1

Drobné opravy v bytě

Co jsou drobné opravy v bytě ? Často nájemníci ani pronajímatelé nevědí, které opravy v bytě má kdo hradit.

Malé opravy si mají platit nájemníci, velké opravy mají platit majitelé bytů, kteří byt pronajímají. To je základním pravidlem, kterým se mají obě strany řídit. Dále nájemníci bytu musí platit náklady s běžnou údržbou bytu.

Nové drobné opravy v bytě platné od ledna 2016, čtěte zde.

kapající kohoutek

drobné opravy

Co jsou drobné opravy, které hradí sami nájemci ?

  • mezi náklady spojené s běžnou údržbou, které jdou na účet nájemců, můžeme zařadit, např. malování a vnitřní nátěry, čištění odpadů, čištění spotřebičů i podlah a podlahových krytin
  • pokud si pronajímatel a nájemce nevymezí v nájemní smlouvě přesný rozsah účasti nájemce na opravách a údržbě bytu, je možné využít obsahu již zrušeného nařízení vlády č. 258/1995 Sb. (§ 5 a 6).
  • často se smluvní strany ve smlouvě domluví na limitní částce za jednotlivou opravu (nejčastěji v rozmezí 500 – 1000 Kč)

Váš e-mail je plně zabezpečen a chráněn proti zneužití a spamu. Z odběru e-mailu se můžete kdykoliv odhlásit. © 2015

nařízení vlády č. 258/1995 Sb. (§ 5 a 6)

§ 5 Drobné opravy bytu

(k § 687 odst. 3)

(1) Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu.
(2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny:

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech.
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.

(3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.
(4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odstavci 3.
(5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají, jsou však součástí ročního limitu podle odstavce 6.
(6) Součet nákladů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout částku 70 Kč/mpodlahové plochy bytu za kalendářní rok, včetně nákladů na dopravu a jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy. 
(7) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou. 

§ 6 Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

(k § 687 odst. 3)

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 5 odst. 3 (plynových spotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry. 

Nové drobné opravy v bytě platné od ledna 2016, čtěte zde.

Sdílejte nás

Jaroslav Karas

One Comment

  1. Dobrý den chci se zeptatat bydlime v podnájmu a opravovali SME kotel oprava nás stala 2500 Kč chci se zeptat kto platí opravu majitel nebo najemnik

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *