Dražby nemovitostí 2.4.2015

Hlavní město Praha
bydlení a rekreace – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 740 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 4.6.2015
Dražební vyhláška: 10952293DV01
Pozemek o velikosti 2680 m2, Radotín, podíl 1/2 – dražba zrušena -návrh na insolvenci / pozemek (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 1493/1 – trvalý travní porost a parc. č. 1493/2 – orná půda, zapsáno na LV 894 v kat. ú. Radotín, obec Praha 5, okr. Hlavní město Praha Příslušenství a součásti tvoří podíl na okrasných porostech, zpevněných plochách, plechové garáži, drátěném a kovovém oplocení, dřevěné kolně, stavebních buňkách a přízemní dřevěné stavbě. Na pozemcích dále v rozporu s územním plánem stojí v KN nezapsaný dvoupatrový dům. Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné městské části Radotín, cca 90 m západně od koryta řeky Berounky. Jedná se o travnaté sousedící rovinné pozemky nepravidelných tvarů. Na jižní a východní straně jsou ohraničené zpevněnou komunikací a drátěným plotem s ocelovými sloupky, na severní a západní straně jsou oplocené kovovým oplocením s porosty. Na pozemcích se nachází dřevěná kolna s kovovou konstrukcí a plechovou střechou, okrasné porosty, zpevněné plochy, přízemní dřevěná stavba s plechovou střechou a železnou konstrukcí, plechová garáž, stavební buňky, přístřešky a zděný dvoupatrový dům, který je zde umístěn v rozporu s územním plánem. K pozemkům je dobrý přístup ze zpevněné komunikace.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 357 000 Kč
Lokalita: Praha, Hlavní město Praha, Hlavní město Praha
Datum dražby: 1.4.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihočeský kraj
ideální podíl 1/2 RD – Milevsko / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Nemovitost je částečně podsklepena s jedním nadzemními podlažími a podkrovím stavebně upraveným. Na pozemku jsou vedlejší stavby bývalé chlévy, a dvě stodoly. Jde o zděnou stavbu bez izolace proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo cihelné s vepříkem a kamenem, stropy trámové povalové se záklopem, krov trámový, střecha sedlová s latěmi, střešní krytina původní pálená taška, klempířské prvky pozink s nátěrem, okna dřevěná dvojitá, fasáda břízolit, vnitřní omítky vápenné, podlahy dlažby a PVC. Dále viz znalecký posudek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 110 000 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 10.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
UHRAZENO – rodinný dům s příslušenstvím v obci Mirovice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům s příslušenstvím v obci Mirovice, okres Písek. Dům je samostatně stojící, přízemní obdélníkového tvaru. K domu patří dvůr. Na obytnou část rodinného domu dále navazují hospodářské budovy. Příslušenstvím nemovité věci jsou hospodářské budovy a budova výroby.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 660 000 Kč
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: 1.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 095 EX 252/08/U 13-236  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Karlovarský kraj
Dražební vyhláška 003EX562/07-7 (Z2640/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška074EX15160/09-066 (Z2576/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 081EX00388/11-189 (Z2738/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 134EX11775/11-272 (Z2781/15)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Cheb, Karlovarský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
!! NEDRAŽÍ SE – UHRAZENO !! Byt 1+0 v obci Karlovy Vary / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je byt č. 792/11, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků p.č. 1210/1, p.č. 1210/2, p.č. 1211/1, p.č. 1211/2 a p.č. 1211/3. Byt se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Plešivecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1238, který je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2008 byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna stoupacího vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+0 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Předmětem ocenění je dále pozemek p.č. 1211/1 – ostatní plocha, pozemek p.č. 1211/2 – ostatní plocha a pozemek p.č. 1211/3 – ostatní plocha, které tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány venkovní úpravy – zpevněné plochy živičné konstrukce, přístupové chodníky z betonové dlažby, betonové schody do bytového domu, opěrná zídka z betonových tvarovek, a dále trvalé porosty plevelného a náletového charakteru. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 27325/14  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 346 667 Kč
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 1.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
byt č. 101/13 s podílem 61659/1000000 na společných částech domu a pozemku v katastrálním území Štědrá / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 135 000 Kč
Lokalita: Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Datum dražby: 30.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1 – obec Chodov / byt  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 226 667 Kč
Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
Datum dražby: 11.5.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Liberecký kraj
Byt 3+KK, Česká Lípa / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt č. 1923/12 o velikosti 3 + KK v panelovém domě v České Lípě o celkové velikosti 62,70 m2. Bytovým dům se nachází na okraji města.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 329 740 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 5.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 3+KK, Česká Lípa / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt č. 2334/10 o velikosti 3 + KK v panelovém domě v České Lípě o celkové rozloze 70,30 m2. Dům se nachází na pěkném sídlišti nedaleko nemocnice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 439 027 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 5.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Dubnice pod Ralskem, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: – pozemek parc. č. St. 361 – zastavěná plocha a nádvoří – o velikosti 98 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 17; – pozemek parc. č. 722/10 – ostatní plocha – o velikosti 36 m2; – pozemek parc. č. 722/15 – zahrada – o velikosti 243 m2. Zapsáno na LV 297, kat. území Dubnice pod Ralskem, obec Dubnice, okres Česká Lípa. Na pozemcích se nachází travní porost, keře, stromy, kůlna a oplocení.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 223 333 Kč
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: 25.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 137 Ex 20950/09-231, František Drahoňovský  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 137 Ex 20950/09-232, František Drahoňovský  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 085 EX 9099/12-278, JAROSLAVA LAMAČOVÁ dříve VOLENSKÁ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Česká Lípa, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 135EX 2997/12-107  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
id. podíl o vel. 1/4 RD v obci Hrádek nad Nisou, č.p. 169 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Oceňovaný rodinný dům čp. 169 je krajní řadový, v části (při ulici) podsklepený, patrový se sedlovou střechou (uliční část) bez využití (půda). Dvorní část domu má pultovou střechu, její délka je větší než uliční části domu, zřejmě jde o pozdější přístavbu. Pravá část přízemí (při pohledu z ulice) je užívána jako garáž, podlaha je dřevěná provizorní. V domě jsou dvě bytové jednotky, jedna v přízemí o velikosti 2+1 s bezbarierovým sociálním zázemím (sprcha, WC), v patře potom dvě místnosti se samostatným vstupem a byt 4+1 s příslušenstvím. V suterénu je umístěn závěsný plynový kotel ÚT (je zde i původní na TP, nezapojený), prostorově jde o jednu větší místnost s mírnou klenbou. V úrovni půdy jsou podkrovní skladové prostory a nízký půdní prostor nad nimi. Vaznice jsou poměrně viditelně pronešené, pravděpodobně dosluhující, prostor schodiště má v poměrně velké části odstraněnou omítku, dodatečně provedená vodorovná izolace v úrovni části přízemí je zřejmě již dožilá. Tento vliv je zohledněn jednak sníženou další životností a dále snížením koeficientu prodejnosti (i z důvodu exekuce na id. 1).  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 186 667 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 28.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
1/2 Spoluvlastnického podílu na pozemku – ostatní komunikace v Bélém Kostele nad Nisou / pozemek (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 22 500 Kč
Lokalita: Liberec, Liberecký kraj
Datum dražby: 6.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
3472-2054_Dražební vyhláška_č.j._197 Ex 90064-10-86  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Semily, Liberecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Pardubický kraj
pozemky – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Prachovice, Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 26.5.2015
Dražba RD Chrudim / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 600 000 Kč
Lokalita: Chrudim, Pardubický kraj
Datum dražby: 27.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
bydlení a rekreace – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Lokalita: Dětřichov u Moravské Třebové, Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 5.5.2015
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 325 000 Kč
Lokalita: Jevíčko, Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 28.5.2015
UHRAZENO / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 82 000 Kč
Lokalita: Svitavy, Pardubický kraj
Datum dražby: 1.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt o velikosti 1+kk v Ústí nad Orlicí / byt  (portaldrazeb.cz)
Byt o velikosti 1+kk se nachází v 1. nadzemním podlaží. Sestává z předsíně, koupelny, WC, pokoje s kuchyňským koutem, spíže a balkonu. Dům je zděný, tvoří uliční frontu budov na ulici. Za domem je zahrada parc. č. 1996/3.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 319 127 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 2.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Garáž Lanškroun, Upozornění: na nemovitosti je věcné břemeno chůze a jízdy / pozemek  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 66 667 Kč
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: 23.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 061EX6086-09-99  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 124EX6085-11-160  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Jihomoravský kraj
rodinný dům v obci Němčičky / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům v obci Němčičky, okres Břeclav. Budova je samostatná, patrová, podsklepená. V 1 PP je vestavěná garáž. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 100 000 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 1.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
id. 1/2 rodinného domu bez čp/če na LV 2324, k.ú. Rakvice, okr. Břeclav / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 549 333 Kč
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 26.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
pozemek v obci Rohatec / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o elektronickou dražbu na www.exdrazby,cz Zde naleznete více informací včetně znaleckého posudku a fotodokumentace. přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 487 Kč
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: 6.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
dražební vyhláška č.j. 137 EX 5024/05-422 k.ú. Syrovín  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
usnesení 156 Ex 2639-14-36.pdf  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Vyškov, Jihomoravský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Moravskoslezský kraj
Dražební vyhláška 132 EX 34481/09-49  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba bytu 3+1, Karviná / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o bytovou jednotku nacházející se ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Byla provedena výměna původních oken za nová plastová zdvojená včetně parapetů a byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 524 000 Kč
Lokalita: Karviná, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 21.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům Kopřivnice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je pozemek parc.č.St.193, jehož nedílnou součástí je rodinný dům č.p.272, a pozemek parc.č.425/19,včetně příslušenství, katastrální území Drnholec nad Lubinou, obec Kopřivnice, okres Nový – Jičín, LV č.243. Rodinný dům je podsklepený, přízemní, se sklonitou střechou, kde půdního prostoru je využito jako podkroví. Dům je v užívání od roku 1960 a nachází se v původním technickém stavu. V domě se nachází dvě bytové jednotky s dispozicí 2+1 a 1+1. Základy jsou betonové s funkční izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce zděné z klasických materiálů v tl.45 cm. Střecha je sedlová s krytinou z eternitových šablon a s klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu. Stropní konstrukce provedeny s rovnými podhledy. Vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítky břizolitové bez venkovních obkladů. Vnitřní keramické obklady provedeny v kuchyni a koupleně. Podlahy obytných místností jsou prkenné, v ostatních místnostech převážně teracové dlažby. Dveře jsou hladké plné, nebo prosklené, okna dřevěná dvojitá. Jednotlivá podlaží jsou propojena schodištěm s teracovými stupni. El.instalace je světelná i motorová. Bleskosvod na střeše instalován. Vytápění je ústřední s kotlem na zemní plyn. Proveden rozvod studené a teplé vody. Ohřev vody zajišťuje kotel ÚT. Odpadní vody jsou svedeny do žumpy, je však možnost napojení na veřejnou kanalizaci. Vybavení zdravotechniky tvoří ocelová vana, umývadlo a splachovací WC. V kuchyni je instalován plynový sporák s el.troubou. Ostatní vybavení chybí. Součástí rodinného domu jsou i následující venkovní úpravy: – přípojka elektro – přípojka vody – žumpa – zpevněné plochy – oplocení včetně vrátek a vrat Samostatně stojící garáž situovaná za rodinným domem. Svislé konstrukce jsou zděné v tl.30 cm, střecha nízká sedlová s krytinou z eternitových šablon. Vrata dřevěná s nátěrem, okno jednoduché.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 167 000 Kč
Lokalita: Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 6.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
stavby – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 320 000 Kč
Lokalita: Moravice, Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 15.5.2015
Dražební vyhláška: 10952297DV01
Elektronická dražba – 197 EX 5515/07-70  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Elektronická dražba – 024 EX 6547/13-221  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební jednání – 124 EX 2141/11-311 USNESENÍ  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Opava, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
!!ODROČENO!! Dvoupodlažní řadový dům, Ostrava – Heřmanice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Ostrava, místní části Heřmanice, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 014 000 Kč
Lokalita: Ostrava, Ostrava-město, Moravskoslezský kraj
Datum dražby: 2.4.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Středočeský kraj
Rekreační chata, Čerčany / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Rekreační chata č.e. 196 v okrajové části obce Čerčany. Chata je nepodsklepená, o 1. NP s upraveným podkrovím, ve slušném stavu. Na pozemku se nachází kopaná studna, zapuštěný kruhový bazén a kůlna.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 657 347 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 6.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1, Vlašim, 50m2, podíl 1/3 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na bytové jednotce č. 1302/36 v budově č. p. 1302 na pozemku parc. č. St. 1598 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 497/25335, zapsáno na LV 3058, kat. území Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 73 556 Kč
Lokalita: Benešov, Středočeský kraj
Datum dražby: 18.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražba rodinného domu v obci Kačice, okr. Kladno / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o nemovitost, objekt bydlení čp. 105, situovaný na pozemku p. č. 452, zastavěná plocha a nádvoří, v zastavěném území obce Kačice v severní části obce při místní silniční komunikaci ul. U školy. Nemovitost je přístupná z této místní silniční veřejné komunikace, na pozemek tvořící dvorní část je možný vjezd osobním vozidlem. Stavba má vlastní zdroj vody, napojena je na veřejnou kanalizaci, napojena je na rozvod elektrické energie, do objektu je přiveden zemní plyn (pouze do HUP v plášti objektu). Více informací viz znalecký posudek.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 2.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
OPAKOVANÁ DRAŽBA – Rodinný dům na LV 89, k.ú. Zvoleněves, okr. Kladno / rodinný dům (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 195 000 Kč
Lokalita: Kladno, Středočeský kraj
Datum dražby: 26.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Byt 2+1, Kouřim, 57m2 / byt  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 91/1000 na pozemku parc. č. St. 720 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 443, zapsáno na LV 1463, kat. území Kouřim, obec Kouřim, okr. Kolín Uvedený spoluvlastnický podíl odpovídá užívání bytové jednotky o dispozici 2+1.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 271 500 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 18.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Chata, Kouřim, podíl 7/10 / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je podíl o velikosti 7/10, jde o pozemek p.č. st. 864 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.e. 47 – rod. rekreace, dále jde o pozemek p.č. 679/13 – ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 323, pro k.ú. Kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Chata je situovaná na adrese Kouřim ev. č. 47, 281 61 Kouřim. Chata se nachází v jiho-východní, rekreační, zastavěné části obce Kouřim, v řadové zástavbě jako řadová vnitřní, samostatně stojící. Jedná se o přízemní, dřevěnou, částečně podsklepenou chatu bez podkroví, mírná sedlová střecha je kryta plechovou krytinou. Chata je půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří chaty je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení povinného 40 roků. Vytápění chaty je řešeno lokálně pomocí kamen na tuhá paliva (provedeno 1x). V průběhu životnosti chata procházela běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Dispoziční řešení chaty: I. podzemní podlaží – sklepní místnost I. nadzemní podlaží – veranda, zádveří, komora, kuchyňský kout, obytný pokoj, ložnice, chodba, sociální zázemí (koupelna a WC) V místě jsou omezené možnosti parkování. Pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci. Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Chata je napojena na elektro, vlastní studnu a žumpu na vyvážení. Dle informací ČSÚ a sdělení povinného je ve městě Kouřim možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, hloubková kanalizace a plynové vedení. Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Vpravo od chaty, na pozemku p.č. 679/13 – ostatní plocha, při jeho pravé, spodní hranici (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, dřevěná kůlna s mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení – dřevěné laťové, dřevěná vrátka, venkovní schody kamenné, venkovní schody betonové, venkovní laminátový bazén, sušák na prádlo, dlážděný chodník, plochy ze zámkové dlažby a zpevněné plochy).  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 426 667 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 27.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
RD – podíl id. 1/4 – obec Přišimasy / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Kolín, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Liběchov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. St. 25 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 33, zapsáno na LV 680 v kat. p. Liběchov, obec Liběchov, okr. Mělník  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 750 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 14.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům v obci Mšeno / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní rodinný dům s obyvatelným podkrovím v obci Mšeno, okres Mělník. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající dobré údržbě. Budova je nepodsklepená. Vytápění je kotlem na tuhá paliva a krbovými kamny s výměníkem. K ohřevu teplé vody slouží elektrický bojler. Z inženýrských sítí zjištěna přípojka elektřiny, kanalizace a vodovodu. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 660 000 Kč
Lokalita: Mělník, Středočeský kraj
Datum dražby: 24.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Klášter Hradiště nad Jizerou, podíl 1/2 / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: – pozemek parc. č. St. 327 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 142 m2, jehož součástí je stavba Klášter Hradiště nad Jizerou, č. p. 246 – bydlení; – pozemek parc. č. 252/13 – zahrada – o výměře 457 m2; – pozemek parc. č. 252/18 – ostatní plocha – o výměře 144 m2. zapsáno na LV 382, kat. území Klášter Hradiště nad Jizerou, obec Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Rodinný dům je postavený v přední části pozemku, za domem je zahrada. Budova je napojena na veřejné inženýrsko-energetické sítě, obecní vodovod a plynovod. Rodinný dům je bez dlouhodobé celkové údržby a jeho souhrnný stavebně technický stav je podprůměrný.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 600 000 Kč
Lokalita: Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Datum dražby: 25.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Brandýs nad Labem / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o rodinný dům č. p. 360 na pozemku parc. č. St. 399 včetně pozemku parc. č. St. 399 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 155/20 – zahrada, zapsáno na LV 3360, kat. území Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, okres Praha – východ  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 926 000 Kč
Lokalita: Praha-východ, Středočeský kraj
Datum dražby: 18.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Chata v obci Sýkořice č.e. 508 / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Popis oceňované nemovitosti Oceňovaný objekt je samostatně stojící částečně podsklepená rekreační chata o jednom nadzemním podlaží a podkroví, v 1.PP se nachází malý sklípek, v 1.NP se nachází obytná místnost a veranda, v podkroví ložnice. Celková obytná plocha objektu činí 18 m2. Základy domu jsou betonové, nosná konstrukce spodní stavby je zděná, konstrukce vrchní stavby dřevěná, střešní konstrukce sedlová s dřevěným vázaným krovem a krytinou z asfaltových pásů, klempířské konstrukce z pozink. plechu, okna dřevěná jednoduchá, vytápění lokální na pevná paliva, objekt je napojen na veřejnou el síť. Objekt je užíván cca od roku 1960 a ke dni ocenění je ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Ve vztahu k porovnávaným vzorkům se oceňovaný objekt nachází ve srovnatelné lokalitě, jedná se o stavbu obdobného typu a velikosti, výrazně horší je však stavebně technický stav oceňované chaty. Hodnotu oceňovaného objektu ovlivňuje též skutečnost, že je oceňovaná chata postavena na pozemku jiného vlastníka, zatímco vzorky č. 2 a 3 jsou postaveny na vlastním pozemku a k vorku č. 3 dále náleží též pozemek zahrady. Všechny vzorky byly převzaty z realitní inzerce, a proto byl použit koeficient redukce pramene ceny 0,90.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Lokalita: Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 27.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rekreační chalupa ve Všetatech / rekreační objekt  (portaldrazeb.cz)
Jednopodlažní zděná stavba rekreační chalupa se sedlovou střechou. Jedna část budovy je obytná, druhá bývalá část hospodářská – v započaté rekonstrukci. Stavba na pozemku je napojena na tyto IS: elektro, voda z obecní studny. Součástí objektu je i stavba bez čp/če (stodola), která se nachází na vlastním pozemku. (více viz znalecký posudek).  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 105 000 Kč
Lokalita: Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 9.6.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl 105/1000 rodinného domu v obci Hořesedly / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 105/1000 rodinného domu v obci Hořesedly, okres Rakovník. Objekt je řadový, vnitřní, patrový. Podíl 105/1000 dle kupní smlouvy přísluší jednotce č. 3, která se nachází ve 2.NP bytového domu. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 72 000 Kč
Lokalita: Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 1.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl id. 1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Zbečno / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. St. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 83 Újezd nad Zbečnem, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a pozemku parc. č. 36 (zahrada), vše v kat. území Újezd nad Zbečnem, obec Zbečno, okres Rakovník. Stavba č.p. 83 je samostatně stojící, přízemní, podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Dražba druhé id. 1/2 nemovité věci proběhne na portálu okdražby.cz ve stejný den od 11:00.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Lokalita: Rakovník, Středočeský kraj
Datum dražby: 11.5.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Plzeňský kraj
podíl 1/10 budovy s pozemky v Úloze / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o podíl 1/10 rodinného domu s pozemky v Úlohu, okres Klatovy. Objekt je situován v jihozápadní části obce. Dům je samostatně stojící, zděný, s jedním nadzemním podlažím a půdou. Objekt je napojen na veřejný vodovod, elektroinstalace světelná i motorová. Na zahradě se nachází samostatně stojící, zděná, přízemní stavba.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 34 000 Kč
Lokalita: Klatovy, Plzeňský kraj
Datum dražby: 6.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl pozemků v obci Dobřany, okres Plzeň – jih / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Předmětem dražby je podíl pozemků v obci Dobřany, okres Plzeň – jih. Jedná se o rovinné sousedící zemědělské pozemky lichoběžníkových tvarů. Na jižní straně jsou pozemky ohraničené korytem řeky Radbuza, na severní straně korytem místního potoka. Pozemky se nachází v lánu. K pozemkům nevede příjezdová cesta.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Lokalita: Plzeň, Plzeň-město, Plzeňský kraj
Datum dražby: 3.6.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Ústecký kraj
bydlení a rekreace – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 145 000 Kč
Lokalita: Ústecký kraj
Datum dražby: 4.6.2015
Dražební vyhláška: 10952296DV01
Dražební vyhláška 80 EX DDr1/14-73 k.ú. Jiřiíkov (nemovitosti na LV 468)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 132 EX 5119/10-44 k.ú. Varnsdorf (nemovitosti na LV 5775)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Děčín, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.j.2 EX 5541/04 (28.04.2015 12:30hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 28.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.j.132 EX 240/11-61 (07.05.2015 11:00hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 7.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.j.041 EX 652/04-133 (21.05.2015 12:00hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 21.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.j.110 EX 451/09-599 (05.05.2015 15:00hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.j.110 EX 1967/12-437 (05.05.2015 14:30hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Usnesení-Dražební vyhláška č.j.167 EX 22906/12-102 (05.05.2015 13:00hod)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Chomutov, Ústecký kraj
Datum dražby: 5.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Očihov / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o: – parcela č. St. 86/3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 27 – rod. dům – parcela č. St. 86/4 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je garáž bez čp/če – parcela č. St. 86/11 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je garáž bez čp/če – parcela č. St. 86/12 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr – parcela č. St. 86/13 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr – parcela č. St. 86/14 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če zapsané na listu vlastnictví 96, kat. území Očihov, obec Očihov, okres Louny.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 700 500 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 18.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Rodinný dům, Lišany u Žatce / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o pozemek parc. č. St. 65 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 39, a pozemek parc. č. 51/1 – zahrada, zapsáno na LV 46 v kat. ú. Lišany u Žatce, obec Lišany. okr. Louny Příslušenství a součásti nemovitých věcí, kterých se exekuce týká: vedlejší stavby zděné kolny, bývalé chlévy, dílna, přípojky IS, žumpa, zpevněné plochy, ploty a plotová vrátka, zemní sklep, trvalé porosty. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům nacházející se v obci Lišany. Za domem je přistavěna zděná kolna a dílna se vstupem do zemního sklepa. Na dvoře stojí stavba bývalých chlévů. Severně za domem se nachází zahrada s ovocným stromovím. Přístup k pozemku je zajištěn po zpevněné komunikaci. K nemovitosti jsou zavedeny tyto inženýrské sítě: přípojka vody, přípojka elektrického proudu. Kanalizace je svedena do žumpy.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 187 000 Kč
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: 30.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška 195 Ex 1627/08-92  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Louny, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
!! NEDRAŽÍ SE – UHRAZENO !! Byt 3+1 v obci Litvínov, okr. Most / byt  (portaldrazeb.cz)
Draženou nemovitostí je byt č. 2068/18 o rozměru 80m2, v budově č.p. 2068, č.p. 2069 a č.p. 2070, příslušející k části obce Horní Litvínov, na pozemcích p.č. 2863, p.č. 2864 a p.č. 2865, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků v rozsahu 799/32454, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4133 a listu vlastnictví č. 3750, vše v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most, která se nachází v VII. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Tylova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 674/29, který je ve vlastnictví Města Litvínov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1976. V roce 1992 byla provedena výměna stoupacího vedení. V roce 2007 byla provedena výměna střešní krytiny a původních oken za nová okna plastová a byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu. V roce 2011 byly nově provedeny solární kolektory na ohřev teplé vody. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu 38 let. Více na www.exekuce.cz 103 Ex 26076/14  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 513 333 Kč
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: 22.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška – 080 EX 311/10-89  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Most, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF
Dražba RD Bílina, okr. Teplice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 1 133 330 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 27.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
podíl 1/3 pozemku s dřevěnou chatou v k.ú. Dubí / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Na pozemku parc. č. 1037 stojí stavba bez stavebního povolení, nezapsaná v katastru nemovitostí. Jedná se o podíl 1/3 pozemku v k.ú.Dubí u Teplic, okres Teplice. Pozemek je pravidelného tvaru, středně svažitý k východu, travnatý a oplocený. Na pozemku stojí přízemní, dřevěná chata, která není zapsána v katastru nemovitostí. Přístup k pozemku je po místní nezpevněné komunikaci ve vlastnictví města Dubí.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 26 000 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 1.7.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl 1/6 na pozemku v obci Novosedlice, okres Teplice / pozemek  (portaldrazeb.cz)
Jedná se opodíl ve výši 1/6 pozemku parc.č. 799, který tvoří proluku mezi bytovými domy č.p. 270 a č.p. 253 v ulici Komenského v Novosedlicích. Pozemek je částečně zastavěn dvěma zděnými garážemi, přistavěnými ke štítu domu č.p. 270 a dvěma plechovými garážemi, přistavěnými ke štítu domu č.p. 253 a dále provizorní kolnou (stavby nejsou zakresleny v katastrální mapě). Pozemek je částečně oplocen plotem z drátěného pletiva s kovovými vraty s pletivem a jsou na něm dva vzrostlé jehličnaté stromy. Pozemek je mírně svažitý směrem na východ a je užíván jako zahrada k uvedeným bytovým domům. Přístup je z ulice Komenského, možnost napojení na inženýrské sítě z ulice.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 23 340 Kč
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: 26.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
Dražební vyhláška (č.j. 120 EX 8465/12-63)  (cuzk.cz)
Vyvolávací cena: nezjištěna
Lokalita: Teplice, Ústecký kraj
Datum dražby: nezjištěn
Dražební vyhláška: PDF

 

Královéhradecký kraj
Rodinný dům, Staré Nechanice / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
pozemek parcelní číslo st. 7, na pozemku stojí stavba: Staré Nechanice, č.p. 14, rod.dům, parc. č. 148, stavba čp. 14, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové, pro obec Nechanice, katastrální území Staré Nechanice, na listu vlastnictví č. 1307 v SJM s manželkou Lenkou Mrázovou, nar.: 8.5.1967. bývalá stodola, velký pozemek  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Lokalita: Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 12.5.2015
Dražební vyhláška: PDF
rodinný dům – VĚCI NEMOVITÉ  (centralniadresa.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 2 500 000 Kč
Lokalita: Jičín, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 28.5.2015
ODROČENO / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 533 333 Kč
Lokalita: Jičín, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 1.4.2015
Dražební vyhláška: PDF
Podíl id. 1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Adršpach / rodinný dům  (portaldrazeb.cz)
Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 pozemku parc. č. St. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 101 Dolní Adršpach (bydlení) s příslušenstvím, a pozemku par. č. 489/1 (orná půda), vše v katastrálním území Dolní Adršpach, obci Adršpach, okres Náchod. Stavba je samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům. Konstrukce budovy je zděná z kamene a smíšeného zdiva a její stavebně – technický stav je odpovídající průměrné údržbě.  přejít na detail aukce
Vyvolávací cena: 272 000 Kč
Lokalita: Náchod, Královéhradecký kraj
Datum dražby: 11.5.2015
Dražební vyhláška: PDF

 

Sdílejte nás

Jaroslav Karas