Dražby nemovitostí 25.5.2015

Jihočeský kraj
jiné provozní budovy, objekty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 25 000 000 Kč
Lokalita: Jihočeský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: 10952809DV01   10952809DV02
Rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, podíl 1/2, k.ú. Mezilesí u Trhových Svinů, obec Čižkrajice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
II. spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 lze v případě zájmu vydražit u soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorský úřad Brno-město v exekuci vedené pod sp. zn. 56 EX 3376/11. Dům čp. 37 má 1NP, v podkroví je půda. Nosné svislé konstrukce jsou ze smíšenéhozdiva. Střecha je sedlová s dřevěným krovem. Střešní krytina z pálených tašek. Strop klasický dřevěný trámový. Klempířské konstrukce FeZn. Schody na půdu dřevěné. Fasáda z vápenné hrubé omítky, z 90% chybí. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Vnitřní obklady v koupelně, kuchyni a WC jsou keramické. Okna nová plastová zdvojená. Vnitřní dveře chybí, osazeny jen ocelové zárubně. Podlahy z keramické dlažby. Vytápění bude kotlem na tuhá paliva. Teplá voda bude z připraveného elektrického boileru. V kuchyni je kuchyňská linka. Koupelna s vanou, umyvadlem a WC. Vana je bez armatury. Přípojka elektrické energie. Odpad do vlastní žumpy. Na pozemku zjištěna studánka, přípojka vody není vybudována.V dispozici je:1.NP: zádveří, pokoj, kuchyně, spíž, koupelna a WCPodkroví: půda (příprava k obytné vestavbě)Dům byl postaven asi v roce 1850. V poslední době byla zahájena rekonstrukcevnitřních prostor, ale k datu místního šetření je nedokončena. Venkovní omítky jsou z 90% opadané.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Lokalita: České Budějovice, Jihočeský kraj
Datum dražby: 30.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 040EX 1758/07-54  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 040EX 4569/09-57  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 124EX 8234/08-252  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Meziříčí u Malont / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o: – pozemek parc. č. St. 172 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 120 m2, jehož součástí je stavba Meziříčí, č. p. 41 – bydlení; – pozemek parc. č. St. 173 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 16 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. – jiná stavba; – pozemek parc. č. 543/6 – zahrada – o výměře 441 m2; – pozemek parc. č. 545/7 – trvalý travní porost – o výměře 1042 m2; – pozemek parc. č. 582/7 – ostatní plocha – o výměře 31 m2; – pozemek parc. č. 583/4 – ostatní plocha – o výměře 83 m2; – pozemek parc. č. 584 – ostatní plocha – o výměře 648 m2. Zapsáno na LV 34, kat. území Meziříčí u Malont, obec Malonty, okres Český Krumlov. Řadový, krajní rodinný dům se 2 NP je v dobrém stavebně-technickém stavu. Nachází se v něm 3 byt. jednotky a náleží k němu oplocená zahrada. Za hlavní stavbou je postavena zděná stavba, která je užívána jako dílna (na pozemku parc. č. St. 173). Všechny předmětné pozemky tvoří jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Součástí nemovitosti jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Příslušenství tvoří oplocení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 400 000 Kč
Lokalita: Český Krumlov, Jihočeský kraj
Datum dražby: 10.8.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Karlovarský kraj
Dražba pozemků v k.ú. Pomezí nad Ohří / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dobrovolná dražba pozemků 134 ED 00001/15 – 009  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 6 495 000 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
http://www.portaldrazeb.cz/pozemek/opakovana / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 268 420 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 16.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
rozestavěná bytová jednotka 3+1 včetně podílu na společných částech domu a pozemku v obci Velká Hleďsebe / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rozestavěnou bytovou jednotku 3+1 včetně podílu na společných částech domu a pozemku v obci Velká Hleďsebe, část obce Klimentov, okres Cheb. Budova má 3 nadzemní podlaží včetně podkroví a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. Bytová jednotka č. 105/5 se nachází v budově č.p. 105 v 3. NP o ploše 88,20 m2. Bytová jednotka není v podkroví vybudována. Jedná se stále o volný půdní prostor.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 53 300 Kč
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: 1.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 106EX2658/12-80 (Z4187/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 100EX12128/10-99 (Z4186/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 103EX28419/10-190 (Z4207/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 120EX10184/12-112 (Z4169/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1(58m2), včetně spoluvlastnického podílu, k.ú. Stará Role, okres Karlovy Vary / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt č. 704/52 o velikosti 2+1 se nachází v 9. NP panelového bytového domu č.p. 704. Dům je situován v severní části města Karlovy Vary, v ulici Dvořákova, městská část Stará Role. Okolní zástavbu tvoří bytové panelové domy. Bytový dům má 14 NP. Přístup po asfaltové komunikaci ulice Dvořákova. Fasáda po rekonstrukci zateplená se silikátovou omítkou. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Schodiště železobetonové s povrchem teraco. Okna plastová s izolačními dvojskly. Dveře standardní typové do ocelových zárubní. Podlahy PVC a keramická dlažba. Vytápění a ohřev teplé vody centrální dálkový. Kuchyňská linka a plynový sporák. Koupelna s vanou a umyvadlem + WC. Bytové jádro je původní umakartové. Bytový panelový dům je v užívání odborným odhadem asi 40 let. Stavebně technický stav domu je dobrý. Běžná údržba je prováděna.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 693 333 Kč
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 14.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška, č. j. 156 EX 3474/14-23  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška, č. j. 131 EX 1693/10-178  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška, č. j. 106 EX 18152/10-201  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Horní Nivy / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Pozemek St.36/1, o výměře 336 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům č.p.33, část obce Horní Nivy, na St.36/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 209 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, pro obec Dolní Nivy, katastrální území Horní Nivy. Příslušenství nemovité věci, které se exekuce týká: přípojky IS, vedlejší stavby (chlév, přístřešek), venkovní úpravy. Jedná se o RD čp.33 vč.přísl. a součástí v části obce Horní Nivy 33, cca 12 km od Sokolova. RD je zděný, volně stojící, částečně podsklepený, o 2 nadzemních podlažích. K obytné části domu navazuje bývalá zem.stavba. Užitná plocha 1.PP – cca 32 m2, 1.NP – 82,8 m2, 2.NP – 82,8 m2. RD je napojen na elektro, obecní vodovod, kanalizaci do jímky, plyn přiveden do pilířku cca 20 m od RD. Přístup a příjezd po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 128 000 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Liberecký kraj
Dražební vyhláška 074 EX 04160/10-178  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO – Rodinný dům, Jablonec nad Nisou / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o: – pozemek parc. č. St. 2929 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 118 m2, jehož součástí je stavba č. p. 3041 – rod. dům; – pozemek parc. č. 1537/9 – zahrada – o výměře 1367 m2. Zapsáno na LV 506, kat. území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou. Příslušenství nemovité věci tvoří: venkovní úpravy, trvalé porosty, vedlejší stavba, bazén, venkovní posezení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 400 000 Kč
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: 25.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
byty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 933 334 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: 10952819DV01
Lesní pozemek v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou, okr. Liberec / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je pozemek na LV 416 č. 2061/2 – lesní pozemek a pozemek č. 2226/21- lesní pozemek. Celková výměra pozemků je 14023m2. Více ve znaleckém posudku. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 45242/11  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 88 813 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 1.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 300 000 Kč
Lokalita: Lomnice nad Popelkou, Semily, Liberecký kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: 10952804DV01

 

Pardubický kraj
Podíl 1/2 na orné půdě v obci Vojtěchov / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 46 667 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/2 na rodinném domě s pozemky v obci Vojtěchov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 96 667 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 4+kk(117m2), včetně spoluvlastnického podílu, k.ú. Chrudim I, okres Chrudim / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt č. 12/29 o velikosti 4+kk/B se nachází ve 4. NP bytového domu č.p. 12. Dům je situován v centru města Chrudimi na Resslově náměstí. Okolní zástavbu tvoří bytové domy a občanská vybavenost. Bytový dům má 1 PP a 4 NP. Dům č.p. 12 je novostavba. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy železobetonové. Střecha je plochá s krytinou z fólie. Venkovní omítky tenkovrstvé silikátové se zateplením, v parteru je obklad z leštěné žuly. Vnitřní omítky vápenné štukové. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Schodiště železobetonové s obkladem z kamene. Okna dřevěná zdvojená EURO. Dveře dřevěné z masivu do dřevěných zárubní. Ostatní konstrukce a vybavení bytu nemůže znalec popsat, protože nebyl vpuštěn do bytu. Jedná se ale o novostavbu bytového domu s použitím standardních materiálů a zařizovacích předmětů na současném trhu při výstavbě bytových domů. Přístup k domu z Resslova náměstí. Bytový dům je novostavba v užívání od roku 2008. Stavebně technický stav domu je velmi dobrý.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 506 670 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 14.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl na stavebním pozemku v obci Korouhev, okr. Svitavy / stavební pozemek  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je podíl 1/2 LV č. 742. Pozemky parc. č. 363/1, 363/3 a 364 jsou zahrnuty v Územním plánu obce jako pozemky určené k zástavbě rodinnými domy. Druhou polovinu NV je možné současně dražit v č.j. 103 Ex 60683/12 stejného dne. Více nawww.exekuce.cz 103 Ex 809/05  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 1.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Restaurace, Moravský Lačnov / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o: – pozemek parc. č. St. 543/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 562 m2, jehož součástí je stavba Lačnov, č. p. 350 – obč. vybavenost; – pozemek parc. č. 444/11 – ostatní plocha – o výměře 893 m2. Zapsáno na LV 5819, kat. území Moravský Lačnov, obec a okres Svitavy. Budova restaurace je typickou stavbou 70. let minulého století, bezprostředně na ni navazuje stavba prodejny potravin, která je ve vlastnictví jiného subjektu. Pozemek parc. č. 444/11 odděluje stavbu od státní silnice, je osázen jehličnatými stromy a tvoří částečně hlukovou zábranu restaurační předzahrádky.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 3 066 670 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 9.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
bydlení a rekreace – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 144 000 Kč
Lokalita: Třebovice, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 25.6.2015

 

Jihomoravský kraj
velký byt (4+1) a větší – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 110 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 26.5.2015
střední byt (3+1) – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 230 000 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 26.5.2015
Dražba pozemků v k.ú. Bystrc, město Brno / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražené pozemky se nachází při jihovýchodním okraji k.ú. Bystrc v městské části Brno-Bystrc v zahrádkářské osadě. Zástavba v okolí je smíšená, tvoří ji rekreační objekty, garáže, rodinné a panelové bytové domy. Pozemky jsou dle LV v druhu pozemku zahrada a zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází rekreační objekt ve vlastnictví jiného vlastníka, jedná se o stavbu pro rodinnou rekreaci č.e. 1017, zapsanou na LV č. 4847 v k.ú. Bystrc. K datu ocenění jsou pozemky nevyužívány, nachází se v prudce svažitém terénu, pozemek zahrady je porostlý okrasnými trvalými porosty a náletovými porosty, pěstebně zcela zanedbanými.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 133 334 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl rodinných domů s příslušenstvím v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančnice, okres Brno-venkov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je podíl rodinných domů s příslušenstvím v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančnice, okres Brno-venkov. Rodinný dům č.p. 1159 je zděný, řadový, vnitřní, přízemní, částečně podsklepený, s volným půdním prostorem. V přízemí domu se nachází byt o velikosti 2+1 s koupelnou. K domu patří zahrada, na které se nacházejí porosty. Rodinný dům č.p. 1199 je zděný, řadový, vnitřní, přízemní a nepodsklepený. Budova je vhodná k rekonstrukci. K domu patří menší zahrada, na které se nacházejí porosty. V přízemní rodinného domu se nachází byt o velikosti 1+1 bez sociálního zařízení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 54 800 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 29.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba spol. podílu 1/8 rodinného domu v obci Dolní Kounice, okres Brno-venkov. 1/4 spol. podílů nem. je možné vydražit v souběžně nařízených dražebních jednání. / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dům je půdorysně postaven ve tvaru písmene „L“, stojící jako řadový, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Centrum obce Dolní Kounice je ve vzdálenosti 400 m, do Brna je vzdálenost 28 km. Přístup ke stavbě je možný přes z místní komunikace, oplocení je provedeno včetně zahrady.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 79 167 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba spol. podílu 1/8 rodinného domu v obci Dolní Kounice, okres Brno-venkov. 7/8 spol. podílů nem. je možné vydražit v souběžně nařízených dražebních jednání. / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dům je půdorysně postaven ve tvaru písmene „L“, stojící jako řadový, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Centrum obce Dolní Kounice je ve vzdálenosti 400 m, do Brna je vzdálenost 28 km. Přístup ke stavbě je možný přes z místní komunikace, oplocení je provedeno včetně zahrady.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 79 167 Kč
Lokalita: Brno, Brno-město, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
byt 4+1 Velké Bílovice, odročeno na 08.07.2015 / byt  (portaldrazeb.cz)
Dispozice: Oceňovaná bytová jednotka je situována v celém rozsahu podkroví 520 a v části 1.NP budovy č. pop. 520.Dispozičně je bytová jednotka řešena jako 4+1 s terasou a garáţí. Vstup do bytové jednotky se nachází nad úrovní upraveného terénu při ulici Revoluční, jeţ je zpřístupněn pomocí jednoramenného schodiště. Na zádveří v 1.NP objektu navazuje schodišťová hala s dřevěným schodištěm zajišťujícím přístup do podkroví objektu. Na prostor schodiště navazuje předsíň tvořící komunikační uzel bytové jednotky a zajišťující přístup do tří pokojů a prostorné kuchyně, do šatny, koupelny s WC i na terasu. Součástí bytové jednotky je také garáţ umístěná v 1.NP objektu. Konstrukce: Bytová jednotka je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a plynovým sporákem. Koupelna je vybavena vanou, sprchovým koutem, umyvadlem a keramickou WC mísou. Vytápění bytové jednotky je řešeno prostřednictvím deskových otopných těles pomocí plynového kotle a krbovými kamny. V bytové jednotce jsou plastová okna s izolačním dvojsklem, vstupní i vnitřní dveře bytu jsou dřevěné, plné nebo částečně prosklené. V obytných místnostech je provedena plovoucí podlaha. V koupelně, v prostoru před kuchyňskou linkou a krbem, na terase a v prostoru zádveříje povrch podlah tvořen keramickou dlaţbou. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, v koupelně jsou doplněny keramickými obklady.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 200 000 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 8.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
byt 3+1 Velké Bílovice + pozemek, odročeno na 08.07.2015 / byt  (portaldrazeb.cz)
Dispozice: Oceňovaná bytová jednotka je situována v části 1.NP budovy č. pop. 520. Dispozičně je bytová jednotka řešena jako 3+1. Bytová jednotka sestává ze tří obytných místností, kuchyně s jídelnou, zádveří, a koupelny s WC. Vstup do bytové jednotky se nachází v úrovni upraveného terénu při ulici Revoluční. Ze zádveří je umoţněn vstup do dvou pokojů a kuchyně. Do třetího pokoje, do koupelny s WC a do prostoru jídelny je moţné se dostat přes průchozí kuchyň. Konstrukce: Bytová jednotka je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a plynovým sporákem. Koupelna je vybavena vanou, sprchovým koutem, umyvadlem, keramickou WC mísou a bidetem. Vytápění bytové jednotky je řešeno prostřednictvím deskových otopných těles pomocí plynového kotle. V bytové jednotce jsou plastová okna s izolačním dvojsklem, vstupní i vnitřní dveře bytu jsou dřevěné, plné nebo částečně prosklené. Podlahy bytové jednotky jsou dřevěné, v některých místnostech je provedena plovoucí podlaha. V koupelně a v prostoru zádveříje povrch podlah tvořen keramickou dlaţbou. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, v koupelně a za kuchyňskou linkou jsou doplněny keramickými obklady. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 166 670 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 8.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. 030 Ex 2677/05-231  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 0 E 1771/99-83 (Z-3520/2015-704)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rodinného domu v Mikulčicích, okr. Hodonín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražba rodinného domu v Mikulčicích, okr. Hodonín, viz popis v dražební vyhlášce.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 313 333 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 30.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD s pozemky v obci Tvarožná Lhota, okr. Hodonín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
viz. dražební vyhláška a znalecký posudek více na http://drazby.exekutorurban.cz  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 285 147 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 8.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
ZAPLACENO – Rodinný dům, Domanín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o následující nemovité věci: pozemek parcelní číslo 318 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Domanín, č.p. 335, bydlení; pozemek parcela č. 319 – zahrada; zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrální pracoviště Kyjov (Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj), pro obec Domanín, katastrální území Domanín, na listu vlastnictví č. 657.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 260 000 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD s pozemky v Lukově, okr. Znojmo / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dražba RD s pozemky v Lukově, okr. Znojmo, viz popis v dražební vyhlášce.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 387 075 Kč
Lokalita: Znojmo, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 30.6.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
Rodinný dům (spoluvlastnický podíl), Heřmanovice (Bruntál) / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Stavby: Na pozemku st. parc. č. 178 v k.ú. Heřmanovice je situován rodinný dům č.ú. 198. Tento se nachází v zastavěné okrajové části obce, je samostatně stojící, přístup je po zpevněné obecní komunikaci, jedná se o objekt, který byl postaven cca. v roce 1920 (modernizován roku 1990). V roce 2007 byla započata rekonstrukce domu, která není dokončená. Rodinný dům má kamenné základy, zdivo je cihelné tl.60cm, stropy jsou dřevěné trámové, klenbové, střecha je dřevěná sedlová, krytina eternitová – poničená místy zatéká, klempířské konstrukce jsou pozinkované zrezivělé, fasádní omítky jsou vápenné opadané, vnitřní omítky jsou vápenné štukové mokré, vnější obklady schází, vnitřní obklady jsou keramické – poničené, schodiště je kamenné, dřevěné, dveře jsou dřevěné poničené, schází, okna dřevěná kaslová, podlahy jsou dřevěné prkenné, keramická dlažba, vytápění schází, elektroinstalace je světelná motorová nefunkční, rozvody vody v PVC trubkách – nefunkční, kanalizace PVC, kamenina, plyn není, bleskosvod není, vybavení koupelny vana, umývadlo, sprcha – poničené, záchod splachovací, ohřev schází, ostatní schází. Venkovní úpravy: U rodinného domu jsou situovány přípojky inženýrských sítí (voda, elektro, žumpa) Stavební pozemek: Jedná se o stavební pozemek st. parc. č. 178 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 319m2 v k.ú. Heřmanovice v obci Heřmanovice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 177 650 Kč
Lokalita: Bruntál, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům č.p. 884 v obci Havířov – okres Karviná / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je: rodinný dům, volně stojící nepravidelného půdorysu, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím pod sedlovou střechou. Příslušenství tvoří vedlejší stavba o zastavěné ploše 90m2, venkovní úpravy a trvalé porosty. U venkovních úprav se jedná o přípojku vody, přípojku kanalizace, přípojku plynu, zpevněné plochy, venkovní schody a oplocení vč. plotových vrátek a vrat. – více info viz. znal. posudek a dražební vyhláška výše ke stažení  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 949 000 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 14.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 635 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: 10952780DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 772 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: 10952790DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 647 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: 10952781DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 759 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: 10952791DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 646 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: 10952782DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 772 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: 10952792DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 782 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: 10952783DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 740 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: 10952793DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 755 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: 10952784DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 781 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: 10952794DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 755 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: 10952785DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 831 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: 10952795DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 752 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: 10952786DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 741 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: 10952796DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 740 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: 10952787DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 743 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: 10952788DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 581 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: 10952779DV01
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 932 000 Kč
Lokalita: Kravaře, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: 10952789DV01
Rodinný dům, obec Svatoňovice (okres Opava) / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Stavba- jedná se o rozestavěný dům, který byl postaven cca v roce 1930, ze kterého zůstaly pouze svislé konstrukce a částečné podsklepení, cca. v roce 2005 byla přistavěna nová část domu včetně jednoho sklepa a základů. Jedná se o hrubou stavbu, která má dva sklepy, zdivo 1NP se stropní dřevěnou konstrukcí a nadezdívkou, dům je napojen na ležatou kanalizaci, v domě jsou částečné rozvody vody a přiveden elektrokabel. Stavba je neudržovaná, chátrá, vzhledem k tomu, že nemá střešní konstrukci se zastřešením, do stavby zatéká. Pozemek – stavební pozemek st. parc.č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Svatoňovice, na kterém je rozestavěný dům. Porosty se na pozemku nenachází, pouze křoviny, pozemek je neudržovaný.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 188 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 30.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rozestavěná budova sloužící jako vstup do prostoru před byt. domem a skladiště, Opava – Předměstí / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o stavbu bez č. p./č. e. – jiná stavba, stojící na pozemcích 256/16 (LV 5643) a 256/18 (LV 14337). Zapsáno na LV 13840, kat. území Opava – Předměstí, obec a okres Opava. Budova s 1 NP se nachází u byt. domu č. p. 2894 a je užívána jako vstup do prostor před domem, vnitřní nebyt. prostory jsou užívané jako skladiště. Nemovitost je stavebně nedokončena a je postavena na pozemcích jiného vlastníka, její stavebně-technický stav je podprůměrný.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 112 000 Kč
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 10.8.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 7791 m2, Klimkovice, podíl 1/2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k nemovitostem: pozemku parc. č. 243 o výměře 294 m2, ostatní plocha, pozemku parc. č. 244/1 o výměře 714 m2, ovocný sad, pozemku parc. č. 244/2 o výměře 2390 m2, ovocný sad, pozemku parc. č. 244/3 o výměře 124 m2, ovocný sad, pozemku parc. č. 246/1 o výměře 2966 m2, orná půda, pozemku parc. č. 246/14 o výměře 526 m2, orná půda, pozemku parc. č. 3141/7 o výměře 141 m2, trvalý travní porost, pozemku parc. č. 3508 o výměře 636 m2, ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1253 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, kat. území a obec Klimkovice. Pozemky se nachází při jihovýchodním okraji města Klimkovice, kdy část pozemků se nachází mimo zastavěné území města a část pozemků se nachází na okraji zastavěného území v sousedství zemědělského družstva a zahrádkářské osady. Přístup k pozemkům je možný z veřejné komunikace ul. Komenského a dále po polních nezpevněných cestách ve vlastnictví města. Ke dni ocenění slouží část pozemků pro zemědělskou výrobu, zbývající část je zatravněna s ojedinělým náletovým porostem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 170 000 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
Pozemky Buštěhrad, LV 1629, okr. Kladno / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 186 670 Kč
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 30.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 111 Ex 1742/11-62  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení 124 EX 2108/08-168 odročení  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Chotouň, obec Chrášťany, okres Kolín / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dům č.p. 33 je přízemní, samostatný, v podkroví je půda. Nosné svislé konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová. Krytina střechy z tašek. Stropy klasické dřevěné trámové s rovným podhledem. Schody nejsou. Klempířské konstrukce chybí. Fasádní omítka je břízolitová. Vnitřní omítky vápenné štukové. Keramickéobklady v koupelně a WC. Okna dřevěná zdvojená. Dveře dřevěné typové do ocelových zárubní. Podlahy PVC a keramická dlažba. Vytápění ústřední plynovým kotlem. Rozvod studené a teplé vody. Příprava TUV v elektrickém boileru. Kuchyně s kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. Koupelna s vanou, umyvadlem a WC. Přípojka vody z dálkového vodovodu. Odpad do veřejné kanalizace. Přípojka elektrické energie 220/380V.Dispozice:1.NP: vstup, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC, chlévV přístavbě je otevřený dřevník.Stáří domu je odborným odhadem asi 85 let. Běžná údržba domu je velmi zanedbaná a neprovádí se. Stavebně technický stav je zhoršený. Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti je nefunkční. V omítkách jsou zřetelné mapy pronikající vlhkosti a plísně. Chybí klempířské konstrukce, oplechování a nátěry konstrukcí. Dům je vybaven nábytkem pouze částečně a je pravděpodobně neužívaný a nevětraný.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 7.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Čáslav / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o: – pozemek parc. č. St. 1064/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba Čáslav-Nové Město, č. p. 746 – bydlení; – pozemek parc. č. St. 1064/2 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 113 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. – zem. stavba; – pozemek parc. č. 1193/3 – zahrada – o výměře 377 m2. Zapsáno na LV 1802, kat. území a obec Čáslav, okres Kutná Hora. Rodinný dům má 2 NP a střešní část, jeho stavebně-technický stav je průměrný. Na pozemku parc. č. 1193/3 se nachází zděná stavba užívaná jako garáž.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 200 000 Kč
Lokalita: Kutná Hora, Středočeský kraj
Datum dražby: 10.8.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rozestavěný rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Býkev, okres Mělník / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dům je přízemní s vestavbou podkroví. Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z betonových tašek BRAMAC. Stropy keramické. Klempířské konstrukce z plechu TiZn. Venkovní omítky tenkovrstvé silikátové, zateplené. Vnitřní omítky štukové. Schodiště je dřevěné. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly. Dveře vstupní plastové, interiérové dveře dosud nejsou osazeny. Podlahy pouze podkladní beton. Ostatní konstrukce a vybavení chybí, stavba je nedokončena a rozpracována. Přípojka veřejného vodovodu a el. energie. Rozpracovanost stavby odborným odhadem cca 50% (hrubá stavba)  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 753 334 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 30.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům, včetně pozemků a příslušenství, k. ú. a obec Semice, okres Nymburk / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Dům č.p. 57 má 2 NP (přízemí a obytné podkroví).Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová. Krytina střechy z pálených tašek. Stropy klasické dřevěné trámové s rovným podhledem. Schody železobetonové. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Fasádní omítka je břízolitová. Vnitřníomítky vápenné štukové. Keramické obklady v koupelně a WC. Okna plastová a dřevěná zdvojená. Dveře dřevěné typové do ocelových zárubní. Podlahy PVC a keramická dlažba. Vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva. Rozvod studené a teplé vody. Příprava TUV v elektrickém boileru. Kuchyně s kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. Koupelna s vanou, umyvadlem a WC. Přípojka vody z dálkového vodovodu. Odpad do veřejné kanalizace. Přípojka elektrické energie 220/380V.Dispozice:1.NP: veranda, předsíň, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC a schodiště.2.NP(podkroví): chodba, kuchyně, 2 pokoje, koupelna, WC.Součástí nemovitosti je vedlejší stavba ve dvoře (prádelna, kolna a stáje).Stáří domu je odborným odhadem asi 80 let. Běžná údržba byla v minulosti prováděna, ale v poslední době je zanedbána. Stavebně technický stav je pouze dobrý.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 193 330 Kč
Lokalita: Nymburk, Středočeský kraj
Datum dražby: 16.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektrnocká dražba rodinné rekreace v oci Zdiby (okr. Praha – východ) / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Poloha a popis nemovitosti: Předmětem dražby je volně stojící rodinný dům postavený na okraji souvisle zastavěného území v katastrálním území Křimice, v okrajové – západní části statutárního města Plzeň. V místě je možnost připojení na všechny inženýrské sítě. Přízemní rodinný dům je podsklepený s využitým podkrovím. Dům byl (podle odhadu) postaven v 60. letech minulého století. Základy jsou betonové prokládané kamenem, izolované, podezdívka je kamenná. Nosné zdivo je zděné z cihel v tl. 45 cm, stropy s rovnými podhledy, patrně nespalné. Krov je sedlový, krytina pálená s drážkovou krytinou, klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou břízolitové škrábané, vnitřní vápenné štukové, okna špaletová. Schody nejspíš s teracovými stupni. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě. Dispozice: 1 až dvě bytové jednotky, k jižnímu i k severnímu průčelí jsou přistavěny vstupní uzavřené verandy, na severní straně je střecha verandy užívána jo terasa s přístupem z podkroví rodinného domu. Příslušenství: Spolu s domem jsou užívány venkovní úpravy: Uliční oplocení pozemku z ocelových sloupků s podezdívkou a s výplněmi z upraveného plechu, zpevněné plochy (přístup k domu a příjezd ke garáži). Dalším příslušenstvím jsou vedlejší stavby v zahradě, studna a garáž na samostatném pozemku užívaná spolu s rodinným domem. Pozemek: Sestává ze tří parcel: Dva navzájem sousedící pozemky – zastavěné plochy a nádvoří, p.č. 216/1, resp. p.č. 216/2, zastavěné rodinným domem č.p. 255 a garáží bez č.p./č.e.; část výměry je využívána jako dvůr. Poslední pozemek – zahrada p.č. 217 je v rámci funkčního celku rovněž s těmito pozemky užívána. Přístup je ze strany jihovýchodní, povrch je rovinatý. Celková výměra areálu je 818 m2.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 9.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Přezletice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Pozemek st.7/2, o výměře 217 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rod.dům čp.84, část obce Přezletice, na st.7/2, vše zapsáno na LV č. 26 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, katastrální území a obec Přezletice. Příslušenství a součásti tvoří zpevněné plochy, venkovní suché WC umístěné ve dvorní části mimo stavbu hlavní, torza uličního oplocení pozemku (zděný sloupek a strojové pletivo), přípojky IS. Jedná se o přízemní, nepodsklepený, vnitřní, řadový rodinný dům č.p.84 vč.přísl.a součástí umístěný ve Veleňské ul.84 v Přezleticích, okr. Praha-východ. RD obsahuje 1 NP bez podkroví. Dispozičně: 3 obytné místnosti a chodba. Zastavěná plocha RD činí 80,41 m2. Budova napojena jen na elektro, v ulici vede obecní vodovod a kanalizace. Přístup a příjezd po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 314 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
ZAPLACENO – Rodinný dům, Kunice u Říčan / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. St. 86 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 68, a pozemek parc. č. 126/2 – zahrada, zapsáno na listu vlastnictví 573, Kunice u Říčan, obec Kunice, okres Praha-východ  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 672 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 29.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/6 pozemků v obci Nový Knín / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/6 pozemků v obci Nový Knín, okres Příbram. Pozemky na sebe nenavazují. Pozemek parc. č. 893 leží cca 1 km severozápadně od okraje zastavěné části obce. Pozemek má tvar lichoběžníku, je mírně svažitý k jihozápadu a není oplocený. Přístup k pozemku je po nezpevněné komunikaci na pozemku parc. č. 865 ve vlastnictví města Nový Knín. Pozemek parc č. 1077 leží cca 3 km západně od okraje zastavěné části obce. Pozemek má nepravidelný tvar, je rovinatý a není oplocený. Přístup k pozemku je přes pozemek parc. č. 1085 ve vlastnictví města Nový Knín.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 14 000 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
!!!Dražba je odročena z důvodu odvolání!!! Byt 2+1 v obci Příbram VII, Legionářů 423 – Elektronická dražba / byt  (portaldrazeb.cz)
!!!Dražba je odročena z důvodu odvolání!!! Název : Bytová jednotka č. 423/7. Bytová jednotka č. 7 se nachází v podkroví, tzn. 4. N.P. bytového domu č.p. 423, situovaném v městské části intravilánu katastrálního území Březové Hory, obec Příbram, v ulici Legionářů, na zastavěné ploše č. parcelní 1319. Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000, která je přílohou znaleckého posudku. Dle zjištěných informací od vlastnice bytu je bytový dům stáří cca 60 let, postavený původně jako hornický bytový dům. Jedná se o zděný nezateplený bytový dům o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Předmětný byt je dispozice 2+1 o celkové podlahové ploše 53,0 m2. Byt tedy dispozičně obsahuje kuchyni, dva pokoje, předsíň, koupelnu, WC a sklep. Technické a morální opotřebení oceňovaného bytu je uvažováno jako výrazné. Bytová jednotka je v původním stavu, naprosto neudržována, podstandardně vybavena a rovněž tak užívána ke svému účelu. Druh nemovitosti: Byty Konstrukce: zděné Počet podzemních podlaží: 1 Počet nadzemních podlaží: 4 Poloha: řadový vnitřní Podkroví: ano Pozemky celkem: 1008, m2 Zastavěná plocha hlavního objektu: 1008, m2 Poměr pozemků celkem k zastavěné ploše: 1,00 Výtah: ne Přípojky: vody, kanalizace, elektro zemního plynu a dálkového vytápění. Technický stav objektu: špatný Příslušenství nemovitosti: standardní. Garáž: není Stáří objektu: 60 roků  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 413 334 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 29.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Chata, podíl 1/3 a pozemek, podíl 8/384, Malá Hraštice / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na: – pozemek parc. č. St. 333 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 43 m2, jehož součástí je stavba Malá Hraštice, č. e. 107 – rod. rekreace; – pozemek parc. č. 74/6 – ostatní plocha – o výměře 319 m2. Zapsáno na LV 261, kat. území a obec Malá Hraštice, okres Příbram. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 8/384 na pozemku parc. č. 74/11 – orná půda – o výměře 848 m2. Zapsáno na LV 1099, kat. území a obec Malá Hraštice, okres Příbram. Nemovitost se nachází v rekreační chatové oblasti na okraji obce Malá Hraštice. Její stáří je cca 42 let, nachází se v původním stavu bez rekonstrukcí a stavebních úprav. Příslušenství objektu rekreační chaty tvoří přípojky IS (voda ze studny, elektro), studna, zpevněné plochy, oplocení pozemků, dřevěná kůlna. Pozemek parc. č. 74/11 je v podílovém vlastnictví majitele chaty č. e. 107 a majitelů ostatních chat. Pozemek zajišťuje přístup z veřejné komunikace a je užíván jako nezpevněná komunikace.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 66 667 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 2.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rekreační chata č.e. 84 s pozemkem v obci Zduchovice na Příbramsku. / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o původní montovanou chatu, ke které byla přistavena zděná část. Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání). Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Příbram, Středočeský kraj
Datum dražby: 13.8.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usedlost č.p. 197 s pozemkem v obci Čistá u Rakovníka / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 405 000 Kč
Lokalita: Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Plzeňský kraj
Dražba pozemku – orná půda – v obci Pňovany. / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby jsou nemovité věci: pozemek parc.č. 771/2 – orná půda – o celkové výměře 2927 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 977 pro okres Plzeň – sever, obec Pňovany a katastrální území Pňovany  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 24 667 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 25.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. podíl o vel. 1/2 rod. dům v obci Hněvnice, č.p. 67 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Oceňované nemovitosti jsou situovány v severní okrajové části intravilánu obce Hněvnice. Rodinný dům je postaven jako samostatně stojící na na stavební parcele p.č. 29 v k.ú. Hněvnice. Na téže stavební parcele jsou vystavěny dvě vedlejší stavby – hospodářský objekt a dřevěný přístřešek. Jižním směrem od rodinného domu je na stavební parcele p.č. 30 nachází garáž. Funkční celek s rodinným domem č.p.67 a stavební parcelou p.č. 29 tvoří pozemková parcela – zahrada p.č. 31. Pozemková parcela p.č. 31 je oplocena strojovým pletivem na ocelové sloupky a je osázena ovocnými stromy. Ve dvoře je provedena zpevněná betonová plocha. Dům je napojen na vlastní studnu, odkanalizování domu není zajištěno. Rodinný dům Rodinný dům je zděný, zdivo smíšené (kámen, cihla, vepřík – viditelné praskliny a vlhkost zdiva), částečně podsklepený, přízemní, bez využití podkroví. Střecha sedlová, krytina tašková, na přístavbě střecha valbová, krytina plechová, venkovní i vnitřní omítka vápenná, okna dřevěná dvojitá i zdvojená, klempířské konstrukce z poz. plechu (na západní straně domu nejsou žlaby a svody osazeny). Do domu je zavedena voda z vlastní studny, rozvod vody studené i teplé, zdroj teplé vody není ke dni ocenění zajištěn. Dům nemá sociální zařízení a není ani odkanalizován (WC suché venkovní). Vytápění lokální na tuhá paliva umístěno pouze v kuchyni. Dispoziční řešení: I.P.P.: sklep (beton) I.N.P.: chodba (dlažba 10/10), pokoj (beton+PVC), kuchyně (beton + PVC), pokoj (beton + PVC), pokoj (beton + koberec), spíž (dlažba 10/10) Rodinný dům je užíván cca 110 roků, je podstandardně vybaven a neudržován. Nutná celková rekonstrukce. Hospodářský objekt Je situován proti rodinnému domu, podél východní hranice stavební parcely p.č. 29. Obvodové zdivo vyzděno z cihel a kamene, střecha pultová, krytina z vlnitého eternitu. Vnější omítka vápenná, vnitřní omítka jen v části objektu. Podlaha hliněná a betonová. Strop proveden jen ve 2/3 objektu. Dispoziční řešení: 3 x skladovací prostor se svlakovými dveřmi. Přístřešek Přístřešek je umístěn mezi částí rodinného domu a částí hospodářského objektu. Dřevěná konstrukce z části obita prkny, část otevřená, střecha pultová, krytina vlnitý eternit, podlaha hliněná, bez stropu. Studna Vyhloubena u západní hranice pozemkové parcely p.č. 31. Garáž Je součástí stavební parcely p.č. 30. Obvodové zdivo vystavěno z tvárnic, místy viditelné praskliny, střecha pultová, krytina z vlnitého eternitu, bez klempířských konstrukcí, venkovní i vnitřní omítky vápenné štukové, podlaha betonová popraskaná a vydrolená, vrata plechová otevíravá.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 74 667 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 14.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba podílu ve výši id. 3/8 rod. domu v Plzni / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Poloha a popis nemovitosti: Předmětem dražby je volně stojící rodinný dům postavený na okraji souvisle zastavěného území v katastrálním území Křimice, v okrajové – západní části statutárního města Plzeň. V místě je možnost připojení na všechny inženýrské sítě. Přízemní rodinný dům je podsklepený s využitým podkrovím. Dům byl (podle odhadu) postaven v 60. letech minulého století. Základy jsou betonové prokládané kamenem, izolované, podezdívka je kamenná. Nosné zdivo je zděné z cihel v tl. 45 cm, stropy s rovnými podhledy, patrně nespalné. Krov je sedlový, krytina pálená s drážkovou krytinou, klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Vnější omítky jsou břízolitové škrábané, vnitřní vápenné štukové, okna špaletová. Schody nejspíš s teracovými stupni. Dům je připojen na všechny inženýrské sítě. Dispozice: 1 až dvě bytové jednotky, k jižnímu i k severnímu průčelí jsou přistavěny vstupní uzavřené verandy, na severní straně je střecha verandy užívána jo terasa s přístupem z podkroví rodinného domu. Příslušenství: Spolu s domem jsou užívány venkovní úpravy: Uliční oplocení pozemku z ocelových sloupků s podezdívkou a s výplněmi z upraveného plechu, zpevněné plochy (přístup k domu a příjezd ke garáži). Dalším příslušenstvím jsou vedlejší stavby v zahradě, studna a garáž na samostatném pozemku užívaná spolu s rodinným domem. Pozemek: Sestává ze tří parcel: Dva navzájem sousedící pozemky – zastavěné plochy a nádvoří, p.č. 216/1, resp. p.č. 216/2, zastavěné rodinným domem č.p. 255 a garáží bez č.p./č.e.; část výměry je využívána jako dvůr. Poslední pozemek – zahrada p.č. 217 je v rámci funkčního celku rovněž s těmito pozemky užívána. Přístup je ze strany jihovýchodní, povrch je rovinatý. Celková výměra areálu je 818 m2.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 686 667 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 9.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
1/2 podíl na R.D. č.p. 385 v obci Vejprnice na Plzeňsku včetně pozemku. / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o 1/2 R.D. na zastavěné ploše 226m2 a zahradou 548m2 v obci Vejprnice. Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání). Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 6.8.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 106 EX 13266/10-145  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Plzeň-sever, Plzeňský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška č.j. V-1400/2015-408 Olha Roman  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Rokycany, Plzeňský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Byt 4+1, Stříbro, 86,35m2, podíl 1/2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na bytové jednotce č. 1283/21 vymezené v budově Stříbro, č. p. 1283, 1284 – byt. dům (LV 1949), stojící na pozemcích parc. č. St. 2103 a St. 2104 – zastavěná plocha a nádvoří (LV 1949). Včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 281/10000. Zapsáno na LV 2902, kat. území a obec Stříbro, okres Tachov. Bytová jednotka s dispozicí 4+1 se nachází v 7. NP panelového byt. domu. Byt je bez zásadních rekonstrukcí v udržovaném stavu a dobrém technickém stavu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 252 000 Kč
Lokalita: Tachov, Plzeňský kraj
Datum dražby: 3.8.2015
Dražební vyhláška: PDF
1/2 podíl na R.D. č.p. 41 a stavby bez č.p. včetně podílu na pozemcích pod stavbami v obci Záchlumí na Plzeňsku. / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání). Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Lokalita: Tachov, Plzeňský kraj
Datum dražby: 6.8.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 805 000 Kč
Lokalita: Česká Kamenice, Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 10.8.2015
Dražební vyhláška: 10952798DV01
budova s pozemky v Děčíně – ZRUŠENO / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o budovu s pozemky v Děčíně. Dům je samostatný, patrový s obytným půdním prostorem. Dům je podsklepen. Ve druhém nadzemním podlaží je terasa. Okna domu jsou plastová. K domu je přistavěna zděná garáž. Z inženýrských sítí byla zjištěna přípojka elektřiny. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 720 000 Kč
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: 3.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 106 Ex 9463/2010-190  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Budova – jiná stavba ve špatném stavu v Mostě / nebyt./kancel. prostor  (portaldrazeb.cz)
Bližší informace ve znaleckém posudku.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 22 500 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 10.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 034 EX 1926/11-77  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 129 EX 7198/10-98  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Královéhradecký kraj
1/2 podíl pozemků v katastrálním území Liběšice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 133 333 Kč
Lokalita: Jičín, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 30.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba průmyslového objektu Jetřichov, okr. Náchod / průmyslová stavba  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 000 000 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 2.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Pozemek o velikosti 899 m2, Bohuslavice nad Metují, podíl 1/2 / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 817/2 – zahrada a parc. č. 818 – ostatní plocha, zapsáno na LV 677 v kat. ú. Bohuslavice nad Metují, obec Bohuslavice, okr. Náchod  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 20 200 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Stavební pozemek se základovou deskou v obci Vlčkovice v Podkrkonoší, k.ú. Dolní Vlčkovice, okr. Trutnov – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA / stavební pozemek  (portaldrazeb.cz)
Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb www.okdrazby.cz. bližší informace naleznete na internetových stránkách www.urad.exekutorsky.cz v sekci DRAŽBY – NEMOVITOSTÍ  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Lokalita: Trutnov, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 2.7.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Vysočina
bydlení a rekreace – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Lokalita: Vysočina
Datum dražby: 25.6.2015
bydlení a rekreace – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 540 000 Kč
Lokalita: Vysočina
Datum dražby: 25.6.2015
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 290 000 Kč
Lokalita: Třešť, Jihlava, Vysočina
Datum dražby: 25.6.2015
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 390 000 Kč
Lokalita: Kamenice, Jihlava, Vysočina
Datum dražby: 25.6.2015
rekreační chalupa, domek, chata – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 450 000 Kč
Lokalita: Mysliboř, Jihlava, Vysočina
Datum dražby: 25.6.2015
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 450 000 Kč
Lokalita: Knínice, Jihlava, Vysočina
Datum dražby: 25.6.2015
Odročení dražbní vyhlášky č.j.: 180 Ex 5821/12-64  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jihlava, Vysočina
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
jiné provozní budovy, objekty – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 900 000 Kč
Lokalita: Třešť, Jihlava, Vysočina
Datum dražby: 25.6.2015
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 666 100 Kč
Lokalita: Telč, Jihlava, Vysočina
Datum dražby: 25.6.2015
rekreační chalupa, domek, chata – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 285 000 Kč
Lokalita: Třešť, Jihlava, Vysočina
Datum dražby: 25.6.2015
Garáž, včetně pozemku a příslušenství, k.ú. Velké Meziříčí, okres Velké Meziříčí / nebyt./kancel. prostor (portaldrazeb.cz)
Řadová garáž bez čp/če na pozemku parc. č. 1627/7 o výměře 11 m2 v katastrálním území Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou. Zbývající část garáže je vystavěna na cizím pozemku parc. č. 1627/13 o výměře 20 m2, který je v majetku 4 vlastníků dle LV č. 334.Garáž je situována na severovýchodním okraji města za tratí. Garáž je krajní v řadě pěti garáží.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 113 333 Kč
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: 14.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Zemědělský objekt, Počítky, podíl 1/3 / zemědělská stavba  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na zem. stav. bez čp/če na pozemku parc. č. 201 (LV 80), zapsáno na LV 242 v kat. ú. Počítky, obec Počítky, okr. Žďár nad Sázavou Příslušenství tvoří 2 opěrné zdi na cizím pozemku. Jedná se o stavbu bez čp./če. (torzo bývalé bramborárny), která se nachází v areálu bývalého zemědělského střediska, který se nachází na konci obce Počítky na pravé straně u silnice. V okolní zástavbě jsou silážní žlaby, seník a stáj. Ze stavby zůstalo pouze 1. PP v havarijním stavu. Přístup a příjezd ke stavbě je po zpevněné vnitroareálové komunikaci, která se však nachází na cizích pozemcích.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 24 000 Kč
Lokalita: Žďár nad Sázavou, Vysočina
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Olomoucký kraj
Podíl 1/2 na RD v Prostějově / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 2.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Bytový dům se zahradou, Prostějov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o: – pozemek parc. č. 4442/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 422 m2, jehož součástí je stavba Prostějov, č. p. 2465 – byt. dům; – pozemek parc. č. 4443 – zahrada – o výměře 33 m2. Zapsáno na LV 5123, kat. území, obec a okres Prostějov. Řadový podsklepený byt. dům se 4 NP se nachází v centrální části města Prostějov. Jeho dispozice je: 1. PP – sklepy, chodba, schodiště; 1. NP – nebyt. prostory; 2. NP – dva třípokojové byty; 3. NP – dva třípokojové byty; 4. NP jeden dvoupokojový byt. Budova je v průměrném stavebně-technickém stavu.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 4 447 330 Kč
Lokalita: Prostějov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 3.8.2015
Dražební vyhláška: PDF
Družstevní podíl v družstvu: Stavební bytové družstvo Olomouc, se / členské podíly v byt. družstvech (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 693 333 Kč
Lokalita: Olomouc, Olomoucký kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Orná půda v Tovačově a Oplocanech / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 96 270 Kč
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 003 EX 3761/13-42  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Přerov, Olomoucký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům v Bludově, okr. Šumperk / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Odkaz na dražební portál: https://drazby.exekutornovozamsky.cz/drazba-790-rodinny-dum-v-bludove-okr-sumperk/  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 238 180 Kč
Lokalita: Šumperk, Olomoucký kraj
Datum dražby: 2.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům se zahradou v obci Vápenná / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 425 000 Kč
Lokalita: Jeseník, Olomoucký kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Zlínský kraj
zemědělský pozemek – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Lokalita: Zlínský kraj
Datum dražby: 23.6.2015
Dražební vyhláška: 10952826DV01
zemědělský pozemek – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Lokalita: Zlínský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: 10952827DV01
Rodinný dům, podíl 1/3, včetně pozemků a příslušenství, k.ú. Kostelec u Zlína, okres Zlín / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
Dům č.p. 186 je přízemní, částečně podsklepený, samostatně stojící, bez využití podkroví. Základy jsou kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Nosné svislé konstrukce jsou zděné z cihel a kamene. Střecha je sedlová. Střešní krytina z pálených tašek. Strop klasický dřevěný trámový s rovným podhledem. Schody dřevěné. Klempířské konstrukce z plechu FeZn. Fasádní omítka je vápenná s nástřikem. Vnitřní omítky vápenné štukové. Okna plastová zdvojená. Dveře dřevěné typové do dřevěných zárubní. Podlahy parkety, PVC a keramická dlažba. Vytápění ústřední, teplovodní s plynovým kotlem a krbová kamna. Rozvod teplé a studené vody. TUV z plynového kombi kotle. Kuchyně s kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. Koupelna s vanou, umyvadlem a WC. Přípojka vody z obecního rozvodu. Odpad do veřejné kanalizace. Přípojka elektrické energie 220/380V a plynovodu. V dispozici 4+1 je vstup, kuchyně, 4 pokoje a koupelna s WC.Objekt bývalé stodoly (nyní sklad) stavebně navazuje na SV průčelí domu. Součástí jsou vedlejší stavby chlévů a skladu. Dům je odborným odhadem v užívání asi 80 let. Běžná údržba domu je prováděnačástečně a nepravidelně. V poslední době rekonstrukce koupelny, topení, nová plastová okna a kuchyňská linka. Plynofikace v roce 2002, ve sklepě výrazná vlhkost zdiva. Lokální opadávání vnitřní i venkovní omítky. Střešní krytina na hranici životnosti. Krov částečně napaden hnilobou a červotočem.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 266 667 Kč
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: 30.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení o dražbě nemovitostí č.j.: Z-3316/2015-705  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Zlín, Zlínský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Sdílejte nás

Jaroslav Karas