 77 000 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihomoravský kraj
Dražební vyhláška č.j. 117 EX 1165/08-135  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Blansko, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Chata, Lelekovice / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky a stavbu: – parc. č. 962/1 – zahrada o výměře 1351 m2; – parc. č. 962/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba Lelekovice, č. e. 841 – rod. rekreace. Zapsáno na LV 141, kat. území a obec Lelekovice, okres Brno-venkov. Rekreační objekt se nachází v chatové osadě na břehu řeky Ponávky, ležící jižně od zastavěné části obce (cca 250 m). Jedná se o velký pozemek nepravidelného tvaru vedený v KN jako zahrada se stavebním pozemkem, na kterém stojí původní malá rekreační chata. Chata je dvoupodlažní se sedlovou střechou. První podlaží je zděné, druhé pravděpodobně dřevěné, oboustranně obíjené. Dle venkovní obhlídky byla chata rekonstruována a byla provedena přístavba na pozemku zahrady, která není zakreslena v katastrální mapě. Přístavba, která není zapsána v KN a dle sdělení příslušného stavebního úřadu nebyla ani povolena (ale k dnešnímu dni nebylo ani zahájeno řízení o odstranění stavby), je podstatně větší než původní chata, je také dvoupodlažní s tím, že přízemí je zděné, hrubě omítnuté a patro je pravděpodobně dřevěné. Chata je pravděpodobně připojena na veřejný rozvod elektřiny. Pozemek je z části oplocen drátěným pletivem, vjezd je dvoukřídlou kovovou svařovanou bránou s el. pohonem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 967 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
DRAŽBA ZRUŠENA!!! Rodinný dům, Tišnov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Rodinný dům v obci Tišnov, v řadové zástavbě v ulici Za Mlýnem. Dům je nedokončený. Má 1. NP s podkrovím, bytová jednotka 4+1. Dům má vedlejší stavbu – dílna.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 522 667 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 10.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Garáž na pozemku jiného vlastníka v obci Veverská Bítýška, okres Brno-venkov / nebyt./kancel. prostor (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba spoluvl. podílu ve výši 1/12 na orné půdě v obci Pohořelice, okr. Brno – venkov / pozemek (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na pozemcích: – parc. č. 1725/5 – orná půda o výměře 31 m2; – parc. č. 1745/6 – ostatní plocha o výměře 28 m2; – parc. č. 1746/13 – ostatní plocha o výměře 135 m2; – parc. č. 3027/43 – orná půda o výměře 1549 m2; – parc. č. 3028/2 – orná půda o výměře 83 m2. Zapsáno na LV 760, kat. území Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, okres Brno-venkov. Pozemky jsou situovány v okrajové části obce, nejsou oploceny, zastavěny; přístup přes pozemky jiných vlastníků; užívány jsou k zemědělské činnosti.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 7.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rodinného domu Blažovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Popis polohy: Dražené nemovité věci se nachází v okrese Brno-venkov poblíž centra obce Blažovice v katastrálním území Blažovice, v souvisle zastavěné části obce. Konkrétně se jedná o střed ulice Nádražní. Jedná se o tradiční venkovskou lokalitu bydlení. V blízkosti dražených nemovitých věcí se nachází autobusová zastávka a také vlaková stanice. V docházkové vzdálenosti je k dispozici základní občanská vybavenost. Inženýrské sítě: Z inženýrských sítí jsou v místě k dispozici elektřina, vodovod obecní + studna (na cizím pozemku), kanalizace i plyn. Rodinný dům je na všechny uvedené inženýrské sítě napojen. Rodinný dům č. p. 272 Jedná se o jednogenerační rodinný dům ve tvaru písmene L se sklepem, 1 nadzemním podlažím a půdou, svou jihovýchodní a severozápadní štítovou stranou navazuje na sousední cizí domy. Jedná se o vnitřní řadový dům. Na pozemku za domem se nachází dvě hospodářské stavení (prádelna a zahradní sklad), které tvoří příslušenství. Dražené pozemky nejsou oplocené, jsou travnaté a společně se stavbami tvoří funkční celek. V přízemí se nachází vstupní předsíň, ze které vedou dveře do koupelny, kotelny a kuchyně. Na kuchyň navazuje pokoj a chodba s přístupem na zahradu, na WC a do 2 pokojů. V patře se nachází půda. Dispoziční řešení rodinného domu je tak 3+1.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 466 667 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 085EX5512/12-71  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 009EX3086/09-99  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j.: 009EX3538/09-113  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Odročení dražební vyhlášky č.j.: 137EX1821/11-191  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 123 EX 96/05-100 (Z-6757/2015-704)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba id. 1/2 RD s pozemky v obci Tvarožná Lhota, okr. Hodonín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
viz. dražební vyhláška a znalecký posudek více na http://drazby.exekutorurban.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 213 860 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 27.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
pozemky Archlebov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 6 300 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 137 ex 1635/10-123  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Vracov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. 2751/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 462 m2, jehož součástí je stavba Vracov, č. p. 874 – rod. dům. Zapsáno na LV 2817, kat. území a obec Vracov, okres Hodonín. Nemovitosti se nacházejí ve vedlejší, méně frekventované ulic Okružní cca 300 m jižně od středu města. Jedná se o přízemní zděný řadový koncový rodinný dům s jednou bytovou jednotkou 3+1. Dům má sedlovou střechu s pálenou taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná stříkaná. Dům má dřevěná a plastová okna, dveře jsou dřevěné. V domě se nachází koupelna a WC. Vytápění domu je zajištěno ústředním topením s plynovým kotlem. Dvůr je z ulice uzavřen ohradní zdí s plechovými dvoukřídlými vraty. Příslušenství a součásti tvoří vedlejší hosp. stavba vlevo ve dvoře, zděná přízemní garáž v zadní části dvora, ohradní zeď s plechovými dvoukřídlými vraty, přípojky IS.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 260 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Vracov, podíl 3/4 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 1951 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 589 m2, jehož součástí je stavba Vracov, č. p. 1097 – rod. dům. Zapsáno na LV 2147, kat. území a obec Vracov, okres Hodonín. Jedná se o zděný, samostatně stojící rodinný dům v ulici B. Němcové čp. 1097 v obci Vracov. Dům je napojen na veřejný rozvod vody, elektřiny a zemního plynu, kanalizace je svedena do jímky, kanalizace z WC do veřejné splaškové kanalizace. Voda je odebírána z vlastní studny. Dům je o velikosti 3+1 s koupelnou a WC; u zadní vstupní části byl rozšířen malou přístavbou (cca 2,53 x 3,55 m), která není obsažena v katastrální mapě. Příslušenství a součásti tvoří: podíl na přípojkách vody, plynu, HUP, kanalizaci, studni s domácí vodárnou, zděném hosp. objektu ve dvoře za domem obsahujícím garáž a skladové prostory, samostatné zděné garáži nacházející se v levé části pozemku při pohledu z ulice, ohradní zdi – oplocení směrem do ulice včetně vrat a vstupní branky z ulice, zpevněných plochách ve dvoře, oplocení zahrady.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na orné půdě v k.ú. Rešice, okr. Znojmo / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 345/3 – orná půda a pozemku p.č. 575/30 – orná půda, vše v k.ú. Rešice, obec Rešice, okres Znojmo. Pozemek p.č. 345/3 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 768 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 767 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Rešice, č.p. 97, 67173 Rešice. Pozemek p.č. 575/30 je situován v centrální části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 783/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Rešice, č.p. 97, 67173 Rešice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 29950/13  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 36 667 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
Opakovaná dražba RD bez pozemku v obci Bohušov. / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou nemovité věci: budova – Dolní Povelice, č.p. 93, rod. dům, postaven na pozemku parc.č. St. 127 (pozemek zapsán na LV 10002, je cizího vlastníka a není předmětem dražebního jednání), vše zapsané na listu vlastnictví 84 pro okres Bruntál, obec Bohušov a katastrální území Dolní Povelice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 105 000 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 10.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek v obci Jindřichov parc. č. 55 – zahrada – okres Bruntál / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti v obci Jindřichov a katastrálním území Jindřichov ve Slezsku: – Pozemku parc. č. 55, zahrada, když všechny tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Bruntál na listu vlastnictví č. 536, vedeného pro obec Jindřichov a katastrální území Jindřichov ve Slezsku. Oceněný pozemek v katastrálním území je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada. Pozemek se nachází v zastavěném území obce, podél zpevněné místní komunikace. Pozemek nebyl oplocen. více info viz. znal. posudek a dražební vyhláška níže ke stažení  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 5.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 9104 m2, Bystřice nad Olší / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. 475 – trvalý travní porost o výměře 9104 m2. Zapsáno na LV 3183, kat. území Bystřice nad Olší, obec Bystřice, okres Frýdek-Místek. Dle platného územního plánu je část pozemku parc. č. 475 zahrnutá do zóny zastavitelných ploch – smíšená obytná-venkovská zástavba, část pozemku parc. č. 475 je zahrnuta do zóny zemědělských pozemků. V místě je možnost napojení na veřejnou elektrickou, vodovodní a plynovodní síť.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 139 334 Kč
Lokalita: Odry, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 10.12.2015
Dražební vyhláška: 10954275DV01
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 990 000 Kč
Lokalita: Neplachovice, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 14.1.2016
Dražební vyhláška: 10954262DV01
podíl 1/4 rodinného domu s pozemkem v Šenově / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/4 rodinného domu s pozemkem v Šenově, okres Ostrava-město. Objekt je samostatný, přízemní, s obytným podkrovím. Fasáda domu je zateplená. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 3.2.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Lokalita: Lešany, Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražba nemovitosti / stavební pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 739 240 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 15.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
RD se zahradou v obci Vysoký Újezd – Kuchař, č.p. 30 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Oceňovaný objekt sestává ze stavebního pozemku, jehož součástí je starší rodinný dům, a z navazujícího pozemku zahrady pod společným oplocením, jehož součástí je stavba zděné garáže. Hlavní stavba je nepodsklepený rodinný dům o jednom nadzemním podlaží a obytném podkroví zastřešený sedlovou střechou. V přízemí i v podkroví se nacházejí dispozičně téměř shodné byty o velikosti 3+1 s koupelnou a WC, k bytu v podkroví náleží lodžie situovaná v jižním štítu. Základy domu jsou patrně kamenné, obvodové stěny ze smíšeného zdiva, krovy dřevěné, krytina z betonových tašek Bramac, klempířské konstrukce z pozink.plechu. Okna i vstupní dveře jsou plastové, vnější omítky dosud nejsou provedeny. Vnitřní provedení a vybavení objektu je standardní, objekt je vytápěn ústředním teplovodním systémem s kotlem na pevná paliva, ohřev TUV je zajištěn z el. boileru, objekt je zásoben vodou ze studny, odkanalizován do jímky, je napojen na veřejnou elektrickou síť. Přípojka plynovodu je provedena pouze do plynoměrného pilíře, rozvod do domu však není proveden. Stáří stavby nelze přesně stanovit, vzhledem k typu stavby a umístění objektu v zástavbě lze však stáří odhadovat na cca 100 let. V posledních letech proběhla na objektu celková modernizace, dle sdělení povinné jsou vnitřní konstrukce již zcela dokončeny, z vnějších konstrukcí zůstávají dokončené již pouze vnější omítky a oplocení. Objekt je ke dni ocenění v dobrém stavebně technickém stavu, dle sdělení povinné jsou některé prostory v přízemí částečně vlhké. Součástí stavebního pozemku je kromě shora uvedeného rodinného domu kopaná studna, jímka, přípojky inženýrských sítí, oplocení do ulice včetně vrat a vrátek, venkovní schodiště a drobné zpevněné plochy ze zámkové dlažby, a dále vzrostlé okrasné porosty (1x stříbrný smrk a túje). Součástí pozemku zahrady je stavba zděné dvougaráže s dílnou zastřešená sedlovou střechou, stavba zděného zahradního krbu s udírnou, plot za strojového pletiva a drobné trvalé porosty.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 660 000 Kč
Lokalita: Beroun, Středočeský kraj
Datum dražby: 15.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/2 na domě v obci Černuc, okres Kladno / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
124 EX5701/10 Kat.území: Černuc, okres Kladno Nejnižší podání: 190.000,-Kč, odhadní cena: 285.000,-Kč, dražební jistota: 19.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz Zahájení elektronické dražby: dne 07.01.2016 v 13:00 hod Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 07.01.2016 v 13:15 hod. Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1 Dům č.p.84 Samostatně stojící dům č.p. 84 je situován po pravé straně silnice č. 240 z Velvar na obec Bříza. Dům je dvoupodlažní s půdou a menším uzavřeným dvorem. Dům je ve špatném stavebně technickém stavu. Přístup a příjezd je zajištěn přes silnici ve vlastnictví Středočeského kraje a přes zpevněný chodník ve vlastnictví obce. Vstup do domu je přes uzamčený dvůr. Dům je napojen na el. rozvod, voda ze studny na dvoře. Obecní vodovod, kanalizace a plyn v komunikaci. Pozemek Pozemek parc. č. St. 5 o výměře 293 m2 je rovinný, obdélníkového tvaru. Pozemek je z větší části zastavěn domem č.p. 84 a vedlejšími stavbami. Menší nezastavěný dvorek je neudržovaný s náletem. Na dvorku polorozpadlá studna s ručním čerpadlem. Vjezdová a vstupní vrata na dvůr jsou dřevěná.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 190 000 Kč
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Chata, Čelechovice / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovité věci zapsaných na LV 314, kat. území Čelechovice, obec Stochov, okres Kladno, a to: – parcela č. 192 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če jiná stavba – parcela č. 103/20 zahrada  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 91 500 Kč
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/9 na pozemku v obci Žiželice, okres Kolín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
124 EX44/05 Katastrální území: Žiželice nad Cidlinou , okres Kolín Nejnižší podání: 8.333,-Kč, odhadní cena : 12.500,-Kč, dražební jistota: 3.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.czZahájení elektronické dražby: dne 07.01.2016 ve 14:00 hod Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 07.01.2016 ve 14:15 hod. Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velkosti 1/9. Pozemek Parc. č. 1573 o výměře 6.266 m2 , se nachází jižně od obce Žiželice. Pozemek je mimo zastavitelné území obce. Pozemek je rovinný, obhospodařovaný.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 8 333 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/3 na pozemcích v obci Radovesnice II, okres Kolín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
124 EX44/05 Katastrální území: Radovesnice II, okres Kolín Nejnižší podání: 13.300,-Kč, odhadní cena: 19.950,-Kč, nejnižší podání: 5.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz Zahájení elektronické dražby: dne 07.01.2016 ve 14:30 hod Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 07.01.2016 ve 14:45 hod. Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3. Pozemek Pozemek PK 1104 o výměře 1 007 m2 se nachází v jihozápadní okrajové části obce Radovesnice II, k.ú. Radovesnice II a je součástí p.č. 1106/5, který není evidován na žádném LV. Pozemek je situován na okraji areálu ZD. Dle sdělení zástupce obce je pozemek v ÚP veden jako výrobní zóna.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 13 300 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražba nemovité věci – rodinného domu a pozemků v obci Týnec nad Labem / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu, podle sdělení povinného je rodinný dům postupně rekonstruován. Dům se skládá ze třech funkčně propojených částí. Rodinný dům je dvoupodlažním objektem s půdním prostorem, základové konstrukce jsou kamenné, svislé nosné konstrukce jsou ze smíšeného zdiva. Vnitřní povrchové úpravy svislých nosných konstrukcí jsou vápenocementové, v koupelně s keramickým obkladem, stropní konstrukce jsou klenbové, dřevěné trámové a panelové s rovným podhledem. Okna jsou plastová, vnitřní dveře jsou převázně hladké plné nebo prosklenné. Na rodinný dům navazuje přístavba v rekonstrukci a dále kotelna.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 473 334 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 14.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Horní Kruty, okres Kolín  (eurodrazby.cz)
Rodinný dům je samostatně stojící, je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží (přízemí) a půdní prostor ve střeše sedlového tvaru. V domě se nachází v 1.PP – sklep, v 1.NP – zádveří, chodba, koupelna, WC, spíž, pokoj, obytná kuchyně, pokoj – přístupný z vnější verandy, veranda. Půdní prostor – volný půdní prostor, přístupný z vně objektu. Stavba má svislé nosné konstrukce zděné z kamene, vnitřní příčky jsou cihelné, základy jsou zděné z kamene, stropy jsou dřevěné trámové, půdní prostor je přístupný z vně objektu po žebříku, střecha je dřevěná vázaná sedlového tvaru, střešní krytinu tvoří eternitové šablony, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, podlahy jsou betonové, s povrchovou úpravou z dlažby, plovoucí laminátové podlahy a OSB desky. Schody do 1. PP jsou betonové. Okna jsou dřevěná špaletová, 1x plastové. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou hladké plné a prosklené do dřevěných zárubní. Vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny SDK předstěnami, v sociálním zázemí jsou doplněné keramickým obkladem. Rodinný dům má vnitřní rozvody elektrického proudu, vody a kanalizace. Rozvody vody jsou plastové, napojené na veřejný řad. Rozvody kanalizace jsou plastové, napojené na vlastní kanalizační jímku. Vytápění je ústřední pomocí elektrokotle, dále jsou osazena kamna na tuhá paliva. Zdrojem teplé vody je elektrický zásobníkový ohřívač. Součástí předmětných pozemků jsou další stavby, tvořící součást a příslušenství pozemků, resp. drobná vedlejší stavba, což je stavba, která je užívána jako sklad domácích potřeb a jako dílna. Dále se jedná zejména přípojky IS (voda, elektro), kanalizační jímku, oplocení, vrata, vrátka a částečně zpevněné plochy nádvoří. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 05.11. 2015 11:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Tomáš Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 760 699 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 19.11. 2015 09:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Horní Kruty, Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Rodinný dům v obci Kutná Hora, okres Kutná Hora  (eurodrazby.cz)
Jedná se o krajní, řadový, částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP. Domek obsahuje byt velikosti 3+1 s příslušenstvím. Předsíň, pokoj, pokoj, kuchyně, pokoj, koupelna s WC.Rodinný domek je zděný se střechou valbovou, přibližně obdélníkového půdorysu, s částečnou přístavbou do dvora. Domek má obvodové zdivo masivní o tl. stěn 50-80cm, zřejmě převážně cihelné, částečně i kamenné, stropní konstrukce jsou dřevěné s rákosovou omítkou, krov je dřevěný vaznicový, krytinu tvoří cembritové šablony, u štítové stěny sněhové zábrany nad okapy, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké štukové, vnější omítky jsou vápenné s nátěrem. Vnitřní obklady bělninové jsou v koupelně a části kuchyně. Okna jsou dvojitá rámová dřevěná, dveře do ocelových zárubní, podlahy v obytných místnostech jsou převážně keramické dlažby, v jednom z pokojů je plovoucí laminátová podlaha a koberec, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Rodinný dům je napojen na veřejný rozvod elektřiny zemním kabelem, odkanalizování je do uliční kanalizace, voda je z veřejného vodovodu – vodoměr je v kuchyni, zemní plyn z rozvodu STL v obci, domeček HUP je v obvodové zdi. Vytápění je ústřední, plynový závěsný kotel i pro ohřev TUV umístěný v koupelně. V domku je rozvod světelné i motorové elektroinstalace. Rozvod vody je v plastových trubkách. Odkanalizování je v plastových rourách. V koupelně je vana, umyvadlo, WC combi. Příslušenství domku tvoří vedlejší stavba, která sloužila původně jako obchůdek, později však jako domácí kancelář a sklad. Objekt je lichoběžníkového půdorysu. Jedná se o zděnou stavbu o tl. stěn převážně 30cm, s pultovou střechou krytou plechovou falcovanou krytinou s nátěrem, žlaby, svody jsou z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou vápenné. Okna jsou dřevěná zdvojená opatřená mřížemi, dveře jsou dřevěné. V upravené části objektu (kancelář, WC, předsíň) je keramická dlažba, ve skladu je betonová podlaha, omítky tvoří nástřik kamenného zdiva. WC combi, rozvod studené vody. V předsíni je umístěn dřez. Vstup a vjezd na převážně zatravněný dvorek bez trvalých porostů je dřevěnými svlakovými dvoukřídlými otevíravými vraty, dvorek též od ulice je oddělen zděným hrubě omítnutým plotem výšky 1,8m. Dispoziční řešení vedlejší stavby: Kancelář, předsíň, WC, sklad. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Dům má atraktivní polohu v centru města. Interiér domu byl před 9 lety zrekonstruován, momentálně je dům vyklizený a připravený k předání. Díky boční zdi je za domem vytvořena uzavřená klidová zóna zaručujíci soukromí. Dvě menší hospodářské budovy je možno využít jako malou dílnu a kancelář. Vhodné pro vlastní bydlení i jako investice. 1. prohlídka: 04.11. 2015 16:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Karel Brukner, který prohlídku organizuje. Kontakt: 797 977 660 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 18.11. 2015 16:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 100 000 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
Rodinný dům, Nosálov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům č. p. 60 na pozemku jiného vlastníka parc. č. St. 123 (LV 32), zapsáno na LV 343, kat. území Nosálov, obec Nosálov, okres Mělník Dům je postaven na neoploceném pozemku. V prvním nadzemním patře se nachází chodba s provizorními mlynářskými dřevěnými schody do podkrovní části a vstupem do přízemí, obývací pokoj, spíž, wc, dva pokoje, technická místnost, koupelna, podkrovní část byla v době ohledání ve stavu výstavby – pět místností. Pozemek, na němž rodinný dům stojí, bude možno vydražit při dražebním jednání nařízeném soudním exekutorem JUDr. Milanem Suchánkem na 8.2.2016.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 900 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 18.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Neratovice, podíl 3/4 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je podíl rodinného domu s příslušenstvím v obci Neratovice, okres Mělník. Rodinný dům je samostatný, přízemní a má obytné podkroví. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Dispozice 1. NP je 2+1, dispozice podkroví je 2+0. K domu patří dvorek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 340 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 13.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Chata, Mikovice u Kralup nad Vltavou / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky a stavbu: – par.c č. St. 1020 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. – rod. rekreace; – parc. č. 144/13 – zahrada o výměře 389 m2. Zapsáno na LV 3216, kat. území Mikovice u Kralup nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Jedná se o volně stojící rekreační chatu na vlastním pozemku v chatové lokalitě v Kralupech nad Vltavou, část Mikovice u Kralup nad Vltavou. Objekt je částečně podsklepený, přízemní s obytným podkrovím, založen pravděpodobně na betonových pasech, dřevěný roubený se zděnou podezdívkou. K chatě patří neoplocená, udržovaná zahrada s porosty. Vnitřní dispozice: jednotka 1+1 – suterén obsahuje malý sklep, přízemí – kuchyň, podkroví – pokoj. Přístup po místní nezpevněné komunikaci ve vlastnictví ZO Českého zahrádkářského svazu U Studánky. Chata napojena na elektro, vodu, údržba v dobrém stavu. Příslušenství a součásti tvoří přípojky IS, suché WC, zpevněné plochy, porosty na pozemcích. (Více fotografií naleznete ve znaleckém posudku.)  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 4542 m2, Nosálov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. St. 123 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součátí je rodinný dům č. p. 60 (LV 343), pozemek parc. č. 755/3 – orná půda a pozemek parc. č. 757/2 – zahrada, zapsáno na LV 32, kat. území Nosálov, obec Nosálov, okres Mělník Dům je postaven na neoploceném pozemku. V prvním nadzemním patře se nachází chodba s provizorními mlynářskými dřevěnými schody do podkrovní části a vstupem do přízemí, obývací pokoj, spíž, wc, dva pokoje, technická místnost, koupelna, podkrovní část byla v době ohledání ve stavu výstavby – pět místností. Rodinný dům stojící na pozemku parc. č. St. 123 bude možno vydražit při dražebním jednání nařízeném soudním exekutorem JUDr. Milanem Suchánkem na 18.1.2016.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 508 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 8.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Kojetice u Prahy, podíl 1/8 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o samostatný přízemní rodinný dům s půdním prostorem. Dům je podsklepený. Dispozice domu je 2+kk. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Podlahy jsou betonové. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojku elektřiny, vodovodu. Odpad je sveden do septiku. V dosahu domu se nachází přípojka kanalizace a plynovodu. Součástí a příslušenstvím nemovitostí jsou IS, zpevněné plochy, septik, porosty, oplocení a pergola.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 24 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Řepín, okres Mělník  (eurodrazby.cz)
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se 2.NP se sedlovou střechou. V domě je jeden byt 3+kk. Základy domu jsou kamenné, svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, vodorovné nosné konstrukce jsou s viditelnými trámy. Stropy jsou s rovným podhledem, střecha je sedlová s taškovou krytinou, krov je dřevěný, vázaný, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou vápenné, vnitřní omítky jsou vápenné. Okna jsou v 1.NP nová dřevěná s dvojsklem, ve 2.NP jsou dřevěná špaletová dožitá. Podlahy v1.NP tvoří betonová mazanina, ve 2.NP tvoří dřevotříska. Kanalizace je standardní, vodoinstalace je studená i teplá, elektroinstalace je třífázová. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 11.11. 2015 11:15 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Milan Kubec, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 443 640 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 18.11. 2015 11:15 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Lokalita: Řepín, Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 2.12.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
Rodinný dům, Velké Popovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemky a stavby: – parc. č. St. 374 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 553 m2, jehož součástí je stavba Velké Popovice, č. p. 289 – bydlení; – parc. č. St. 1272 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. – garáž; – parc. č. 344/16 – zahrada o výměře 719 m2; – parc. č. 344/19 – zahrada o výměře 396 m2. Zapsáno na LV 816, kat. území a obec Velké Popovice, okres Praha-východ. Nemovitosti se nacházejí ve východní zastavěné části obce, v ulici Todická. Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s novou krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá. V přízemí se nachází zádveří, chodba, koupelna s vanou, WC, chodba se schodištěm, kuchyň, obývací pokoj a ložnice. V podkroví jsou 3 průchozí pokoje. V suterénu se nachází kotelna a sklepní prostory. RD je napojen na přípojku elektřiny a kanalizace. Voda je získávána z vlastní kopané studny. Vodovod a plynovod je dostupný na hranici pozemku. Vytápění je zajištěno kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody zajišťuje bojler. Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří přípojky IS, oplocení, dvojgaráž, kolna, kotec, zpevněné plochy, porosty, studna, zahradní jezírko. (Více fotografií naleznete ve znaleckém posudku.)  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 170 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Úvaly, okres Praha-východ  (eurodrazby.cz)
Jedná se o vnitřní řadový, nepodsklepený rodinný dům 4+kk cihlové konstrukce s pultovou střechou. Dipozičně se v domě nachází v1.NP: zádveří, chodba, schody, WC, technická místnost, komora, obývací pokoj, kuchyňský kout a v 2.NP: chodba, schody, WC, koupelna, 3 pokoje. Základy domu tvoří základové pasy s izolacemi i proti radonu, svislé konstrukce jsou zděné z Porotherm bloků 40 cm, zateplené, stropy jsou tvořeny ŽB panely Spiroll s rovným podhledem. Krytina je z plechových pozinkovaných pásů, klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné štukové, SDK obklady, vnější omítky jsou dvouvrstvé, termo omítka, vnitřní obklady jsou keramické v koupelně. Schody jsou betonové s keramickým obkladem, okna jsou plastová, izolační, podlahy jsou plovoucí laminátové a keramické dlažby. Vytápění je ústřední teplovodní, kotel na plyn, radiátory jsou deskové. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 10.11. 2015 11:30 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Daniel Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 775 577 634 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 25.11. 2015 09:30 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 700 000 Kč
Lokalita: Úvaly, Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 790 000 Kč
Lokalita: Průhonice, Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 14.1.2016
Dražební vyhláška: 10954269DV01
Odročeno-insolvence-Dražba pozemku v k.ú. Sázava u Davle / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Pozemek zapsaný na LV č.1357 pro katastrální území Sázava u Davle, obec Davle, okres Praha – západ je veden v katastru nemovitostí jako zahrada. Dle platného územního plánu obce Davle je pozemek veden jako „Zeleň soukromá – vyhrazená“ a je určen k zastavění pouze zahradní chatou s půdorysem do 12 m2.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 381 000 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 10.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba nemovité věci – Pozemků v obci Měchenice, okres Praha-západ / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se v jihozápadním okraji zastavěné části obce Měchenice v rekreační oblasti. Jedná se o sousedící travnaté pozemky tvořící lichoběžníkový tvar, svažité k severní straně. Na severní straně jsou ohraničeny nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu, na pozemku se nacházejí listnaté porosty. Pozemky jsou nevyužívané.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 140 000 Kč
Lokalita: Praha-západ, Středočeský kraj
Datum dražby: 10.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Bydlení – podíl 1/2, Chotilsko, okr. Příbram / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1 na nemovitých věcech: pozemku parc. č. St. 2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1088 m2 jehož součástí je stavba Hněvšín, č.p. 2, bydlení, včetně všech součástí a příslušenství, pozemku parc. č. 11 (zahrada) o výměře 3161 m2 a pozemku parc. č. 12/1 (zahrada) o výměře 415 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 8, pro okres Příbram, obec Chotilsko a katastrální území Hněvšín. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Nachází se v intravilánu části obce Hněvšín, centrum obce Chotilsko je ve vzdálenosti 3,7 km, do Prahy je vzdálenost 40 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady, místy chybí.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 242 667 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 500 000 Kč
Lokalita: Rynholec, Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 10.12.2015

 

Plzeňský kraj
podíl 1/10 zemědělských pozemků v Horšovském Týně / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/10 zemědělských pozemků v Horšovském Týně, okres Domažlice. Pozemky jsou neohraničené, různých tvarů. Přístup k pozemkům je převážně po nezpevněných cestách.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 93 300 Kč
Lokalita: Domažlice, Plzeňský kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/10 rodinného domu se zahradou v Horšovském Týně / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/10 rodinného domu se zahradou v Horšovském Týně, okres Domažlice. Rodinný dům je zděný, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a s půdou v sedlovém krovu. Na obytnou část navazuje část hospodářská – bývalé chlévy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 26 700 Kč
Lokalita: Domažlice, Plzeňský kraj
Datum dražby: 30.3.2016
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/3 rodinného domu čp. 35 se zahradou v obci Lestkov – okres Tachov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je: – id. 1/3 pozemku st. parc. č. 55, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku st. parc. č. 57, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc. č. 1195/2, zahrada, budovy bydlení č.p. 35 v části obce Domaslav, stojící na st. parc. 55, když všechny tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Tachov na listu vlastnictví č. 100, vedeného pro obec Lestkov a katastrální území Domaslav. více info viz. znal. posudek a dražební vyhláška níže ke stažení  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Lokalita: Tachov, Plzeňský kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
Dům č.p. 52 v obci Verneřice – okres Děčín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je: dům jednopodlažní s možností vybudování podkroví. Základy jsou bez izolace. Svislé konstrukce zděné. Střecha je sedlová, krytá plechovou a eternitovou krytinou. Bleskosvod není osazen. Klempířské konstrukce chybí. Stropy dřevěné trámové. Okna chybějící a částečně dřevěná. Podlahy dřevěné prkenné a betonové. – více info viz. znal. posudek a dražební vyhláška níže ke stažení  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/4 na domě v obci Lipová, okres Děčín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
124 EX15507/14 Katastrální území: Lipová u Šluknova, okres Děčín Nejnižší podání: 210.000,- Kč, odhadní cena: 315.000,-Kč, dražební jistota: 22.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz Zahájení elektronické dražby: dne 07.01.2016 v 12:00 hod Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 07.01.2016 v 12:15 hod. Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1. Rodinný dům č.p. 323 Rodinný dům č.p.323, stavba stojí na pozemku p.č.452 , stavba bez č.p./ev stojící na pozemku st.596 včetně pozemků st.452, 596, p.č.1387/2, 1387/38, 1392/4 o celkové výměře 1.249 m2 a příslušenství v obci Lipová, k.ú.Lipová u Šluknova, okres Děčín, kterýje zapsán u KN Rumburk na LV č.39. Objekt č.p.323 je samostatně stojící RD, který je umístěn nedaleko centra obce Lipová. RD je podsklepen má jedno nadzemní podlaží, podkroví a sklonitou střechu. V budově se nachází 2 byt.jednotky. Na objektu byla prováděná částečná rekonstrukce ( výměna oken, rozvody) stavebnětechnický stav objektu dobrý, celková údržba domu dobrá. Objekt je napojen na inž. sítě(elektro, vodovod, kanalizace do žumpy). Parkování před domem. U objektu se nacházejí vedlejší stavby ( žumpa,přípojky, sklad). Základní občanská vybavenost v obci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 210 000 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 180 EX 7427/13-26 k.ú. Varnsdorf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 134 EX 16156/13-235 k.ú. Vilémov u Šluknova  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Dolní Podluží, okres Děčín  (eurodrazby.cz)
Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům s 2.NP. V domě je jeden užívání schopný byt 5+1. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou montované na bázi dřevokonstrukce – typ OKAL, vodorovné nosné konstrukce jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová s taškovou krytinou s bleskosvodem, krov je dřevěný, vázaný, stropy jsou dřevěné, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnější omítky tvoří nátěr, vnitřní povrchy tvoří tapety, vnitřní obklady jsou běžného provedení. Okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy jsou PVC, vrata jsou kovová, dveře jsou hladké, plné, náplňové. Vytápění je ústřední, kanalizace je standardní, vodoinstalace je studená i teplá, zdrojem teplé vody je plynový kotel, elektroinstalace je třífázová. Vnitřní vybavení tvoří WC splachovací 2x, sprchové kouty a umyvadla. Kuchyňské vybavení tvoří sklokeramický sporák. Příslušenství stavby tvoří venkovní úpravy a kolna. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná Vlastník spolupracuje, bude umožněna i druhá prohlídka interiéru domu. 1. prohlídka: 09.11. 2015 14:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Milan Kubec, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 443 640 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 23.11. 2015 11:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 600 000 Kč
Lokalita: Dolní Podluží, Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF
pozemek a podíl 1/49 přístupové cesty v k.ú. Poláky / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek a podíl 1/49 přístupové cesty v k.ú. Poláky, okres Chomutov. Pozemky se nachází v zahrádkářské oblasti v severní zastavěné části obce Poláky. Na pozemku parc. č. 78/34 se nachází dřevěná přízemní chatka.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 44 000 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 3.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.j.55 EX 923/10-164 (03.12.2015 15:15hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 911 m2, Vintířov u Radonic / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek nacházející se v jižní zastavěné části obce Vintířov. Pozemek je pravidelného tvaru a je mírně svažitý k východní straně. Na severní straně je ohraničený obvodovým kamenným zdivem bývalého domu, z ostatních stran je pozemek ohraničený zdmi okolní zástavby. Na travnatém pozemku se nachází staré obvodové kamenné zdivo a listnaté keřové porosty. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci. Přípojky IS jsou v dosahu cca 60 m. Ve vzdálenosti cca 130 m severozápadně od pozemku se nachází autobusová zastávka. Součástí pozemku jsou porosty a kamenné obvodové zdivo.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 140 000 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 18.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+1 v obci Chomutov, okres Chomutov  (eurodrazby.cz)
Byt o velikosti 1+3 se nalézá v 6. nadzemním podlaží a sestává z předsíně, 3 pokojů, kuchyně, koupelny, WC a lodžie. K bytu náleží sklepní kóje. Podlahová plocha bytu činí 62,3 m2. Vybavení předmětného bytu tvoří vnitřní dveře, umyvadlo, vana a záchod, kuchyňská linka, plynový sporák, vodovodní míchací baterie, topná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického proudu, plynu, vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody apod. Podlahy bytu jsou opatřeny krytinou z PVC. Bytový dům má 1 podzemní a 8 nadzemních podlaží. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou panelové, ze železobetonových dílců plošných, střecha je plochá s krytinou z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, schodiště jsou betonová s krytinou z PVC, okna bytu jsou plastová s izolačními dvojskly, dveře jsou hladké plné dřevěné i prosklené do kovových zárubní, vnitřní omítky jsou štukové, vnější povrchy panelů jsou opatřeny tepelnou izolací s omítkou a nátěrem. V každé sekci bytového domu je výtah. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně teplé, kanalizace, vytápění včetně přípravy teplé vody je zajišťováno dálkově. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 11.11. 2015 15:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Miroslav Sabl, který prohlídku organizuje. Kontakt: 774 451 723 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 25.11. 2015 09:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 140 000 Kč
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 2.12.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 460 000 Kč
Lokalita: Podbořany, Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Rodinný dům, Bílenec, podíl 3/4 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o zděný samostatný rodinný dům, klasického historického dispozičního řešení venkovského domu, s obytnou částí v 1.NP, částečně upraveným podkroví, s garáží a hospodářskými objekty, se vstupem a příjezdem z ulice a vstupem z částečně zpevněné plochy dvora. Dům má jedno částečné 1.PP a jedno obytné NP s částečně upraveným podkrovím, mansardová střecha s dřevěným klasickým krovem prakticky bez klempířských prvků, umožňuje v celé ploše úpravu podkroví k obytným účelům. Garáž je přízemní atypický objekt, zděného konstrukčního systému a montovaných stropů, o jednom NP, s podstřešním skladovým prostorem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 258 750 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 12.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na činžovním domě s nebytovými prostory v Mostě / bytový dům  (portaldrazeb.cz)
Nemovitá věc se nachází ve statutárním městě Most, v severozápadních Čechách, kraj Ústecký. Nemovitá věc je situována na ul. Slovenského národního povstání, naproti základní školy Most Svážná. Zastávka hromadné dopravy se nachází přímo před nemovitou věcí, která je umístěna v zástavbě objektů pro bydlení hromadné. Magistrát města Mostu je od nemovité věci vzdálen cca 1,8 km jihovýchodně. Veškerá občanská vybavenost města je v dosahu pěší chůze či hromadné dopravy. Nemovitá věc sestává z pěti bytových domů, kde ve třech prostředních domech jsou v přízemí umístěné nebytové prostory – obchodní jednotky, které mohou být pronajaty (restaurace, uzeniny, kavárna, baby shop, pošta), avšak některé nebytové prostory nejsou ke dni ocenění obsazeny. Bytových jednotek je celkově 43, z toho 18 o velikosti 43 m2 a 25 jednotek o velikosti 52 m2. Obsazených je v současné době pouze 11 bytových jednotek. Bytové domy s nebytovými jednotkami jsou v užívání od roku 1960 a nachází v průměrném technickém stavu. Objekty jsou provedeny jako ŽB skelet s cihelnou vyzdívkou, tři se sedlovou střechou a dva krajní v řadě se střechou plochou. (viz. fotodokumentace). Objekty č.p.2609, 2608, 2607, 2606, 2605 jsou napojeny na inženýrské sítě a to elektro přípojku, plynovod, veřejný vodovod, kanalizaci a ústřední vytápění z centrálního zdroje, případně plynové topidla Gamat.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 733 000 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 2.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Byt využívaný jako dvě prodejny , Loučná u Lomu, 146,95m2, podíl 1/2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jednotka se nachází v 1. NP budovy. Jednotka je rozdělena na dvě prodejny. Prodejna 1: prodejní místnost 41,22 m2 (9,91 x 4,16 m), sklad 15,62 m2, sklad 8,23 m2, kancelář 11,43 m2, chodba 4,42 m2 a koupelna 5,19 m2. Prodejna je v současné době v provozu. Prodejna 2: prodejní místnost 28,16 m2, chodba 3,01 m2, koupelna 3,35 m2, chodba 7,45 m2, chodba 7,01 m2 a WC 0,77 m2. Prodejna v současné době není v provozu. K jednotce patří sklep č. 10. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Vytápění je ústřední a ohřev teplé vody zajišťuje bojler.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/2 na BJ 3+1 v Teplicích, okres Teplice / bytový dům  (portaldrazeb.cz)
124 EX2080/10 Kat.území: Teplice- Trnova, okres Teplice Nejnižší podání: 233.333,-Kč, odhadní cena: 350.000,-Kč, dražební jistota:24.000,-Kč Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.czZahájení elektronické dražby: dne 07.01.2016 v 10:30 hod. Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 07.01.2016 v 10:45 hod. Předmětem dražebního jednání je spoluvlastnický podíl o velikosti 1. Bytová jednotka 3+1 Jedná se o id. vlastnický podíl 1/2 na byt.jedn. č.1296/1 včetně podílu 679/68252 na společných částech domu č.p.1292, 1293, 1294, 1295, 1296 a pozemku p.č. 1942/7 v obci Teplice, k.ú.Teplice-Trnovany, okres Teplice, která je zapsaná u KN Teplice na LV č.7420, 6730. Bytová jednotka č.1296/1 je byt 3+1, který je situován v 1. NP byt.domu č.p.1296 o celkové podlahové výměře 67,90m2. Byt.jednotka č.1296/1 se skládá z pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, kuchyně, koupelny, WC, spíž, lodžie. Přístup po zpevněné komunikaci, možnost napojení na inž.sítě. Bytový dům je napojen na inž. sítě. Parkování před domem. Občanská vybavenost v obci. Dobrá dopravní dostupnost do centra Teplic.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 233 333 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška (č.j. 132 EX 7954/10-88)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška (č.j. 124 EX 702/09-145)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 124 EX 27594/11-254  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Královéhradecký kraj
Dražba restaurace / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražba restaurace „U Letců“ v Hradci Králové, Věkoších. DRAŽBĚ SE NEBUDE KONAT, ZAPLACENO 6.11.2015!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 8 000 000 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 26.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Zemědělské pozemky v k.ú. Olešnice nad Cidlinou, okr. Hradec Králové / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemekp.č. 528 – orná půda, pozemek p.č. 612 – orná půda, pozemek p.č. 795 – orná půda, pozemek p.č. 809 – trvalý travní porost, pozemek p.č. 813 – ostatní plocha a pozemek p.č. 819 – orná půda, vše v k.ú. Olešnice nad Cidlinou, obec Olešnice, okres Hradec Králové, které jsou situovány v jižní části katastrálního území. Pozemek p.č. 528 – orná půda je přístupný po nezpevněných pozemcích a je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 612 – orná půda je přístupný po nezpevněných pozemcích a je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 795 – orná půda je přístupný veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 855 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: OBEC OLEŠNICE, č. p. 44, 50351 Olešnice. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 809 – trvalý travní porost, pozemek p.č. 813 – ostatní plocha a pozemek p.č. 819 – orná půda, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemku p.č. 813 – ostatní plocha se nachází náletové porosty plevelného charakteru. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 5437/13  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 333 333 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF

 

Vysočina
Dražební vyhláška č.j.: 079 EX 00643/12-097  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jihlava, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Lesní pozemek v k.ú. Bor u Nedvědice, okr. Žďár nad Sázavou / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 438 – lesní pozemek o výměře 2813m2. Pozemek je na LV 134 v k.ú. Bor u Nedvědice. Více ve znaleckém posudku. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 47327/10  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 26 253 Kč
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na lesních pozemcích v k.ú. Věstín, okr. Žďár nad Sázavou / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/4 na pozemcích p.č. 441/2 , 452/2, 457/1, 457/4, 458/1. Jedná se o lesní pozemky. Celková výměra 13299m2. Vše v k.ú. Věstín, LV 112. Více ve znaleckém posudku. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 23195/13  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 18 287 Kč
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební jednání Z-2788/2015  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Olomoucký kraj
Dražba rodinného domu v obci Laškov, okres Prostějov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o dražbu rodinného domu v obci Laškov, okres Prostějov. Objekt je půdorysu tvaru U, severní a jižní část je tvořena 2 byty, prostřední část je hospodářská. Byty jsou dispozičně řešeny jako 2+1 a 5+1. Stav objektu odpovídá minimální údržbě.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 466 667 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 14.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 167 EX 26795/11-147 (k.ú. Klenovice na Hané)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 6493 m2, Ospělov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. 128 – lesní pozemek, o výměře 6493 m2. Zapsaný na LV 202, kat. území Ospělov, obec Ludmírov, okres Prostějov.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 72 000 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 1.2.2016
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 36712 m2, Kladky, podíl 2/6 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/6 na pozemcích: – parc. č. 922/1 – orná půda o výměře 18407 m2; – parc. č. 924/4 – ostatní plocha o výměře 5397 m2 (neplodná půda); – parc. č. 1017/1 – trvalý travní porost o výměře 5548 m2; – parc. č. 1224 – orná půda o výměře 7252 m2; – parc. č. 1225 – trvalý travní porost o výměře 108 m2. Zapsáno na LV 546, kat. území a obec Kladky, okres Prostějov.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 66 000 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 3.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl o velikosti 13/112 na byt. domě, odpovídající užívání byt. jednotky o velikosti 3+1, Hejčín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 13/112 na pozemku parc. č. St.2/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 939 m2, jehož součástí je objekt bydlení č. p. 71, část obce Hejčín. Zapsáno na LV 517, kat. území Hejčín, obec a okres Olomouc. Ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 13/112 přísluší užívání jedné bytové jednotky 3+1, která je situována v 1 NP výše uvedeného bytového domu (přístupna z levé zadní části objektu). Sociální zařízení (koupelna a WC) je uvažováno jako standardní. Jedná se o samostatně stojící objekt bydlení, nepodsklepený se 2 NP a šesti vchody. Objekt je situován v zastavěné části obce na ulici Horní hejčínská. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku parc. č. 452/4, který je ve vlastnictví Statutárního města Olomouc. V bytovém domě se nachází 8 bytových jednotek, každá s kompletním sociálním zázemím. V průběhu životnosti byl částečně proveden kontaktní fasádní zateplovací systém, roce 2005 byla vyměněna původní okna za nová plastová zdvojená. Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří podíl na přípojkách IS, podíl na vedlejší přízemní zděné stavbě na pozemku parc. č. St. 2/2, podíl na venkovních úpravách – oplocení, dřevěných vratech a vrátkách, betonových a dlážděných chodnících.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 607 000 Kč
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
1/12 rodinného domu v Lobodicích, okr. Přerov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
1/12 rodinného domu v Lobodicích, okr. Přerov, viz popis v dražební vyhlášce  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Stavební pozemek v k.ú. Újezdec u Přerova, okr. Přerov / stavební pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 123 – zahrada, v k.ú. Újezdec u Přerova, obec Přerov, okres Přerov, který je situován v okrajové, zastavěné části města Přerov, v místní části Újezdec u Přerova. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 885/1 – ostatní plocha a p.č. 135/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a dále přes pozemek p.č. 122 – zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ je ve městě Přerov možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Přerov je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území – BR – bydlení rodinné. Informace získány na aktuálních www stránkách města. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 59228/13  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 94 000 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 6.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
chata Přerov 3. kolo / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 39 600 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Penzion v obci Staré Město, část obce Staré Město, okres Šumperk  (eurodrazby.cz)
Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící penzion se 2.NP a podkrovím. Penzion obsahuje 20 lůžek a jednotlivé pokoje či apartmány jsou si podobné i výměrově přibližně shodné. V domě se nachází v 1.PP: umývárna, lyžárna, sklepy, chodby. V 1.NP: sál, restaurace, kuchyně, chodba, WC muži, WC ženy, pokoj, kk, chodba, koupelna. V 2.NP: 4x samostatné pokoje se soc. zázemím, tj. pokoj, chodba, soc. zařízení. Podkroví: 2x samostatné pokoje se soc. zázemím, tj. pokoj, chodba, soc. zařízení. Zázemí penzionu – chodba, úkl. místnost, WC. Krov je sedlový + bonský šindel, fasáda je MVC, kl. konstrukce jsou kompletní, stropy jsou klenbové do I profilů, vnitřní obklady jsou běžné keramické. Podlahy tvoří dlažby keramické, teracové, betonové, koberce, okna jsou plastová, v 1.PP jsou na oknech mříže, schody jsou ŽB + teraco do 1.NP, schody do 2.NP a do podkroví jsou ŽB s kobercem, dveře jsou prosklené či plné. Vytápění je v celém objektu Ecosuny a ohřev vody elektřinou, v 1.NP je el. bojler a malý el. průtokový ohřívač, pro měření vody slouží vodoměr, bleskosvod je instalován. Vnitřní vybavení tvoří výlevka, nerez dřez, WC, oc. vana, umyvadla a sprchové kouty. Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná 1. prohlídka: 06.11. 2015 13:00 Aktuální informace k první prohlídce Vám podá makléř pan Daniel Šulc, který prohlídku organizuje. Kontakt: 775 577 634 v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod. 2. prohlídka: 20.11. 2015 13:00 Prohlídky se uskuteční na adrese (zobrazit na mapě), uvedené v dražební vyhlášce, která je Vám spolu se znaleckým posudkem, k dispozici volně ke stažení. Pro účast na prohlídce není nutné se předem objednat!!!  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 700 000 Kč
Lokalita: Staré Město, Šumperk, Olomoucký kraj
Datum dražby: 1.12.2015
Dražební vyhláška: PDF   PDF   PDF   PDF   PDF

 

Zlínský kraj
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 234 000 Kč
Lokalita: Zlínský kraj
Datum dražby: 17.12.2015
Dražební vyhláška: 10954270DV01
Dražba 1/2 RD v obci Provodov, Zlín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 425 000 Kč
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v obci Brumov-Bylnice, k.ú. Bylnice, okres Zlín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.exdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 233 333 Kč
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení o dražbě nemovitostí č.j.: Z-6661/2015-705  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení o dražbě nemovitostí č.j.: Z-6665/2015-705  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
DRAŽBA ZRUŠENA!!!!Byt 2+1, Kroměříž, 56,72m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 10792 a na LV č.6750 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec a katastrální území Kroměříž, a to: Byt č.j. 4023/6 vymezený a umístěný v budově Kroměříž, č.p.4020, 4021, 4022, 4023 (LV 6750 – bydlení – typ jednotky – byt.z.) stojícím na St.6117, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 581/51618 na společných částech předmětného bytového domu č.p. 4020, 4021, 4022, 4023 a k pozemku St.6117. Příslušenství nemovité věci, které se exekuce týká: podíl na společných prostorech domu, lodžie, sklep. Jedná se o bytovou jednotku, která se nachází ve III. nadzemním podlaží panelového domu. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci nebo veřejném parkovišti u objektu. Postupně proběhla rekonstrukce objektu – výměna oken, výměna stoupacího vedení, výměna střešní krytiny, provedení kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště domu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1. Vytápění jednotky je ústřední se společnou plynovou kotelnou pro celý dům.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 667 000 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 12.11.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Troubky, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. St. 115/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1048 m2, jehož součástí je stavba Troubky, č. p. 65 – rod. dům. Zapsáno na LV 704, kat. území Troubky, obec Troubky-Zdislavice, okres Kroměříž. Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Troubky-Zdislavice, v místní části Troubky, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Objekt je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku parc. č. 2216/1 – ostatní plocha a přes pozemek parc. č. 2247/1 – ostatní plocha. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandardním sociálním zařízením. Příslušenství nemovité věci tvoří podíl na vedlejších stavbách (vedl. stavbě pod sedlovou střechou, garáži pod pultovou střechou a vedl. stavbou pod pultovou střechou v havarijním stavu), přípojkách IS, studně, žumpě, kovových vrátkách.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 87 000 Kč
Lokalita: Kroměříž, Zlínský kraj
Datum dražby: 9.12.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemky v obci Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTI  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 229 586 Kč
Lokalita: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Datum dražby: 7.1.2016
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 120EX 63061/12-135  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Vsetín, Zlínský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas